HVAD ER KONSEKVENSEN
HVAD ER KONSEKVENSEN www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret  her 1. marts 2011

HVAD ER KONSEKVENSEN ???
         ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ??? 
Kristeligt Dagblad
 
Ritzau 17. februar 2011
 
Venstre åbner for at droppe FN-konvention
 
Denne har til hensigt at begrænse antallet af statsløse og er på det seneste kommet til debat efter den massive kritik af myndighedernes fejlbehandling af unge statsløse palæstinensere.
Dansk Folkeparti har reageret ved at kræve, at Danmark træder ud af konventionen. Den er er grundlovsstridig, mener partiet.

Så langt vil Venstres integrationsordfører, Karsten Lauritzen, ikke gå, men:

- Principielt er jeg enig med DF i, at det er mærkeligt, at det at være statsløs er en fribillet til at begå kriminalitet og alligevel kunne få statsborgerskab, siger han til Politiken.

Karsten Lauritzen vil nu læse DF-forslaget grundigt og så tage endelig stilling til det.

Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Søren Krarup, siger til Politiken, at "Folketingets myndighed ophæves, når man lader FN bestemme, hvem der kan få indfødsret i Danmark".

- Det er noget sjusk, som skal rettes op, mener Krarup.

Ifølge den konservative indfødsretsordfører og formand for indfødsretsudvalget, Tom Behnke, er der imidlertid intet at rette op på. Det er på sin plads at have FN-konventionerne, mener han.

- Vi har en kollektiv forpligtelse i hele verden til at sikre, at mennesker ikke er statsløse, for vi skal ikke have en verden, hvor folk går rundt og er statsløse, siger han til Politiken. Citat slut. HVAD ER KONSEKVENSEN ???

Hvad er konsekvensen - når FN-konventionerne bestemmer over Danmarks Grundlov ???  Min vurdering er - at Danmark nedlægges administrativt. Min vurdering kan være forkert. Hvad er din vurdering ???

Er Danmarks Folketing blevet et ekspeditionskontor for - overnationale institutioner ???


 
Morten Uhrskovs blog på JP
 
Tilbageerobringen af retsstaten

Dato: d. 16.02.11, 23:35

Af: Morten Uhrskov Jensen
 
Der er mere opmuntrende nyt fra Storbritannien om opgøret med Menneskerettighedsdomstolen, som jeg skrev om forleden. Den øverste juridiske rådgiver for regeringen, Dominic Grieve, gør det nu helt klart, at den udemokratiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg ingen som helst sanktionsmuligheder har, hvis blot den britiske regering og parlamentets flertal vælger at se stort på den retskrænkende overnationale domstol.

Dominic Grieve slog fast, at
“Menneskerettighedsdomstolens autoritet kun eksisterer i Storbritannien i kraft af tidligere vedtagelser i Underhuset, vedtagelser, som kan blive omstødt”.
Og Dominic Grieve fortsatte med at sige, at
“Menneskerettighedsdomstolen har ikke det sidste ord. Det har den kun, så længe Underhuset har besluttet, at det skal være sådan”.

Klar tale
Mere skal der ikke til, før sløret falder fra vore øjne. Så afsløres den løgn, at de europæiske nationalstater for evigt skulle være bastet og bundet af en ikke-folkevalgt forsamling, der har sæde i et fremmed land, og hvis jurisdiktion hviler på varm luft, idet denne “domstol” ingen reel myndighed har.

Så forstår vi, at alt der kræves for at vende denne krænker af lov og ret ryggen, er, at vi siger til den, at den ikke har noget tøj på. I det øjeblik, vi siger det, er den lige så magtesløs, som EU vil være den dag, hvor vi vender dette monster ryggen og meddeler det, at det kan rende og hoppe.

Abstrakte rettigheder forvaltet af elitære anti-demokrater og overnationale imperier vil blive vist vintervejen. Lad gerne Storbritannien begynde vandringen mod vor genvundne frihed.   Citat slut.                  ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???


URETTEN FORSÆTTER    

Videoer til et delt folk

Jamen, så lad dog uretten fortsætte


På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU bestemmer nådesløst vores familiesammenføringspolitik . Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores flygtningepolitik , og FN beslutter, hvem vi skal tildele statsborgerskab .

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab afvises .

Elendighedsteorien

Man kunne få den tanke, at de bedre begavede af vore levebrødspolitikere forfægter en moderne udgave af den elendighedsteori, som marxister i forskellige afskygninger hyldede; nemlig at skabe sådanne tilstande, så systemerne bryder sammen under vægten af vanvittige beslutninger.

Ved systematisk at fjerne Danmarks muligheder for at handle selvstændigt på det udlændingepolitiske område - og ved at betjene sig af sine lakajer i Institut for Menneskerettigheder - skaber Folketingets flertal betingelserne for, at det forrykte system bryder sammen.

Jeg hælder til, at Integrationsministeriet, og tidligere Indenrigsministeriet, siden 1999, har været fuldt ud klar over, at statsløse (palæstinensere) havde ret til statsborgerskab i kraft af Danmarks ratificering i 1977 af FN-konventionen fra 1961. Men skiftende ministre og embedsmænd i de to ministerier har været på det rene med, at en overholdelse af konventionen ville udstille vanviddet lidt for tydeligt.

Nu slår galskaben så ud i lys lue. Og tak for det, fristes man til at sige. Jeg vil opfordre Folketingets flertal til så hurtigt som muligt - og sig det endelig så højt som muligt - at overholde revl og krat af udenvælts dekreter.

Jo mere amok Folketinget går, jo hurtigere sker nedbrydningen også af de selv samme internationale konventioner og af EU og af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols “kompetence”.  Citat slut.HVAD ER KONSEKVENSEN  =   AF

EU - bestemmer Danmarks = familiesammenføringspolitik.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol = bestemmer Danmarks flygtningepolitik.

FN - bestemmer hvem Danmark skal give statsborgerskabNu er det jeg spørger = hvad bestemmer Danmark ???HVORNÅR SKAL DANMARKS FOLKETING NEDLÆGGES ???

Besøg eventuelt = www.DR.dk/danskernesakademi
og lyt til det økonomiske foredrag af = Jørgen Ørstrøm.

UNDER 21 ÅR = DET ER DIN FREMTID = DET DREJER SIG OM
DERFOR = OPLYS DIG  SELV = OG SPRED BUDSKABET = OM DISSE LINKS.

www.kulturpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.sagenskerne.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk

http://www.google.dk/

ER DANMARK NEDLAGT INDEN DEN ( 1. oktober 2011 ) ???ERSTATTER ISLAMS - SHARIA = DANMARKS GRUNDLOV
???

Har EU allerede gjort klar til juritisk - at tage over - når det rette øjeblik kommer - til at spare Danmarks Folketing væk ??? Har en føderation i grunden brug for 27 Nationalstaters Parlamenter ??? Er det rette øjeblik - at spare Danmarks Folketing væk - når den næste globale finanskrise indtræder - når USA går økonomisk fallit - inden 2020 - som økonomen = Jørgen Ørstrøm - forudser ???

HVILKEN LOVGIVNING HAR - EU - ALLEREDE PÅ PLADS ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...Er Euromediterranienaftalen og FNs menneskerettigheder = allerede underlagt = Cairo-deklarationen = som igen er underlagt islams sharia-love. Læs eventuelt = Cairo-deklarationens punkt 24 og 25.


 
Vi danskere er glade for - at Tom Behnke - har styr på paragrafferne. Det bør især interesse de unge - der her i 2011 - der er = UNDER 21 ÅR = fordi det er = DERES FREMTID = det drejer sig om.

TILFÆLDIGT ELLER PLANLAGT =

EU og PÆDOFILI
Hvordan ser en moderat Europæisk udgave af islam ud ???
Journalister har jo mulighed for,at spørge herboende imamer.

Vil EU frede pædofile  ???

 

Hr. Niels Erik Søndergård har bemærket at Lissabon-traktaten (EU traktaten af 2007) indeholder de samme forbud som  EU-traktaten af 2004 mod forskelsbehandling på grund af "seksuel orientering eller ethvert andet forhold...". Dog, der er èn meget væsentlig undtagelse; traktaten af 2004 indeholder en "protokol", der undtager pædofile fra forbudet mod forskelsbehandling. (NJS 16 AUG). Det gør den nye traktat ikke. Den blev som bekendt alligevel godkendt af bl.a. det danske Folketing, men forkastet ved den irske folkeafstemning.

Kort sagt, de fleste EU-lande, herunder Danmark, vil afkriminalisere pædofili.

Er det blot en forglemmelse? Næppe! Det danske Folketing har måske - sin vane tro - sovet i timen. Men traktatens forfattere har utvivlsomt studeret den tidligere traktater grundigt for at forvisse sig om at alt, hvad der var ønskeligt, kommer med over i den nye traktat, mens alt, hvad man vil af med, udelades.  Embedsmændene har altså i al stilhed, men helt bevidst, valgt at frede den ækle forbrydelse,som pædofili er - i alt fald i vores kultur. Hvorfor?

Forklaringen er simpel: man gerne vil tækkes araberne. Selve den hellige profet var jo glad for småpiger, og selve hans stedfortræder Irans ayatollah Khomenei skrev i sin bog Tahrirolvasyleh fra 1990:

"En mand kan have seksuel glæde af et barn, fra det er baby. Men han bør ikke gennembryde hendes mødom. Anden form for seksuel brug af barnet er i orden...."

Dette lyder vanvittigt i danske øren. Men faktisk har Europa, med Frankrig i spidsen, arbejdet ihærdigt for en kulturel,  politisk og økonomisk alliance/ entente ("Eurabia") med de arabiske lande, ganske særlig siden oliekrisen i 1973.  Og dette "samarbejde" indbefatter naturligvis accept af muslimske kulturtræk - herunder pædofili - på europæisk jord

USAs Præsident Roosevelt har sagt   www.Google.dk 

I Politik sker intet tilfældigt. Nu er det jeg husker et godt råd. Lad hesten om at tænke - for den har et større hoved end os mennesker. Jeg kan kun ønske vore Folketings-Politikere =

HELD og LYKKE med fremtiden.  MVH.  Saxo-Poul
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE