Ordets magt

Vores nye integrationsminister, Søren Pind, har lagt ud med den stålsatte besked, at hans politik skal være assimilation og ikke, som hidtil, integration. Det har dog ikke fået ham til at ændre ministeriets navn til Assimilationsministeriet.

Det viser sig også, at Søren Pinds assimilationsoffensiv først og fremmest skal føres på det verbale plan. Han vil ikke ganske afvise at gøre noget, men det meste vil han have i munden, har han meddelt.

Ministeren nærer altså samme tillid til ordets magt som SF's leder Villy Søvndal, der bad Hizb ut-Tahrir gå ad helvede til, hvad de dog endnu ikke har gjort.

Når Pind er henvist til ord snarere end handling, skyldes det, at han ligesom resten af regeringen og et samlet Folketing bortset fra Dansk Folkeparti sværger til "konventionerne" – denne tryllestav, hvormed Danmark på de mest afgørende områder er blevet regeret de seneste ca. 25 år.

Over Folketinget og regeringen står nemlig mere end 100 konventioner, hvis indhold er de færreste bekendt, og som ingen almindelig dansker har haft lejlighed til at stemme om. Man ved kun, at de udgør en slags overlov, der sætter Folketingets lovgivningsmagt ud af kraft.

Det er på det seneste atter blevet tydeliggjort i forbindelse med tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs tvungne afgang.

Hun havde, blev det påstået, set stort på en konvention (FN's konvention om begrænsning af statsløshed fra 1961), der udstyrede statsløse palæstinensere med ret til statsborgerskab, selv om tildeling af statsborgerskab ifølge grundloven alene tilkommer Folketinget.

Denne konvention havde regeringen ratificeret i 1977 – en begivenhed, som meget få danskere havde hørt noget om.

En betragtelig del af de særligt begunstigede, der nu med ekspresfart fik indfødsret, havde brugt Danmarks gæstfrihed til at begå kriminalitet. Men det var uden betydning, for også kriminelle har rettigheder.

Millioner af nye medborgere

For at spare befolkningen for flere overraskelser burde regeringen foretage en kulegravning af samtlige de konventioner, Danmark i tidens løb har ratificeret og på det grundlag anslå, hvor mange udlændinge disse konventioner har udstyret med rettigheder til ophold i Danmark, statsborgerskab, del i sociale goder, ret til familiesammenføring mv.

Det må være flere hundrede millioner, f.eks. hele Libyens befolkning og det meste af Pakistans og Afghanistans. Og når de endnu ikke er kommet i så stort omfang, skyldes det hovedsageligt, at de ikke har haft mulighed for at komme hertil, f.eks. fordi ikke har kunnet betale menneskesmuglerne. Men det problem kunne man løse ved, at den danske stat hentede rettighedsindehaverne hertil.

Det er i grunden underligt, at Institut for Menneskerettigheder endnu ikke har forlangt det. For hvad er en rettighed værd, hvis man er afskåret fra at benytte sig af dem?

Desuden er det oplagt uretfærdigt, at man skal være en velbeslået rettighedsindehaver for at drage fordel af konventionerne, mens fattige rettighedsindehavere må blive hjemme.

Har man sagt FN ...

Hvem er det så, der står bag alle disse konventioner? I de fleste tilfælde er det FN. Og har man sagt FN, forstummer enhver yderligere diskussion. FN nyder nemlig en anseelse, som end ikke paven i Rom kan hamle op med.

Det er det FN, hvis generalforsamling den 13. maj 2010 valgte Libyen til organisationens Menneskeretsråd (Human Rights Council). For stemte 155 ud af 192 stemmeberettigede medlemslande. Men glæden varede kort.

Den 1. marts 2011 besluttede FN's generalforsamling enstemmigt at suspendere Libyen fra Menneskeretsrådet. På mindre end 10 måneder er det åbenbart gået alvorligt tilbage for menneskerettighederne i Libyen, selv om landet ikke har skiftet regering i mellemtiden.

Der vil dog næppe ske noget voldsomt afbræk i Menneskeretsrådets arbejde. Tilbage blandt de 47 medlemmer sidder nemlig stater som Bahrain (hvor der har været en skyderier på det seneste), Kina, Cuba, Djibouti, Jordan, Pakistan, Qatar og Saudi-Arabien.

Intet under, at FN taler med så betydelig autoritet.

Uheldigvis er autoriteten dog ikke stor nok til at få det store flertal af medlemslandene til at overholde menneskerettigheder overhovedet.

Så er det jo godt, at man har lande som Danmark, der ikke tøver med at tilsidesætte sine egne borgeres interesser til fordel for udlændinges.

Det er tilmed sådan, at Danmark slet ikke er tvunget til det. Som kyndige jurister forklarer, er konventioner hensigtserklæringer, som man kan applicere i den udstrækning, det ikke går ud over landets interesser og befolkningens sikkerhed og velfærd.

Det kræver altså blot en folketingsbeslutning at tilsidesætte en konvention. Men det er der endnu ingen – bortset fra Dansk Folkeparti – der har villet drømme om at gøre. Citat slut.

Besøg  evt.  www.Sappho.dk 

URETTENS  BAGGRUND  =  OVERNATIONALE INSTITUTIONER

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU bestemmer nådesløst vores familiesammenføringspolitik. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores flygtningepolitik, og FN beslutter, hvem vi skal tildele statsborgerskab.

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab afvises.

Herfra kan du selv vurdere retningen - for den førte Politik ??? Dette var Citat  fra = Morten Uhrskov Jensens - blog på Jyllandsposten.

Videoer til et delt folk
Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
23 min. - 25. sep 2008
Uploadet af Snaphanen dk

video.google.com
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com


Vil du høre Danmarks nye fædrelandssang - så
besøg eventuelt = www.DanskFolkeParti.dk

Profil

Fra sit ståsted som dansker og vesterlænding skriver Morten Uhrskov Jensen om emner, der berører den vestlige kulturkreds og dens muligheder for fortsat at hævde sig som en selvstændig civilisation.

Baggrund:
Morten Uhrskov Jensen er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det national-konservative tidsskrift Nomos.

Andet:
Forfatter til bogen "Et delt folk" om den danske udlændingepolitik 1983-2008.

Sted:
Sorø

Website:
BesøgSTAKKELS SVENSKERE

Ganske som planlagt

Dato: d. 15.03.11, 16:52
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

Det går helt efter planen i Sverige. I takt med omdannelsen af Sverige til et blot beboet sted opruster myndighederne nu i forhold til politiindsats, anklagemyndighed, domstole og fængselsvæsen. Det er selvfølgelig for lidt og for sent i det helvede, som er skabt i Sverige over de seneste årtier. Ethvert samfund så fragmenteret som det svenske vil være nødt til at sætte flere og flere bag lås og slå. Ikke fordi det vil nedbringe kriminaliteten væsentligt - kriminaliteten er først og fremmest et resultat netop af fragmenteringen - men fordi forbrydelsernes antal og grovhed når et niveau, hvor der ikke er andre udveje.

I Danmark er antal anmeldte voldsforbrydelser vokset fra 7.226 i 1980 til 17.968 i 2009 ifølge Samfundsstatistik 2010. I Sverige er antal anmeldelser vokset fra 27.140 i 1975 og til 112.728 i 2010. Tages de ændrede indbyggertal i de to lande i betragtning, er der tale om godt og vel en fordobling i Danmark og knap og nap en firedobling i Sverige i de to nævnte perioder.

Kriminalitet og oprindelse

I Sverige udarbejdes selvsagt ikke noget så utilstedeligt som en kriminalitetsstatistik, hvor gerningsmændenes oprindelsesland fremgår. Gud fri og frels os for en sådan vederstyggelighed.

Så grumme er vi i Danmark, at vi faktisk gør netop det. De seneste tal herfra viser, at mænd med oprindelse i Eks-Jugoslavien, Tyrkiet, Marokko, Somalia, Libanon, Pakistan og Irak, Afghanistan og Iran er særdeles overkriminelle, også når der er standardiseret både for alder og såkaldt socio-økonomisk status (side 144).

Men fra Sverige kender vi ikke de bare lidt mere præcise sammenhænge. Vi er derfor overladt til os selv og vore gætterier, når vi skal afgøre, om vi hælder til, om det er Jansson eller mere fremmedklingende navne, der gør sig selv bemærket i den svenske statistik.

Sådan vil de gerne have det i Sverige. Det er også mere bekvemt. Så kan der ikke stilles så mange ubehagelige spørgsmål. Og det er nu rart, når almindelige mennesker holder deres kæft og gør, som de får besked på.

Lidt lige som fæstebonden i forne tider, der makkede ret, hvis ikke han da ville en tur op på træhesten.  Citat slut.FORTIELSEN FORBEREDER = LØGNENS IDEOLOGIER          

Se videoen med Pat Condell på Youtube
Når man bygger en trone for løgnen,rejser man en galge forsandheden.

Er det Racisme-Paragraf 266B = der udøver =
Kender vores FOLKETINGS-POLITIKERE = svaret ???JESUS  HAR SAGT  JEG ER SANDHEDEN OG VEJEN OG LIVET

                   


SANDHEDENS KILDER = ER = KRISTNE KIRKER
JESUS HAR DOG ADVARET IMOD -
FALSKE PROFETERJeg er ikke dommer over for nogen. Desuden har Jesus sagt - Hævnen tilhører herren. Desuden har Jesus også sagt, at jeg skal kunne tilgive dem - der vil gøre mig - og mit folk ondt. Vi danskere har selv valgt vore hyrder - gemmen en demokratisk afstemning - så vi danskere har måske de hyrder vi fortjener - men = der er et lille men.

RACISME-PARAGRAF 266B HAR HER I 2011 - 40 ÅRS JUBILÆUM.

Det har betydet 40 års manglende debat - om islam i Europa - hvor vælgerne har manglet saglig viden om islams udbredelse - her på jordkloden. Så alle vælgere der er født omkring 1971 da Paragraf 266b blev en del af Dansk Lovgivning - og senere har ikke fået de oplysninger - man kunne forvente af - en fri presse. Det er måske dette - der har inspireret - Jyllandspostens tidligere kultur-redaktør - Flemmin Rose -til at skrive bogen =

Mine ønsker til vore Danske Politikere = er disse

1. Paragraf 266b - fjernes fra Dansk Lovgivning
2. Blasfemiparagrafferne fjernes fra Dansk Lovgivning
3. Danmark meldes ud af = EU
4. Muslimer skal Repatrieres
5. Danmarks grænser skal genetableres

Et nyt - EU - er ønsket af = Asker Aamund - og hvis det skal ske - så skal EU vedkende sig = Europas Kristne Kulturarv - for som det er nu - så er = EU =  Rent Hedenskab - hvor det ikke er tilladt at bruge ordet kristen. Det kan på på lidt længere sigt - kun kan føre TIL - at Europa - bliver til et muslimsk område. På - www.Radiodua.dk  - kan i høre hvad - Fremskridtspartiets - integrations-ordfører = Åse Clausen Bjerg - har at sige om Integrationspolitik.

Tanken om - EU - som et handelsområde er logisk - men Nationalgrænserne skal genoprettes - og i det nye - EU - så kan kun - Kristne Nationer blive medlemmer - hvis de de ellers Repatrierer deres muslimer til de 57 OIC Lande - den muslimske organisation - der har siddet i FN siden 1969 - hvor de sikkert er blevet inspiret til - at oprette Cairo-deklarationen 5. august 1990. • Iøvrigt kan jeg meddele følgende om fremskridtspartiet =

  Fremskridtspartiet er på banen igen  http://www.frp.dk/
  Fremskridtspartiet er på banen igen 
  = www.Radiodua.dk 
  Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk  

  ÅSE CLAUSEN BJERG = STILLER OP FOR = FREMSKRIDTSPARTIET.  HVAD ARBEJDER = DANMARKS FOLKEPARTI FOR ???

  Jeg har læst dette lille uddrag af = Morten Uhrskov Jensen
  i Jyllandsposten. Morten Uhrskov er også redaktør for = www.nomos-dk.dk

  URETTENS  BAGGRUND  =  OVERNATIONALE INSTITUTIONER

  På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU bestemmer nådesløst vores familiesammenføringspolitik. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores flygtningepolitik, og FN beslutter, hvem vi skal tildele statsborgerskab.

  Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab afvises  Citat slut.

  MIN VÆLGER-VURDERING

  Når jeg læser dette - så tyder det på - at det danske Folketing arbejder ihærdigt på - at gøre sig selv arbejdsløse. Hvad har det danske Folketing i virkeligheden Kompetence til at beslutte - udover at være skatte-opkrævere for = EU ???  Kan Danmarks Folketing - ved at efterkomme FNs-menneskerettigheder også samtidig  planlægge hvad - Det Danske Folk - skal leve af i fremtiden. Der er gammel viden - fra det danske folkedyb =
  Ingen kan tjene to herrer.  HVOR MANGE HERRER TJENER = DANMARKS FOLKETING ???

  EU bestemmer = Danmarks familie-sammenførings-politik

  Den Europæiske menneskerettighedsdomstol
  bestemmer Danmarks flygtninge-Politik

  FN - bestemmer hvem der skal have statsborgerskab

  Så har vi til slut -  Danmarks Befolkning = Danmarks skatteydere.  Jo = Her går det godt = fru kammerherreinde.  HVOR LÆNGE KAN = SANDHEDEN= TIES IHJEL ???

    Besøg evt. http://www.radioholger.dk/   På dette link kan du høre mere om 266b og høre meget andet interessant.

  HVEM ØNSKER AT TIE = SANDHEDEN= I HJEL ???