Morten Uhrskovs Sejr

Præsenteret her 18. februar 2016

Tillykke til Det Danske Folk med denne

Nationale Valgsejr

og til

Morten Uhrskov Jensen

Det er flagdag på Grundlovsdag      Grundlovsdagen afholdes altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark   Det er flagdag på Grundlovsdag 

www.DenKorteAvis.dk

http://www.about-truths1.dk/424406599 

 Overskriften præsenteret her 18. februar 2016 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 
 
Af Morten Uhrskov Jensen
09.11.15, 21:07
 Det oplagte nej = blev også = Nye Borgerliges sejr.
 
 

Morten Uhrskov Jensen, Dansk Samling i Radio 24/7- Del II ...

https://www.youtube.com/watch?v=GPq_9cdBgww
18. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Den voldsomme indvandring kan give plads til Dansk Samling.

 

Morten Uhrskov 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.MortenUhrskov.dk

 

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...

https://www.youtube.com/watch?v=iMIx6BkyMkM
17. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten. Dansk Samling ...

 

Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner ...

https://www.youtube.com/watch?v=7zDYzSt83Q8
for 2 dage siden - Uploadet af Dansk Samling
Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner. Dansk Samling ...

 EU-kommissionens afkristningsprojekt

Du kan læse mere om valgresultatet på

dette link

 
 

  

 De Røde lejesvende - YouTube

 Video til De Røde lejesvende youtube

Det er muligt at støtte NewSpeek økonomisk på dette Link

www.NewSpeeknetworks.Com

 http://www.sagenskerne.dk/16050857

Video til Idiotisk kritik af Danmarks asyl politik af EU

Idiotisk kritik af Danmarks asyl politik af EU - YouTube

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

Det er muligt at støtte NewSpeek økonomisk på dette Link

www.NewSpeeknetworks.Com

 http://www.about-truths1.dk/424406599 

 


 

 
Hvis jeg hørte rigtigt = var det i 1952 = at Danmark skrev under på ( FN = UNs ) flygtninge-Konvention. Denne underskrift skete kun 7 år efter = at anden Verdenskrig militært var ophørt = den 9. maj 1945 i Europas  Nationalstater.
 
 
 I 1960 = da denne soldaterkammerater-film blev optaget = var det måske logisk = at det Danske flag = sad på en ( FN = UN ) uniform  ???

 Hvilket flag kæmper "Kristne Soldater" under efter 2016  ???

 Billeder af fn's flag

 

En  Dansk Film fra 1960.

 Hvilket flag kæmper "Kristne Soldater" under her i 2016 ???

Soldaterkammerater på vagt: Åh Mustafa - YouTube 

Kæmper Kristne Soldater under flaget på uniformen 

eller

under ( FN = UNslaurbær-grene  som ses på hjelmen

i denne film fra 1960   ???

  Det bliver spændende at se - om alle National-Staters Soldater adlyder  

FN - UNs  Generaler

efter den 2. Oktober 2016

  En laurbærkrans er en hovedprydelse, der er flettet af laurbærgrene.  

Traditionen stammer fra oldtidens Grækenland hvor guden Apollon vises med en sådan krans på hovedet, ligesom sejrherrerne i de pythiske sportskampe (lege) i Delfi ligeledes blev tildelt laurbærkranse som et sejrstrofæ. 

Her i 2016 er mit spørgsmål dette

Bør det Danske flag = stadig sidde på en uniform = der samtidig bærer

( FNs = UNs ) logo ???

 Bemærk at ( FN = UNs ) intentioner

de er forandret drastisk = og ikke mere opfylder den målsætning 

som oprindelig var formålet ( dengang da = FN = UN ) blev oprettet.

Jens Jackie Jensen, eks-kommunist, om racismeparagraffen ...

 

 


 

 

 25.10.2015:
Generalmajor til forbundskansler Merkel:
Jeg beder Dem om at træde tilbage... 

Video til Eric Zemmour om menneskerettighederne

Eric Zemmour om menneskerettighederne - YouTube

Jens Jackie Jensen, eks-kommunist, om racismeparagraffen ...

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.  
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde ifølge
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ??? 
Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 


  Død over de kristne

 

 ER DU DANSKER AF HJERTET  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

 Læs tidligere indlæg her 

http://www.sabbat-kristne.dk/418667985


  www.advarselspartiet.dk 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.feriepartiet.dk


  EU er Europas fjende

www.Trykkefrihed.dk

 Torben Mark Pedersen

Torben Mark Pedersen

  EU-kommissionens afkristningsprojekt

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

Billeder af Kort over europa

Læs her Artiklen - der sendte ( Torben Mark Pedersen ) i retten

  Frikendt for overtrædelse af 266b

--------------

Grundlovsnyt - YouTube 

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

 


 Boganmeldelse af Landsformandens bog længere nede på siden.

Morten Uhrskov 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.Mortenuhrskov.dk


Afskaffelse af det danske

retsforbehold?

Af

Thorkil  Sohn

 Den 3. december 2015 skal det danske folk til stemmeurnerne.

Citat

 Folketingets flertal vil udskrive en folkeafstemning for at afskaffe  folkeafstemning for at afskaffe det såkaldte retforhold, som vi har i forhold til EU. Det kan nemlig ikke afskaffes uden om Grundlovens bestemmelser.

Danmarks Riges Grundlov 

Hvad betyder det, at Danmark har et retsforhold overfor EU?

Ja, det betyder jo, at vi selv bestemmer over noget af det allermest vigtige, nemlig hvad der er lov og ret her i vort eget land. Det vil vi ikke overlade til EU. Alene tanken om at afgive dette løfte bør få alle alarmklokker til at ringe.

 

 Nej-til-EU

 Det handler f.eks. om, hvad vi straffer hinanden for, og hvordan vi gør det. En af de bestemmelser, som Danmark vil blive underlagt ved retforholdets afskaffelse, er artikel 83,1 i Lissabontraktaten, der lyder: >> Europa-parlamentet og Rådet kan ved direktiv efter den almindelige lovgivningsprocedure fastsætte minimumsregler for, hvad der skal anses for strafbare handlinger, samt straffene herfor (...)<<

 Vi kan altså risikere at blive straffet for helt nye og ukendte >>forbrydelser<< som EU vedtager.

Og det handler også om, at EU kan bestemme over civilretslige områder, som f.eks. skilsmisseregler, arvelove, aftaleforhold osv.

 --------------

Boglancering: Opgør om 30 års udlændingepolitik - YouTube

www.youtube.com/watch?v=vOGoJ3hBlSU
12. jun. 2013 - Uploadet af CEPOSdk
Den 10. juni 2013 udkom en af årets mest kontroversielle bøger - en antologi vedrørende udlændingeloven ...

 http://www.oplys-dig-selv.dk/417958112  

----------

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

Hvad bliver resultatet af den førte Politik for

Danmarks og Europas oprindelige befolkninger  ???  Bliver det  

Død over de kristne

 Video til Søren Krarup om De Radikale

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTub 

Bogen ( Søren Krarup og hans tid )  findes

på dette Link

www.advarselspartiet.dk 

 Vi = de Danske Danskere = har været her = meget længe.

www.fortidensJelling.dk

 


 Endelig kan det nævnes, at vi også risikerer at indvandrings- og asylpolitikken kommer ind under EU-unionen.

Der bliver dog udsendt beroligende meldinger fra højeste sted: Der er tale om en >>tilvalgsordning<< Ganske vist giver vi ved et JA Folketinget fuldmagt til at tilslutte os det hele. Men vore politikere vil passe på os, for de er enige om, at vi kun tilslutter  os de ting, der er gode for Danmark, efterhånden som det bliver aktuelt - og det vil jo være upraktisk, at folket skal spørges igen og igen.

 Billeder af med lov skal land bygges

 Billedresultat for med lov skal land bygges

 Flere billeder af med lov skal land bygges

 Vi ombytter med andre ord Grundlovens regler om suvevæni-tetsafgivelse med en garanti om, at vi ikke lige her og nu bliver ført helt ind i den åleruse, som en tilvalgsordning jo er. Hertil kommer, at dersom disse lokketoner ikke slår til, så vil vi, der vil værne om dansk lov og ret, blive beskyldt for at holde hånden over kvindehandel, børneporno og al anden international krimaninalitet. Disse >>skrækkelige<< forhold, som jo må råde i Norge og Island, der også vover at stå udenfor.

 Citat  Slut


 MiddelalderInfo Fortalen til Jyske Lov af Kong Valdemar ...

 ---------------------

Hvad Dansk Samling mener om udvisning af udlændinge:

 >>Udlændinge, der har begået grov kriminalitet, bør automatisk udvises af landet efter udstået straf. Det skal altså ikke være en del af en domsafsigelse, hvorvidt en sådan udlænding skal udvises eller ej: det skal være en administrativ konsekvens af den afsagte dom.

Dansk Samling mener, at alle herboende udlændinge ( det vil sige, folk uden dansk indfødsret ) fra tredjelande bør hjemsendes, hvis de ikke kan anerkende følgende: 1 ) at det danske folks kristne, nordiske kultur, der er landets kernekultur og derfor sætter ordenen i landet; 2 ) at kristne, nordiske og vestlige værdier har forrang i det offentlige rum; 3 at krav om >>positiv særbehandling<< af fremmede skikke og forskrifter er uacceptabelt. Endvidere bør udlændinge, der ligger samfundet til last rent økonomisk, hjemsendes.<<

 Fra Dansk Samlings Grundsyn.

 http://www.dksamling.dk/

 


 

Rolf Slot-Henriksen

 var medstifter af Grundlovsforeningen

www.danskkultur.dk

 mærkedage

www.Medie1.dk

Dansk Kultur

under massivt pres - på følgende punkter.


1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om  =

1. Ændring af Grundloven 

 Hvordan fungerer Islams sharialov - når muslimer er i flertal = blandt vantro = når det gælder ren og uren

Ren og Uren

 Jeg har fundet dette eksempel

 Islam - The Most Pathetic, Evil, Hateful Religion On Earth ...

 

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser forbudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.  

www.fortidensJelling.dk 

Hvad siger koranen om formålet med muslimers udvandring ???

 

Jihad som kolonisering af nyt land 

 --------------

Islamistisk mobning i tyske skoler - YouTube

www.youtube.com/watch?v=5UsIAPbt6Ko
25. jun. 2014 - Uploadet af Henrik Ræder Clausen
Om at skære halsen over på folk - Duration: 1:17. by Henrik Ræder ... Morten Uhrskov: Et delt folk ...

----------------

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z| Æ | 
| Se ALLE ord/begreber |

 

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya )Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land 

 Kafr eller Kafir

 


  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 Erik Høgh-Sørensen

 Mod Vinden  -  Danmarks plads i Europa

Mod vinden

 Nyt Nordisk Forlag 2014

 240 sider.  249,95

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Peter von Kohl Interviewer Morten Messerschmidt om ...

www.youtube.com/watch?v=1Lnv0Ea1Oh8
8. jul. 2015 - Uploadet af Den danske Europabevægelse/The Danish European Movement
Peter von Kohl Interviewer Morten Messerschmidt om situationen i Grækenland. Den danske ...
 

 


 

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

 Vejen til Magten = hvem var ombord på Titanic - da skibet sank  ???

Roman Empire Rules Today DVD1 - FULL - YouTube

 

Flere videoer for messerschmidt »

 


 

Mortens EU-skole afsnit 1 - om Euro - YouTube

www.youtube.com/watch?v=vymtQhk0Rzo
5. maj 2009 - Uploadet af danskfolkepartieu
Morten Messerschmidt er Dansk Folkepartis spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget 2009. Se ...

 


 

CEPOS Gå-hjem-møde - Morten Messerschmidt: Er EU en ...

www.youtube.com/watch?v=ihDmOpr0yqA
12. feb. 2013 - Uploadet af CEPOSdk
CEPOS Gå-hjem-møde - Morten Messerschmidt: Er EU en trussel mod friheden? ... Den 2. marts 2011 ...
 
 
Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link
 
 

 

Guds  søn = JESUS = HAR SAGT =

JEG ER = VEJEN og SANDHEDEN og LIVET;

ingen kommer til FADEREN uden ved mig.

Bibelen =  Johannes-evangeliet Kapitel 14. Vers 6 .

 www.fortidensJelling.dk 

         

DER FINDES OVER 2200 KIRKER I DANMARK 

Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv. Har du en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ??? Har værdi-kommissionen en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ???
 

Danmark - en billeddatabase

På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2200 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland - National-staten Danmark og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret. 

 
       

www.Danskkultur

mærkedage

 ---------------

 Det bør bemærkes at

Nationalstaten  Danmark

er en

Evangelisk-Luthersk Nationalstat


 Her vil jeg lige bemærke. Jeg er ikke Katolik. Jeg er Kristen. Derfor er min

Danske Bibel

udgangspunktet for min Kristne Tro

Derfor har jeg meldt mig ud af

Folketingets  Folkekirke

med venlig hilsen = Saxo-Poul

http://www.tro-eller-overtro.dk/413297894 

 


 Du er her på besøg = på en Dansk hjemmeside

Billeder af danske flag 

 

Flere billeder af danske flag

 


 

 

Der findes mødre = der ikke vil udskifte = Danmarks Grundlov = med

Koranens sharia-lovgivning.

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856

Hvad kan disse mødre gøre  ??? De kan begynde med at melde sig ind i

Trykkefrihedsselskabet. Det kan du også overveje at gøre.

 

Billeder af katrine winkel holm 

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

Katrine Winkel Holm

 Tillykke med 10 års jubilæet

Pressen var på plads, da Lars Vilks modtog Sapphoprisen. FOTO: Steen Raaschou

 www.Trykkefrihed.dk

Hør Jubilæumstalerne på Video

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube  

 Læs mere  

Hvem er udsat for

www.TavshedensTyranni.dk

Hvorfor udspringer der

Massiv Censur

fra Danmarks Folketing og i danske medier

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

lige som det sker andre steder på jordkloden ???

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

der også er udsat for

www.TavshedensTyranni.dk

Hvorfor udspringer der

Massiv Censur

 i Danmark   ???

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

lige som det sker andre steder på jordkloden ???

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 


 Manuel Barroso

José Manuel Barroso - Wikipedia, the free encyclopedia

https://en.wikipedia.org/wiki/José_Manuel_Barroso Oversæt denne side
 
José Manuel Durão Barroso (ipa: [ʒuˈzɛ mɐˈnu̯ɛl duˈɾɐ̃u̯ bɐˈʁozu], born 23 March 1956) is a Portuguese leftist politician who was the 11th President ...

Georgetown University

 Er det på dette Universitet Jesuitter bliver uddannet ???


 Er det Manuel Barroso = der holder forelæsninger = fremtidens Jesuitter  ???

 Hvorfor er Kristendommen ikke nævnt i EUs Præambel

Er Manuel Barroso i virkeligheden en Khasar-jøde  ???

 Hvem kan vide dette = når de store medier

dræber enhver demokratisk debat  ???

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 Som det bemærkes i denne udmærkede bog på side 57 i Præamblen

så er Kristendommen ikke nævnt.

 EU-kommissionens afkristningsprojekt

Det kaldes for

www.TavshedensTyranni.dk

EU - den rigtige historie - den skjulte dagsorden 

 EU

En Bog alle ( Konfirmander Konfirmander ) bør læse  ???

 Præampel = indledning til lov. el. traktat

EU af Henrik Ræder Clausen (Bog) - køb hos SAXO.com

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Loyola University Chicago: Loyola University

We are Chicago's Jesuit Catholic University, a diverse community seeking God in all things and dedicated to knowledge in the service of humanity. We are ...

Den første Jesuit var Ignatius Loyola  stadfæstet af paven i 1540.

Billeder af ignatius loyola

Så vidt vides - det største Jesuit-Universitet i USA - 2014

Flere billeder af ignatius loyola

Lær hans Selvhypnose-program på

www.KristeligtDagblad.dk   eller på   www.Kristendom.dk  

 så man selv tror på =  at ( Løgne) de er ( Sandheder )


 

Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Jesuiterordenen
 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi ... Jesuiterordenen (latin: Societas Jesu, "Jesu Selskab") er en katolsk orden grundlagt i 1534 af Ignatius af Loyola og stadfæstet af paven i

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven. 

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser. 

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden. 

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus. 
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst -mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race. 

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 Billeder af Loyola University Chicago

Billedresultat for Loyola University Chicago

 Flere billeder af loyola university chicago

 http://www.sabbat-kristne.dk/183379967 


 

 Billeder af joint declarationen. og helle thorning

 

 Billedresultat for joint declarationen. og helle thorning

 Flere billeder af joint declarationen. og helle thorning

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

Joint Declaration on the Doctrine of Justification

www.vatican.va/.../rc_pc_chrstuni_doc_31101999_c... Oversæt denne side
 
The doctrine of justification was of central importance for the Lutheran ... The present Joint Declaration has this intention: namely, to show that on the basis of ...
Du har besøgt denne side mange gange. Seneste besøg: 18-07-15

 Hvor mange statsledere = har underskrevet

Joint-Deklarationen  ???


 

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

 Vejen til Magten i USA = hvem var ombord på Titanic - da skibet sank  ???

Roman Empire Rules Today DVD1 - FULL - YouTube

Flere videoer for messerschmidt »

 


 Morten Messerschmidts tale til Helle Thorning-Schmidt

viser hvor

 Helle Thorning-Schmidt

er oplært = får mig til at stille dette spørgsmål = er

Helle Thorning-Schmidt

i virkeligheden en Khazar Jøde = eller oplært som jesuit ???

 

EU-kommissionen foreslår EU-skatter

 
Kommissionsformand José Manuel Barroso i forbindelse med dagens møde. Foto: Kommissionen
 
 
 
 
Hvor mange National-stater i EU - skal der nedlægges = inden statteyderne i EU = kun skal betale skat = et enkelt sted = i en af de
 ( 28 National-stater )
 der for tiden er medlem af 
EU  ???
 
Meget kan klares fra en Computer = hvilket betyder = at afstand = kultur  og sprog = betyder en mindre rolle = for hvilke love = eliten kan indføre = og hvilken opkrævningsmetode af skatter = der er mest effektiv = set med Elitens øjne.
 
Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973 Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 www.123hjemmeside.dk

 

 Der er så meget = det er umuligt at vide

når Censurparagraf 266b og de større medier = forhindrer en

demokratisk debat gennem

www.TavshedensTyranni.dk

 ved hjælp af

Massiv Censur

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.kulturpartiet.dk

 


I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; AreSatanic, rebranded Knights Templar ...

 ExopoliticsTV     www.Ecologynews.com

WWW.LEURENMORET.INFO


 www.OpenDoors.org

  www.123hjemmeside.dk

  Død over de kristne

 


 

 II - Leuren Moret: Jesuit Depopulation Plan=Radiation+ ...

www.youtube.com/watch?v=I8HpyKMRnNE

AlfredWebre/LeurenMoret


 

www.Oplys-dig-selv.dk  

Pausen = på ubestemt tid = Slut

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


 

Nigel Farage - Confronts Herman Van Rompuy, José ...

www.youtube.com/watch?v=bJHETdxwv8Y 
 
27. apr. 2013 - Uploadet af Júlio Soares
Nigel Farage - British politician and outspoken critic of the European Union European Parliament videos from ...

Farage gets cheers in the EU parlament. - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kwbEMVsGFJg
15. jul. 2014 - Uploadet af RobbingHoodUK
Times are changing, Nigel now gets cheers and clapping. please subscribe for more ukip content. ... Farage ...

 UKIP MEPs - YouTube

http://www.kulturpartiet.dk/118637684 

 @Nigel_Farage 

www.nigelfaragemep.co.uk

  

 Lidt ( National Europæisk ) Musik

kan findes på disse links


 

Estland Estland € ( fra 2004 medlem af EU  )

 Der findes også lidt National Musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913135  

 

Letland Letland ( fra 2004 medlem af EU )

Der findes også lidt National Musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913135 

 

 Korshøjen - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Litauen Litauen € ( fra 2004 medlem af EU )

 Der findes også lidt National Musik på dette Link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416913136 

 


 

Sverige Sverige ( fra 1995 medlem af EU  

Der findes lidt Svensk musik på dette Link 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416913131 

 

Spanien Spanien ( fra 1986 medlem af EU  

Der  findes lidt Spansk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913130 

 

 Frankrig Frankrig € ( fra 1957 medlem af EU )

Der findes lidt Fransk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621526 

 


 

 Belgien Belgien € ( fra 1957 medlem af EU )

Der findes lidt Belgisk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913127

Den belgiske sproggrænse – en gordisk knude - Sprogmuseet

 

Tyskland Tyskland € ( fra 1957 medlem af EU )

Der findes lidt Tysk musik på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621523 

 

 Italien Italien € ( fra 1957 medlem af EU )

Der findes lidt italiensk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621527 

 


 

  Holland Holland € ( fra 1957 medlem af EU  )

Der findes lidt Hollandsk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621524 

 

Luxembourg Luxembourg  ( fra 1957 medlem af EU ) 

Der findes lidt musik fra Luxenbourg på dette link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913128 

 

Irland Irland € ( fra 1973 medlem af EU  )

Der findes lidt musik fra Irland på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913129 

 


 

 Storbritannien Storbritannien ( fra 1973 medlem af EU  

Der findes lidt engelsk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621521 

 

 Grækenland Grækenland € ( fra 1981medlem af EU )

Du  kan høre lidt græsk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621531 

 


 

 Portugal Portugal € ( fra 1986 medlem af EU )

Du kan høre lidt Portugisisk musik på dette Link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416913132 

 


 

 Østrig Østrig € ( fra 1995 medlem af EU )

Du kan køre lidt Østrigsk musik fra dette Link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416913133 

 

 Finland Finland € ( fra 1995 medlem af EU ) 

Du kan høre lidt Finsk Musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913125 

 

Cypern Cypern € ( fra 2004 medlem af EU )

Du kan høre lidt Cypriotisk Musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/417138715 

 


 

Polen Polen ( fra 2004 medlem af EU )

Du kan høre lidt Polsk musik på dette link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621530

 

Malta Malta  ( fra 2004 medlem af EU

Du kan høre lidt Maltesisk musik på dette Link  

http://www.oplys-dig-selv.dk/417138714 

 

 Slovakiet Slovakiet € ( fra 2004 medlem af EU )

Du kan høre lidt Slovakisk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913138 

 

Slovenien Slovenien € ( fra 2004 medlem af EU )

Du kan høre lidt Slovensk musik på dette Link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416913139 

 


 

 Ungarn Ungarn ( fra 2004 medlem af EU )

Du kan høre lidt Ungarnsk musik på dette link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913137

 

Tjekkiet Tjekkiet( fra 2004 medlem af EU )

Du  kan høre lidt Tjekkisk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913140 

 

Frankrig Frankrig ( fra 1957 medlem  af EU  

Du kan høre lidt Fransk Musik på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621526 

 


 

 Bulgarien Bulgarien ( fra 2007 medlem af EU

Du kan lære lidt Bulgarsk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913141

 

 Rumænien Rumænien ( fra 2007 medlem af EU  

Du kan høre lidt Rumænsk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913142

 

Kroatien Kroatien  ( fra 2013 medlem af EU )

Du kan høre lidt Kroatisk musik på dette Link  

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913126 


 Er dine forældres tankegang støbt i romersk ækvadukt cement ???

 
 

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973) 

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 


 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 www.Oplys-dig-selv.dk

  Massiv Censur = Hvorfor

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

Læs mere   

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 Noget skal skjules = men hvad ???

Død over de kristne

 


Billeder af jon eric phelps 

 

Billeder af eric jon phelps


Kan de ( Danske Mødre ) forsvare  

Det Danske Sprog

ved at lære deres børn at spille scrabble

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856 

 


Kan de ( Europæiske Nationale mødre ) også bevare

deres ( Europæiske Nationale sprog ) ved at

lære deres børn = at spille scrabble = fra 7. års alderen  ???

  http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856 

 


 

 Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 


 

Bill Cooper Interview CNN Uncut 1992 original FULL ...

www.youtube.com/watch?v=QAv5eLfEdQ4  
 
29. maj 2014 - Uploadet af DarkEmperor .
(this video) Bill Cooper interview Cooper caused a sensation in UFOlogy circles in 1988 when he claimed to ...

http://www.oplys-dig-selv.dk/418550269

 


 

Analyse-Spillet

henvender sig specielt til de tænkende ( unge mennesker ) der lige nu er mellem 14 år og 21 år

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; AreSatanic, rebranded Knights Templar ...

 http://www.kulturpartiet.dk/25458801

 


 http://www.oplys-dig-selv.dk/218548724 

 www.123hjemmeside.dk

 


 

www.Oplys-dig-selv.dk  

Pause = på ubestemt tid

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


Her har muslimer en mulighed for at danne sig et overblik over de Nordafrikanske Nationalstater = der næsten alle var Kristne = for cirka 1400 år siden. 

Her har ( Danmarks Konfirmander Konfirmander ) en mulighed
 
for at danne sig et overblik over = de Nordafrikanske National-stater = der ifølge nyere Videnskabelig forskning - næsten alle var = Kristne Nationalstater = for cirka 1400 år siden.
 

 
 
Nyere viden om de Kristnes fortid og skæbne i Nordafrika.
Ifølge Videnskabs-forsker
( Dr. Bill Warner )
Er der historie-bøger = der efter 2014 = der bør skrives om ???
 

 

 Om at skære halsen over på folk - YouTube

www.youtube.com/watch?v=m3gAQOhyUao

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

EU - Europas fjende

Peter la Cours Forlag. 174 sider

Nogle Mødre i Danmark

Billeder af danske flag 

 

Flere billeder af danske flag

 

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

 Lærer deres børn at spille Scrabble


På dette link ( kan Danske Mødre høre ) lidt dansk musik

www.Kulturpartiet.dk  

 --------------

Danske Mødre

med kvikke børn =  der ønsker at deres børn = skal kende

DEN

DANSKE

LIGEVÆGT

   medens de er mellem 14 år og 21 år

kan forsøge at bestille gaven/bogen til deres barn på følgende numre

tlf.: 75 42 20 89  tlf .: 74 75 31 14 .:  Pris  90 kr.

Indeholder elementær grundviden for kommende journalister.  


 Det er muligt at høre

Hovedtaleren

på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

 Indvandringens pris af Morten Uhrskov Jensen (Bog) - køb

 

Indvandringens pris 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 

Morten Uhrskov: Demografi og indvandring - YouTube

www.youtube.com/watch?v=MW--iDvgArw
14/08/2014 - Uploadet af ismail
Morten Uhrskov: Demografi og indvandring ... Mogens Camre: Om demografi og uduelige politikere ...
 
 

www.Oplys-dig-selv.dk  

Pausen = på ubestemt tid = Slut

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 


 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865

Af Morten Uhrskov Jensen
17.07.15, 16:45
Der kan være grund til at minde om, hvad jeg mener, og hvad jeg ikke mener om udlændingepolitikken. Læs mere
 

 

 Karl Otto Meyer om bogen:

Jeg har med stor interesse læst manuskriftet til Sten-O.B.Vedstesens bog: Det Fjerde Rige. Om Danmarks og Tysklands fælles fjende: Den Europæiske Union. Titlens første linie er provokerende. De andre linier er meget rammende, thi Unionen er både Danmarks, Tysklands, ja, alle medlemslandenes fælles fjende.

Vedstesen gør det helt klart, at Rom-traktatens beslutning om at opbygge grundlaget for en sammenslutning mellem de europæiske folk, "som uden ophør gøres snævrere" er en målsætning som er uendelig.Målsætningen er ikke samarbejde mellem folkene, men en sammenslutning. Der skal ikke afgives suverænitet i et nærmere bestemt omfang, nej endemålet er afståelsen af al suverænitet. "Unionen vil respektere medlemslandenes idenditet", hævdes der, og samtidig vil man pådutte medlemslandene en ny idenditet, den europæiske!

Forfatteren påviser hvordan ordene devalueres og kommer til at betyde noget helt andet end oprindeligt ment. "Nærhedsprincip" kommer til at betyde noget helt andet end oprindeligt ment. "Nærhedsprincip" betyder centralisme. "Samarbejde" betyder sammenslutning.

Klart påviser forfatteren, at de , der er imod EU, ikke er modstandere af europæisk samarbejde. Et samarbejde byggende på statsforbundstanken, et forbund af suveræne stater, der med hinanden afgør, hvilke opgaver, de vil løse i fællesskab, kan vi gå med til. Den europæiske forbundsstat afviser vi konsekvent.

 Ligeledes fremhæver forfatteren, at de der siger nej til den grænseoverskridende regionsdannelse, ikke siger nej til det grænseoverskridende samarbejde, tværtimod. Det er imidlertid ikke regionen,der i europæisk sammenhæng skal optræde som en helhed. Det skal de enkelte lande, nationerne. Der ønskes ingen nye grænser: "Frit og frivilligt vil vi række hinanden hånden og ikke ufrit lænkes sammen" Tyskerangst og tyskerskræk præger ikke regionsmodstanderne. De har tværtimod tillid til det nye Tyskland. Angst og mistro præger dem, der mener, at man skal "binde Tyskland i et net af stadig flere forpligtende aftaler", fordi de tror, at vi kun har valget mellem et europæisk Tyskland eller et tysk Europa.

Jeg kan anbefale alle at læse denne bog.

Den giver stof til eftertanke.

Karl Otto Meyer.

Billeder af karl otto meyer

Billedresultat for Karl Otto Meyer billeder

B&L FORLAG  ISBN 87-89949-22-6

 


 

 Det er muligt at høre

Den Danske Hovedtaler

på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

Billedresultat for det tyske flag

Billeder af eu flaget

 Nej-til-EU

 Det Fjerde Rige

Flere billeder af eu flaget

 Billeder af det tyske flag

 18 Flag med religiøse symboler

EU-kommissionens afkristningsprojekt

Billedresultat for EU-Flaget

Om Danmarks og Tysklands fælles fjende:

Den Europæiske Union. 

Bogen

Det fjerde Rige

er skrevet af forfatter

Sten-O.B.Vedstesen

www.Oplys-dig-selv.dk  

Pause = på ubestemt tid

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 Karl Otto Meyer om bogen:

Jeg har med stor interesse læst manuskriftet til Sten-O.B.Vedstesens bog: Det Fjerde Rige. Om Danmarks og Tysklands fælles fjende: Den Europæiske Union. Titlens første linie er provokerende. De andre linier er meget rammende, thi Unionen er både Danmarks, Tysklands, ja, alle medlemslandenes fælles fjende.

Vedstesen gør det helt klart, at Rom-traktatens beslutning om at opbygge grundlaget for en sammenslutning mellem de europæiske folk, "som uden ophør gøres snævrere" er en målsætning som er uendelig.Målsætningen er ikke samarbejde mellem folkene, men en sammenslutning. Der skal ikke afgives suverænitet i et nærmere bestemt omfang, nej endemålet er afståelsen af al suverænitet. "Unionen vil respektere medlemslandenes idenditet", hævdes der, og samtidig vil man pådutte medlemslandene en ny idenditet, den europæiske!

Forfatteren påviser hvordan ordene devalueres og kommer til at betyde noget helt andet end oprindeligt ment. "Nærhedsprincip" kommer til at betyde noget helt andet end oprindeligt ment. "Nærhedsprincip" betyder centralisme. "Samarbejde" betyder sammenslutning.

Klart påviser forfatteren, at de , der er imod EU, ikke er modstandere af europæisk samarbejde. Et samarbejde byggende på statsforbundstanken, et forbund af suveræne stater, der med hinanden afgør, hvilke opgaver, de vil løse i fællesskab, kan vi gå med til. Den europæiske forbundsstat afviser vi konsekvent.

 Ligeledes fremhæver forfatteren, at de der siger nej til den grænseoverskridende regionsdannelse, ikke siger nej til det grænseoverskridende samarbejde, tværtimod. Det er imidlertid ikke regionen,der i europæisk sammenhæng skal optræde som en helhed. Det skal de enkelte lande, nationerne. Der ønskes ingen nye grænser: "Frit og frivilligt vil vi række hinanden hånden og ikke ufrit lænkes sammen" Tyskerangst og tyskerskræk præger ikke regionsmodstanderne. De har tværtimod tillid til det nye Tyskland. Angst og mistro præger dem, der mener, at man skal "binde Tyskland i et net af stadig flere forpligtende aftaler", fordi de tror, at vi kun har valget mellem et europæisk Tyskland eller et tysk Europa.

Jeg kan anbefale alle at læse denne bog.

Den giver stof til eftertanke.

Karl Otto Meyer.

Billeder af karl otto meyer

Billedresultat for Karl Otto Meyer billeder

B&L FORLAG  ISBN 87-89949-22-6

 


 

Ayaan Hirsi Ali intervjues av Martin Krasnik i Deadline DR ...

www.youtube.com/watch?v=8FwCoMAy1Tc
28. apr. 2015 - Uploadet af Glenn Jordet
Ayaan Hirsi Ali om Koranen og Muhammed. Dansk tekst. ... Ayaan Hirsi Ali intervjues av Martin ...
 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

-----------------

 Det er muligt at høre

Den Danske Hovedtaler

på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


Bemærk at Nationalstaten Danmark er en

Evangelisk-Luthersk Kristen Nationalstat.

6. Decoding the Paradox of Good and Evil - Cracking The ...

www.youtube.com/watch?v=YSOdyFbg1Ss
24. nov. 2012 - Uploadet af JesusTVSermons
6. Decoding the Paradox of Good and Evil - Cracking The Genesis Code ... Beneath the external simplicity ...

  www.sabbat-kristne.dk/390099042

--------------

 

FINDES DISSE 4. FORBEHOLD ENDNU  ???

Du kan læse resultatet af afstemningen på dette Link

 http://www.about-truths1.dk/424406599 

Nationalstaten Danmark er medlem af EU, men har 4  områder, hvor Danmark ikke er med i EU-samarbejdet, og de 4 forbehold er følgende.
------------
1   Nationalstaten Danmark deltager ikke i det overstatslige samarbejde på rets og Politi-området.

Er det stadig korrekt = her = i det Herrens år 2015  ???

2   Nationalstaten Danmark deltager ikke i afgørelser eller aktioner på forsvarsområdet.

Er det stadig korrekt = her = i det Herrens år 2015  ???

3   Unionstatsborgerskabet. Nationalstaten Danmarks forbehold betyder,at unionsborgerskabet ikke erstatter Dansk statsborgerskabet, men suplerer.

Er det stadig korrekt = her = i det Herrens år 2015  ???

4   Euroen. Nationalstaten Danmark deltager ikke i den tredie fase af (Den økonomiske Monetære Union) med den "fælles europæiske" mønt,Euroen.

------------

FOLKEAFSTEMNING 3. DECEMBER 2015

Vi har i Nationalstaten Danmark ( endnu ) disse 4 forbehold

eller = har vi det ???

Findes 1. eller flere af disse 4. forbehold endnu ???

( Hvilke Politikere valgt i Nationalstaten Danmark ved det ) 

så skal de 4. Forbehold muligvis igennem en Folkeafstemning ???

 eller skal de de det ??? 

Hvis de skal igennem en folkeafstemning, skal de så igennem en Folkeafstemning = et forslag af gangen ???

Hvilke Politikere valgt i

Nationalstaten Danmark

kender svaret på dette/disse spørgsmål ???

 


Kan Den Danske Grundlov

Danmarks Riges Grundlov

Overleve en EU-grundlov

???

 -----------------------

Vil du bevare

Danmark Riges Grundlov af 1953

og værne om

Nationalstaten Danmarks Kristne Kulturarv

så kan du melde dig ind i

 Grundlovsforeningen

www.danskkultur.dk

 og på dette link kan du læse om

Nationalstaten Danmarks Kristne Kulturarv

 under overskriften

Mærkedage

 http://www.oplys-dig-selv.dk/417138718 

 


 

 Der er også mulighed = for at gøre en Politisk indsats = i Politiske Partier = der har et stærkt ønske  om at forsvare

Danmark Riges Grundlov af 1953

  5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

 


http://www.advarselspartiet.dk/420936794 

 

Hør Hovedtaleren til Folkemødet på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


  Det Folk

"der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

 

http://www.danskekonger.dk/

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

www.danskkultur.dk

 

 Nu kan det være svært = at vedkende sig sin Fortid = hvis et Folk ikke kender sin = fortid 

på grund af

Massiv   Censur

 

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

  http://www.sagenskerne.dk/16050857 

  

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 

 www.OpenDoors.org

  Død over de kristne

 Pause = på ubestemt tid = Slut

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 


 

 TILLYKKE MED DE 20 ÅR.

 

 

www.DanskFolkeparti.dk

 ----------------

 Jeg

http://www.pokerpartiet.dk/8976395 

Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

siger hermed Tak for 20 års kamp ? for at bevare mit/vores fædreland

Nationalstaten Danmark

som en selvstændig Nationalstat med sin egen Grundlov.

Grundlovsnyt - YouTube 

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

 TAK

---------

ER DU DANSKER   ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

 -------------

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 


 

 Jyske Lov - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Billeder af jyske lov

 

Billedresultat for jyske lov

 

 Flere billeder af jyske lov

 Jyske Lovs fortale 1241 - Danmarkshistorien.dk

 


 Billeder af den lille havfrue

 

 Billedresultat for Tøger Seidenfaden billeder

 Flere billeder af den lille havfrue

 Jeg vil som alle andre Danske Danskere der ønsker at bevare

 Danmarks Riges Grundlov 

 så vil jeg bare een = enkelt gang i mit liv = gå en tur sammen med

Nikolai Sennels 

på den berømte mandags-vandring = til den lille havfrue = og tilbage igen.