LØGNENS IMPERIER
LØGNENS IMPERIER www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her 16. marts 2011  www.Google.dk

LØGNENS IMPERIER         ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

    VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV  ???KAN DU GENKENDE ET = LØGNENS IMPERIUM ???

Hvordan genkender du = Løgnens imperier = i tide  ???
Hvis en Nation ikke genkender = løgnens imperier = i tide
vil denne Nations befolkning så blive slaver = af nye herskere ???  Tør du sætte din hjerne = på denne opgave ???


             

WINSTON CHURCHILL = HAR OGSÅ UDTALT FØLGENDE =

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."
 
Citat slutTIDEN GÅR

Tiden går - og pludseligt bliver det umuligt for Danmarks befolkning -  at forsvare sig gennem en demokratisk debat - fordi - EU - måske nedlægger Folketinget - da Danmarks Folketing - stort set kun er - EUs - skatteopkrævere - og denne opgave har - EU - tilsyneladende selv tænkt sig - at overtage. Lyder det usansynligt ??? Ja måske - og måske alligevel ikke  ??? Prøv at se dette forslag = iøvrigt vil jeg godt indskyde denne demokratiske nulighed =

Fremskridtspartiet er på banen igen  http://www.frp.dk/
Fremskridtspartiet er på banen igen 
= www.Radiodua.dk 
Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk  
Hvem skal nu betale skat = og for hvad ???


Kommissionsformand José Manuel Barroso i forbindelse med dagens møde. Foto: Kommissionen

EU-kommissionen foreslår EU-skatter

- Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU · Læs mereHVOR MANGE INTERNATIONALE ORGANISATIONER ( OVERBYGNINGER )
HAR SNABELEN NEDE I DANMARKS STATSKASSE
???

SKAL EU BESTEMME ALT ???

ER = EU = ET LØGNENS IMPERIUM ???

Vil du bedre kunne vurdere dette = hvis du har læst denne bog ???


Er det Racisme-Paragraf 266B = der udøver =
Kender vores FOLKETINGS-POLITIKERE = svaret ???FINANCERER = DEN DANSKE BEFOLKNING = SELV
FOR SIN EGEN TILINTEGØRELSE
???

Holder  denne = 
TESE  ???

FORTIELSEN FORBEREDER = LØGNENS IDEOLOGIER ???

Hvad ved de om det = på skatteydernes Universiteter ???

 
Når man bygger en trone for løgnen, rejser man en galge for sandheden.

Russisk ordsprog.JESUS = HAR SAGT
= JEG ER SANDHEDEN OG VEJEN

           

LØGNENS IDEOLOGIER  = TOLERERER IKKE = SANDHEDEN

Det forklarer = Joseph Goebbles her = hvorfor =

Løgnens konspiration...

"Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)

Citat slut. 

Hvordan bygges en = TRONE = for = LØGNENS IDEOLOGIER 
???
Gennem Racisme og Fortielses-paragraf = 266b = måske
???
Gummi-paragraf 266b - indført i Dansk Lov i 1971.Besøg evt    www.Sappho.dk      findes sandheden her ???Assimilation… Et forkætret ord. Og et ord, brugt i 2008, i afmagt og vrede, over de kulturelle tilbageskridt, der kunne betragtes. Skrevet i denne kronik  i Jyllands-Posten.

Hvad mener jeg med ordet? Jeg mener, at man i vores samfund indlemmer dem, der vil være med, i et nationalt fællesskab kendt som det danske. I Danmark. Og at der gælder en naturlig forventning om, at folk, der vil dette fællesskab, også bekender sig til det. At vi skal søge et “os”, i stedet for som nu at have et “os og dem”.

Er det det samme som at spise svinekød, drikke fadøl og danse om juletræet? Naturligvis ikke… Det ville være vulgært. Og jeg ville også selv blive vred over en sådan vulgarisering af begrebet danskhed og dansk kultur. Se mine nærmere synspunkter her .    Citat slut    Berlingske


RESTEN KAN LÆSES I = BERLINGSKE TIDENDE.

Besøg eventuelt = www.Danskkultur-debat.dk   


Vi ser her formålet med varernes frie bevægelighed over landegrænserne. Hvordan fik de varerne over landegrænserne =
i gamle dage = inden grænserne blev nedlagt
???ER FOLKETINGET KUN = EUs = SKATTEOPKRÆVERE ???

URETTENS  BAGGRUND  =  OVERNATIONALE INSTITUTIONER

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU bestemmer nådesløst vores familiesammenføringspolitik . Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores flygtningepolitik , og FN  beslutter, hvem vi skal tildele statsborgerskab.

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab afvises .

Herfra kan du selv vurdere retningen - for den førte Politik ???RETNINGEN FOR - EUs - POLITIK SYNES KLAR

www.Folketinget.dk     www.Google.dk  

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
Liberal Alliance


HVAD ØNSKER ET STÆRKT SAMARBEJDENDE EU ???

Hvorfor adlyder Danmarks Politikere EUs ønsker ???
Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor???
Kronik skrevet af socialdemokraten = MogensJensen

DANMARKS PARTILEDERE = HER I MARTS 2011 =


LARS LØKKE RASMUSSEN    =   VENSTRE
HELLE THORNING-SCHMIDT =  SOCIALDEMOKRAT
VILLY SØVNDAL                  = SOCIALISTISK FOLKEPARTI
LARS BARFOED                   = KONSERVATIV FOLKEPARTI
MARGRETHE VESTAGER      = DE RADIKALE
ANDERS SAMUELSEN           = LIBERAL ALIANCEHVAD KÆMPER DISSE POLITIKERE FOR ???

Kæmper disse partiledere for - at der skal gøres plads til - flest mulige muslimer i Danmark og i Europa ??? 
Er socialdemokraten = Kulturordfører = Mogens Jensen = et sendebud udsendt af = EU-Kommissionen = eller kommer ordren til denne kronik - endnu højere oppefra ???

ADLYDER PARTILEDERNE BARE ORDRE ???

Adlyder disse partiledere bare ordre - fordi de ønsker en =
illumineret = ny verdensorden ???   www.Google.dk  

Illuminati-ordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

Illuminati-ordenen var et hemmeligt selskab stiftet 1. maj 1776 i Ingolstadt ...
da.wikipedia.org/wiki/Illuminati-ordenen - Cached

HVAD KRÆVES DER = FOR AT OPNÅ GLOBAL MAGT ???

Her er lidt gætterier =

Den eneste penge-seddel presse på jordkloden.
En global organisation

Hvem kan fristes med penge og magt ???

Mennesker der søger magten - og er villige til - at overtræde en eller flere af de 7 dødssynder =

De syv dødssynder | kristendom.dk7 års skolegang giver mig begrænsninger - og fordele.

Jeg har ikke svaret på alting - og mine sonderinger kan føre mig ind i tankespinnets mange gyder - i min søgen efter sandheder. Helle Merete Brix - har udtrykt - der findes flere sandheder = www.Sappho.dk 

Nu er jeg tilfældigvis en dansker = der ønsker at bevare Danmarks Grundlov = Politikere der ønsker at fremme indvandringen af muslimer til Danmark - gør mig meget mistænkelig. At de seks Partiledere i Danmark ( tilsyneladende ) trods andre uenigheder - er enige om - at der skal flere muslimer til Danmark - gør mig yderligere meget mere mistænksom. Det er efter min vurdering = direkte underligt.Hvad er din vurdering ???

ET LAND = TO LOV-SYSTEMER

Jeg er imod - at muslimer skal komme til Danmark - fordi deres kultur - deres daglige vaner - er vildt anderledes end vores danske kultur. Desuden indholder islam - sin egen lovgivning ( sharia ) som er uadskillelig fra Koranens øvrige indhold, og som kun kan fortolkes af en imam. Det betyder efter min opfattelse - at hver gang det danske Folketing lukker en muslim - ind i Danmark - så tillader det danske folketing to lovgivninger her i Danmark. Det er åbenbart den måde - vores danske Folketing har besluttet sig til - at forsvare Danmarks Grundlov på. Om vore Folketings-politikere har forsvaret vores = Danske Grundlov = godt nok - der er noget de danske vælgere - må tage stilling til. Jeg - Poul Leo Nielsen - er imod fri muslimsk indvandring - til Danmark og Europa - og til alle kristne lande. Vil du vide endnu mere om hvorfor - jeg også er imod - EUs - Politik om mere muslimsk indvandring til Europa og dermed også til Danmark - så klik på en af disse billeder =

              

EUs MAGTDRØMME = EUROPA DØBT OM TIL = EURABIAET - IMPERIUM  - UDEN NATIONALE GRÆNSER og UDEN NATIONALE PARLAMENTER. DET ER ÅBENBART - EUs - MAGTDRØMME.
Hvad er din vurdering ???
EN LILLE OVERSIGT OVER KORANENS SHARIA-LOVE =

Her er en grund mere - til jeg er imod - EUs - fri indvandring af muslimer til Danmark og Europa. Det er Koranens lovsystem sharia - der ikke kan adskilles fra Koranen. På dette internet - leksikon - kan du læse dele af Koranens indhold og islams sharialove =

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD )
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

ET LAND = TO LOVSYSTEMER =  ER DET IKKE DUMT ???HVEM ER BILDERBERG GRUPPEN  ???  www.Google.dk 

Er Bilderberg gruppen en del af = en ny verdensorden ???

Hvis Bilderberg gruppen er en afdeling af = En ny Verdensorden = der styrer verden i al hemmelighed = hvordan er den så organiseret = og hvis en ny verdensorden styrer Danmark i al hemmelighed = hvordan er det så muligt her i Danmark ???

EN LOGISK MULIGHED =

Den logiske mulighed er - at have udpeget og udvalgt Danmarks ( Partiledere i Danmark ) allerede inden de bliver valgt til = Partiformænd. Har nogle af Danmarks Partiformænd været til møde med Bilderberg-gruppen og hvor langt tilbage i tiden - rækker disse møder ??? Er Villy søvndal kommet med i Bilderberg-gruppen - efter at SF - blev reorganiseret - som led i Verdens-ordenens kommando-strutur - som styrer Partiet så sikkert - at SF altid kan styres ovenfra ??? Som det står i = VISION = nummer 1. på side 25 med rødt = Folkesocialisterne arbejder langt mere dygtigt med moderne ledelse end socialdemokratiet. = Citat slut. Hvilket vidner om en reorganisering af = SF = måske efter en instruks fra Bilderberg gruppen. Hvem kan vide dette ???

HER ER MIN VURDERING = SOM KAN VÆRE FORKERT

Det er partiformændene - der vælger den næste til Formandsposten i et Dansk Politisk parti - og hvor lang det går tilbage i tiden - har jeg ingen anelse om - måske helt tilbage til år 1776 - eller måske endnu tidligere. Her vil jeg lige gøre opmærksom på nogle visdomsord - jeg har fundet på dette link =

Grundlovsforeningen  =   www.Danskkultur.dk 

 - Den der ikke vedkender sig sin fortid
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtidEN MULIG FORKLARING = DER KAN VÆRE FORKERT ???

Når disse seks politiske partiledere - alle er EU tilhængere - så kan det skyldes - at de alle seks arbejder for = En ny verdensorden - og derfor giver deres politiske opbakning til - EU - der ganske tydeligt ønsker = fri muslimsk indvandring af muslimer - til Europa og dermed også til Danmark. Det betyder - at de vælgere der er imod indvandring af muslimer til Danmark - ikke kan stemme på nogle af disse seks Politiske Partier - som jeg lige nævner her igen =

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
Liberal Alliance
h

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE