SYMBOLER
SYMBOLER fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her 3. marts 2011

SYMBOLER    ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???SYMBOLER  OG  SELVCENSUR OG POLITIK

Hvem skal i Danmark bestemme, hvilke symboler der skal herske i det offentlige rum her i Danmark ???

Hvorfor er nogle symboler mere ( RØDGLØDENDE
) I den offentlige debat end andre ???

MIN VURDERING  =

Når et symbol repræsenterer en ( TOTALITÆR IDEOLOGI  ) der kræver Nationers og menneskers ( TOTALE UNDERKASTELSE ) igennem deres ( TOTALITÆRE IDEOLOGIER ) = ( FORKLÆDT SOM RELIGION ) , så vil Politiske kræfter i disse ( TOTALITÆRE IDEOLOGIER )  forsvare deres ( TOTALITÆRE IDEOLOGISKE DOKTRINER ).
 
Islam har efter min opfattelse disse bl.a disse ( IDEOLOGISKE DOKTRINER ) blandt mange andre.

ISLAMS DOKTRIN NUMMER 1. 

Der må ikke vises et billede af  Muhammed, som dette her =KURT WESTERGAARDS VERDENSBERØMTE MUHAMMED TEGNING

eller andre lignende for den sags skyld. Hvorfor dette billedforbud af Profeten i islam, hvor billedet af Muhammed ikke må vises i det offentlige rum ???  Det er fordi = det efter ( min opfattelse ) er et ( TERMOMETER ) på = om det er  ISLAMS = TOTALITÆRE IDEOLOGI = FORKLÆDT SOM RELIGION = ( Der behersker det offentlige rum )

ISLAM OG POLITIK OG VENSTREFLØJEN

Der tales i den politiske debat herhjemme, om at skille kristendommen totalt fra Danmarks Grundlov, nemlig  adskille religion og Politik.

VENSTREFLØJENS ENSIDIGE KRAV

Jeg har intet hørt om, at Venstrefløjs-politikere har krævet over for ( Islam ) at islam skulle skille Politik fra Religion. HVORFOR IKKE ??? Jeg har heller aldrig hørt om fra Højrefløjens Politikere om, at ( islam ) burde adskille religionen fra Politik. HVORFOR IKKE ??? Kan forklaringen skyldes EUs dialogpolitik, hvor Barcalona-erklæringen fra 1995 blev vekslet til Euromediterranien-aftalen i 2008 af EU ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

EUs  DIALOG MED ISLAM = DANSEN OM GULDKALVEN ???

Er formålet med EUs tætte økonomiske samarbejde med 9 muslimske lande omkring middelhavet et spørgsmål om, at EU-Politikere ønsker en global førende global økonomisk dominans ???  og derfor lukkes øjnene for alle kulturelle forskelle imellem islams kultur og Europas kulturer ??? Betyder det i virkeligheden ikke, at EUs symbol burde se således ud ???

EU Muslim Nazi Stalinist

ER DEMOKRATIET KUPPET OVENFRA ???

Her i Danmark må jeg konstatere, at jeg som vælger aldrig har haft mulighed for, igennem en demokratisk afstemning at fravælge, at Barcalona-erklæringen fra 1995 blev vekslet til Euromediterranienaftalen i 2008, og underskrevet af EU i juli 2008 i Frankrig. Et Diktatur bør vise deres sande symbol frem i offentligheden, og med den manglende Folkeafstemning om EUROMEDITERRANIEN-AFTALEN og LISSABON-TRAKTATEN, kan EUs flag ikke være et Demokratisk flag i følge min opfattelse af et Demokrati.

KULTURELLE DIALOG-AFTALER MED ISLAM ???

Der er af EU lavet kulturelle aftaler med 9 muslimske lande, omkring udviklingen af Barcalona-erklæringen fra 1995 til Euromed  =  Euromediterranienaftalens godkendelse af EU i 2008. Hvor i der står, at Europas befolkninger skal vise respekt for islams kultur. Her nede fra bunden af det sociale hiraki i Danmark, hvor jeg hører hjemme, vil jeg meget gerne høre nærmere om, hvad ( RESPEKT FOR ISLAMS KULKTUR = BETYDER ??? )

RATIFICEREDE AFTALER MED ISLAM

Tror EU-Politikere selv på, at de kan lave aftaler med islam, som har deres egen Parallel-lovgivning, og  som består af sharia-love, som står over alle menneskabte love ??? Tror disse politikere selv på, at de kan lave aftaler med muslimer, der lever dogmatisk efter den Koran, hvor der ikke er flyttet et komma i over 1000 år ???

TALLENES TALE =   
www.pokerpartiet.dk


I Virkelighedens verden, både i Danmark og uden for Danmark kan vi konstatere, at islam er anmassende, og kræver deres love regler og daglige vaner efterlevet, og hvis vi ikke gør det, så bliver deres meget følsomme Profet og Allah fornærmet.

ISLAMS 1400 ÅRIGE HISTORIE

Danske journalister bedømmer islam, som om det kun var et internt Dansk fænomen. Det er for mig uforståeligt, fordi alle muslimer på jordkloden har samme udgangspunkt = nemlig Koranen.  Da mange Danske journalister kun har en snæver Dansk indfaldsvinkel på islam, så derfor vil jeg,  anbefale alle nysgerrige Danskere, der vil vide noget om islams 1400 års historie om, at læse denne bog =

1400 års krigen af forfatterne
Lars Hedegaard  og  Mogens Camre
Islams strategi. EU og frihedens endeligt.
ISBN 978-87-92417-06-0   276 sider pris 279,00 kr.

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

ET HJERNEVASKET FOLK

Er al opdragelse en form for hjernevask ??? Kan et helt folk hjernevaskes således, at dette folk mister sin oprindelige idenditet, og hvilke forudsætninger er nødvendige for, at kunne gennemføre et sådant idenditets-skifte ??? Kan nye symboler i det offentlige rum, eller kan forbud af symboler i det offentlige rum, tilintegøre et folks idenditet ???

DET DANSKE FLAG

Stutflag med Christian VIIs monogram

Det danske flag er vores symbol. Det er det flag vi danskere slutter op om, for at bevare. Det er under dette flag, vore Danske soldater kæmper. Det er det flag vi bruger til børnefødselsdage. Det flag symboliserer, vores kristne danske fortid, og vores DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953. Vi danskere holder sammen og kæmper sammen i krisetider. Selv Politiske modstandere hjælper hinanden i gensidig tillid, når en Politisk Politisk modstander besvimer på Folketingets talerstol. Denne rygmarvs-tillid til en Politisk modstander, ligger efter min opfattelse i århundreders fællesskab og kristne udgangspunkt. 

NÅR ET RØDT FLAG FLAFRER I VINDEN

Når jeg ser et rødt flag smælde

Når jeg ser et rødt flag smælde På en blank og vårfrisk dag Kan jeg høre det sælsomt fortælle Om min verden, mit folk og min sag Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen Mens det kogler af kraft i mit mod Thi det flag, der nu smældende når himlen Er jo rødt som mit brusende blod

Jeg har set min fader ranke Ryggen op i flagets brus

Jeg har lyttet og hørt hjertet banke I dets stolte, befriende sus Jeg har elsket dets farve fra lille Da min mor tog mig op på sit skød Og fortalte mig manende og stille Om en fane så knitrende rød

Jeg har anet slægters striden Imod fremtids fjerne mål Jeg har set trælletoget i tiden Blive mænd bagved kampfanens bål Jeg har set den i blafrende storme Jeg har elsket den flammer i strid Og bag den så jeg arbejdshænder forme Verden om til en lysere tid

Det er sliddets slægters fane Over fronten vid og bred Den skal ungdommen ildne og mane Den skal knuse hvert grænsernes led Den var forrest i fredelig færden Den var forrest i stormklokkens klemt Det er fanen der favner hele verden I dens folder fremtiden gemt


“Ung Flagsang” Skrevet til DSU’s kredsstævne, sommeren 1923 Tekst: Oskar Hansen, Melodi: Johannes Madsen


HVILKET FLAG ???  HVILKET SYMBOL ???
 
Hvilket flag, hvilket symbol slutter Danmarks UNGE socoialdemokrater op om i dag, den 1. November 2009 ??? Hvilke friheds-idealer har UNGE social-demokrater,for unge kvinder i Dagens Danmark ??? Kæmper de for islams kvinde-idealer her i Danmark ??? Kæmper UNGE
Socialdemokrater for, at islams sharia-love skal afløse Danmarks Grundlov ???

UNGE SOCIALDEMOKRATERS POLITISKE KAMP

Vil unge Socialdemokrater forsat følge i fodsporet på de gamle socialdemokratiske ledere, der valgte op igennem tresserne, at underlægge sig, det Radikale Venstres globale og multikulturelle projekt, hvor sammenholdet blev så individualiseret, at der ingen pligter var, men kun rettigheder. Er Socialdemokraternes gamle valg-slogan =

GØR DIN PLIGT = KRÆV DIN RET 

blevet afløst af dette nye valgslogan

ALLE HAR RET TIL ALT

Gælder det uanset hvor på jordkloden du er født, og uanset hvem, der har skabt værdierne ??? Det er vel det, der er betydningen af EUs åbne grænser, eller hvad ??? Det er jo tilladt, at skifte standpunkt, hvis man bliver klogere. Har UNGE socialdemokrater overvejet denne mulighed ??? Har unge socialdemokrater overvejet, at kræve Religion og Politik skildt ad i islam ??? Hvilket budskab har i UNGE
socialdemokrater til Danmarks Vælgere ???

ET DELT FOLK


MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
ET DELT FOLK som er udgivet på forlaget LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8  UDKOM 2008

Denne bog følger et Politisk forløb i det  Danske Folketing fra 1983 til 2008, og beskriver den politiske kamp, om indvandringen til Danmark. Det bør være interessant læsning for enhver ung kvinde eller ung mand, der interesserer sig for Politik. 
HELD og LYKKE med din FREMTID. 
Med venlig hilsen  Poul Leo Nielsen.

UNGDOMMENS KRAFT OG FORSTAND

Kun ungdommens kraft og forstand kan redde Danmarks Fremtid. Det kræver, at i tør se virkeligheden i øjnene, således jeres Politiske beslutninger, er baseret på viden og kendsgerninger. Besøg evt. 
http://www.nomos-dk.dk/ og evt. Debatarkivet "Midgård" 

www.danskkultur-debat.dk

  Besøg evt. http://www.radioholger.dk/ 

  • hør evt  om racismeparagraf  266b  i


  • Hej!
    Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
    ANNONCE