OM DE 7 DØDSSYNDER
OM DE 7 DØDSSYNDER www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her 28. februar 2011

                     


VÆKST SOM IDEOLOGI  ???

Lad mig først erkende, at mine antagelser kan hvile på et forkert grundlag. Det udelukker ikke, at det er min egen overbevisning, at mine antagelser omkring vækst er korrekte.       ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???
  Besøg evt. http://www.radioholger.dk/ 

            Hvad hører du her ??? Er det sandhedens stemme ???FORTIELSEN FORBEREDER = LØGNENS OVERHERREDØMME

Derfor skal sandheden siges højt - når modet er der ???ET RUSSISK ORDSPROG        http://www.google.dk/

Når man bygger en trone for løgnen
rejser man en galge for - 
sandheden.

Kan der bygges en trone for løgnen ved hjælp af Paragraf 266b ???
HVEM ER ANSVARLIG FOR PARRAGRAF  266b ???

FOLKETINGET
- har gjort paragraf 266b til lov i Danmark.

FOLKETINGET - kan fjerne Racismeparagraf 266b igen.

HVEM SAD I FOLKETINGET I 1971 - DA LOVEN BLEV VEDTAGET
???Blev Racisme-Paragraf - 266b - indført i Dansk Lovgivning for at afskærrme Løgnen fra sandheden og sandhedens virkninger på løgnen ??? 
          
Læs mere om vores fælles fortid  -  www.fortidensJelling.dk     

Hør evt. www.Radiodua.dk  og besøg   www.sagenskerne.dk
JESUS - HAR SAGT DET - JEG ER SANDHEDEN OG VEJEN

Hvordan kan sandhedens tilhængere i Danmark og Europa  fremme sandheden ??? Ved at følge ( DE TI BUD ) når modet er der ???

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste til
DEN GLOBALE VÆKST-IDEOLOGI = HVAD HVILER DEN PÅ ???

DE 7 DØDS-SYNDER

OVERMOD           HOVMOD
GRÅDIGHED        GERRIGHED        GRISKHED
UTUGT              
MISUNDELSE
FRÅDSERI
VREDE
DOVENSKAB

Hvis de 7 døds-synder overtrædes groft, af et lands Regering ? kan det så føre til denne Nations tilintegørelse og kulturelle udslettelse ???
 


VIL DEN GLOBALE ( VÆKST - IDEOLOGI ) FEJLE  ???

I følge min opfattelse - så vil den globale vækst-ideologi fejle - fordi den efter min  opfattelse - hviler på flere af de 7 døds-synder.

www.DR.dk/danskernesakademi 

VL Døgn 2011: USA går bankerot inden 2020 - Jørgen Ørstrøm ...

DR2USA's præsident, Barack Obama, er klar til en omfattende spareplan. Hør her hvor galt det står til i USA.NÅR USAs - OG DEN GLOBALE ØKONOMI BRYDER SAMMEN

Så kommer spørgsmålet - hvordan skal Danmarks befolkning overleve - når USAs økonomi og den globale økonomi bryder sammen ???DANSKER - LAD HESTEN OM AT TÆNKE - DEN HAR ET STØRRE HOVED.

Engang vidste vi danskere, hvordan vi skulle dyrke jorden - og holde husdyr i nærområdet. Denne sunde årgang af danskere kunne selv hjemmeslagte en gris. De danske kvinder kunne lave mad - og vidste hvordan madvarer skulle tilbereddes. Tiderne skifter - og måske er det klogt - igen at lære hvordan det gøres. Mange danskere har glemt hvordan. men der findes stadig kvinder og mænd i Danmark - der kan lære fra sig. Danmark er et land - med et godt klima for landbrug - men hvem ejer jorden - som vi kan leve af i dårlige tider ??? Hvem bestemmer over den jord, som Danmark har ejet i over 1000 år ???Videoer til et delt folk
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com


URETTENS  BAGGRUND  =  OVERNATIONALE INSTITUTIONER

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU bestemmer nådesløst vores familiesammenføringspolitik. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores flygtningepolitik, og FN beslutter, hvem vi skal tildele statsborgerskab.

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab afvises.
Citat slut.ER DET SLUT MED DANMARKS - SELVBESTEMMELSE  ???

Danmark er ikke mere en nation - der er herre i eget hus. Hvem har nøglerne til dørene i Danmarks hus. Det har =

EU
FN
Den Europæiske Menneskerettigheds-dom stol

HVAD BESTEMMER DANMARK SÅ ???

Foreløbig har det = DANSKE FOLKETING = fået lov til, at være SKATTEOPKRÆVERE  for disse = OVERNATIONALE INSTITUTIONER = men ingen ved hvor længe - den tilladelse gælder - og hvad der skal ske med Danmarks Folkevalgte ??? Overflødige ( mellem - leder- organisationer ) skæres tit bort når en større virksomhed skal spare - på grund af dårlige økonomiske tider. Måske er EU allerede nu - ved at planlægge hvordan - EUs - 27. Nationalstaters Parlamenter kan nedlægges. Det er jo med at være forberedt - når muligheden er til stede. Hvornår er den det ???

DET GODE TIDSPUNKT FOR EU = ER NÅR USA GÅR FALLIT.

Kan man forstille sig at - EU - har den slags planer - om selv at opkræve skatter - uden om EUs 27 Nationalstater  - og dermed også uden at - Danmarks Folketing  - har indflydelse på skatteprocenten. Elektronisk kan udregningen af skatteprocenten klares over Computeren, hvilket kan gøre det - DANSKE FOLKETING - overflødigt. Dette er min formodning. Den kan være forkert ??? Hvad er din formodning ???  Her er lige et spørgsmål ???SKAL EU BESTEMME ALT ???
Hvem skal nu betale = og for hvad ???


Kommissionsformand José Manuel Barroso i forbindelse med dagens møde. Foto: Kommissionen

EU-kommissionen foreslår EU-skatter

Af Søren Søndergaard
Sidst opdateret den 19. oktober 2010
Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU · Læs mereHVOR MANGE INTERNATIONALE ORGANISATIONER ( OVERBYGNINGER ) HAR SNABELEN NEDE I DANMARKS STATSKASSE ???

SKAL EU BESTEMME ALT ???

Hvorfor ønsker - EU - at opkræve skatter ???  Det kan du selv vurdere og analysere lidt nærmere ??? Men der må jo være nogen nede i - EU -

ET LAND - MEN 2 LOVGIVNINGER

Hvorfor ønsker EU at lukke Muhammeds tilbedere ind i Danmark og Europa ??? Alle tænkende mennesker i Danmark - undtagen nogle få hundrede mennesker i Danmark - er ikke interesseret i - at lukke mennesker ind i deres hus - hvis værterne på forhånd ved -  at de gæster de lukker ind i huset - også kræver, at alle i huset skal leve efter deres husregler.

KORANENS SHARIA-LOVE OVERTRUMFER ALLE NATIONALSTATERS LOVGIVNING OG STÅR DERFOR OGSÅ OVER DANMARKS GRUNDLOV.

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...   Bemærk paragraf  24. og 25.LIDT OM KORANENS INDHOLD

Jeg præsenterer her lidt af Koranens indhold - som jeg mener er en nødvendig forudsætning for - at forstå - at islam ikke er den fredens religion - som islams præsteskab ellers påstår. Når muslimer påstår dette - så skyldes det sandsynligvis ( Taqiya ) islams kovlige løgn - og måske endda er påbudt for = shea-muslimer. Det er min fortolkning - som kan være forkert. Hvad er din fortolkning ???

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD )
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - er ganske enkelt vantro.HVILKE MULIGHEDER HAR - DANMARKS FOLKETING - FOR AT STYRE DANMARKS ØKONOMI ???

Hvilke muligheder har = Danmarks Folketing = for at styre Danmarks økonomi - når Danmarks Folketing ikke selv kan styre sine udgifter - Det skyldes naturligvis - at det nu er =

EU
FN
Den Europæiske Menneskerettigheds-dom stol


der bestemmer - hvem der kan lukkes ind i Danmark - og hvem der skal have statsborgerskab - og de evige trusler om at overtræde Konventioner - som om FNs menneskerettigheds- konventioner - havde højere status for en kristen som mig - end vores kristne Gud.
Kort og godt. Det er umuligt for
Danmarks Folketing at - styre Danmarks økonomi - når det Danske Folketings Folketingsmedlemmer - har lagt sig selv i økonomiske lænker, og dermed har overladt Danmarks økonomiske styrings-mekanismer til overnationale institutioner.
LARS HEDEGAARD OM KRITIK og ØKONOMI 

Besøg evt   http://www.sappho.dk/  

 

Løgnens konspiration...

"Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)

HVOR LÆNGE HAR - LØGNENS IDEOLOGI- STYRET DANSK LOVGIVNING ???

       

FORTIELSEN FORBEREDER = LØGNENS OVER-HERREDØMME.

Her i Danmark har Paragraf 266b tilsyneladende afskærmet LØGNEN med fortielsen - således at sandheden om islam ikke kom frem til debat i det offentlige rum.

ER DANSKE DOMSTOLE = BLEVET LØGNENS DOMÆNE ???

Når der ikke er plads til sandheden i et dansk retslokale
En anklagets sidste ord - om §266 b
så kan det blive nødvendigt at sige sandheden udenfor.Fremskridtspartiet er på banen igen  http://www.frp.dk/
Fremskridtspartiet er på banen igen 
= www.Radiodua.dk  
Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk  HVAD ER HJERNEVASK  ???

Det er når en løgn gentages så tit - at alle tror - at denne løgn er sandheden ???

Er islam en erobringshær - der er forklædt som religion ???
Er Koranen i virkeligheden en lærebog om krigskunst ???

Det er jo svært at opklare - så længe = Paragraf 266b eksisterer.

www.danskkultur-debat.dkSe videoen med Pat Condell på Youtube
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE