HVAD ER ANSVAR ?
HVAD ER ANSVAR www. fornyelsespartiet. dk

Præsenteret her  22. marts 2011    www.Google.dk

HVAD ER  SANDHEDEN  OM ANSVAR ???             ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

         VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV  ???ER DU EN FORFATTER-SPIRE ???

Vil du deltage i en Forfatter-konkurrence - der ikke eksisterer - så skal du følge disse instrukser. Først vil jeg lige præsentere modtageren af det indsendte materiale.

Pressemøde: Maria Rørbye Rønn ny generaldirektør i DR


Maria Rørbye Rønn = ER = DRs nye generaldirektør.

I øvrigt har hun en køn næse.OPTAKT TIL = FORFATTER-OPGAVEN =

Du er ung = stadigvæk under 50 år - og overvejer - at tage dig sammen til et eller andet - og tanken om at blive forfatter - har strejfet dig - og nu har du besluttet dig til - at nu skal der ske noget - ja - så er du klar til denne nye udfordring - denne nye forfatter-opgave.

FORFATTER OPGAVEN = HVAD ER SANDHEDEN OM ANSVAR ???

Du skal skrive mellem = 20 og 22 sider = om ansvar = og hvad du personligt mener om ansvar. Hvem der har ansvar for hvad - og om de mennesker - der har ansvar = for et eller andet - om - de nu også lever op til dette ansvar ??? Dit indlæg om ( ansvar ) skal være indsendt i et brev til =

Generaldirektør
Maria Rørbye Rønn

DR-BYEN
Emil Holms Kanal 20
0099 København  C

Inden  =  den 1. juni 2011  = og husk at skrive tydeligt på brevets = bagside - nederst venstre hjørne ( ANSVAR )
Når denne forfatter-konkurrence kræver et gammeldags-brev så er det ganske enkelt for - at sortere de dovne fra - allerede i starten af konkurrencen. Husk også på - at man godt kan være delvis hjernedød - og stadig være en god forfatter. Så - en sådan bedømmelse af dig selv - skal naturligvis ikke afholde dig fra at deltage i denne = Forfatter-konkurrence = som ikke eksisterer. Du har naturligvis en demokratisk rettighed til - at indsende et sådandt forfatterindlæg til = Generaldirektør = Maria Rørbye Rønn = hvis du ellers gider ??? Men som sagt - de dovne skal sorteres fra i starten.


Pressemøde: Maria Rørbye Rønn ny generaldirektør i DR

Maria Rørbye Rønn = ER = DRs nye generaldirektør.

I øvrigt har hun et meget mystisk smil.HVAD ER ANSVAR = HVAD ER DIN SANDHED OM ANSVAR.

Hvis du er en ung - forfatterspire - så skal du skrive mellem - 20 og 22 sider - hvor du skriver ( din sandhed ) om ( ansvar ) og måske om - hvordan et ansvar ( for et eller andet ) skal placeres i et ( rigtigt demokratisk demokrati ) Hvad er rigtigt ansvar - er det at møde til tiden i skolen ??? Kan man skjule sit personlige ansvar - ved at give andre skylden ???  Husk - at ( din sandhed ) om ansvar og placeringen af et ansvar - skal sendes til - DR-BYEN - inden ,den ( 1. juni 2011 ) til denne adresse =

Generaldirektør
Maria Rørbye Rønn
DR-BYEN
Emil Holms Kanal 20
0099 København  C

til denne = forfatter-konkurrence = som = ikke eksisterer.DINE SNØREBÅND - OG EU - OG ANSVAR

Når der skal placeres et ansvar for - hvilken farve dine snørrebånd har på dine sko - eller i dine støvler - er det så dit personlige ansvar - eller skal - dette ansvar - placeres nede i EU ??? Hvordan kan man analysere sig frem til = det rigtige svar på dette spørgsmål - eller fungerer et samfund bedst - hvis ansvaret ikke kan placeres nogen steder ???

ET ANSVARLIGT = EU ??? 

EUs vision er åbne grænser - fordi varerne skal kunne flyde frit over grænserne. Det betyder sandsynligvis - at EU - har nogle direktiver omkring snørrebånd - således AT - EU - har tjek på de varer der flyder over = de gamle nationalgrænser. Er det på netop sådanne spørgsmål - at EU viser rettidigt ansvar - eller er det - et politisk spørgsmål , som en ung fremadstræbende Politiker der vil i EU-Parlamentet - bør tage op - som basis for en politisk karriere ??? Hvad er ansvar ???  Hvor er grænsen - for det personlige ansvar og EUs ansvar ???  Er du forvirret på et ( lavere plan ) så læs denne bog om - EU - og bliv forvirret på ( et højere plan ) og måske vil en forfatter-spire som dig - bedre kunne vurdere hvor ( fremtidens ansvar ) skal placeres hver gang i fremtiden, også når dine snørrebånd - har den forkerte farve - eller den forkerte længde. . Så er du en forfatter-spire - så anskaf dig denne bog =

Pressemøde: Maria Rørbye Rønn ny generaldirektør i DR

Maria Rørbye Rønn = ER = DRs nye generaldirektør.

Hvilken filosof i = DR-BYEN = uddelegerer hun opgaven til ???Hvilken ansat filosof i = DR-BYEN = vil Generaldirektør = Maria Rørbye Rønn = overdrage opgaven - at få læst disse indkomne breve om ( ansvar ) og bedømme om indholdet af disse breve - kan føre til en mulig karriere i = DR-BYEN = for en ung forfatter-spire  = efter at vedkommendes brev er brugt i en udsendelse i DR ???  Vil - Generaldirektør = Maria Rørbye Rønn = pålægge den ansvarlige filosof - at læse denne bog først - inden besvarelserne af de indkomne breve fra de unge = Forfatter-spirer ???

Hvem planlagde vejen til ( den ultimative magt )  igennem = FORTIELSEN ???

EU - den rigtige historie - den skjulte dagsorden

Henrik Ræder Clausen (2009)  Overskriften på - SIDE 57 ER = uden for Citat = dybt alvorligt. Hvad er filosoffernes vurdering ???HVAD BETYDER - FORTIELSEN ???  JO - FORTIELSEN - kan betyde = TAVSHEDENS  TYRRANI.  Jo - TAVSHEDENS TYRRANI - kan måske lære os noget om ansvar - og hvem der har ansvar for at = SANDHEDEN FORTIES

Et lille eksempel - der berører de kommende generationers fremtid i Danmark - samt hele Europas fremtid =

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Hvilket ansvar har en dansk statsborger ??? Hvem har ansvar fore hvad ??? Når den tidligere = Kultur-redaktør for Jyllandsposten = FLEMMING ROSE = har skrevet denne bog - er det så udtryk for en dansk statsborger - der lever op til sit ansvar som = Dansk Statsborger = der engang i fremtiden vil fortjene at blive udnævnt til = ( STATSMAND ) på linje med = Winston Churchill. Nu behøver en kommende ung forfatterspire ikke nødvendigvis at skrive en sådan bog - som
denne bog som = FLEMMING ROSE = har skrevet.


Tavshedens tyranniFORFATTER - MOTIVER

Hvad kan være motivationen til - at skrive en bog som = TAVSHEDENS TYRANNI ??? = kan det være fordi de begavede og sandhedssøgende  ( kultur-redaktører ) instinktiv forstår denne = TESE = eller har en erfaring - der viser - at sådan hænger virkeligheden sammen.

FORTIELSEN FORBEREDER = LØGNENS IDEOLOGER.2011 er 40 års jubilæet for Racisme.Paragraf 266b

Det kan jo også være det = at racisme-paragraf 266b har været en del af Dansk Lovgivning i 40 år - og måske har været en medvirkende inspiration for = FLEMMING ROSE = til at skrive denne glimrende bog. Denne Paragraf 266b - har været med til at skjule Koranens indhold - således at den brede danske befolkning troede på den store løgn - at islam er fredens religion. Derfor kunne = EU-Politikere - skrive under på - Euromediterranien-aftalen - uden at kende og forstå dybden - af denne Lissabon-traktat.Hvilken beslutning tager = Generaldirektør Maria Rørbye Rønn  ???

Pressemøde: Maria Rørbye Rønn ny generaldirektør i DR

Maria Rørbye Rønn = ER = DRs nye generaldirektør.Hvilke oplysninger skulle holdes skjult for Danmarks befolkning, og er blevet det - i de 40 år - som Racismeparagraf 266b har eksisteret. ??? Tilsyneladende er det dele af = Koranens indhold = der skulle holdes skjult for Danmarks brede befolkning. Og hvad er det så fra Koranens indhold - der her i 2011 - der har været skjult for Danmarks befolkning = i cirka 40 år ???  Her er hvad der kunne have være nyttigt - at den danske befolkning havde vidst dette - for cirka 40 år siden. =

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD )
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.DANSKE UNIVERSITETER  = For fyrre år siden.

Hvor meget vidste Danmarks Universiteter om Koranens indhold for cirka fyrre år siden ??? Var der noget - de ikke ville vide om Koranens indhold ??? Hvor skal ansvaret for den manglende viden på Danmarks Universiteter for cirka 40 år siden - om koranens indhold = placeres  ??? Det et Universitet ikke vil vide - eller ikke forstår - kan det i sagens natur ikke formidle videre. Er videnskaben ved - at tabe sin sjæl = sandhedens sjæl = for hvis videnskabens resultater ikke hviler på =sandheden= hvad er Videnskabens resultater så værd ??? Lad mig minde om følgende =

JESUS - HAR SAGT - JEG ER SANDHEDEN OG VEJEN OG LIVET

          ER DANMARKS OVER 2660 KIRKER = SANDHEDENS KILDER  ???

Er bibelens evangelier = sandhedens kilde - og er de over 2660 kirker i Danmark = sandhedens kilder = her i Danmark ????DEN ( IKKE EKSISTERENDE KONKURRENCE ) OM ANSVAR

Du skulle nu være inspireret til - at deltage i en konkurrence der ( ikke eksisterer ) om hvad du mener om - ansvar og hvor dette ansvar måske bør placeres. Som den forfatter-spire - du nu engang er - så sender du dine = 20 til 22 = sider = om ansvar = til Generaldirektøren i DR-BYEN = Maria Rørbye Rønn - inden den ( 1. juni 2011 )  Da denne konkurrence ( ikke eksisterer ) så er udgangspunktet, at denne konkurrence skal være en Konkurrence - der vil forsætte hvert kvartal - første gang =
1. juni 2011 = derefter = 1.september 2011 = 1.november 2011 og næste gang = 1. februar 2011. = og således fremdeles hvert år = indtil Generaldirektøren beslutter sig til - at overtage Projektet - og udforme nogle specielle struturer og regler for dette ( FORFATTER-SPIRE-ININTIATIV )BELØNNINGEN

Måske bliver - forfatterspiren inviteret ind i et Studie i - DR-BYEN - og bedt om - at læse sine = 20 til 22 sider op - om ansvar - hvorefter du som forfatter-spire bliver interviewet om - hvilket forhold du har til ansvar - og hvor dette ansvar bør placeres. Hvis du ikke har betalt medie-licens - så skal du nok ikke forvente - at blive indkaldt til oplæsning af dine = ( 20 til 22 - a4 sider ) som du har skrevet om ansvar. Belønningen ud over at blive inviteret med ind i et studie i = TV-BYEN - så får du lov til - at tage en ( ØNSKEPERSON ) med i TV-BYEN - når du skal interviewes ???DEN DEMOKRATISKE PROCES

Da denne ( forfatter-spire - konkurrence ) ikke eksisterer = så er det naturligvis vigtigt at sende et indlæg til = DR-BYEN = om ansvar - indtil at Generaldirektør - Maria Rørbye Rønn

Pressemøde: Maria Rørbye Rønn ny generaldirektør i DR

Hvad beslutter Generaldirektør - Maria Rørbye Rønn - sig til ???

giver ordre til - at denne ( forfatter-spire- konkurrence ) forsat skal finde sted - hvert kvartal. Om det nogensinde sker - det vides ikke. Foreløbig må vi konstatere - at denne ( forfatter-spire-konkurrence ) ikke eksisterer. Dette er en måde - at lægge demokratisk pres på = DR-BYEN = for at få indført en ny slags udsendelser i - DR-BYEN - Derfor kan det blive nødvendigt vedvarende, at indsende indlæg hvert kvartal - indtil der er demokratisk = JACK POT.
 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE