SANDHEDENS IDEOLOGI
SANSDHEDENS IDEOLOGI www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  26. februar 2011     www.Google.dk 

HVAD ER SANDHEDENS IDEOLOGI  ???

                     

HVEM ER SANDHEDENS STØRSTE IDEOLOG ???          
Læs mere om vores fælles fortid  -  www.fortidensJelling.dk  JESUS -
HAR SAGT DET =  JEG ER SANDHEDEN OG VEJEN.      HVAD ER SANDHEDENS  IDEOLOGISKE UDGANGSPUNKT

For mig er det = ( DE 10 BUD

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
     eller noget,der hører din næste til

HVOR ER UDGANGSPUNKTET - FOR SANDHEDENS BUDSKABER ???

For mig er Udgangspunktet for SANDHEDENS budskaber =  Kristne Kirker. Danmarks mange kirker - at Danmark er en kristen Nation - og SANDHEDEN er Fundamentet for budskabet - der udgår fra Danmarks Kirker. 

Kirker i Danmark - en billeddatabase

            Kirker i Danmark - en billeddatabase - 3 besøg - 24. feb
En billeddatabase - en platform - hvor billeder kan sendes til og hentes fra.
www.dis-danmark.dk/kirkeimg/ - Cached - LignendeSANDHEDENS MODPOL  ER LØGNEN

Efter min opfattelse - så er SANDHEDENS modpol LØGNEN.
Det er min vurdering. Hvad er din vurdering ???HVOR ER UDGANGSPUNKTET - FOR LØGNENS IDEOLOGI ???

Der er efter min opfattelse = MOSKEER

 • Billeder af al azhar

   - Rapporter billeder

  al-Azhar - Den Store Danske

  moské i Cairo, der også huser et universitet og flere skoler. Al-Azhar blev opført af fatimiderne i 969, da de efter erobringen af Egypten etablerede sig i ...
  www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/.../al-Azhar - Cached


  Islam har i Koranen - sat løgnens ideologi = i system.

  Det er min vurdering. Hvad er din vurdering ???


 • DEN GLOBALE KAMP - STÅR I MELLEM =

  SANDHEDEN  IDEOLOGI  og 
  LØGNENS IDEOLOGIER  SANDHEDENS IDEOLOGI  =  ER ( DE 10 BUD )

  Det er min vurdering.
  Hvad er din Vurdering   ???


  LØGNENS  IDEOLOGIER

  Her på jordkloden - har mange af løgnens forkæmpere - forsøgt at fornægte - sandheden - og sætte - LØGNEN - i system. Lad mig nævne nogle få - af disse - LØGNENS IDEOLOGIER =

  NAZISMEN
  SOCIALISMEN
  KOMMUNISMEN
  KAPITALISMEN
  ISLAM

  Det er min vurdering. Den kan være forkert. Hvad er din vurdering ???  HVOR VIRKER OG FUNGERER DEMOKRATIET  ???

  Demokratiet virker kun - der hvor fundamentet er SANDHEDEN - og der hvor - DEMOKRATIET FUNGERER - der er der også kirker. Det er min vurdering - her fra bunden af samfundet - hvor jeg hører hjemme. Udgangspunktet for denne vurdering er - at Socialdemokratiet kunne opbygge = det = danske veldfærds-samfund. Kort sagt - i Danmark har den Lutherske protestandiske kirke - og det jordiske demokrati - kunnet fungere fint sammen. Det bør naturligvis analyseres nærmere = om Kristendommen er en forudsætning for - at et Demokrati kan fungere ???

  ER KORANENS INDHOLD = LØGNENS IDEOLOGI

  Er Koranens indhold = LØGNENS IDEOLOGI = der er sat i system ???  Det bør du naturligvis selv have chancen for at kunne vurdere. På disse links - og under disse overskrifter - kan du selv analysere - om det kan være tilfældet =

  www.islam-info.dk      Koranen       artikeldatabase .

  www.islam-info.dk   et internet-leksikon om Koranens indhold.

  KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
  KOLONIALISME
  REN UREN
  TØRKLÆDE
  TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
  TØRKLÆDER
  VANTRO
  STENING
  JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
  APOSTAT
  APOSTASI
  ÆGTESKAB
  BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

  Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD )
  Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
  Ja alle - der ikke er muslimer - er ganske enkelt vantro.  1400 ÅRS UDBREDELSE AF - LØGNENS IDEOLOGI - ISLAM

  Det - som gør det specielt interessant - at analysere Koranens indhold og religiøse budskaber - er også - hvordan denne = LØGNENS IDEOLOGIS UDBREDELSE = er forløbet i løbet af 1400 år - og denne ideologis måde - at føre mødomskontrol på. Hvordan nedbryder denne ideologi samtlige andre Nationer og disse Nationers indre magtstrukturer ??? Det bør naturligvis analyseres nærmere i et - Videns-samfund - ud fra en rationel indfaldsvinkel. Det er min vurdering. Hvad er din vurdering ???

  HER SER VI LANDENE - HVOR ISLAMS SHARIA ER LOV

  Afghanistan   Albanien   Algeriet   Aserbajdsjan   Bahrain   Bangladesh   Benin   Brunei Darussalam   Burkina Faso   Cameroun   Comorerne   Djibouti   Egypten   Elfenbenskysten   Forenede Arabiske Emirater   Gabon   Gambia   Guinea   Guinea-Bissau   Guyana   Indonesien   Irak   Iran   Jordan   Kasakhstan   Kirgisistan   Kuwait   Libanon   Libyen   Malaysia   Maldiverne   Mali   Marokko   Mauretanien   Mozambique   Niger   Nigeria   Oman   Pakistan   Palæstina   Qatar   Saudi-Arabien   Senegal   Sierra Leone   Somalia   Sudan   Surinam   Syrien   Tadsjikistan   Tchad   Togo   Tunesien   Turkmenistan   Tyrkiet   Uganda   Usbekistan   Yemen

  HVOR MEGET HAR MUHAMMEDS TILBEDERE BREDT SIG GLOBALT ???

  Se det her =  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

  Hvorfor får muslimers ideologi lov til at sprede sig i Danmark og i andre af de 27  "selvstændige" Nationer i = EU ??? 

  Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

  http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans


             DANMARK ER EN KRISTEN NATION ENDNU.

  Danmark er en Kristen Nation endnu - hvor det er tilladt at sige - sandheden - men hvor længe endnu ??? Vi danskere kan konstatere - at sandheden om Koranens indhold - ikke kan nævnes i den danske samfundsdebat - på grund af anklager efter Racisme-Paragraf 266b. Vi danskere kan også konstatere - at det ikke længere er plads til - at forsvare sig efter Paragraf 266b - ved hjælp af sandheden. Her er beviset =

  Når der ikke er plads til sandheden i et dansk retslokale
  En anklagets sidste ord - om §266 b
  så kan det blive nødvendigt at sige sandheden udenfor.

  Der hvor = LØGNEN HERSKER = der er der ikke plads til = SANDHEDEN = og det har sin helt egen forklaring. Dette - har en ekspert i Propaganda udtalt =

  Løgnens konspiration...

  "Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)

  HVOR LÆNGE HAR - LØGNENS IDEOLOGI- STYRET DANSK LOVGIVNING ???

  FØLGENDE KAN KONSTATERES

  Paragraf 266b - blev indført i Dansk Lov i 1971. Var det allerede da forudset at - SANDHEDEN - om Koranens indhold skulle skjules - og hvorfor ??? 

  Videoer til mogens glistrup

  Mogens Glistrup på slap line (1af2)
  9 min. - 9. nov 2008
  Uploadet af sorensenallan

  HVIS SANDHEDEN ER FOR AFSLØRENDE = BØR MAGTHAVERNE SÅ LUKKE MUNDEN PÅ SENDEBUDET MED PARAGRAF 266b  ???  

  Peter Neerup Buhl & Mogens Glistrup Retssagen mod Islamlobbyen "De

  Jeg tillader mig, at citere fra dette
  Peter Neerup Buhl og Mogens Glistrup link.   Citat

  Fælles for de muslimske lande er en uhæmmet ødelæggende befolkningstilvækst, som kan begrundes i islams holdning til antikonception.  citat slut

  Kan denne udtalelse straffes efter paragraf 266b  ???

  PRAGRAF  266b

  Ud over Mogens Glistrup,  hvem er så blevet anklaget efter Paragraf ( 266b ) og hvem er også blevet dømt efter Paragraf 266b ???  Jeg ved følgende er anklaget efter denne utilregnelige  ( gummiparagraf ) nemlig Radio Holger =

    Besøg evt. http://www.radioholger.dk/   På dette link kan du høre mere om 266b og høre meget andet interessant.


  også andre er anklaget efter paragraf 266b

  FORMAND FOR TRYKKEFRIHEDSSELSKABET
  LARS HEDEGAARD OGSÅ OFFER FOR 266b


  Læs nærmere på  =  www.Sappho.dk  

  af Jette Plesner Dali    Besøg evt.  http://www.forsvarspartiet.dk/   Også Folketingsmedlem Hr Jesper Langballe har været anklaget efter Paragraf 266b . Han valgte at tilstå - fordi intet forsvar er muligt - når man først er anklaget efter krænkelses-paragraf 266b - så er intet forsvar muligt. Selv BANANREPUBLIKKER - har svært ved at overgå Paragraf 266b manglende mulighed for forsvar i retsalen.

  Når der ikke er plads til sandheden i et dansk retslokale
  En anklagets sidste ord - om §266 b
  så kan det blive nødvendigt at sige sandheden udenfor.

  Vi etniske danskere kan nu konstatere - at sandheden ikke betyder noget i de danske retssale. Hvem er ansvarlig. Domstolene eller Det Danske Folketing. Det er efter min opfattelse folketinget - for domstolene skal dømme efter de love - som Folketinget har vedtaget. Sådan var det engang. Har tiderne forandret sig ??? Er det Domstolene - der bestemmer over Folketinget ???


  SKAL DANMARKS - NÆSTE GENERATIONER - TIL EVIG TID - GÅ RUNDT OG FRYGTE FOR - AT KOMME TIL - AT BLIVE ANKLAGET EFTER PARAGRAF 266b  ??? ER DET FOLKETINGETS PLAN ???

  JESUS SAGDE = FALSKE PROFETER = SKAL KENDES PÅ DERES FRUGTER =


  Hvilke frugter har Muhammeds missionsvirksomhed ført til - for muslimerne i disse lande - efter Muhammeds død - her 1400 år efter Muhammeds død ??? Efter min opfattelse - kun til evig indre splid. Religiøst har muslimer i de muslimske lande - kun et valg - nemlig at vælge - at underkaste sig - LØGNENS RELIGION. Hvorfor bliver Kristne jaget i muslimske lande ??? Her - den 26. februar - ser vi resultatet i Egypten og i Libyen - ja i hele mellemøsten. Indre splid - hvor muslimer kæmper imod muslimer. At denne udvikling delvis skyldes sammensætningen af Koranen og den ( Børneopdragelse i muslimske hjem ) som Muhammed indførte for 1400 år siden - som en del af den - LØGNENS IDEOLOGI - som præsenteres i Koranen. Dette er min vurdering - hvad er din vurdering???  Hvordan kan muslimer kende forskel på - LØGNEN og SANDHEDEN - hvis muslimer i de muslimske lande kun præsenteres for = LØGNEN ??? Så vil muslimer i disse lande  naturligvis tro at = LØGNEN  er SANDHEDEN.   LØGNENS  IDEOLOGIER

  Her på jordkloden - har mange af løgnens forkæmpere - forsøgt at fornægte - sandheden - og sætte - LØGNEN - i system. Lad mig nævne nogle få - af disse -
  LØGNENS IDEOLOGIER =

  NAZISMEN
  SOCIALISMEN
  KOMMUNISMEN
  KAPITALISMEN
  ISLAM

  Dette er efter min opfattelse nogle af løgnens ideologier. Inden disse ideologier kan føres til magtovertagelse i en nation - så skal der ske visse forbereddelser. Det begynder efter min opfattelse med fortielsen. Derfor denne Tese =

  FORTIELSEN FORBEREDER = LØGNENS OVER-HERREDØMME.
  Her i Danmark har Paragraf 266b tilsyneladende afskærmet LØGNEN med fortielsen - således at sandheden om islam ikke kom frem til febat i det offentlige rum.
  JESUS - HAR SAGT DET - JEG ER SANDHEDEN OG VEJEN.

  Hvad kan det betyde i virkelighedens verden. For mig er Milena Penkowas Forskning et tydeligt eksempel. Det er nu så stor tvivl om - at hendes forskningsresultater hviler på = SANDHEDENS SIKRE FUNDAMENT - hvilket betyder - at de næsten 100 artikler hum er forfatter til - eller medforfatter til - skal granskes igennem af Det Fri Forskningsråd , som ifølge - DRs -TEKST - TV - er tæt på at have kommissorium klar. Hver artikel skal åbenbart gennemgåes af mindst 5 udenlandske forskere. Sandheden - er efter min opfattelse vor - kristne kulturarvs - adelsmærkeSandheden er et - adelsmærke - vi kristne danskere kan være stolte af. Ærlig talt - så gælder det også for mange gode socialdemokrater. Sådan var det - da jeg var yngre - men måske er tiderne skiftet ??? Hvem kan vurdere det ??? Eller hvornår ??                     ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
  http://www.dendanskeforening.dk/  


        VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???  Hvis du fornægter din danske kristne kulturarv - er det så fordi du fornægter - sandheden - i den kristne kulturarv - med vores mange kirker ???                         Vil du høre - Dansk Folkepartis nye fædrelandssang - så klik ind på deres hjemmeside - som er - www.DanskFolkeparti.dk  HVORDAN FORFØLGES KRISTNE - RUNDT OM PÅ JORDKLODEN ???

  KÆRE UNGE = UNDER 21 ÅR =OPLYS JER SELV  PÅ DISSE TO LINKS =

  KRISTENFORFØLGELSER I VERDEN - AFSNIT D - Niels Erik Søndergårds ...

   - 5 besøg  - 22.28

  Lidt mere oplysning findes på dette link =  www.forfulgt.dk  Hvorfor forfølges kristne i de muslimske lande  ???  Er det afdøde = Joseph Gobbles = der kan give svaret ???

  Løgnens konspiration...

  "Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)

  Kan det være derfor - at Muhammeds diciple - forfølger de kristne overalt på jordkloden ??? Er det derfor - at Muhammeds diciple - ødelægger kristne kirker - og kristne symboler overalt på jordkloden - hvor de kommer frem - og hvor de har magt - til at kunne gøre det ??? Hvorfor Muhammeds tilbedere opfører sig således - over hele jordkloden - hvor de kommer frem - det burde vores danske statsminister kunne forklare. Giver Joseph Goebbels  - løgnens konspirations-teori - det rigtige svar ???


  Fremskridtspartiet er på banen igen   http://www.frp.dk/
  Fremskridtspartiet er på banen igen 
  = www.Radiodua.dk  
  Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk  

  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE