SLYNGELRETTEN
SLYNGELRETTEN www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  27. februar 2011

SLYNGELSTATENProfil   Besøg    www.nomos-dk.dk         ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/  


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???
http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2011/02/27/slyngelretten/
 
Morten Uhrskovs blog på JP
 
Slyngelretten

Dato: d. 27.02.11, 01:42

Af: Morten Uhrskov Jensen
Når retsstaten er forsvundet, vil den uvægerligt blive fyldt ud. Et tomrum kan kun eksistere kortvarigt, hvorefter en ny magt vil tage over. De, der hævder, at internationale konventioner rangerer på linje med love vedtaget af det danske Folketing, kender ikke den fundamentale forskel på ret og vrang. De bilder sig ind, at Folketingets beslutning om underkastelse under overstatslige forordninger kan sammenlignes med love, der er frit vedtagne af det danske parlament, gældende for den danske jurisdiktion, nemlig det område, der statsretligt kaldes Danmark

Når Folketingets flertal således vedtager “love” som følge af fremmed indblanding, løber de risikoen for at begå grundlovsbrud. I praksis begår de grundlovsbrud, idet enhver lov, der vedtages som følge af f.eks. internationale konventioner, reelt er ubegrænset, dvs. den binder danske lovgivere på en måde, der ikke er hjemmel til i Grundloven.

Hvorfor er det sådan?

Det korte svar er, at Folketingets flertal er ligeglade med landets lov og ret. Folketingets flertal bryder Grundloven, alene fordi de ser det i deres egeninteresse at gøre det. Folketingets flertal opnår særlige privilegier ved at deltage i afviklingen af dansk selvstændighed. Men samtidig skamvrider Folketinget altså Grundlovens paragraf 20 ved at uddelegere Folketingets suverænitet til en overstatslig instans.

Derudover overlader Folketingets flertal en ikke-myndighed at efterleve den suverænitet, man grundlovsstridigt har overleveret. Det betyder logisk, at kun Folketinget kan se efter, at myndigheden føres ud i livet. Enhver udenlandsk domstol er selvsagt afmægtig, idet den ingen jurisdiktion har inden for det danske retsområde, hvis ikke dette tillades - i strid med Grundloven.

Denne afmægtighed er et resultat af den kendsgerning, at det ikke kan lade sig gøre at tænke et retsforhold, uden at der findes en reel mulighed for at effektuere dette forhold. I sager vedrørende dansk suverænitet stilles den udøvende og dømmende magt derfor over for den virkelighed, at der skal tiltales og dømmes efter en ikke-lovlig jurisdiktion.

På trods af dette fremturer Folketingets flertal med sin grundlovsbrydende praksis. Der er derfor ikke tale om lovens herredømme, men i stedet om herredømmet over loven. Folketingets flertal har gjort sig til herrer over loven, hvor de skulle være lovens tjenere.

Retsstaten er dermed gået bort, og slyngelretten har taget dens plads.  Citat slut.
Fra sit ståsted som dansker og vesterlænding skriver Morten Uhrskov Jensen om emner, der berører den vestlige kulturkreds og dens muligheder for fortsat at hævde sig som en selvstændig civilisation.

Baggrund:
Morten Uhrskov Jensen er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det national-konservative tidsskrift Nomos.

Andet:
Forfatter til bogen "Et delt folk" om den danske udlændingepolitik 1983-2008.Videoer til et delt folk
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com


URETTENS  BAGGRUND  =  OVERNATIONALE INSTITUTIONER

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU bestemmer nådesløst vores familiesammenføringspolitik . Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores flygtningepolitik , og FN beslutter, hvem vi skal tildele statsborgerskab .

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab afvises .  Besøg evt. http://www.radioholger.dk/   På dette link kan du høre mere om 266b og høre meget andet interessant.Fremskridtspartiet er på banen igen  http://www.frp.dk/
Fremskridtspartiet er på banen igen 
= www.Radiodua.dk 
Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk  
Morten Uhrskovs blog på JP
 
Lovløsheden hersker

Dato: d. 25.02.11, 23:51

Af: Morten Uhrskov Jensen
Dagbladet Information må elske det her. Avisen, der engang repræsenterede modstandskampen under besættelsen, agerer i dag logrende skødehund for de konventioner, der svinebinder Danmarks selvstændighed, ja, reducerer denne til at være et ekspeditionskontor for afviklingen af den danske retsstat. Information har valgt at være den dikkende lammehale til alt det, der ikke er Europa, ikke er Vesten. Information har stillet sig i spidsen for det korstog, der skal afmontere den nationalstat, der er forudsætningen for, at den åndeligt talt bette avis Information overhovedet er en avis, der kan udkomme uden først at skulle veje hvert et ord på en guldvægt af hensyn til magthaverne.

Det er da alligevel morsomt, at Information tror at kæmpe for det gode og det sande, når virkeligheden er den, at avisen med manisk iver nedriver det fundament, hvorpå den selv står, nemlig retsstaten og demokratiet.

Retsstaten og demokratiet kan i sammenhæng ikke tænkes uden for nationalstaten med dens dominerende vestlige kultur. Uden denne dominans forvitrer retsstaten, og så forsvinder demokratiet også, langsomt, men sikkert.

I sin på sæt og vis latterlige forfølgelse af sagen om FN-konventionen fra 1961, under grundlovsbrud ratificeret af Folketinget i 1977, der giver statsløse ret til statsborgerskab, ved Informations middelmådige journalister ikke, at de graver deres egen grav.

De glemte nemlig at prise de vogtere, der prøvede at skærme dem af for det kaos, der med få undtagelser hersker uden for Vesten.

Information er en lille ynkelig avis, der vel ikke rigtig kan gøre for det, en del af tidsånden, som avisen er. Men lemmingeagtigt og pjevset, det er det lige godt.  Citat slut.UNDER 21 ÅR = DET ER DIN FREMTID = DET DREJER SIG OM
DERFOR = OPLYS DIG  SELV = OG SPRED BUDSKABET =

www.kulturpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.sagenskerne.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk

http://www.google.dk/

OM DISSE LINKS
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE