SANDHEDENS VOGTERE
SANDHEDENS VOGTERE www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her 23. februar  2011

HVEM ER SANDHEDENS VOGTERE  ???

                     


JESUS HAR SAGT DET = JEG ER SANDHEDEN OG VEJEN

Hvem er så sandhedens vogtere - af Sandheden her i Danmark ??? Her i mit kristne danske fædreland, hvor jeg er født, der anser jeg biskopper og præster - som de fornemste vogtere af sandheden. Her i Danmark har præster uddannelse - og har tænkt tanker - men har de troen Jesus - og dermed på sandheden og på sandhedens kraft  ???

FALSKE PROFETER = JESUS HAR ADVARET OS KRISTNE

Sandhedens modsætning er løgnen. Derfor har løgnens Profeter og de ivrigste tilhængere, en stor interesse i - at fornægte sandheden - og tilsløre løgnen. Hvem er de falske Profeter i Danmark - blandt biskopper og præster ??? Hvis sandheden er vejen - så vil Kristne biskopper og Præster i vores danske Folkekirke - i deres forkyndelse underbygge sandheden og fornægte sandhedens modpol - nemlig løgnen. Har vi så biskopper og præster i vores danske folkekirke - der ikke kan kende forskel på sandheden og løgnen - ja så får den danske Folkekirke et problem. Har vi så også Løgnens diciple i den danske Folkekirke - der vil fremme løgnen og udrydde sandheden - så har vi i den danske Folkekirke et endnu større problem. 

LØGNENS FORKLÆNING SOM SANDHED

Det farlige ved løgnens diciple er - at de forklæder løgnen som sandhed - samtidig med - at de vil forklæde løgnen som sandhed. Det kan gøres på mange fiffige måder. Da alle mennesker på jordkloden er forskellige. Videnskaben siger, at ikke engang tvillinger er helt ens. Så den stærkeste politiske udtalelse jeg kender - der hindrer at sandheden kan siges højt i en Politisk debat, er de Radikales retorik. Vi er alle lige - men det er over for - vores kristne Gud. Du må ikke sige - dem og os - hvilket udelukker debatter om forskelligheder, of derfor udelukker sandheden i Politiske debatter. Mine vurderinger kan være forkerte ???  Hvad er dine vurderinger ???   

LØGNENS FORKLÆDNINGER SAT I SYSTEM 

Når løgnens forklædninger bliver sat i system - så opstår der ideologier- der forfører mennesker - og siger at deres løgn er sandheden. Lad mig nævne navnene på de ideologier - som jeg kort har hørt om. Det er - socialismen - kommunismen - Nazismen - der som udgangspunkt - ikke forstår sandhedens betydning for et samfunds funktions-dygtighed. Foreløbig ser jeg islam - som har været bedst til - både at tilsløre løgnen - og sætte løgnen i system. For at kunne gennemskue islams - fakske religion - så må man som Dansker nødvendigvis have et vist minimum - af kendskab til Koranens indhold. At sandheden om Koranens indhold ikke er offentlig tilgængelig i det danske samfund - skyldes efter min opfattelse - de danske domstoles brug af Paragraf 266b - der forhindrer at - ytringsfriheden - om Koranens indhold - ikke er mulig i det offentlige rum. Det udelukker - at det danske folk hører - sandheden - om Koranens indhold.  Dette var min vurdering. Hvad er din vurdering ???

LIDT OM ISLAMS GLOBALE UDVIKLING - 1990 CAIRO 

Koranen deler jorden op i en ( fredszone og en krigszone ) Krigens område eller krigszonen skal gøres muslimsk - hvilket efter ( min opfattelse ) er når islams - sharia - er gældende lov i et område. Foreløbig er det på 1400 år sket i de 57 muslimske lande - der er medlem af - OIC = Organization of the Islamic Conference = der har haft en delegation siddende i FN - lige siden 1969. Det globale herredømme - kræver en global organisation - til at legitimere shariaen - som øverste globale lov-myndighed. Derfor har de 57 muslimske lande - lavet deres egne menneskerettigheds-konventioner. Det skete den, 5. august 1990  og hedder  = Cairo-deklarationen.

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...   Bemærk paragraf  24. og 25.LIDT OM KORANENS INDHOLD

Jeg præsenterer her lidt af Koranens indhold - som jeg mener er en nødvendig forudsætning for - at forstå - at islam ikke er den fredens religion - som islams præsteskab ellers påstår. Når muslimer på står dette - så skyldes det sandsynligvis ( Taqiya ) islams kovlige løgn - og måske endda påbudt for = shea-muslimer. Det er min fortolkning - som kan være forkert
. Hvad er din fortolkning ???

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD )
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - er ganske enkelt vantro.FORSKELLIG BØRNEOPDRAGELSE = KRISTEN BØRNEOPDRAGELSE


Efter min opfattelse - så er ( DE 10 BUD ) de kristnes udgangspunkt for de kristne mødres børneopdragelse. Denne børneopdragelse kan læserne så sammenligne med - Børneopdragelsen i muslimske hjem. Er der ligheder og forskelligheder i udgangspunktet for børneopdragelsen på kristen opdragelse - og den børneopdragelse som Muhammed påbød muslimer at følge for 1400 år siden ???

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste til

Det er min vurdering. Hvad er din vurdering ???Her får jeg lyst til - at høre Dansk Folkepartis nye fædrelandssang - der findes på Dansk Folkepartis hjemmeside som er = www.Danskfolkeparti.dk  

Det jeg godt kan lede ved Dansk Folkeparti - der er at Dansk Folkeparti - ikke fornægtet vort lands kristne kulturarv.

JELLINGESTENEN = DANMARKS DÅBSATTEST

          
Læs mere om vores fælles fortid  -  www.fortidensJelling.dk  
Kirker er også en del af Danmarks danske kulturarv - og der er mange af dem - så det har sikkert krævet sved på panden - at have bygget så mange kirker i Danmark. Hvad er din vurdering ??? Jeg ved faktisk ikke - hvor mange kirker - der er i Danmark. Du kan sikkert finde meget viden om Danmarks kirker - og deres historie på internettet. 

Kirker i Danmark - en billeddatabase


www.Google.dk   Hvad er en kirke ??? For mig er det - ja

Det er stedet hvor - sandheden - har sit udgangspunkt.
Her fortæller præster om - sandheden - på hver deres måde.SANDHEDENS GUD - ER VORES KRISTNE GUD.

1. Derfor må du som kristen ikke have andre guder - for så bliver der plads til forvirringens og løgnens Gud. 
2. Du må ikke misbruge herren din Guds navn. Det betyder for mig - at jeg skal sige sandheden - når jeg omgåes mine medmennesker, og i andre sammenhænge - så som når det er i forbindelse med forretninger. 

Her har vi mennesker mange fristelser - for der findes blandt de mange fristelser - De syv dødssynder.

DE 7 DØDS-SYNDER

OVERMOD         HOVMOD
GRÅDIGHED      GERRIGHED        GRISKHED
UTUGT              
MISSUNDELSE
FRÅDSERI
VREDE
DOVENSKAB

2. Hvad kan få hæderlige mennesker til - at omgåes - sandheden - lemfældig. Det er muligheden og en svag moral. kombineret med grådighed. Når - sandheden - omgåes lemfældigt - og sættes i system - så kan det føre til - at den globale økonomi kollapser. Det er set flere gange igennem historien. Det vil sandsynligvis ses igen - når USAs økonomi braser sammen - inden år 2020 - som vil ske - ifølge visse indsigtsfulde økonomer. Når det sker - så er det nok ikke sjovt - at have personlig gæld. 

De syv dødssynder | kristendom.dk             ER DU DANSKER = HVORDAN VED DU DET  ???

  http://www.dendanskeforening.dk/   

    VIL DU FORSVARE - GUD - KONGEHUSET og FÆDRELANDET - MED DIT LIVEN RATIONEL BEDØMMELSE

Hvordan bedømmes islams tilstedeværelse i vort danske samfund fra en rationel indfaldsvinket og fra vores danske -flere hundrede år lange og langsomme lovgivning og udviklingshistorie.

KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på
INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008

http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

SÅDAN SER FILOSOFFENS BOG UD.Hvis Muhammed samlede al verslig og religiøs magt i sin egen person - - betyder det så - at islams Ulama - administrerer denne magt her cirka 1400 år efter Muhammeds død i år 632 ???

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE