ER DU DANSKER
ER DU DANSKER www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  2. marts 2011    www.Google.dk        ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???Vil du forsvare Danmark med dit liv ???  Vil du forsvare Gud - Konge og Fædreland - med dit Liv  ???  Vil du forsvare =

DANMARK RIGES GRUNDLOV AF 1953 = med dit liv ???

Det rejser jo spørgsmålet - om du har en personlig interesse for at bevare den symbiose, der hedder Danmark, og som foreløbig holder sammen på Danmark. Vores Grundlovsfædre har sammensat den måde Danmark fungerer på - nemlig en tredelingen af magten. Vores seneste udgave af den Grundlov som Det Danske Kongehus forærede til det Danske Folk i 1889 er seneste udsat for justeringer i 1953. Har denne seneste Grundlov af 1953 så givet vores danske Politikere mulighed for - at lovgive til fordel for hele den danske befolkning ??? Svaret på dette spørgsmål - kan godt lidt elementær viden.

LIDT ELEMENTÆR VIDEN

Med kun 7 års skolegang - er min konkrete viden - om hvordan magten er sammensat i Danmark - måske både primitiv og mangelfuld, men det er nu engang mit udgangspunkt, for mine personlige vurderinger. Til gengæld har jeg været bevidst om flere,  af mine personlige mangler. Det vil være for omfattende, at komme ind på alle mine personlige mangler, så dem må andre så påpege. På et tidspunkt følte jeg - at den store indvandring af - Muhammeds religiøse tilbedere - kunne være en trussel mod Danmarks Grundlov - og dermed en trussel mod Danmarks forsatte eksistens. Min vurdering kan være forkert. Hvad er din vurdering ??? 

MIN PRIMITIVE ANALYSE = OM GUD I DANMARK

          Efter min opfattelse - så har vores danske udgave af Kristendommen en lang historisk udvikling bag sig - som efter min opfattelse har sit udgangspunkt - i vores forfædres kultur - hvilket er mine danske forfædres = daglige vaner. Jeg anser - et folks daglige vaner- for at være - et folks kultur. Vores danske daglige vaner - har forandret sig meget - i de sidste årtier - ikke hurtigt - men langsomt og sikkert. Tanker udefra har også påvirket Kristendommen i Danmark. Både Luther og Grundtvig har påvirket Kristendommens udvikling i Danmark. 

N.F.S. Grundtvig

1. okt 2005 ... N.F.S. Grundtvig (1783-1872). Nikolaj Frederik Severin Grundtvig blev født i Udby 8. september 1783 og døde i København 2. september 1872 ...
www.leksikon.org/art.php?n=5053 - Cached - Lignende
 • Billeder af grundtvig

   - Rapporter billeder   Jeg anser Grundtvig - for at være den kristne person i Danmark - der har haft størst indflydelse på Kristen tankegang i Danmark indenfor de sidste par hundrede år. Min vurdering kan være forkert. Hvad er din vurdering ???  Jeg kan konstatere - at Grundtvig levede i 1849 - Da Danmark fik sin første Grundlov af 1849 foræret af det Danske Kongehus - hvorefter det danske Folk fik overladt den opgave - at holde sammen på Danmark - samt at regere Danmark. I hvilken struktur skulle Danmark så regeres. Det blev til en slags treeninghed = nemlig =

  GUD
  KONGE
  FÆDRELAND

  Hvordan har denne tredeling så fungeret i Danmark fra den, 9 maj 1945 - da hele Europa blev erklæret frit - efter anden verdenskrigs afslutning i Europa. Kongehusets magt - blev indskrænket i Grundloven - allerede i 1849 - og har ikke forsøgt - at tilrane sig magten - og derfor var det Folketinget - der lavede lovene efter 1945 i Danmark. Vores danske Grundlov er igen delt op i tre ansvarsområder =

  DEN LOVGIVENDE MAGT  =  FOLKETINGET
  DEN DØMMENDE MAGT    =  DOMSTOLENE
  DEN UDØVENDE MAGT     =  POLITIET

  Denne konstellation har efter min opfattelse fungeret så godt - at med socialdemokratiet i spidsen - og socialdemokrater som den hårdt arbejdende arbejdskraft  her i Danmark, har Socialdemokratiet kunnet indføre den danske velfærdsmodel. En fornem præstation alle socialdemokrater i Danmark kan være stolte af. Den - danske kristne Folkekirke - gjorde ikke modstand imod denne udvikling - der førte til socialdemokratiets store smukke succes - som jeg anser - den danske velfærdsmodel - for at være. Hvilken vej valgte socialdemokratiet efter denne succes ???

  HVERKEN GUD ELLER DRONNING = VAR STOPKLODSER

  Så langt - og så godt. Men hvad med fremtiden efter denne succes - hvad valgte det danske socialdemokrati - skulle være den næste Politiske bedrift ???  Hvem kan vide dette ???  Hvornår skete dette ???  Uanset hvad - så føler en tidligere socialdemokrat som mig - at der blev valgt en forkert udviklingsstrategi af socialdemokratiet. Der er meget - der kan være svært at gennemskue - her nede fra bunden af samfundet - hvor jeg hører hjemme. Hvornår begyndte det - at gå skævt for socialdemokratiet ???  Her vil jeg henvise til en udtalelse - som jeg mener blev udtalt af = WinstonChurchill = og hvis jeg husker rigtigt = så lød denne udtalelse således =  FOLKET HAR ALTID RET.

  HVORNÅR UNDLOD SOCIALDEMOKRATIET AT LYTTE ???

  Hvornår socialdemokratiet undlod - at lytte til sine egne medlemmer - det husker jeg ikke - så det må nuværemde socialdemokrater selv analysere nærmere - hvis det ellers har socialdemokraternes interesse. Det som er medvirkende til min antagelse om - at mit gamle parti - valgte en forkert politisk kurs - er dette interview - foretaget af = HELLE MERETE BRIX=som har overskriften = KHOMEINI - Venstrefløjens blinde øje - og som kan læses på - www.Sappho.dk  - og findes under =  arkiv - interview-arkiv.


 • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE