TROMLE-KULTUR
TROMLE-KULTUR www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her 3. marts 2011

MENNESKERETTIGHEDS-DOMSTOLENS TROMLE KULTUR         ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ??? 
Kristeligt Dagblad
 
Anders Ellebæk Madsen | 2. marts 2011

Menneskerettighedsdomstol skal ikke tromle troskulturer

I en stribe domme har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg gjort op med religiøse ordninger, som er opstået i krydsfeltet mellem stat og religion. I 2007 nåede domstolen frem til, at det var ulovligt for norske skoler at havde obligatorisk kristendomsundervisning med salmesang og fadervor. I 2005 og 2008 fik Tyrkiet og Frankrig grønt lys for at forbyde tørklæder på universiteter og skoler. Og i 2009 lød afgørelsen, at Italien ikke måtte have krucifikser hængende i klasseværelserne, fordi de er krænkende for elever af en anden livsanskuelse.

Dommene tegner et mønster for, hvordan religionsopfattelsen ser ud hos dom stolsjuristerne. Der lægges ikke meget vægt på det frugtbare samspil, der kan være imellem tro og samfund. Linjen er snarere, at selv i gamle lande med en historisk binding mellem stat og kirke skal staten neutraliseres, så borgernes mulighed for at være religiøse på mange forskellige måder bliver sikret.

Domstolen har fulgt tidens strømninger, og på bare 15 år er den gået fra at forbyde en filmforevisning i Østrig, der kunne krænke den lokale katolske kultur, til at forbyde krucifikser i italienske klasseværelser.

Dette religionssyn levner stadig plads til statskirker, som vi har i blandt andet Danmark – og intet tyder på, at statskirkerne er i fare, som situationen er nu. Men bevægelsen går i retning af, at religionslighed vejer tungere og tungere, og det lover ikke godt for de mange små stater, der er vokset sammen med en ensartet folkelig religionskultur som Danmark, Irland, Malta, Grækenland eller Armenien, der jo også ligger inden for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols rækkevidde.
 
 Den homogene religiøse kultur i disse stater har gennem hundredvis af år sat sig spor i undervisning, helligdage og hospitaler, og mange af den slags ordninger står nu i fare for at blive kriminaliseret. Dette har undervejs været på sin plads, som da Grækenland i 1993 fik påbud om at tillade mission for andre kirker end den ortodokse, men tendensen er overordnet uheldig, særligt for de små stater, som vil have ulige meget sværere ved at blive lovmæssigt multireligiøse end Europas stormagter, der lettere kan rumme store forskelle.

Hvis disse små stater bliver ofre for juristernes stærke fokus på religionslighed, vil det være at fortryde, ikke bare for disse lande, men også for den europæiske kultur generelt, der igennem århundreder har fundet sproglige, religiøse og folkelige grunde til at organisere sig, som den har gjort. Det vil i sidste ende ikke gavne andre end sekularister, som befinder sig på afstand af den folkelige kultur i både Danmark og Europa som helhed.

AEM   Citat slutSANDHEDENS UDSPRING = EUROPAS MANGE KIRKER

         

LØGNENS IDEOLOGIER = TOLERERER IKKE = SANDHEDENET RUSSISK ORDSPROG

Når man bygger en trone for løgnen
rejser man en galge for - 
sandheden.

Kan der bygges en trone for - løgnen - ved hjælp af Paragraf 266b ???Løgnens konspiration...

"Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)VIL DU FORSVAR DANMARKS GRUNDLOV ???

HVAD SKER DER MED VORES = DANSKE KULTURARV ???

  Besøg evt. http://www.radioholger.dk/    

Vil du forsvare vores - DANSKE KULTURARV - med dit liv  ???

www.fortidensJelling.dk   HVEM KAN VIDE DETTE ???


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE