LØGNENS IDEOLOGIER
LØGNENS IDEOLOGIER www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  28. februar 2011   www.sagenskerne.dk 

      


LØGNENS IDEOLOGIER

Løgnens ideologier skjuler sig. Løgnen forklæder sig som sandheden. Hvilke løgnens ideologier kender vi så ???

ISLAM
NAZISMEN
SOCIALISMEN
KOMMUNISMEN
KAPITALISMEN
HUMANISMENNAZISMEN VAR EN IDEOLOGI - MÅLET VAR - 1000 ÅRS RIGET.

Fordi jeg er imod Naszismen -
så betyder det ikke - at jeg hader tyskere.

Fordi jeg anser islam for en = erobrings-ideologi =
så betyder det ikke - at jeg hader muslimer.Når jeg anser islam for en krigerkultur - der er forklædt - som religion - og Koranen som en bog om krigskunst - der er forklædt som en hellig bog - så skyldes det Koranens indhold. Min vurdering kan være forkert. Hvad er din vurdering ???


www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD )
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - er ganske enkelt vantro.
          
Læs mere om vores fælles fortid  -  www.fortidensJelling.dk     

Hør evt. www.Radiodua.dk   og besøg   www.sagenskerne.dkSPORENE TIL DET POLITISKE TOG.
 
Hvornår blev skinnerne til det Politiske tog lagt ud her i Danmark ??? Hvem lagde det ud ???  Vi kan konstatere - at i 1971 - der blev ( Racisme-Paragraf 266b ) en del af Dansk Lovgivning.

CHRISTIANIA BESÆTTES I 1971

Var der 1 medlem af Folketinget eller to, der lige skulle ned og sidde på trappen foran Christiansborg - for lige at ryge en fed ???  Hvem kan huske dette ???

FØDT 1971 ELLER SENERE

Min vurdering er - at ideologien i det Politiske Tog - var gennemtænkt før 1971. Vi skriver lige nu ( 2011 ) Det frikender de personer - der er cirka 40 år - her i 2011 - for at være dem - der besluttede hvor det Politiske tog skulle køre hen.  Kort og godt - de var kun politikere der hoppede på ( løgnens tog ) men de troede - at de gjorde det rigtige.  De troede at de hoppede på et ( Sandhedens tog ) der kørte i den rigtige retning.

OLISKRISEN I 1973

Det var i 1973 at Oliekrisen udvirkede forbud mod privat kørsel om søndagen i Danmark. Hvad der skete i resten af Europa - det er jeg ikke orienteret om. Jeg husker der blev lavet en -Olieaftale mellem Saudi-Arabien og Europa.

ADVARSLEN FRA 1975


Vendsyssel Tidende19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

 [1]Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne

http://www.stoetytringsfriheden.dk/index.php/skriv-under

Hvilke tanker sætter det igang hos dig ???

Rapport om informationsfriheden for nationale bevægelser i Danmark          ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???USAs  AFDØDE PRÆSIDENT ROOSEVELT HAR SAGT =
I POLITIK SKER INTET TILFÆLDIGT.

Det kan efter min opfattelse kun opfattes således, at der har været Politisk Planlægning - bag indførelsen af ( Racisme-Paragraf 266B ) hvilket efter min opfattelse betyder - at dem der er født efter 1971 - kun er politiske passagerer på det tog - der kører direkte imod 
( Danmarks tilintegørelse ) som selvstændig nation. Der er de udvalgte, idealisterne der tror - de kæmper for en retfærdig sag.

ER EU ET = DEMOKRATISK FREDSPROJEKT ???

Er EU et fredsprojekt - der er blevet kapret ovenfra - og som nu er forvandlet til et globalt erobringsprojekt  ???          
Læs mere om vores fælles fortid  -  www.fortidensJelling.dk     

Hør evt. www.Radiodua.dk  og besøg   www.sagenskerne.dkUNDER 21 ÅR = DET ER DIN FREMTID = DET DREJER SIG OM
DERFOR = OPLYS DIG  SELV = OG SPRED BUDSKABET =

www.kulturpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.sagenskerne.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk

http://www.google.dk/

OM DISSE LINKS

Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans       

FORTIELSEN FORBEREDER = LØGNENS OVER-HERREDØMME.

Her i Danmark har Paragraf 266b tilsyneladende afskærmet LØGNEN med fortielsen - således at sandheden om islam ikke kom frem til debat i det offentlige rum.

ER DANSKE DOMSTOLE = BLEVET LØGNENS DOMÆNE ???

Når der ikke er plads til sandheden i et dansk retslokale
En anklagets sidste ord - om §266 b
så kan det blive nødvendigt at sige sandheden udenfor.Fremskridtspartiet er på banen igen  http://www.frp.dk/
Fremskridtspartiet er på banen igen 
= www.Radiodua.dk  
Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk  ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???
  Besøg evt. http://www.radioholger.dk/ 

            Hvad hører du her ??? Er det sandhedens stemme ???Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor ???
Hvem er socialdemokraten Mogens Jensen sendebud for ??? 

Et lille overblik over islams globale udbredelse.
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU Hvordan kan muslimer kende forskel på - LØGNEN og SANDHEDEN - hvis muslimer i de muslimske lande kun præsenteres for = LØGNEN ??? Så vil muslimer i disse lande  naturligvis tro at = LØGNEN  er SANDHEDENHej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE