FUP og BEDRAG
FUP og BEDRAG www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  7. marts 2011   www.Google.dk

FUP og BEDRAG

se evt. video med  Morten Uhrskov   www.nomos-dk.dk

Videoer til et delt folk
Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
23 min. - 25. sep 2008
Uploadet af Snaphanen dk

video.google.com
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com
MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
ET DELT FOLK
som er udgivet på forlaget LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8  UDKOM 2008


 
 
Morten Uhrskovs blog på JP
 
Fup og bedrag

Dato: d. 07.03.11, 14:12

Af: Morten Uhrskov Jensen
 
Vore dages politikere er skrupelløse på en anden og mere ubehagelig måde end fortidens despoter. Hvor diktatoren i det mindste ikke bilder nogen ind, at undersåtterne har noget at skulle have sagt, er det anderledes med Danmarks folkevalgte anno 2011.

De kære væsener strør om sig med forsikringer om, at de da godt kan se, at det også er lidt skidt med de konventioner, der umuliggør en selvstændig dansk udlændingepolitik. Og de iler med at forsikre om, at NU vil de også kæmpe for at ændre konventionernes ordlyd. Mens dansk udtræden af landsskadelige konventioner ikke kan komme på tale.

Statsløse
De to seneste groteske sager, hvor konventioner sætter dansk udlændingepolitik skakmat, er sagerne om statsløses “ret” til statsborgerskab og tyrkiske statsborgeres “ret” til familiesammenføring uden om 24-årsregel og tilknytningskrav.

Et af de konservatives store lys, Tom Behnke, udtaler således som konventionen om statsløse:
“Løsningen er ikke at melde os ud (af konventionen, red.). Løsningen er at arbejde for at få den ændret“.

Hvorpå Mark Manly, leder af UNHCRs enhed om statsløshed i Geneve, svarer:
“Man kan ikke ændre konventionen, teksten ligger fast. Vi hos UNHCR så derfor helst at man slet ikke havde den her type debatter”.

Og Tom Behnke kan altså stikke piben ind og slå hælene sammen. Og det samme kan vi andre. Men Tom Behnke, der er udmærket klar over sagens rette sammenhæng, fik lige afleveret en solid omgang vælgerbedrag.

Tyrkiet
Om aftalen med Tyrkiet udtaler Venstres integrationsordfører Karsten Lauritzen i strid med sandheden:
“Jeg forstår synspunktet [om modstand mod aftalen], og jeg må indrømme, at det er uheldigt, hvis vi er bundet på hænder og fødder af en aftale fra 1980. Men så galt tror jeg ikke, det er”.

Og Louise Halleskov Storgaard, ph.d.-studerende i EU-ret og menneskeret ved Aarhus Universitet, beder Karsten Lauritzen om at rende og hoppe:
“Danmark kan ikke alene træde ud af aftalen, fordi det er EU, der har indgået den med Tyrkiet. Så skal man i EU blive enige om at opsige aftalen eller genoptage forhandlingerne om aftalen med Tyrkiet”.

Karsten Lauritzen syntes altså også lige, at han ville deltage i bedraget af danskerne.

Visumlempelser for nordafrikanere
Og vi skal da lige have dagens rosin i pølseenden med. Udenrigsminister Lene Espersen har nu foreslået at lempe visumreglerne for nordafrikanere (dagens JP, ikke online). Ifølge JP vil det betyde, at
“Midlertidige visumlempelser til nordafrikanere skal sikre, at Europa bliver en rollemodel og ikke et hadeobjekt”.

Og i sin ubegribelige naivitet sammenligner Lene Espersen dette vanvid med erfaringerne efter Murens fald i 1989:
“Jeg er klar over, at det er kontroversielt og vanskeligt. Og jeg er selvfølgelig ikke fortaler for, at sluserne åbnes på vid gab, så hvem som helst får udstukket et visum til at rejse ind i EU. Man må se på, om man bl.a. for studerende eller menneskerettighedsforkæmpere kan lave et visumsystem, der sikrer, at Europa bliver et forbillede for de unge. Præcist den tilgang havde vi utroligt gode erfaringer med i forbindelse med Murens fald i 1989?.

Lene Espersen er ikke rigtigt klog og begår vælgerbedrag, Karsten Lauritzen er ikke rigtigt klog og begår vælgerbedrag, og Tom Behnke er ikke rigtigt klog og begår vælgerbedrag.
Det sikreste er givetvis at gå ud fra, at vore politikere er blevet bindegale. Og gale mennesker bør man som bekendt omgås med betydelig varsomhed.
   Citat slut.HVEM VINDER BARNEVOGNS-KRIGEN  ???

Besøg 
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt 

VINDER ISLAM BARNEVOGNSKRIGEN = HVAD SKER DER SÅ ???

Alt for islam. Islam længe leve!

Tillad minareter, tillad burka, tillad koranen, tillad halalslagtning, tillad polygami, tillad prygleri af konerne, tillad voldtægt af kvinder, tillad stening, tillad omskæring af drenge, tillad lemlæstelse af piger, tillad slaveri, tillad tortur, tillad piskning og hængning, tillad afhugning af hænder og fødder, tillad brudekøb, tillad barnebrude, tillad pædofili, tillad sodomi, tillad ”æresdrab”, tillad kamouflerede mord….etc.

besøg eventuelt - www.sagenskerne.dk  og læs under overskriften

Virker Baby-Bomben   www.danskfolkeparti.dkKronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor???

Hvorfor har - EUs - budbringer i Danmark - socialdemokraten = MOGENS JENSEN = bragt denne Kronik i Jyllandsposten ???
Er det socialdemokratiets = kultur-ordfører = der er imponeret af muslimernes daglige vaner = nemlig islams Kultur - der er baggrund for - at han giver Europas befolkninger denne lodrette ordre - eller forventer han - at det er Politisk muligt - at få flyttet - så meget som et komme i Koranen ???MUSLIMSKE TRADITIONER FOR  OVERHOLDELSE AF POLITISKE AFTALER - KAN ILLUSTRERES HER =

Fredsaftalen ved Hudaybiyah = En fredsaftale med Muhammed

En afgørende begivenhed i Muhammeds liv var = fredsaftalen ved Hudaybiyah. Muhammed var draget mod Mekka med en betydelig styrke, og muslimernes håb om endelig at generobre den by, de var blevet smidt ud fra seks år tidligere, var stort. De blev  imødegået af Mekkas indbyggere, og efter nogle kampe indgik Muhammed - til muslimernes store forbløffelse - ikke bare en fredsaftale, men han fraskrev sig samtidig profetværdigheden i aftalens slutdokument.
 Muhammed beroligede dog muslimerne med, at den slags aftaler med vantro ikke har stor betydning uanset, at de er nedfældet på skrift, for hvis muslimerne frygter svig fra modpartens side, kan den slags aftaler brydes ensidigt.
 Dette har stor betydning som eksempel for islamiske ledere i dag. Yasser Arafat forpligtede i Oslo-aftalerne palæstinenserne til at anerkende staten Israel, fjerne anti-semitistisk materiale fra deres skoler og gennemføre andre tillidsskabende foranstaltninger. Dette skulle ske som forbereddelse til en endelig fredsslutning med Israel, men vakte stor utilfredshed blandt palæstinenserne. Arafat brugte på palæstinensisk TV Muhammeds eksempel i Hudaybiyah til at forklare, at den slags aftaler med vantro ikke nødvendigvis skal overholdes. Den dag i dag ( 2010 ) er hovedparten af Oslo-aftalerne ikke overholdt fra palæstinensisk side. Citat slut.

Mange danskere har oplevet muslimernes = kultur-berigelse = i Danmark - og jeg er personligt ikke interesseret i mere muslimsk kulturberigelse i Danmark - så jeg er ikke interesseret i at flytte en gang til - for at gøre mere plads til islams kulturberigelse i Danmark =  Saxo-Poul.På disse links - kan i læse lidt om = Koranens indhold.  

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.


 • Adolf Hitler underskrev den 31. 08. 1939 angrebsordren på Polen.

 • Er Danmark allerede lovet væk = i en storpolitisk aftale ???

  HELD og LYKKE - med jeres analyser - MVH. Saxo-Poul.  ADVARSLEN  FRA  1975

  Vendsyssel Tidende19-1-1975:

   

  En indvandring, som udhuler danskheden

   

  Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

   

  For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

           
  “Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


  Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

  «

            Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

            Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

  «

            Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

           
  Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.  Citat slut.


  Hvem forsvarer = Danmarks Grundlov af 1953???

  Er det Partilederne fra disse Politiske Partier = der forsvarer Danmark Grundlov ???


  Forsiden: Venstre
  Konservative Folkeparti
  SF - Socialistisk Folkeparti
  Radikale - Tag ansvar.
  Socialdemokraterne
  Liberal Alliance
     nyt parti - også et EU tilhængerparti.

  Er disse Politikere danskere - og hvordan ved de det ???
           ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
  http://www.dendanskeforening.dk/ 

        VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???  Vi danskere har jo de Politikere som vi fortjener - fordi vi selv har valgt dem.

  Nu er det jo svært at være vælger - når sandheden om Koranens indhold - har været - fortiet i 40 år - ved hjælp af Racisme-Paragraf 266b

  Partilederne i disse Politiske Partier har tilsyneladende været indforstået med - fortielsen i 40 år - siden Racisme-Paragraf 266b - blev en del af Danmarks Lovgivning i 1971. 

  Forsiden: Venstre
  Konservative Folkeparti
  SF - Socialistisk Folkeparti
  Radikale - Tag ansvar.
  Socialdemokraterne
  Liberal Alliance
     nyt parti - også et EU tilhængerparti.

  Det var iøvrigt også under Justitsminister = Knud Thestrup - at Pornografien blev frigivet - og så kan man spørge = med hvilket formål ??? Formålet kunne jo være - at åbne op for islams =
  mødoms-kultur = kombineret med med nedbrydning af Danmarks ubefæstede sjæle - ved hjælp af salg af hash og andre stoffer. Hvem kan vurdere dette = ud over Danmarks kvikkeste studerende ???  Personligt vil jeg ved det næste valg - stemme på et Politisk Parti - der vil melde Danmark ud af = EU.  HVEM ANDRE END STUDERENDE KAN = OPLYSE SIG SELV ???

  Jo - det kan fremtidens unge= dem der her i 2011 = der er = UNDER 21 ÅR = og mange af dem bliver også vælgere - inden den ( 1. oktober 2016 ) og kan på godt 5 år - nå at = OPLYSE SIG SELV = betydeligt med udgangspunkt i disse links =

  UNDER 21 ÅR = DET ER DIN FREMTID = DET DREJER SIG OM
  DERFOR = OPLYS DIG  SELV = OG SPERD BUDSKABET =

  www.kulturpartiet.dk
  www.Forsvarspartiet.dk
  www.sagenskerne.dk
  www.fornyelsespartiet.dk
  www.oplysningspartiet.dk
  www.advarselspartiet.dk
  www.feriepartiet.dk
  www.pokerpartiet.dk

  http://www.google.dk/

  OM DISSE LINKS  Her kan vælgerne = OPLYSE SIG SELV = og se om de kan indhente = 40 års fortielser = om formålet med Racisme-Paragraf 266b ???

  www.tagryggen.dk             www.Radiodua.dk

  På Tagryggen har jeg læst et sted om - store Mediers tavshed i USA - og - at disse store avisers chefredaktører blev takket for cirka = 40 års fortielser = af en af Bilderberggruppes førende skikkelser. Vi vælgere må jo holde lidt øje med - om Danske Chefredaktører forsætter = fortielses-ideologien ??? Eller - om de bliver lidt mere politisk =
  sandheds-oplysende = over for deres læsere ???

  HAR DANMARKS FOLKETING = NEDLAGT SIG SELV  ???

  Jamen, så lad dog uretten fortsætte

  Dato: d. 19.02.11, 00:07
  Af: Morten Uhrskov Jensen
  Emner:

  På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU bestemmer nådesløst vores familiesammenføringspolitik. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores flygtningepolitik, og FN beslutter, hvem vi skal tildele statsborgerskab.

  Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab afvises.

  Elendighedsteorien

  Man kunne få den tanke, at de bedre begavede af vore levebrødspolitikere forfægter en moderne udgave af den elendighedsteori, som marxister i forskellige afskygninger hyldede; nemlig at skabe sådanne tilstande, så systemerne bryder sammen under vægten af vanvittige beslutninger.

  Ved systematisk at fjerne Danmarks muligheder for at handle selvstændigt på det udlændingepolitiske område - og ved at betjene sig af sine lakajer i Institut for Menneskerettigheder - skaber Folketingets flertal betingelserne for, at det forrykte system bryder sammen.

  ER DANMARKS FOLKETING = EUs SKATTEOPKRÆVERE = ENDNU ???

  Hvad bestemmer Danmarks Folketing egentlig i Danmark - ud over at være = EUs = skatteopkrævere ??? De skal jo helst skaffe de cirka = 20 milliarder kroner = som medlemskontingentet koster i 2011. Der kunne være holdt liv i mange små skoler i Danmark - for dette medlemskontigent.

  HVORDAN BRUGER = EU = SÅ SKATTEYDERNES PENGE  ???

  Det er - Morten Messerschmidt - nok den bedste til at forklare ???

  Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
  http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 

  DET REJSER NATURLIGVIS DETTE SPØRGSMÅL =

  SKAL EU BESTEMME ALT ???
  Hvem skal nu betale = og for hvad ???


  Kommissionsformand José Manuel Barroso i forbindelse med dagens møde. Foto: Kommissionen

  EU-kommissionen foreslår EU-skatter

  Af Søren Søndergaard
  Sidst opdateret den 19. oktober 2010
  Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU · Læs mere  HVOR MANGE INTERNATIONALE ORGANISATIONER ( OVERBYGNINGER ) HAR SNABELEN NEDE I DANMARKS STATSKASSE
  ???

  SKAL EU BESTEMME ALT ???

  MUSLIMERNES DILEMMA = APOSTAT APOSTASI
  DØDS-STRAF FOR AT FORLADE ISLAM = www.islam-info.dk

  Hvordan kan muslimer kende forskel på - LØGNEN  og SANDHEDEN - hvis muslimer i de muslimske lande kun præsenteres for = LØGNEN ??? Så vil muslimer i disse lande  naturligvis tro at = LØGNEN  er SANDHEDEN
  Fremskridtspartiet er på banen igen   http://www.frp.dk/
  Fremskridtspartiet er på banen igen 
  = www.Radiodua.dk   
  Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk       NYE POLITISKE UDMELDINGER

  Horst Seehofer -
  har udtalt 16. 10. 10. =

  MULTIKULTI er død, fuldstændig død. Vi har en kristelig orienteret værdiorientering i Tyskland og den er målestok for vor dagligdagskultur. Vi er forbundet med det kristne verdensbillede. Det er det, der gør os til det, vi er.Accepterer man ikke det, er man et forkert sted.

  Angele Merkel - uddybede dette den 16. 10. 10 =

  Multikulti er mislykket, absolut færdig. 

  David Cameron - den britiske Præmierminister havde dette budskab den 8.2.2011

  Multikulturen er en fiasko  = sagde han - og henviste til, at unge britiske muslimer tiltrækkes af voldelig muslimsk ideologi, fordi de " ikke kan se en stærk britisk kollektiv idenditet nogen steder" Hvis vi skal besejre denne trussel, så er tiden inde til at forlade denne fejlslagne politik. " Vi skal finde tilbage til vor britiske idenditet." Resultatet var, at Det Britiske Muslimske Råd fordømte premiereministeren. Samtidig rasede lederen af Bermingham Central Mosque, en af Englands største moskeer :" Jeg har bedt mine advokater om at reagere, de skal indlede retsag mod premiereministeren". 

  Nicolas Sarkozy - har fukgt dette op den  8.2.2011 med klare ord = "Muktikulturalisme er et mislykket concept, som kalder os til fornyet focus på vor franske idenditet". 

  Hvornår mon vore danske Politikere vågner og erkender Grundlovens betydning =

  Grundloven står OVER de internationale aftaler - dem der påtvinger os en endeløs folkevandring og opløsning af vor kultur.  Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

  http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans  Besøg eventuelt =    www.Danskkultur-debat.dk    Danmark uden rygrad: Pat Condell om Hedegaard-sagen

  Se videoen med Pat Condell på Youtube  HVAD SKER DER MED VORES = DANSKE KULTURARV ???

    Besøg evt. http://www.radioholger.dk/    

  Vil du forsvare vores - DANSKE KULTURARV - med dit liv  ???

  www.fortidensJelling.dk   HVEM KAN VIDE DETTE ???   
  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE