DANSKE FÆDRE
DANSKE FÆDRE www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her 18 marts 2011       www.Google.dk 

DANSKE FÆDRE - og - DERES SØNNER        ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

    VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV  ???HVORDAN KAN DANSKE FÆDRE - OPDRAGE DERES SØNNER ???

Hvordan kan dansk en dansk far - opdrage sin søn eller sønner - uden utidig kvindelig indblanding ???  Hvordan kan en dansk far - opdrage sin søn eller sønner - og samtidig fortælle deres sønner - om Danmarks Formidable = kulturarv ???  Det kan naturligvis gøres på mange måder - men her er en måde at gøre dette på - som måske kan inspirere en far eller en søn.

KRAVET TIL FADEREN  -  RYGRAD og EN ANELSE FORSTAND.

Hvis du som far - gerne vil have tid sammen med din søn - og indflydelse på hans fremtid -  og din søns holdning til sig selv og samfundet -  og også gerne vil give ham lidt indblik i Danmarks formidable historiske kulturarv - fra før Danmark blev en kristen Nationalstat - så gør du som far følgende.

BOGEN - OVERNATNING - I DET FRI

Sådan ser bogen ud - som du anskaffer dig.Den koster cirka 130 kroner. Når det så er gjort - så skal du naturligvis forberede dig først - så du ikke kommer til ligne en fiasko - i din søns eller dine sønners øjne. Det gør du - ved alene en til tre gange - at besøge en sådan lejrplads - og lærer at lave et bål - hvis du som far - ikke kan dette i forvejen. Så vil du opdage - hvilke redskaber du har brug for. Det kan være - den rigtige økse - og en god lommelygte. Det nødvendige - førstegangs-udstyr er indkøbt -og du har prøvet at lave bål første gang.

DEN FØRSTE UDFLUGT

En rigtig mand holder = altid = en aftale med sin søn eller sønner - og derfor skal en far naturligvis kun lave de aftaler - han er 100 procent sikker på - at han kan overholde. Så hvis du som far har aftalt med din søn eller sønner - at i om søndagen skal ud på bålpladsen sammen - så skal denne aftale den din søn eller sønner overholdes - også selv om din chef ringer - og vil have dig i gang på arbejdspladsen. En indgået aftale med din søn - eller dine sønner - kommer altid i første række. Kun tåber indgår aftaler - de ikke ønsker at overholde. Den første aftale - om den første udflugt - til en bålplads overholdes derfor naturligvis - fordi her indledes en tradition mellem far og søn og måske sønner - hvor der på en fast ugedag - besøges en bålplads.

MIN ANBEFALING = MED FORMÅL

Jeg vil anbefale - at far og søn - sønner - bruger en fast ugedag til - at besøge en af Danmarks 1000 bålpladser. Når bålet er på plads - og der bliver lidt ro over feltet - så begynder i at skiftes til - at læse op for hinanden - fra blade og bøger - fra før Danmark blev en kristen Nation for over 1000 år siden - hvilket Danmarks over 2660 kirker er bevis for. Nej - vi vil endnu længere tilbage - helt tilbage til dengang - de danske vikinger sad rundt om bålet - og udfordrede hinanden i at rime på vers - medens de drak digtermjød. Dengang troede Danskerne på andre guder - og de to mest kendte af dem - det var Odin og Thor - men der var flere guder end dem.

DEN KRISTNE KULTURARV

                   

Først vil jeg lige slå fast - at vi Danskere har en kristen kultur-arv - der går mere en 1000 år tilbage. Det kan i - oplyse jer selv om - på dette Link under Runestenen. Om danmark - officielt - blev en kristen Nation i år 965 eller i år 986 - det er jeg lidt i tvivl om - men det ved de sikkert inde på Københavns Universitet - må man formode.

.

Harald Blåtands runesten


HER SER VI DANMARKS KRISTNE DÅBSATTEST = JELLINGESTENEN.www.fortidensJelling.dk    Og nu =

OM DANSKE FÆDRE = og = DANSKE FORFÆDRE.=LÆNGERE TILBAGE I TIDEN

Vi skal længere tilbage i tiden - helt tilbage til før Danmarks lange kongerække - helt tilbage til før vores - Kristne Kulturarv - og helt tilbage til vores danske hedenske kulturarv. Ja - helt tilbage til dengang da danskerne troede at jorden var flad - som en pandekage - ( tror jeg nok )  og dengang de danske Vikinger troede på  = Odin og Thor og - andre Nordiske Vikinger - også troede på Odin og Thor. Selv i dag - lader mange danske Kunstnere sig inspirere af tiden før - Det danske Folk - blev et kristent folk. Der er lavet tegneseriehæfter og bøger om - Odin og Thor - og de andre Guder i Valhalla - og der er lavet sange - inspiret af - tiden før - det danske Folk - blev et kristent Folk.

Videoer til valhal
Hvornår drak de - Danske Vikinger - Digter-mjød??? Det gjorde de i min fantasi - når de sad omkring bålet - om aftenen og natten - når dagens arbejde var gjort - og de udfordredede hinanden i rime og digte - konkurrencer. Men først lidt sang og musik inspireret fra = vores Danske Kulturarv - fra før vi Danskere blev et kristent folk.DET LIGGER I BLODET = VIKINGE-ÅNDEN

Før vi danskere blev kristne - var Danskerne Vikinger - og der findes mange danskere - der er inspireret fra den tid - på flere måder. De havde endda et flag - før Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219 og dette flag hed = ravnefanen - hvis jeg husker rigtigt - og blev kun brugt i krig. Her er så lidt musik - inspireret fra før - vi Danskere blev kristne =


lidskjalv blot laug  Opskrift på - digterøl og Berserker-Mjød.

Dan jeres egne laug- på ugentlige møder - og bryg digterøl m. m.
Meget kan nåes inden den - ( 1. oktober 2016 )

Skjaldesang.dk  for ungmøer og bassangere

Skjaldesang II

Tildelt 4,5 af maksimalt 5,0

- 3 min. - 3. dec 2008 - Uploadet af Redstomp

Nyt album2:10Føjet til kø Ravnevisenaf Religion0

Find selv - Valhalla -  på   http://www.google.dk/  

Valhalla - tegneserien om de nordiske guder
Hvem har opskriften på =   BERSERKER-MJØDEN  ?
Besøg evt.  ildskjalv blot Laug - lidt længere oppe på siden.
Under henvisningen til = mad og drikke.
Indspirerede korsangere kan finde tekster på dette link =
Besøg eventuelt   www.skjaldesang.dk
Der kan du også købe  - CD-ere - med skjaldesang - Indspireret fra vores = Danske Kulturarv - fra før =
Det DanskeFolk = blev et Kristent Folk.Hvorfor er det vigtigt - at kende sin Nationle kulturarv ???
Svaret har jeg fundet på denne internetside =
Grundlovsforeningen = Dansk kultur = www.Danskkultur.dk 

- den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid. 
HAR FADEREN VILJESTYRKE OG  RYGRAD

Har fadere viljestyrke og rygrad til - at lave en fast ugentlig aftale med sin søn - eller sine sønner om - at hver uge - så tager de sammen - til en af Danmarks 1000 bålpladser - og der laver de så et bål sammen. Når bålet flammer - så kan man gøre - ligesom man gjorde før i tiden - for over 1000 år siden - man kan gennemgå Danmarks over 1000 årige fortid - fra før Danmark blev en kristen Nation. Viden om - kan man finde i bogen om Danmarks Krøniken - og som hedder =

saxo - grammaticus
Oversat af = FR. Winkel Horn
Illustreret af Louis Moe
Forord af Palle Lauring

Det eksemplar jeg ejer er på cirka 760 sider - og der er flere af de digterkvad - som vore danske Vikinge-forfædre - har fortalt omkring bålet - hvor de sandsynligvis har forsøgt at overgå hinanden i rime-vers om hverdagslivet og store bedrifter - udført i drabelige kampe - mod luskede eller tapre fjender. Jeg vil her læse nogle få af disse vers op fra =

Saxo-Grammaticus.  Aschehoug  www.aschehoug.dk 
ISBN 978-87-11-22879-1

Sværdet, Svend
Svanhvide dig rækker
giver det glad
som Fæstensgave.
Vis da nu,
du er gaven værd,
at du ej Mod
og Mandom mangler.

Det første af 3 vers - Fra side 39 -

Spegekjød
er Heltekost
Kæmpen ej
sin Gane kildrer
Faarekjød og saltet Flæsk
vi for Herre-
maaltid holdt.

Fra side 321  ( Første vers af otte vers )

Altid fremad
Floden flyder
saadan lider
livets løb
Stund som svandt,
for stedse svandt,
og til sidst
er Døden sikker.

Jo - Vi -Det Danske Folk - har en formidabel Kolturarv. Nu er spørgsmålet - om - Danske fædre- må fortælle den højt til deres børn - eller om det kan straffes efter - Paragraf 266b ??? Hvem kan vide dette ???  Hvem kunne føle sig krænket ???  Hvem kan vide dette ???

OMKRING LEJRBÅLET

Når faderen sidder med sin søn - omkring bålet - på en af de cirka 1000 overnatningssteder - så er SAXO-Gramaticus - nok en bog der skal gemmes til - børnene bliver lidt ældre. Der findes tegneserie-hæfter med - Prins Valiant - og Odin og Thor - og Asterix - som kan tages med på den ugentlige udflugt til = Danmarks cirka 1000 overnatnings-steder i det fri.


DANSKE SALMEDIGTERE  =  MERE KULTURARV

Vi har også mange fantastiske sanske salme-digtere her i Vores Danske Fædreland - så far og søn - ellert sønner og far - kan også læse salmer op - fra en salmebog  - på skift - når de sidder der omkring lejrbålet - og så kan de skiftes til - at læse vers - fra de salmer de bedst kan lide i salmebogen. En af Danmarks store salmedigtere er Grundtvig. Nikolai Frederik Severin Grundtvig - tror jeg hans navn var. Han skrev også gode salmer - som om det lå i hans rygrad - fra de tidligere danske slægter.

www.Google.dk   Jeg vil lige Præsentere Grundtvig =

 • Billeder af grundtvig

   - Rapporter billeder
 • N.F.S. Grundtvig

  1. okt 2005 ... N.F.S. Grundtvig (1783-1872). Nikolaj Frederik Severin Grundtvig blev født i Udby 8. september 1783 og døde i København 2. september 1872 ...
  www.leksikon.org/art.php?n=5053 - Cached - Lignende  Kristen Inspiration

  Jo - Grundtvig - var kristen inspireret - og kan bidrage med digte og salmer - der kan fremsiges - eller synges rundt om lejrbålet. Jeg vil her kort præsentere fire vers - skrevet af - N,F.S. Grundtvig.

  Grundvig malt af C F Christensen 1820Grundtvig
  i højskolesangbogen

  460. Folket er endnu forblindet

  Folket er endnu forblindet,
  kender ej sin egen tarv,
  har bortsovet oldtids-mindet,
  skatter ej sin rige arv.

  Blændværks-timen er dog omme,
  folk i Nord må vågne brat,
  lystes ved at ihukomme
  dagen før den lange nat.

  Sanddru hedning, tyrk og jøde,
  dem har Gud i grunden kær
  hader fremfor alt de søde,
  som på skrømt ham træder nær!


  Hvor naturen undertrykkes,
  der kun falskhed vorder stærk,
  evig slet kun derved lykkes,
  skin og skrømt og skyggeværk!  En anden stor dansk digter er = H.C.Andersen

 • Billeder af h.c. andersen

   - Rapporter billeder


  Hans Christian Andersens = digte - kan også være stærkt inspirerende - og kan fremsiges eller synges omkring et lejrbål. Tilsyneladende har H.C.Andersen inspireret Dansk Folkeparti til at skrive en ny dansk Fædrelandsssang - som kan høres på  Partiets hjemmeside som er = www.DanskFolkeParti.dk


  VIL DANMARKS KULTURARV = UDDØ ???

  Uanset hvad der kan siges om Dansk Folkeparti - så fornægter de ikke vores danske eller kristne kulturarv. Ja - de kæmper for at bevare vores danske kulturarv - og Danmark som en selvstændig Nation - der selv bestemmer over dansk Lovgivning - og hvem der skal lukkes ind i Danmark. Hvorfor danskerne ikke ved - de er danskere - og giver deres vælgeropbakning til et Politisk parti - der vil bevare Danmarks kristne kulturarv - det kan måske skyldes en form for uvidenhed - om Danmarks helt fantastiske kulturarv. Måske har det danske folk været udsat for = Tavshedens Tyrrani i over 40 år ???  Hvem kan vide dette ???

  BØR ANSVARLIGE FÆDRE = LÆSE DENNE BOG ???
  Er det Racisme-Paragraf 266B = der udøver =

  Tavshedens tyranni


  Kender vores FOLKETINGS-POLITIKERE = svaret ??

  Bogen Tavshedens Tyranni - SAXO.com har Tavshedens Tyranni.


 • LIDT DANSK REVY - KULTUR

  Videoer til cirkusrevyen

  Cirkusrevyen 95 - Familen Danmark (1/3)
  6 min. - 18. dec 2007
  Uploadet af pomfritly

  youtube.com  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE