UNGE DANSKERE
UNGE DANSKERE

Præsenteret her 4. marts 2011       www.Google.dk

UNGE DANSKERES VIDEN OG OVERBLIK  www.sagenskerne.dk       ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???HVIS DU ER = UNDER 21 ÅR
= OG FØDT I DANMARK =
SÅ ER DU = DANSKER
= SOM UDGANGSPUNKT.

En modig dansker er parat til at dø - for at forsvare Danmark - og for at bevare Danmark under Danmarks flag. Her er et kort over Danmark og Europa - så du kan se det sted i Europa - der er dit fædreland. Jeg ved ikke om du ved hvor Danmark ligger i Europa - men så kan din mor eller far vise dig det - eller en kammerat eller veninde =
HVEM ER DU  ???

Når man er under 21 år - så kan det være svært at vide ( hvem er jeg ) men som udgangspunkt er du dansker - fordi du er født i Danmark. Danmark er altså dit fædreland.

ET FOLKS KULTUR = ER ET FOLKS DAGLIGE VANER.

Det betyder - at dine daglige vaner - naturligvis gør - at du er en del af det danske folks kultur. Et folks daglige vaner - er mange gange præget af - landskabet og klimaet - i det land de er født . Hvordan kunne et folk i gamle dage overleve i Grønland - i forhold til Danmark. Danmarks klima og landskab var anderledes - og har præget vore danske vaner - fordi muligheden og betingelserne for at skaffe føden - har været meget anderledes end på Grønland.

VI DANSKERE HAR ET FÆDRELAND

De regler og love vi danskere lever efter - det bestemmes i vores danske Folketing. Et af de politiske Partier som danskerne har valgt til - at sidde i det danske Folketing er Dansk Folkeparti - og de har lavet en ny fædrelandssang - og den kan du høre ved - at besøge Dansk Folkepartis hjemmeside - www.Danskfolkeparti.dk  Den nye fædrelandssang hedder =
HERFRA - MIN VERDEN GÅR.

       


VORES = DANSKE KRISTNE KULTURARV

Vi danskere har levet i mere end tusind år i Danmark - og det danske folk - har i mere end tusind år været en kristen selvstændig Nation - hvilket de mange kirker i Danmark tydeligt beviser. I kan se mange af disse kirker - på disse Links. I gamle dage dage - var Danmark delt op i Herreder og sogne. Hvem der havde herredømmet i et herred ved jeg ikke - men jeg tror det var kongen - der udnævnte Bisper til at have herredømmet i et herred- og denne biskop udnævnte så præster i de forskellige sogne. Men jeg ved det ikke helt sikkert. Men her er nogle links - der fortæller lidt om de danske kirker - og viser billeder af kirker. 
 

Kirker i Danmark - en billeddatabase

Find kirke og kirkens hjemmeside på kirker.dk til faste, påske, påskekoncert. Læs søndagens tekst. Se salmer.
www.kirker.dk/ - Cached - Lignende
Kirker i Danmark - en billeddatabase


        

www.kirker.dk Som i = UNGE UNDER 21 ÅR = kan se på billederne - af kirker i Danmark - så er der mange kirker i Danmark. Der er faktisk over 2600 kirker i Danmark - og derfor er Danmark en Kristen Nation. Af de mange kirker - der er i Danmark - så er der mange af dem - der ligner hinanden - hvilket i kan se - hvis i sammenligner billederne af kirker - med andre kirker. Så vi danskere må siges at have en - stor kristen kulturarv.

GRUNDLOVS-FORENINGEN =  www.danskkultur.dk 


I Danmark har vi mange foreninger - hvor danskere samles om at dyrke deres fælles interesser. Vi danskere har mange forskellige interesser, og nogle interesserer sig for brevduer - og andre for - hvordan de danske Vikinger byggede skibe - før end Danmark blev et kristent land. Grundlovsforeningen Dansk Kultur - ønsker at bevare = vores danske kultur - altså vores danske daglige vaner - så vi kan forstå - hvad der er baggrund for vores danske daglige vaner - så de mener i Grundlovsforeningen Dansk Kultur - at det er nødvendigt for at bevare ( danskernes daglige vaner ) og dermed også bevare - danskernes Kultur - ja - så er det nødvendigt - at danskerne kender noget til danskernes historie. Det har foreningen ( Dansk Kultur ) formuleret således =

DEN DER IKKE VEDKENDER
SIG SIN FORTID
FORSTÅR IKKE SIN NUTID
OG HAR INGEN FREMTID


Om det er rigtigt - det må du selv vurdere. Du kan besøge - Grundlovsforeningen ( www.Danskkultur.dk ) på deres egen hjemmeside og læse lidt om vores Danske Kulturarv.

KRISTNE  LEVEREGLER

Som udgangspunkt for - at vide hvem man selv er - så kan det være godt med nogle ( personlige leveregler ) som man har lovet sig selv - at man så vidt muligt vil leve efter. De leveregler vores kristne Gud - har givet til os kristne - at leve efter - er efter min opfattelse ( DE 10 BUD ) og de ser således ud =

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste til

Som udgangspunkt finder jeg, at DE 10 BUD ) er gode leveregler. De giver personlige muligheder for - at huske = hvem man selv er. Desuden giver det også rimeligt velfungerende samfund at leve i , hvis altså alle lever efter disse leveregler. Min vurdering kan være forkert. Hvad er din vurdering ??? Dette udgangspunkt forhindrer ikke - at du i dit indre - laver dine egne regler - som du vil leve efter - men hvis de strider imod disse 10 bud - så plejer de mennesker - der gør - på et tidspunkt - at blive så forvirret - at de ikke ved hvem de selv er. Et af resultaterne af dette er tit - at disse mennesker ikke forstår at nyde livet.

OPGAVER OG PLIGTER I DIT LIV og FORNØJELSER

Alle her i livet har opgaver og pligter, hvilket ikke udelukker fornøjelser i dit liv. Her er en leveregel - som jeg synes er en god leveregel. 
Prøv på - at lave så få aftaler som muligt.
Dem der laver mange aftaler - og kun overholder de halve af aftalerne - vil ikke blive opfattet som særligt troværdige.
Vi har alle pligter eller opgaver af forskellig art. For ikke at blive forvirret - så kan det være en god vane - først at klare pligterne og opgaverne - inden fornøjelserne sammen med kammeraterne. 

LIDT OM FRISTELSER

Vi mennesker kommer sjældent igennem livet - uden at blive fristet af et eller andet. Der er 7. fristelser som Kristendommen advarer os mennesker imod - og de kaldes de 7 dødssynder. Dem kan du læse mere om - på dette link = 

De syv dødssynder | kristendom.dk

Jeg nævner dem lige kort her.

Hovmod = arrogant
griskhed = grådighed
utugt
misundelse
frådseri
vrede
dovenskab

Den største fristelse i vores samfund i Danmark og Globalt er efter min opfattelse Grådighed. Denne fristelse ( grådighed ) og kaldes efter min opfattelse af samfundet for = vækst. Det er naturligt - at have ønsker - men hvis man har dækket sine elementære behov - hvorfor skal man så bruge al sin energi - på at løbe stærkere og stærkere for - at skabe mere og mere vækst ???  Til sidst - så risikerer du - at du ikke engang har tid til - at sidde på en bænk - og kikke tomt ud i luften et par timer - hvor du tænker over - om der er noget i dit liv - du vil gøre anderledes. Der skal også være lidt tid til, at være doven - uden at det tager overhånd. Her er et link til mere - til lidt mere af vores danske kulturarv.

www.fortidensJelling.dk 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE