DE 10 BUD og KORANEN
DE 10 BUD WWW.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  20. marts  2011   www.sagenskerne.dk

DE 10 BUD og KORANEN
                       www.Google.dkJESUS  HAR SAGT  JEG ER SANDHEDEN OG VEJEN OG LIVET

                   
DET KRISTNE BUDSKAB  =  DE 10 BUD

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste tilHVORDAN BEDØMMES DE KRISTNES = KRISTENHED

Hvordan kan man vide om kristendommen er kristen nok ???

Hvordan kan de kristne bedømme - om deres præst ikke er en af de = falske profeter = som - JESUS - har advaret menneskeheden imod ???  JESUS- sagde - at man kan kende falske profeter på deres frugter. Hvordan bedømmer man så - præster og Kristendommens frugter = Jo - man bruger de 7 dødssynder - som en slags bedømmelses-grundlag.  Derfor vil jeg lige præsentere de 7. dødssynder her =

DE 7 DØDS-SYNDER

OVERMOD           HOVMODIG
GRÅDIGHED        GERRIGHED       GRISKHED
UTUGT              
MISSUNDELSE
FRÅDSERI
VREDE
DOVENSKAB

 • De 7 dødssynder - oplæg ved biskop Jan Lindhardt.

  Resultatet blev listen over de 7 dødssynder. Det essentielle i den måde man anskuede begrebet synd på i middelalderen havde med de andre at gøre - med ...
  www.ruc-pastor.dk/De_7_doedssynder_-_oplaeg_ved_biskop_Jan.43.0.html - Cached - Lignende

  KORANEN  og  DE 7 DØDS-SYNDER

  Nu ved jeg ikke - hvordan muslimer bedømmer = om deres imamer = er falske profeter ??? Men muslimer har naturligvis også muligheden for - at bedømme Koranens budskaber - med udgangspunkt i = de 7 dødssynder.

  De 7 dødssynder - har taget nye forklædninger i brug - for at skjule bedømmelses-grundlaget = ( de 7 dødssynder ) Nu er de 7 dødssynder forklædt som = flid, foretagsomhed, driftighed, profit. Min vurdering kan være forkert ???  Hvad er din vurdering ???

  KORANEN OG  =  DE 10 BUD

  Hvis der skulle være en enkelt muslim - der ikke lige kan huske Koranen uden ad i hovedet - så kan jeg oplyse muslimerne om at = ( DE TI BUD ) ikke findes i Koranen. Nu er det ikke alle muslimer der har tiltro til - en kristen - men så må i spørge jeres imam - hvis det er -sandheden - i muslimer søger ???

  VURDERINGEN - DIN BEDØMMELSE

  På dette internet-leksikon findes der noget af Koranens indhold - og de hellige skrifter - som jeg som kristen formoder - er den religion - som giver dig muligheden for at bedømme din religion - ud fra = De syv dødssynder. God fornøjelse.

 • OPLYS DIG SELV =  PÅ DISSE LINKS

  www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

  www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

  KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
  KOLONIALISME
  REN UREN
  TØRKLÆDE
  TAQIYA = islams lovlige forvirings-løgn.
  TØRKLÆDER
  VANTRO
  STENING
  JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
  APOSTAT
  APOSTASI
  ÆGTESKAB
  BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

  Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD )
  Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
  Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.  VORES = DANSKE KRISTNE = ARV

  HVAD HÅNDEN FORMER = ER ÅNDENS SPOR.

  Hvilken Kristen kulturarv har vores kristne danske forfædre så efterladt til os danskere ??? Jo - vores danske forfædre har efterladt os over - 2660 kirker rundt omkring i Danmark. Disse kirker - disse bygningsværker = er beundringsværdige hver for sig - og samlet set viser de en formidabel åndelig styrke - der samlet set er vildt imponerende - og viser den kristne ånds formidable skaberkraft. Over 2660 kirker er skabt den gang - vores forfædre - blev født i samme område - og slægtled og slægtled blev født og døde indenfor det samme geografiske område. Guds skaberkraft her i 2011 i Danmark - er ikke hvad den har været. En af grundene til denne manglende skaberkraft - skyldes delvis at den danske befolknings sammensætning er forandret. Det er min vurdering. Hvad er din vurdering ???

           

      

 • Du kan på dette link besøge nogle af de - 2660 - kirker = som vore danske forfædre - byggede i vores danske fortid

 • Kirker i Danmark - en billeddatabase


  På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2660 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland - og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret.

  www.danskekonger.dk

 •         ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
  http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV  ???


 •  

 • LØGNENS IDEOLOGIER  = TOLERERER IKKE = SANDHEDEN


 •  

                       Det forklarer = Joseph Goebbles her = hvorfor =

  Løgnens konspiration...

  "Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)


           ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
  http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV  ???   I ÅR 936 BLEV DANMARK ET KRISTENT FOLK

  Her ser vi Jellingestenen - som betegnes som Danmarks dåbsattest - til minde om dengang vi danskere blev gjort kristne i år 936, eller var det 958 eller 959 ??? Danmark har været en kristen Nation i over 1000. år. Det kan du læse nærmere om på dette link =

  www.fortidensJelling.dk 
    
  .

  Harald Blåtands runesten


  HER SER VI DANMARKS DÅBSATTEST = JELLINGESTENEN.


 • Jeanne d'Arc - Den Store Danske

  Jomfruen fra Orléans, ca. 1412-30.5.1431, fransk nationalheltinde. Jeanne begyndte som 13-årig at høre stemmer, der bød hende at frelse Frankrig. Hun blev.
  www.denstoredanske.dk/Rejser,_geografi_og.../Jeanne_dArc - Cached
 • Billeder af jeanne d'arc

   - Rapporter billeder • Var det det begyndelsen - til - at Frankrig fornægtede sin Kristne Kulturarv - i den Franske Revolution - som fandt sted i - 1789 - 1799 -

  som igen førte til Fransk tilslutning til - EU - som er et rent hedensk projekt - fordi - EU - fornægter den  Europæiske Kristne Kulturarv - og hvor den Franske Præsident også var formand - da den omdøbte Barcalona-erklæring fra 1995 blev underskrevet i Frankrig i 2008 = og som på - EUs - vegne -også skrev under på = EUROMEDITERRANIEN-AFTALEN - som efter min opfattelse - er et løgnens Projekt - der fornægter sandheden. Min vurdering kan naturligvis være forkert. Hvad er din vurdering - efter at have besøgt dette link ???

  http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

  JESUS HAR SAGT = JEG ER SANDHEDEN og VEJEN og LIVET.

  Som de skriver i Grundlovsforeningen =
  www.Danskkultur.dk 

   - Den der ikke vedkender sig sin fortid
  Forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid
  Det - jeg som dansk kristen - kan konstatere - det er - at der til stadighed stadig finder en større og større  indvandring sted til Danmark som - EU -giver sin opbakning.

  Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor ???

  De danske Partiledere for disse partier - har forholdt sig tavse =

  Forsiden: Venstre
  Konservative Folkeparti
  SF - Socialistisk Folkeparti
  Radikale - Tag ansvar.
  Socialdemokraterne
  Liberal Alliance


  Hvorfor  ???  Er det tavshedens tyranni = vi ser ???
  Prøv = www.Google.dk  = hvis du vil købe bogen ???


 • Holder  denne =  TESE  ???

  FORTIELSEN FORBEREDER = LØGNENS IDEOLOGIER ???

  Hvad ved de om det = på skatteydernes Universiteter ???

   
  Når man bygger en trone for løgnen, rejser man en galge for sandheden.

  Russisk ordsprog.  Besøg eventuelt    =    www.Danskkultur-debat.dk 

  DET DU MÅSKE IKKE VED =

  ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
  MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE
  =  Her i 2011 er det - EU - der samarbejder med
  muslimske religiøse ledere. Hvilke tanker sætter det i gang hos dig  ??? 

  Hvem har erstattet Hitler - når det gælder samarbejdet med muslimske religiøse ledere her i Danmark
  ???

  NAZISMENS PALÆSTINENSISKE FORBINDELSE

  Det vi ser på dette billede er = Hitler i samarbejde med =
  Hajj Amin al Husseini , stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamiske Råd. 


  Læs eventuelt denne bog 

  Bogen kan bestilles hos Saxo = Prøv evt.  www.Google.dk • HVEM ER VERDENSSAMFUNDET ??? HAR VI EN VERDENSREGERING ???

  Hvis vi har en global verdensregering - hvilken demokratisk legimitet har en sådan global verdensregering ??? Hvem er de mennesker - der styrer vores globale verdensregering ???

  Besøg evt.  

  Verdensregeringens Arkitekter I. Bilderberger Bankiernes ... 

  Bilderberggruppen - Wikipedia, den frie encyklopædi

  Bilderberg Gruppen.

  Er der allerede en verdensregering - der styrer jordkloden - og hvordan er denne globale Verdensorden organiseret i Danmark ??? Politisk kontrol i Danmark opnåes ved, at udvælge partilederne fra alle de politiske partier oppefra, og denne Politiske Parti-formand  vælger så hvem den næste Paetiformand skal være - og så fremdeles. Det betyder - at lige meget hvilket parti - der vinder valget - så kan økonomien styres oppefra - af - EU - systemet. Hvem der styrer - EU - er sandsynligvis - Bankfolk og multinationale selskaber. George Soros styrer muligvis Barack Obama. Jeg formoder - at Nationalstater kan nedlægges administrativt - uden om det Politiske system - ved at Danmarks ledende politikere ansætter deres tilhængere - i de administrative systemer - således at nedlæggelsen af det danske folks - betales af det samme folks skatteydere. Det er efter min vurdering muligt ??? Hvad er din vurdering ???

 • Billeder af bilderberg

   - Rapporter billeder
   

  Hvilken Kultur-berigelse medbringer de fremmede kulturer ??? • Fremskridtspartiet er på banen igen  http://www.frp.dk/
  Fremskridtspartiet er på banen igen 
  = www.Radiodua.dk 
  Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk    


  NATIONALSTATER  EN STOPKLODS

  Nationalstater er tilsyneladende en foreløbig forhindring for - at overnationale kræfter - kan ensrette Danmarks befolkning. Med skattevæsenets succes - med angiveri - så kan det blive svært - for nationalstaterne at modstå - EUs - globale planer om  verdens-herre-dømme. Det - som er min mistanke - er foruroligende for mig selv.

  HITLERS HÆRS UNIFORMER

  Hitlers hærs uniformer og mange våben - inden anden verdenskrig begyndte - må jo være financeret af pengesrærke organisationer. Det passer godt sammen med - at det var - Finansfolk og 2 tidligere Nazister - der organiserede det første = Bilderberg møde i 1954.  Ser vi på sitivationen - hvor - EU - samarbejder med muslimske religiøse ledere ( Euromediterranien-aftalen ) så ligner det samarbejdet - lige før Hitler startede anden verdenskrig. 

  Har du forudsætningerne for at kende - sandheden - hvis du bliver præsenteret for den ???
  HVOR LÆNGE KAN = SANDHEDEN= TIES IHJEL ???

    Besøg evthttp://www.radioholger.dk/   dette link kan du høre mere om 266b og høremeget andet interessant.

  HVEM ØNSKER AT TIE
  = SANDHEDEN  = I HJEL ???  KORANEN ER UDEN = ( DE 10 BUD )

  KAN ISLAM ÆNDRE DISSE LOVE I KORANEN ???

  1   Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ?
  2   Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ?
  3   Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af religionen fra staten og fælles anliggender ?
  4   Vil en muslim gift med en tidligere kristen, opdrage deres børn efter kristne normer ?
  5   Vil muslimer i Danmark acceptere,at muslimer forlader islam, og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner,uden at følge den ordre,som shariaen foreskriver er Allahs ordre ?
  6   Vil muslimer i Danmark forsøge, rent påklæningsmæssigt,at glide ind i det danske folks sædvaner ?
  7   Vil muslimer i Danmark kunne anse religion som et personligt anliggende,og praktisere sin religion i privat afsondrethed ?
  8   Vil muslimske familier opdrage deres børn efter danske normer for,at vise viljen til,at blive integreret i det danske samfund ?
  9   Vil muslimer acceptere ,at seksualitet er et frit personligt anliggende,så længe civilsamfundets love overholdes ?
  10  Vil muslimer afvise slaveri,som under islam forekommer andre steder på jordkloden ?
  11  Vil muslimer afvise,at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer,som en del af islams love ?
  12  Vil Danmarks muslimer afvise,at efterleve sharia-lovgivningen ?
  13  Vil muslimer i Danmark acceptere,såvel muslimer som ikke-muslimer kan kritisere islam ?
  14  Vil islam i Danmark respektere Demokratiet som kærneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ?
  15  Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet lighed mellem kvinder i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?
  16  Vil muslimer anvende Demokratiske metoder til,at udtrykke sin utilfredshed for,at opnå forandringer i samfundet ?
  17  Vil muslimer i Danmark acceptere,at ytringsfrihedener er en rettighed,der er beskyttet af Danmarks Grundlov ?
  18  Vil muslimer i Danmark anerkende,at lovene i Danmark,har fortrinsret foran islams sharialove ?
  19  Vil muslimer i Danmark acceptere,at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse,uden om imamer,Mullaher og Sheiker ?
  20  Vil islam ændre islams love,for at sikre kvinders demokratiske rettigheder i alle EU-landene ?

  Er et folk der har mistet sine skikke og daglige vaner og dermed sin kultur =  er et tilintegjort folk, fordi = det dermed har mistet sin idenditet  og må betragtes som = hypnotiseret folk ??? Var det den overbevisning socialdemokraten Hartvig Frisch havde???

  www.islam-info.dk  www.nomos-dk.dk   artikeldatabase.
  Se videoen med Pat Condell på Youtube

  TESEN = FORTIELSEN FORBEREDER = LØGNENS IDEOLOGIER     

         


  JESUS SIGER = JEG ER SANDHEDEN OG VEJEN OG LIVET.  Besøg evt.   www.sagenskerne.dk 


 • HVORNÅR AFSKAFFER FOLKETINGET PARAGRAF = 266b ???

  OPLYS DIG SELV - MED UDGANGSPUNKT I DISSE LINKS

  http://www.sagenskerne.dk/
  www.kulturpartiet.dk
  www.oplysningspartiet.dk
  www.advarselspartiet.dk 
  http://www.pokerpartiet.dk/
  www.feriepartiet.dk
  http://www.fornyelsespartiet.dk/
  http://www.radioholger.dk/
  http://www.forsvarspartiet.dk/

  Dansk kultur = er det danske Folks = daglige vaner.

  Når Racisme Paragraf = 266b - vedraget i 1971  er fjernet fra Dansk Lovgivning - så kan du finde  debat oplæg - på ovenstående links.

  med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen  alias - Saxo-Poul.
   


 •  

 • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE