POLITISK BLINDE
POLITISK BLINDE www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  23. februar 2012   www.Kulturkloeften.dk  

HVEM ER DE POLITISK BLINDE ???    www.DenKorteAvis.dk 

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk 

www.oplysningspartiet.dk     www.anti-humanist.dk  
          ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

        VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV???http://www.wikipedia.dk/  http://www.google.dk/  http://www.wikipedia.net/

Hvornår forsvandt ( Danmarks håndværksviden )
www.DR.dk/galtiDanmark   Se de ( 6 film ) på = DR.
Fra 1400 til 300 Kommuner = Se = CLAES KASTHOLM
Vil du forsvare Danmarks Kvinder ?? 
Bliv eventuelt  VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

www.danskernesParti.dk   

 www.Erlingmusic.dk    www.danskkultur.dk 

http://www.siaddk.wordpress.com/

www.fritdk.dkFolkebevægelsen mod indvandring.
 
Den Korte Avis
 
Tirsdag d. 21. feb 2012
 
Af Jespersen & Pittelkow
Hansen, Bødskov og Hækkerup
Hansen, Bødskov og Hækkerup
 
Boligminister, justitsminister og socialminister:
 
Carsten Hansen vil ikke sige ordet ghetto.
 
Morten Bødskov vil ikke se at kriminalitet og ghetto hænger sammen.
 
Karen Hækkerup vil ikke høre om antallet af indvandrere i belastede boligområder.  Citat slut = læs selv videre

 ET FOLKS KULTUR = ER DETTE FOLKS DAGLIGE VANER

Et Folk = Regeres Normalt ud fra en Forfatning - eller en Grundlov. Du kan læse nærmere om = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = på denne internetside  = 

www.danskkulturdebat.dk ER DISSE 3 POLITIKERE  - DØVE BLINDE ELLER DUMME  ???

Det kommer jo an på = hvilken Politisk Agenda de har - eller sagt på en anden måde = hvad er deres Politiske Målsætning ???

Hvordan kan en vælger så regne det ud ???

Socialdemokrater må efterhånden være klar over = at en af de vigtige sange de synger på Socialdemokratiske møder = det er = ( internationale ) = og derfor må den Socialdemokratiske Politik = nødvendigvis have en global Politisk Målsætning.

http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.html


Socialdemokratiets Politiske Målsætning = kom til Danmark fra = USA = med Louis Pio.
Den Socialdemokratiske ( ideologi )  er kommet til Danmark udefra - måske udtænkt af filosoffer i oplysningstiden = der varede fra cirka 1680 til 1800. som et oprør imod kristendommen.

Måske er socialdemokratiet i virkeligheden en ideologi = som kan sammenlignes med Nazismen og Kommunismen på den måde = at det - der stræbes efter = er den samme politiske målsætning  = nemlig total global Politisk kontrol. 

Måske er Socialdemokratiets ideologi udtænkt af = stifteren af frimurer-ordenen = Illuminati = ved navn = Adam Weishaupt = der under demokratiets facade = har udtænkt flere forskellige ideologier = der skulle afløse hinanden over en årrække på cirka 300 år = forstået på den måde = hvis den ene ideologi ikke klarede opgaven = så var den næste ideologi = klar til at overtage magten = i de Nationalstater = hvor disse forskellige ideologier var til stede samtidigt. http://www.siaddk.wordpress.com/

JAGET VILDT = I EGET FÆDRELAND.


Lad mig lige slå fast = alle har ret til - at være uenige med mig. Jeg er først og fremmest dansker - fordi jeg er født dansker. Desuden er dansk - det er det eneste sprog jeg kan kommunikere på. Derfor ønsker jeg Danmark bevaret = men også fordi = jeg har mødt prægtige mennesker = på min vej gennem livet - fra 1945 og frem - både på Venstrefløjen og på Højrefløjen. Desuden har vi = det danske folk  en prægtig Dansk Kulturarv ) også musikalsk set = der er værd at forsvare.  www.Erlingmusic.dk   Det giver dette spørgsmål =

ER VORE POLITIKERE = DØVE - BLINDE - ELLER DUMME.

Nej - det er de ikke. De er bare ideologer = der vurderer - at deres ideologi er vigtigere = end Nationalstatens egen ( Kultur ) og egne love.

INGEN KAN TJENE TO HERRER = KUN DOBBELT-AGENTER  

Hvem har interesse i _ at vi danskere bekæmper hinanden indbyrdes.  Det har tilhængere af internationale ideologer = der mener at deres ideer og ideologier = har forrang over Nationalstatens love og det er her i Danmark  = Danmarks Riges Grundlov af 1953. Det er tydeligt = at Danmarks Socialdemokrati = ønsker flere muslimer til Danmark. Det sørgelige har været = at = Partilederne = fra alle de større Partier = også ønsker mere muslimsk indvandring til Danmark.  Denne ideologiske erobringsplan af = Danmark = og af Europa = var tilsyneladende på Plads før afstemningen i 1972 - om Danmarks indmeldelse i ( EF nu EU )

ER POLITIK BASERET PÅ = FØLELSER

Religion er baseret på følelser. Politik baseret på følelser = det er også Religion. Er du tilhænger af et Politisk Parti = der har ministerposter = så tilhører du den rigtige Religion - så længe det varer. Rød eller blå blok = det er ligegyldigt = fordi en massiv indvandring af muslimer til Danmark og Europa _ vil føre til det samme resultat - nemlig at både  Danmarks og Europas Folkeslag = til sidst bliver udslettet på grund af gøgeunge-effekten. En smuk gennemtænkt militær magtplan = tilsyneladende udtænkt = for over flere hundrede år siden. 

HANSEN = BØDSKOV  og HÆKKERUP  

Hvad kræver den ( socialdemokratiske ) og ( internationale ) ideologi af disse ( tre socialdemokratiske ) Politiske Frontfigurer ???  Det forventes nok = at de her i Danmark = gør det nødvendige = for at understøtte den i forvejen globale plan = om at indføre en ny = Verdensorden = Det må efterhånden også stå klart for de socialdemokrater - der er medlemmer af = ældre sagen = at de Politisk må beslutte = om de støtter et socialdemokrati = der Politisk støtter størst mulig indvandring af muslimer til Danmark ??? Ældresagens medlemmer = har også børn og børnebørn. Hvad er deres fremtidsmuligheder = når det danske folk = er blevet et mindretal i sit eget fædreland ???

Et lille overblik over islams globale udbredelse.
Besøg evt. - http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 


En kronik skrevet af socialdemokraten = Mogens Jensen.
Kronik: Gør plads til islam i Europa   hvorfor???
Er denne opfordring godkendt af = EU-Kommissionen ???Vendsyssel Tidende19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

 

[1]Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne  Citat slut.

PLAN 1975  = Dette var så advarslen fra 1975  Hvad skete der i Danmark på = Klimafronten = i 1972
  ???
www.DR.dk/galtiDanmark   Se de ( 6 film ) på = DR. 
Hvad kan =  Bjørn Lomborg Berette om miljøet ??? 

Gaia (gudinde) - Wikipedia, den frie encyklopædi
Hvilken = ( klima - Gudinde )  skal jordklodens befolkning tilbede ???Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shUDevisen er: Hvis man lader være med at tale om problemerne, så forsvinder de.

Gaia (gudinde) - Wikipedia, den frie encyklopædi

Devisen kunne også være = Hvis man lader være med at tale om Problemerne = så opdager Danmarks vælgerne ikke = hvor galt det i virkeligheden står til.

Carsten Hansen   vil ikke sige ordet ghetto.

Morten Bødskov  vil ikke se at kriminalitet og ghetto hænger sammen.

Karen Hækkerup   vil ikke høre om antallet af indvandrere i belastede boligområder.

Hvordan analyserer disse Politikere denne advarsel fra 1975
???

En indvandring, som udhuler danskheden.EN ANALYSE  UDFORDRING = 

Hvad har forandret sig i Danmark = fra 1945 og frem til 1972
???

Hvad har forandret sig i Danmark fra 1972 = og frem til 2012
???

Du finder de = 6 analyse - udgangspunkter på dette Link =

www.DR.dk/galtiDanmark  

Har = sandheden
= om disse 6 emner din interesse ???Lad mig kort refere disse 6. udgangspunkter =

1. Blev =Det Danske Folk
= lokket ind i ( EF nu EU ) på et falsk Grundlag ???2.  Hvor stor var indvandringen af = Hedninger = til det = Kristne Danmark = fra 1945 til 1972 og til 1983 = og derefter fra 1983 og frem til 2012 ???  Eventuelt fra 1972 og frem til 2012. ???   Lidt oplysning = 

Alle der ( ikke er ) = Kristne = de er
= Hedninger  
Alle der ( ikke er ) = muslimer = de er = Vantro 

3. Hvordan var klima-udviklingen i =
Danmark = fra 1945 = og frem til 1972 = og igen fra 1972 = og frem til = 2012. Er det i virkeligheden tilbedere af en = Klima-Religion = der har været Partiledere i Danmark = måske før 1945 = og måske også under hele Anden Verdenskrig ??? Er det USAs = Friheds-gudinde = der tilbedes. Ønsker= USAs = Friheds-gudindens = tilbedere = at beskytte Jordkloden = imod menneskehedens ekstreme udnyttelse af jordklodens resourser = eller = er formålet at opnå = en ny = Verdens-orden = med det formål -  personligt at opnå den = globale magt = og samtidig altid at have en undskylning for = at kontrollere bestanden af menneskeheden = her på Jordkloden ??? Hvad er tilfældigt ??? Hvad kan være planlagt ???

Gaia (gudinde) - Wikipedia, den frie encyklopædi

Greenpeace - Wikipedia, den frie encyklopædi

Frihedsgudinden - Wikipedia, den frie encyklopædi

Organisationer kan militært set godt opfylde et = Taktisk formål = der passer ind i den overordnede militære stratetiske målsætning = for at opnå den = globale kontrol. 

For de nysgerrige = der historiskt vil kontrollere = denne Hypotese = vil jeg anbefale = at i Danner Grupper på tre personer = og mødes fast en gang om ugen = indtil = ( den, 1. oktober 2016 ) Hvis i så har noget ( berserker-Mjød ) klar denne dag = så vil i være klar til = at fejre = både jer selv = og =  Mahatma Ghandi´s fødselsdag = ( den, 2. oktober 2016 )

Vil i vide mere om = Gaia = og Verdens-natur-fredning og WHO  = og overveje formålet = med de Globale (  Politiske Klima-Top-Møder
) så må i selv igang på =

www.Google.dk  www.wikipedia.dk  www.wikipedia.net 4.  CARSTEN JENSEN = UDTALER 

Dansk journalistik er et stort teaterstykke, som krampagtigt forsøger at opretholde billedet af et lille godt land. Det mener Carsten Jensen er en af de store fejltagelser = i de sidste 50 års danmarkshistorie. Citat slut.

Hvordan kan = Carsten Jensens = forklaring om = at det der foregår på = DR = allerede står skrevet i en drejebog ??? Inden en sådan tanke bliver forkastet = finder jeg = at denne drejebogs-teori = ligger inden for det mulige = men så skal vi længere tilbage i tiden - sådant rent tidsmæssigt. Vi skal tilbage til = 1776 = hvor en 28 årig professor i Kirkeret = Adam Weishaupt = oprettede en = frimurer-orden

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati

Nu ved mange jo godt = at ideer = der bliver til Politiske ideologier = ikke udspringer af ingenting = men som regel ud af et tankesæt = der ønsker mere magt. Derfor er datoen ( 1. maj ) en rimelig interessant Dato. Den Dato sætter tanker i gang.  Kan det være = Illuminati = der har udtænkt = både = Demokrati - Kommonismen - Socialismen - Nazismen = Nihilismen - Humanismen  - multikulturalismen =  som led i en måde = at nedbryde den kristne Civilisation på. Det er en mulighed = som ikke kan udelukkes. Desuden har jeg læst disse vise ord =

 "den der ikke vedkender sig sin fortid
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

Disse ord fundet på = www.danskkultur.dk  og inspirerer også til - at forske lidt i fortiden - for bedre at forstå nutiden - for bedre at kunne overskue fremtiden - for at se om = Carsten Jensens = hypotese holder vand = med = at interviews = der bliver foretaget på = DR = af kendte Politikere = skal passe ind i en global skjult erobrings-strategi ???

http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.html


Hvad er = Sandheden = og hvordan finder vi frem til den  ???

POLITIK = DET MULIGES KUNST

Hvordan kan en Frimurer-orden som = Illuminati = styre de gamle danske Politiske Partier = her i Danmark ???  Jo - så skal man vide hvordan og hvor = kommende Politiske Partiledere = bliver hyret til jobbet som Partileder. Det skete jævnligt på Universiteter - i den Periode der kaldes for = Olysningstiden = fra cirka 1680 til år 1800. Hvordan unge mennesker bliver frimurere = det kræver = at det unge menneske afgiver et løfte = der kan lyde således =

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.

Det betyder ( efter min opfattelse ) at det unge menneske - har gjort en handel - på den måde at forstå _ at det unge menneske har solgt sin sjæl = for magt = eventuelt en Politisk Karriere. Læs lidt mere om - hvordan de unge mennesker = de egnede til specielle opgaver = bliver hyret til en frimurer-loge på dette link =  Illuminati

FORMÅLET MED OPLYSNINGSTIDEN

Hvad har ført til oprøret imod = Kristendommen = før 1776 ??? Det kan der have være mange gode grunde til. Set fra ( bunden af bunden ) af samfundet = hvor jeg hører hjemme = der er det min opfattelse - at Oplysningstidens filosoffer - ønskede at finde en måde = der var en bedre måde at gøre det på = end = Gud - Konge og Fædreland.  Det blev så til =  Frihed Lighed og Broderskab  - kombineret med ordet Demokrati.


Oplysningstiden - Wikipedia, den frie encyklopædi

Under facaden = Demokrati = hvor det værste der kan ske for en Politiker = der forråder sit folk = når et ansvar skal placeres. I USA = er begge Præsidentkandidater financeret af de samme penge-bagmænd. Her i Danmark har = Illuminati - måske valgt de Personer - der startede som formænd for de Politiske Partier omkring år 1776. I vore Danske Politiske Partier = der er det jo formanden = der vælger sin efterfølger = uanset hvilket Politisk Parti vælgerne har stemt på = så det forandrer intet på den førte Politik - uanset hvad vælgerne stemmer på. Fra 1776 og frem til nu = så har det måske været ligegyldigt = hvilket Politisk Parti = som vælgerne har stemt på = fordi = Frimurer-Ordenen Illuminati = har styret Partilederne fordi = Partilederne er medlemmer af en frimurer-orden = der i sidste ende styres af Illuminati  ???

Gerhard Schröder - Wikipedia, den frie encyklopædi

Bygger den tidligere Tyske Kansler = Gerhard Schröder = Olierørledninger ??? Måske endda i Afghanistan ???ENDNU ÆLDRE HYPOTESER

Det som kan være et spørgsmål = der er værd at interessere sig for = når man søger efter = sandheder = der kan forklare den Politisk udvikling i Danmark = fra 1945 og frem til 1972 = og igen fra = 1972 og frem til 2012 = det er hypoteser = der muligvis er = Sandhed ???  Det findes der måske nogle teorier om - på dette link = der gør = at det som = Carsten Jensen = kalder ( interviewers manuskifter ) = måske går endnu længere tilbage i Tiden ??? Er der noget i virkelighedens verden = der kan tyde på dette ???

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

ILLUMINATIS PROTOKOLLER  = "Zions Vises Protokoller”, 

Min hypotese er - at disse her nævnte organisationer = de er organisationer - der arbejder for = ILLUMINATI = hvilket betyder = at de allerede er bestyrere af en ny = Verdensregering.

 “The Council on Foreign Relations”, “FN”, ”Club of Rome” og ”The Trilateral Commission” og
The Royal Institute of International Affairs”,
 

HVAD INDEHOLDER = ZIONS VISES PROTOKOLLER ???

Her er min teori (  Zions Vises Protokoller ) indeholder en meget speciel form for "Visdom"  Jeg tror at ( Zions Vises Protokoller ) indeholder = lovløshedens hemmeligheder ) der er sammensat af et ( Juridisk Lovkompleks ) der suplerer hinanden = på en sådan måde = at det vil være Juridisk umuligt = at få medhold i noget = der bare ligner modstand imod de globale magthavere. 

Dette var bare min hypotese = som jeg ikke kan bevise = så det må være op til fremtidens filosoffer og historikere = at finde ud af svaret på = om = ( Zions Vises Protokoller ) indeholder ( lovløshedens hemmeligheder
) ???  Det er jo også muligt = at nogle Politikere = finder de rigtige svar = på dette spørgsmål ??? De er jo valgt for = at tjene den danske befolknings interesser. De etablerede Politikere har jo også muligheden for = at melde sig ind i Danskernes Parti = hvis de opdager nogle danske kulturelle værdier = der er værd at forsvare. 

www.danskernesParti.dk  

EVA SMITH og RETSSAMFUNDET 

Fru Justitia har mistet fodfæstet i vores samfund efter, at retssikkerheden er skredet ved en række indgreb de seneste ti år. Det er, ifølge Eva Smith, en af de store fejltagelser i de sidste 50 års danmarkshistorie.

Vi danskere ønsker generelt = at lovgivningsmagten har de beføjelser - der er nødvendige for at opretholde ro og orden. Nu er det jo således - at en ny verdensorden er på vej - hvor et af formålene er = at have Juraen på plads = inden National-staternes Parlamenter er fuldstændig nedlagte. Det går helt efter planen. National-grænserne er nedlagte. Der bygges overnationale retsinstanser for Nationalstaternes skattekroner.
Censur Paragraf 266b

har allerede været en del af = Dansk Lovgivning = smuglet ind i dansk Lovgivning i allerede i 1971 - og har givet = Rigets bedste mænd = mundkurv på. Hvis = sandheden = ikke kan udtrykkes ( om hvad som helst ) i det offentlige rum = så er = YTRINGSFRIHEDEN = jo = noget ikke eksisterende.

RIGETS BEDSTE MÆND = anklages efter =
Censur Paragraf 266b


Peter Neerup Buhl
Lars Hedegaard

www.RadioHolger.dk  

Morten Messerschmidt
Jesper Langballe
Daniel Carlsen    
Formand for = www.DanskernesParti.dk
Firoozeh Bazrafkan
Lars Kragh Andersen

Firoozeh Bazrafkan afhørt af politiet

Lars Kragh efter dommen: Jeg har ikke tænkt mig at betale bøden
16. januar 2012 - artikel af Sapphos redaktion

Flere og flere får øjnene op for = at formålet med = Censur Paragraf 266b = det er at stjæle det ( DET FRIE ORD ) fra Rigets bedste mænd. Så kommer vi til = Politikernes ansvar. Censur Paragraf 266b er indført af Politikere. Det betyder at  = Censur Paragraf 266b = kan fjernes igen = fra den Danske Lovgivning = af danske valgte Politikere.  

ET NYT = POLITISK PARTI I DANMARK

Nu er der kommet et nyt = Politisk Parti = på banen i Danmark - og Partiformanden for = Danskernes Parti = Daniel Carlsen = er allerede blevet sigtet efter = Censur Paragraf 266b. Nu er jeg en årgang 1945 = og jeg mindes jo hvordan = Mogens Glistrup = blev knust Politisk af Retssystemet = for at sige = sandheden = om Muhammeds religiøse tilhængere = sådan som han opfattede islam. Det ser nu ud til = at den samme historie gentager sig. Denne gang er det = Formanden for =DanskernesParti = Daniel Carlsen = der skal Knuses. Danmark har brug for = En ny Ungdom = af = Politikere = der ikke bruger de = danske vælgerne = som Stemmekvæg = men som tager de danske vælgerne alvorligt. 

Danmarks Ungdom = må Lære at tænke nyt = og handle derefter. Den sidste chance for Politisk - at generobre magten i Danmark = inden danskerne er i mindretal i eget fædreland = det er sandsynligvis = at blive medlem af = Danskernes Parti. 

Et lille overblik over islams globale udbredelse.
Besøg evt.
 - http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

Unge under = 30 år = bør allerede nu = begynde at overveje = om de vil melde sig ind i = Danskernes Parti = inden Allahs tilbedere = bliver i flertal = her i Danmark = og udskifter Danmarks Grundlov med = Islams Sharia-Love.

www.DanskernesParti.dk  
= for unge der kan = tænke nytIT-jobs til Indien,

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed


Hvordan var Danmark = Økonomisk stillet = da = Danmark i 1972 blev medlen af = EF nu EU  = i forhold til sitivationen her i 2012 ??? 


Se denne film = instrueret af Jurist = EVA SMITH
www.DR.dk/galtiDanmark 
  Se de ( 6 film ) på = DR. 
DER VAR ENGANG = EN RETSSTAT = FILM NR.5

Disse lovstramninger er måske indført = med et globalt internationalt formål  - når alle jordklodens Nationalstater er nedlagt ???DEN SAMLEDE =  GLOBALE EROBRINGSPLAN AF DANMARK 

Film nr 6.= i DRs = Serie af 6. film - produceret af 6. forskellige Personligheder = begynder at ligne et mønster = nemlig som del af et - overordnet globalt erobringsmønster. Den sjette film er Præsenteret af =

Claes Kastholm= som jeg har under mistanke for =
at være igang med = at starte et nyt dansk Journalistforbund.  

www.DR.dk/galtiDanmark  

Film Nr 6. = den starter en ret interessant oplysning = nemlig = Kommunes ammenlægninger. Fra 1400 Kommuner til 300 Kommuner. Hvad var formålet med disse Kommune-sammenlægninger i 1972 ???

Som bekendt var Theodore Roosevelt USAs Præsident 1901 til 1909.
Frankling  D. Roosevelt var USAs Præsident fra 1933 til 1945. 

En af disse 2 Roosevelt-ter skulle have udtalt =
I Politik sker intet tilfældigt.
Hvem af dem husker jeg ikke. 

Det tyder på en insider-viden - om - "Zions Vises Protokoller"  - og hvordan = disse Protokoller styrede den Politiske udvikling. Det tyder igen på - at den pågældende Roosevelt = var frimurer.  Når man så = der ud over har set en indsættelse af en = Frimurers forfremmelse = så lægger man mærke til = at både = Koranen og Bibelen = var til stede i lokalet - så er det logisk at tænke = med hvilket formål ???

Når man dertil lægger et rygte om = at Paven har Kysset Koranen - og der findes en = New age = bevægelse = så kunne det tyde på = at der globalt planlægges - at en ny global Religion = skal etableres = ved at forene de tre Abrahamske Religioner = som vist nok er = Katolusismen med  Paven  = ISLAM og Protestanismen. 

I denne denne = globaliserings-Proces = af religioner - så er dette angreb sat ind i = Danmark = med valget af en = Hedning = som Kirkeminister = som går ind for r Homoægteskaber = med det globale formål = at harmonisere disse 3 religioner. 

ILLUMINATI = har ordsproget = Orden ud af Kaos. 

Et interessant ordsprog = når man tager i betragtning af = at Danmarks seneste valgte ( Kulturminister ) er en tidligere = Kaos-Pilot. Som bekendt er et = folks kultur = dettefolks daglige vaner. 

PLAN 1975 

Som det er nogle bekendt = så fik Danmarks befolkning denne advarsel i 1975 = mod at de skulle tilintegøres ved hjælp af en plan om = at det Danske Folks Idenditet skulle nedbrydes. 

Jeg Citerer fra = PLAN 1975 

“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.” 

Hvad er Kultur-opgaven = for Kultur-ministeren = set ud fra en ( Global Helheds-betragtning )  ??? 

Jo - vores danske daglige vaner = skal udskiftes med andre daglige vaner. Global religiøs Planlægning. Forbudt at spise Pålæg lavet af svinekød. Få kirken splittet internt - med ved hjælp af bøsse-ægteskaber. Det ser ud til at virke alt sammen for = illuminatis = globale Planlægning. Nu en Pause = medens = Danmarks Ungdom = dem under 30 år = tjekker = om de kan huske nogle af de Danske ( skikke og mærkedage ) som Danskere fejrede i gamle dage = og hvilke skikke = Danskerne stadig fejrer = og som ikke er gået i glemmebogen endnu. Det kan du lige tjekke på =  www.danskkultur.dk  Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


  


 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE