SLAVER ELSKER LÆNKER
SLAVER ELSKER LÆNKER

Præsenteret her 27. februar 2011
       
NOGLE SLAVER ELSKER DERES LÆNKER        ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???
Forfatter: Ole Hasselbalch

Debat: Med hovedløs lovlydighed

Af OLE HASSELBALCH professor, jur. dr. Skolebakken 5 Humlebæk


19/ 2 udtaler professor Henning Koch til JP, at der ikke foreligger noget grundlovsbrud i forbindelse med Danmarks tilslutning til den FN-konvention, som hævdes at give 500 palæstinensere krav på dansk indfødsret.

Professorens juridiske vurderinger er lige så forudsigelige som solopgangen. De understøtter således altid de pseudoprogressive, ureflekterede holdninger, der dominerer i udbredte dele af medierne og den politiske verden - hvilket vel også er grunden til, at han bestandig konsulteres.

Grundlovens bestemmelse
Det fremgår af grundloven, at indfødsret kun kan tildeles ved lov, samt at Folketingets medlemmer alene er bundet af deres overbevisning.

Det er følgelig Folketinget, der i det enkelte tilfælde bestemmer, om nogen skal have statsborgerskab.

Ingen regering og intet folketing har uden om grundloven gyldigt kunnet binde Danmark til en konvention, der forpligter til at give statsborgerskab under bestemte betingelser.

Men det hindrer naturligvis ikke folketingsmedlemmerne i at lade sig lede af den vildfarelse om, hvad de skal og ikke skal, som professor Koch bidrager til at befæste.

Hvis de derfor af angst for en konvention, som grundloven giver dem ret til at blæse på, vælger at uddele statsborgerskaber til den gruppe, der har gjort sig bemærket som topscorer på kriminalitets-hitlisten, nemlig de statsløse palæstinensere (JP 7/ 12 2010), er der intet, som forhindrer dem i det.

Et sådant valg falder i øvrigt udmærket i tråd med de beslutninger, der igen og igen er truffet i Folketinget i de seneste årtier, og som prioriterer internationale regelsæt, der er helt ude i hampen i forhold til den dagsaktuelle situation, forud for den sunde fornuft.

Sidst så vi det, da befolkningen blev formanet om, at vi skal fastholde de åbne grænsers EU i forhold til et Grækenland, der ikke opretholder nogen grænse til Tyrkiet, hvorfra endnu flere statsløse palæstinensere derfor ifølge de seneste vanvittige konventionstolkninger kan strømme videre til Danmark.


Integritet savnes
Vælgerne bør forstå, at Folketinget i dag domineres af politikere, der savner den integritet og tænksomhed, der ville få dem til at frigøre Danmark fra konventioner, der er kommet helt ud af trit med det, der foregår i verden, og som med dette afsæt dagligt skamrides af den humanitære lobbys lykkeriddere.

De må også forstå, at hovedløs lovlydighed over for disse konventioner uden enhver tvivl vil ødelægge landet, uanset at den understøttes af universitetsverdenens samvittighedsløse medløbere i forhold til de letteste meninger.

Så længe disse mennesker bevarer magten, vil det derfor kun gå én vej: Der vil blive flere ghettoer, flere indvandrerbander, flere ødelagte skoler, mere kriminalitet, mindre social velfærd for danskerne selv, flere terrorforsøg - og i sidste ende også vellykkede sådanne.

»Professorens juridiske vurderinger er lige så forudsigelige som solopgangen.

Billedtekst: Ingen minister, ingen regering og intet folketing kan uden om grundloven binde Danmark til en konvention, der forpligter til at give statsborgerskab under bestemte betingelser.

Men politikerne kan godt lade sig lede til vildfarelse.


Foto: Joachim Adrian.   Citat slut

Kilde: Jyllands-Posten  25.02.2011


 
Hvem styrer Danmark ??? Er det Folketingets Politikere ???

Efter min opfattelse - så har vores Danske Folketingspolitikere - overgivet retten til selv at dreje på rattet - til overnationale institutioner på meget væsentlige områder  =

1. EU - bestemmer over Danmarks familie-sammenførings-politik. familiesammenføringspolitik.


2. Den Europæiske Menneske-rettigheds-domstol - bestemmer over Danmarks flygtningepolitik, og hvilke flygtninge der i Danmark, der skal tildeles statsborgerskab.  flygtningepolitik,

3. FN bestemmer - hvem der skal tildeles Dansk statsborgerskab statsborgerskab.HVEM - STYRER I VIRKELIGHEDEN = DANMARKS FOLKETING ???

HVAD - STYRER I VIRKELIGHEDEN DANMARKS FOLKETING 
???

ER DANMARKS FOLKETING - I VIRKELIGHEDEN REDUCERET TIL DISSE OVER-NATIONALE ORGANISATIONERS SKATTEOPKRÆVERE  ???Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp Videoer til et delt folk
Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
23 min. - 25. sep 2008
Uploadet af Snaphanen dk

video.google.com
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com
Kan = et delt folk = forsvare sig selv  ???SKAL EU BESTEMME ALT ???
Hvem skal nu betale = og for hvad ???


Kommissionsformand José Manuel Barroso i forbindelse med dagens møde. Foto: Kommissionen

EU-kommissionen foreslår EU-skatter

Af Søren Søndergaard
Sidst opdateret den 19. oktober 2010
Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU · Læs mereHVOR MANGE INTERNATIONALE ORGANISATIONER ( OVERBYGNINGER ) HAR SNABELEN NEDE I DANMARKS STATSKASSE ???

SKAL EU BESTEMME ALT ???HVIS DU ØNSKER AT - EU - SKAL BESTEMME ALT, SÅ SKAL DU BARE STEMME PÅ ET AF DISSE 6 DANSKE POLITISKE PARTIER.

Et lille overblik over islams globale udbredelse.
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU KAN DANMARK NEDLÆGGES ADMINISTRATIVT =

Hvis Danmark i 2011 - skal betale cirka 20 milliarder kroner i medlemskontingent til - EU - og - EU - bestemmer hvor de 13 milliarder - der tilbagebetales fra - EU - til opgaver i Danmark - Ja - hvis disse midler bliver styret af - EU - Ja - så kan Danmark på denne måde nedlægges - administrativt - langsomt og sikkert af EU . På denne måde nedlægges Danmark måske - rent administrativt. Det giver Danmarks skatteydere en udgift på cirka 7 milliarder kroner - for denne specielle administration af Danmarks indre anliggender.

Dette kan jo analyseres lidt nærmere. Hvor mange af Danmarks fællesværdier er blevet Privatiseret og er efterfølgende blevet opkøbt af multinationale selskaber = fra 1945 og frem til i dag, den 27 februar 2011 ???

Sådan er min opfattelse af overnationale selskabers administration af Danmark. At Danmark er under afvikling af kræfter uden for Danmarks grænser - det er min opfattelse af den Politiske sitivation ???

MVH. =  Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul.Jeg kan kun opfordre Danmarks vælgere til - ved det næste valg - at stemme på et Politisk Parti - der vil melde Danmark ud af - EU.

1. EU - bestemmer også over Danmarks familie-sammenførings-politik. familiesammenføringspolitik.

Her er en kommentar om Danmarks økonomiske sitivation.

Besøg evt.  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

Union_for_the_Mediterranean.correctHvilken fremtidsdrøm ser du her ???

Er det Hitlers fremtidsdrøm du ser ???
Er det EUs fremtidsdrøm du ser her ???Kronik: Gør plads til islam i Europa
Hvem inviterer = Danmarks Kvinder = eller EU.LARS HEDEGAARD OM KRITIK og ØKONOMI 

Besøg evt   http://www.sappho.dk/  

 

Der er stadig nogle gråhårede post-socialister, der kan huske, hvad deres tidligere profet, Karl Marx, skrev i den allerførste sætning af sit ”Bidrag til en kritik af den hegelske retsfilosofi fra 1843: ”… religionskritik er forudsætningen for al kritik”.

Religionskritik er ikke bare udgangspunktet for al kritik. Den er forudsætningen for en enhver form for kritik. I et samfund, hvor religionen ikke må kritiseres, bliver alt til religion - fra længden af ens skæg og til hvilken hånd man skal bruge, når man tørrer sig bagi.

Hvor religionskritik er forbudt, bliver hele livet og samfundet religiøst, og det mindste kvæk mod den herskende orden blive automatisk til en blasfemisk handling, der skal bekæmpes ved atskæring af synderens hoved.

Modet til blasfemi bliver følgelig den uomgængelige forudsætning for selve civilisationen og for det sociale, intellektuelle og videnskabelige fremskridt. Det er også betingelsen for adskillelsen af stat og kirke, hvad Jesus var ganske klar over.

Men dem, der i dag udgiver sig for venstreorienterede, har for længst opgivet socialismens grundlærdomme for i stedet at krybe ved foden af en blodtørstig månegud fra det fjerne Arabien.

Det brede venstre - fra kommunister, via det ”nye venstre” og til socialdemokraterne - har forladt deres gamle ideologiske positioner til fordel for holdninger, der tidligere hørte hjemme på den yderste højrefløj.

Det gælder ønsket om censur (”vi har selvfølgelig ytringsfrihed, men …”), det synspunkt, at religioner ikke må kritiseres eller latterliggøres, og accepten af etniske og religiøse særrettigheder, som i den sidste ende vil underminere det grundlæggende retsstatsprincip om lighed for loven.

Det politiske venstres vejvalg er uigenkaldeligt. Efter at venstrefløjen har fremmedgjort store grupper af sine traditionelle arbejderstemmer, er den i stigende grad afhængig af muslimske stemmer, som den håber vil sikre den et permanent fodfæste i det mindste i de store byer. Den har grebet fat i tigerens hale, og det er bare om at holde fast til den bitre ende.

Samtidig har venstrefløjen undermineret sin egen politiske hovedbedrift, den moderne velfærdsstat.

(…)

Indvandringens sande omkostninger er vores bedst bevarede statshemmelighed. Det er langt fra nok at se på indvandrernes undergennemsnitlige deltagelse på arbejdsmarkedet og deres overforbrug af velfærdsydelser. Man må også indregne deres massive belastning af snart sagt alle offentlige systemer - politi, domstole, fængsler, sundhedssektoren og skolerne. Alligevel går to af tre indvandrere med arabisk baggrund ud af folkeskolen uden at kunne læse og skrive. Og så har vi endda ikke indregnet kæmpeudgifterne til tolke, integrationskonsulenter, ”dialog”-formidlere, fængselsimamer, sprogundervisning, integrationsprojekter og penge til diverse kvartersløft, der aldrig synes at løfte andet end penge ud af skatteydernes lommer. Citat slutBesøg evt.  www.sagenskerne.dk og læs om islams hemmelige våben = baby-bomben.

Besøg evt.  www.sappho.dk  og læs om
KHOMEINI - Venstrefløjens blinde øje
interview - foretaget af - Helle Merete Brix
findes under = arkiv.

Vil venstrefløjen erkende = Sandheden om virkeligheden = og derefter tænke sig om ??? Vil Danmarks lønmodtagere forsat være - EUs - lønslaver - eller vil de melde Danmark ud af - EU ???  Hvem kan vide dette???

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE