NATIONALT SELVMORD
NATIONALT SELVMORD www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret  her 19. marts 2011      www.Google.dk            ER DU DANSKER  ???  
 HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

    VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV  ???
 
Jyllands-Posten
 
Nationalt selvmord

Elin Landler , Beatevej 25, Valby

Offentliggjort 16.03.11 kl. 03:01
 
Alle disse konventioner m.m., som vi tiltrådte fra 1940'erne til 1970'erne.

Var det ikke på tide, at vi opsagde dem og gennemgik med en tættekam, hvad intentionerne var dengang, og hvilke konsekvenser de har i dag for Danmarks suverænitet anno 2011? Ellers er vi på vej til at begå nationalt selvmord.

Konventionerne er med til at ødelægge den danske kultur, er det dét, som vore politikere ønsker: At nedlægge Danmark?

I så fald, lad os da underkaste os allehånde udefrakommende krav, inkl. de islamiske.

De fleste af vore politikere er uselvstændige nikkedukker uden tanke for landets og befolkningens ve og vel, men med stor nidkærhed for at være hele verdens socialkontor
. Danske skatteydere betaler.

Grundtvig levede åbenbart forgæves. Desværre. 

N.F.S. Grundtvig - Kalliope

Værker, digttitler, førstelinier fra digte, søgning, populære digte, portrætter, biografi, samtid, links og bibliografi.
www.kalliope.org › Digtere - Cached - Lignende
 • Billeder af grundtvig

   - Rapporter billeder

   

  Profil

  Fra sit ståsted som dansker og vesterlænding skriver Morten Uhrskov Jensen om emner, der berører den vestlige kulturkreds og dens muligheder for fortsat at hævde sig som en selvstændig civilisation.

  Baggrund:
  Morten Uhrskov Jensen er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det national-konservative tidsskrift Nomos.

  Andet:
  Forfatter til bogen "Et delt folk" om den danske udlændingepolitik 1983-2008.

  Sted:
  Sorø

  Website:
  Besøg


 •  
  Morten Uhrskovs blog på JP
   
  Hybris

  Dato: d. 18.03.11, 00:10

  Af: Morten Uhrskov Jensen
   
  Den vestlige verdens eliter er som bekendt ikke rigtigt kloge. Der er blandt de toneangivende i Vesten en iboende dobbelthed. På den ene side er der tale om et udpræget had til egen kultur og på den anden side om et storhedsvanvid næppe set før.

  Mens vi lægger vore lande åbne for masseindvandringen fra den tredje verden, er vi samtidig aldeles overtydede om, at vi kan frelse hele verden.

  Efter pres fra NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og ikke mindst Frankrig er det nu lykkedes at få vedtaget en resolution i FN´s Sikkerhedsråd, der giver grønt lys for luftangreb på Gaddafis styrker i Libyen.

  Irak og Afghanistan
  Den vestlige verden kan åbenbart ikke lære det. Som om to fejlslagne forsøg på at skabe demokrati og de saliggørende menneskerettigheder ikke burde have lært os lektien. Men nej. Lad os skynde os med at spænde buen endnu hårdere. Lad os blive lagt endnu en tak mere for had i den muslimske verden ved at bombe mål i Libyen.

  Og hvordan så, når det står klart, at det ikke vil tvinge Gaddafi til overgivelse? Skal vi så sætte en rask hær ind på et par hundrede tusinde mand? Skal vi derpå blive der et par snese år? Og bør vi egentlig ikke udvide engagementet til alle de arabiske lande, der ikke snarest indfører et levedygtigt demokrati? Det vil i så fald være alle 22 lande, da som bekendt kun Israel som det 23. land i Mellemøsten har et folkestyre.

  Vi svækkes
  Vestens styrke mindskes relativt med stor hastighed i disse år. Men vores storhedsvanvid vokser kun i takt hermed.

  Det er galmandsværk at blande sig i, hvilke klaner der skal styre Libyen fremover. Det er i det hele taget rablende og amoralsk på samme tid, at Vesten bilder sig ind, at den besidder nogle universelle værdier, som blot skal omplantes til de ikke-vestlige kulturer, ikke mindst den islamiske.

  Ærlig talt, kære NATO og kære Vesten. Stop nu, mens legen er god. Bland os uden om en dysfunktionel omverden, hvis problemer aldrig kan blive vores problemer. Lad den islamiske verden med dens på mange måder fejlslagne kultur - med dog med dens distinkte kultur - få lov at være i fred.

  Og lad os så bekymre os om vore egne grænser, så dysfunktionaliteten ikke kommer til os som følge af masseindvandring.   Citat slut.  Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU  og lyt godt efter • Billeder af trojanske heste

   - Rapporter billeder


 • DEN TROJANSKE HEST OPFUNDET FØR = COMPUTEREN

  Søg eventuelt viden om Trojanske heste på http://www.nomos-dk.dk/  ER DER = UNGE UNDER 21 ÅR = DER HAR LÆST DENNE BOG ???

  Findes der = EN FEMTE KOLONNE = i DANMARK ???

 • Gertrud Galster

  FEMTE KOLONNE

  14 års kamp mod nedbrydningen 

  af dansk kultur.

  Forlaget "Spydpigen".

  ISBN 978-87-985477-1-6

  Besøg evt. =   www.spydet.blogspot.com

  Forfatteren = til hjemmesiden er også = GERTRUD GALSTER


  OPFORDRING FRA = GERTRUD GALSTER
 •  
 •  
 • Jeg vil på det indstændigste =   anbefale alle at læse:  
 •  

 • Helle Merete Brix’ bog 
 • Mod mørket (2008)
 • som netop omhandler det
 • Muslimske Broderskab.

  http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/
   

  www.bibliotek.trykkefrihed.dk

  The Free Speech Library

  NY BOG: "Muhammeds piger" af Lars Hedegaard 

  Spar 30 kr. ved at købe bogen i perioden 19.-31. marts. Indbetal 120,00 kr. (efter 31. marts 150,00 kr.) på konto 3574-10295947 i Danske Bank. 

  Husk navn og adresse. Pris er inkl. forsendelse. Bogen sendes ultimo april.

  Lars Hedegaard: Muhammeds piger. Vold, mord og voldtægter i Islams Hus. ISBN 978-87-92417-21-3. 148 s. Paperback.

  Om bogen

  Muhammeds pigerLars Hedegaard rejste en storm af forargelse, da han for mere end et år siden fortalte om voldtægterne og den seksuelle udnyttelse af kvinder i de islamiske samfund.

  Staten svarede ved at sende ham en sag på halsen.

  Men kan disse overgreb overhovedet dokumenteres? Hvad siger islam om mishandling og seksuel udnyttelse af kvinder? Hvor er profeten Muhammed henne i dette? Og hvordan forholder vore dages islamiske lærde sig til overgrebene?

  I bogen om Muhammeds piger dokumenterer Hedegaard alt, hvad der foreligger om undertrykkelse, vold, voldtægter, æresdrab og seksuelle familieovergreb, men som ikke må komme frem i en dansk offentlighed.

  Det er blevet til en rystende beretning om en voldsom fornedrelse af utallige piger og kvinder verden over.

  Bogen kulminerer med ayatollah Khomeinis chokerende anvisninger på, hvilke seksuelt forhold man kan tillade sig at have til et spædbarn.

  Bogen udkommer 26. april. Samme dag, som Lars Hedegaard skal i landsretten.  VIL DANMARKS KULTURARV = UDDØ ???

  Uanset hvad der kan siges om Dansk Folkeparti - så fornægter de ikke vores danske eller kristne kulturarv. Ja - de kæmper for at bevare vores danske kulturarv - og Danmark som en selvstændig Nation - der selv bestemmer over dansk Lovgivning - og hvem der skal lukkes ind i Danmark. Hvorfor danskerne ikke ved - de er danskere - og giver deres vælgeropbakning til et Politisk parti - der vil bevare Danmarks kristne kulturarv - det kan måske skyldes en form for uvidenhed - om Danmarks helt fantastiske kulturarv. Måske har det danske folk været udsat for = Tavshedens Tyrrani i over 40 år ???  Hvem kan vide dette ???

  BØR ANSVARLIGE FÆDRE = LÆSE DENNE BOG ???
  Er det Racisme-Paragraf 266B = der udøver =

  Tavshedens tyranni


  Kender vores FOLKETINGS-POLITIKERE = svaret ??

  Bogen Tavshedens Tyranni - SAXO.com har Tavshedens Tyranni.


  LIDT DANSK REVY - KULTUR

  Videoer til cirkusrevyen

  Cirkusrevyen 95 - Familen Danmark (1/3)
  6 min. - 18. dec 2007
  Uploadet af pomfritly

  youtube.com  Dette var Citat  fra = Morten Uhrskov Jensens - blog på Jyllandsposten.

  Videoer til et delt folk
  Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
  23 min. - 25. sep 2008
  Uploadet af Snaphanen dk

  video.google.com
  Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
  38 min. - 10. okt 2008
  video.google.com


  Vil du høre Danmarks nye fædrelandssang - så
  besøg eventuelt = 
  www.DanskFolkeParti.dk  Dato: d. 15.03.11, 16:52
  Af: Morten Uhrskov Jensen
  Emner:

  Det går helt efter planen i Sverige. I takt med omdannelsen af Sverige til et blot beboet sted opruster myndighederne nu i forhold til politiindsats, anklagemyndighed, domstole og fængselsvæsen. Det er selvfølgelig for lidt og for sent i det helvede, som er skabt i Sverige over de seneste årtier. Ethvert samfund så fragmenteret som det svenske vil være nødt til at sætte flere og flere bag lås og slå. Ikke fordi det vil nedbringe kriminaliteten væsentligt - kriminaliteten er først og fremmest et resultat netop af fragmenteringen - men fordi forbrydelsernes antal og grovhed når et niveau, hvor der ikke er andre udveje.

  I Danmark er antal anmeldte voldsforbrydelser vokset fra 7.226 i 1980 til 17.968 i 2009 ifølge Samfundsstatistik 2010. I Sverige er antal anmeldelser vokset fra 27.140 i 1975 og til 112.728 i 2010. Tages de ændrede indbyggertal i de to lande i betragtning, er der tale om godt og vel en fordobling i Danmark og knap og nap en firedobling i Sverige i de to nævnteperioder.

  Kriminalitet og oprindelse

  I Sverige udarbejdes selvsagt ikke noget så utilstedeligt som en kriminalitetsstatistik, hvor gerningsmændenes oprindelsesland fremgår. Gud fri og frels os for en sådan vederstyggelighed.

  Så grumme er vi i Danmark, at vi faktisk gør netop det. De seneste tal herfra viser, at mænd med oprindelse i Eks-Jugoslavien, Tyrkiet, Marokko, Somalia, Libanon, Pakistan og Irak, Afghanistan og Iran er særdeles overkriminelle, også når der er standardiseret både for alder og såkaldt socio-økonomisk status (side 144).

  Men fra Sverige kender vi ikke de bare lidt mere præcise sammenhænge. Vi er derfor overladt til os selv og vore gætterier, når vi skal afgøre, om vi hælder til, om det er Jansson eller mere fremmedklingende navne, der gør sig selv bemærket i den svenske statistik.

  Sådan vil de gerne have det i Sverige. Det er også mere bekvemt. Så kan der ikke stilles så mange ubehagelige spørgsmål. Og det er nu rart, når almindelige mennesker holder deres kæft og gør, som de får besked på.

  Lidt lige som fæstebonden i forne tider, der makkede ret, hvis ikke han da ville en tur op på træhesten.  Citat slut.  FORTIELSEN FORBEREDER = LØGNENS IDEOLOGIER          

  Se videoen med Pat Condell på Youtube  Når man bygger en trone for løgnenrejser man en galge forsandheden.

  Russisk ordsprog.  Er det Racisme-Paragraf 266B = der udøver =  TAVSHEDENS TYRRANI.

  Tavshedens tyranni


  Kender vores FOLKETINGS-POLITIKERE = svaret ???


 • URETTENS  BAGGRUND  =  OVERNATIONALE INSTITUTIONER

  På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU bestemmer nådesløst vores familiesammenføringspolitik . Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores flygtningepolitik , og FN  beslutter, hvem vi skal tildele statsborgerskab.

  Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab afvises .  KÆRE VÆLGER = TROR DU AT FOLKETINGET ER HERRE I EGET HUS ???

   

  Hvilken Kultur-berigelse medbringer de fremmede kulturer ??? • Fremskridtspartiet er på banen igen   http://www.frp.dk/
  Fremskridtspartiet er på banen igen 
  = www.Radiodua.dk  
  Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk      Danmarks vælgere = bør kende lidt til Koranens indhold - inden de sætter deres kryds - ved det næste valg. Det kan gøres ved at besøge dette internet-leksikon - der fortæller meget væsentlig om Koranens indhold.

  www.islam-info.dk      Koranen       artikeldatabase .

  www.islam-info.dk   et internet-leksikon om Koranens indhold.

  KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
  KOLONIALISME
  REN UREN
  TØRKLÆDE
  TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
  TØRKLÆDER
  VANTRO
  STENING
  JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
  APOSTAT
  APOSTASI
  ÆGTESKAB
  BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

  Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD )
  Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
  Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.  LÆS EVT MERE OM FORFATTEREN = PÅ HANS EGEN BLOG. 

  KRISTENFORFØLGELSER I VERDEN - AFSNIT D - Niels Erik Søndergårds ...

   - 5 besøg - 22.28

  Lidt mere oplysning findes på dette link =  www.forfulgt.dk
  Det er min vurdering. 
  Hvad er din vurdering ???  Besøg evt. 
  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU  DEN KRISTNE KULTURARV

                     


  Først vil jeg lige slå fast - at vi Danskere har en kristen kultur-arv - der går mere en 1000 år tilbage. Det kan i - oplyse jer selv om - på dette Link under Runestenen. Om danmark - officielt - blev en kristen Nation i år 965 eller i år 986 - det er jeg lidt i tvivl om - men det ved de sikkert inde på Københavns Universitet - må man formode.

  .

  Harald Blåtands runesten


  HER SER VI DANMARKS KRISTNE DÅBSATTEST = JELLINGESTENEN.

  www.fortidensJelling.dk    

  Der er efterhånden tungtvejende grund til - at forsvare vores = DANSKE GRUNDLOV - SAMT =
  GUD - KONGEFAMILIEN  og FÆDRELANDET.


  Besøg evt.   www.Danskkultur-debat.dk 
 •  Mennesket falder af og til over sandheden, men for det meste rejser det sig bare op og går videre.
    Winston Churchill

 •  Der er kun èt svar på nederlag, og det er sejr.

  En fanatiker er et menneske, der ikke kan ændre sin mening eller skifte emne.

 •  

 • www.sandheden.net 


 • Besøg evt.  www.forsvarspartiet.dk    og eventuelt =

  www.sagenskerne.dk   og se om =  Virker Baby-Bomben ???


  Hvem skal nu betale skat = og for hvad ???


  Kommissionsformand José Manuel Barroso i forbindelse med dagens møde. Foto: Kommissionen

  EU-kommissionen foreslår EU-skatter

  - Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU · Læs mere  HVOR MANGE INTERNATIONALE ORGANISATIONER ( OVERBYGNINGER )
  HAR SNABELEN NEDE I DANMARKS STATSKASSE
  ???

  SKAL EU BESTEMME ALT ???

   
  DET DU MÅSKE IKKE VED =

  ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
  MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE =  Her i 2010 er det - EU - der samarbejder med
  muslimske religiøse ledere. Hvilke tanker sætter det i gang ??? 

  Hvem har erstattet Hitler - når det gælder samarbejdet med muslimske religiøse ledere her i Danmark
  ???

  http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

  Illuminati-ordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi  Jo - det er spændende - at være journalist i en globaliseret verden.
  Hvad sagde = John F. Kennedy ???
 •   Hvorfor koster et Hus = tre huses pris ???

   og så blev han myrdet ???  HVOR LÆNGE KAN = SANDHEDEN= TIES IHJEL ???

    Besøg evt. http://www.radioholger.dk/   På dette link kan du høre mere om 266b og høre meget andet interessant.

  HVEM ØNSKER AT TIE = SANDHEDEN= I HJEL ???
 • Danmarks vælgere = bør kende lidt til Koranens indhold - inden de sætter deres kryds - ved det næste valg. Det kan gøres ved at besøge dette internet-leksikon - der fortæller meget væsentlig om Koranens indhold.

  www.islam-info.dk      Koranen       artikeldatabase .

  www.islam-info.dk   et internet-leksikon om Koranens indhold.

  KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
  KOLONIALISME
  REN UREN
  TØRKLÆDE
  TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
  TØRKLÆDER
  VANTRO
  STENING
  JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
  APOSTAT
  APOSTASI
  ÆGTESKAB
  BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

  Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD )
  Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
  Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

 • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE