BILEN DANMARK
BILEN DANMARK


Præsenteret her  22. februar 2011   www.Google.dk 

BILEN DANMARK  =   HVEM STYRER BILEN DANMARK  ???

Toyota MR2 2,0 GTi Targa


HVEM SIDDER DER BAG RATTET  ???

STYRER FOLKETINGET - BILEN DANMARK 
???Hvem styrer Danmark ??? Er det Folketingets Politikere ???

Efter min opfattelse - så har vores Danske Folketingspolitikere - overgivet retten til selv at dreje på rattet - til overnationale institutioner på meget væsentlige områder  =

1. EU - bestemmer over Danmarks familie-sammenførings-politik. familiesammenføringspolitik.


2. Den Europæiske Menneske-rettigheds-domstol - bestemmer over Danmarks flygtningepolitik, og hvilke flygtninge der i Danmark, der skal tildeles statsborgerskab. flygtningepolitik,

3. FN bestemmer hvem der skal tildeles Dansk statsborgerskab statsborgerskab.HVAD STYRER DANMARK FOLKETING I VIRKELIGHEDEN ???Da Danmarks Folketing har afgivet rattet til bilen =
DANMARK = til overnationale institutioner = så er det naturligt at spørge om = Hvad styrer bilen = DANMARK = ??? Hvad kan Danmarks Folketing beslutte - uden at der kommer en pegefinger - der siger =

DANMARK = DANMARK HAR PLIGT TIL AT FAMILIESAMMENFØRE - ALLE DE MENNESKER - SOM = EU = BESLUTTER SKAL HAVE = DANSK STATSBORGERSKAB.

DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHED-DOMSTOL BESTEMMER HVILKE FLYGTNINGEKE  = DER SKAL HAVE = DANSK STATSBORGERSKAB. 

DET ER ÅBENBART = FN = DER BESTEMMER OVER = HVEM DER SKAL HAVE = DANSK STATSBORGERSKAB ??? DET ER ÅBENBART FOR MIG = AT - FN - KAN GIVE ORDRER TIL DANMARK = DER KAN UNDERKENDE = DANSK LOVGIVNING.

HVEM SIDDER DER BAG RATTET - I BILEN DANMARK ???Hvorfor tør Danmarks Folketing - ikke selv regere i Danmark ???         ER  DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???     Er Pernille Frahm Dansker ???  Hvordan ved hun det ???Da kongehuset er inkluderet i = DANMARKS GRUNDLOV = så ser jeg enhver kritik af vores = DRONNING MARGRETHE og PRINS HENRIK
= og på = KONGEHUSET = som et direkte angreb på = VORES FÆLLES DANSKE GRUNDLOV.

INTET FORSVAR MULIGT

Da kongehuset ikke kan forsvare sig selv = fordi Kongehuset ifølge Grundloven skal holde sig neutral - så derfor må Kongehusets ikke blande sig i politiske debatter = og kan derfor ikke forsvare sig selv mod usaglige og angreb. Derfor bør enhver der ønsker kongehuset nedlagt - sige rent ud - at de vil have = DANMARKS GRUNDLOV AF 1953 = afskaffet = med det formål = at Danmark skal regeres direkte igennem =

EUs - DIREKTIVER
LOVE UDGÅET FRA DEN = EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDS DOMSTOL  = samt af =
FNs - MENNESTERETTIGHEDS - KONVENTIONER

Så hvis - SF - og andre = Politiske Partier ønsker = ønsker Danmarks Grundlov = afskaffet = så sig det højt- således det danske folk - kan få en debat om - fordele og ulemper ved at afskaffe Danmarks Grundlov = og hvad der skal afløse = Danmarks Grundlov = når = Danmarks Grundlov = eventuelt bliver afskaffet ???

MIN OPFATTELSE AF FOLKETINGETS NUVÆRENDE NYTTEVÆRDI

Lige nu - hvor det Danske Folketing - har overladt rattet og styringen af Danmark til = overnationale institutioner = så bør det overvejes om = Det Danske Folketings = nytteværdi for det Danske Folk - efterhånden er blevet så ligegyldigt - således at det - Danske Folketing - bør nedlægges ??? Der til kommer det danske folks økonomiske = FORSØRGER-BYRDE = af det Danske Folketing og deres mange ansatte. Det er jo økonomisk dumt - at opretholde et - Dansk Folketing - hvis det alligevel ikke har myndighed til at lovgive - om indre Danske forhold.

NÅR FOLKETINGET ER NEDLAGT = OG JOURNALISTERS FREMTID

De journalister der normalt plejer at stå i kø på Christiansborgs gange - må naturligvis omstille sig til - at finde deres nyheder helt andre steder - eller omstille sig til et andet erhverv. Det klarer de nok - men inden da - så kunne de jo prøve på - at overbevise os vælgere - at journalister kan mere end at kende forskel på = RØD og blå = farve. De kunne jo forsøge at sammenligne indholdet af =

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

med

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Som en vælger med beskedne 7 års skolegang - så så kan det være interressant for mig, at få lidt mere at vide om Politik - end at der er forskel på den = røde og den blå farve = for eksempel = kende den historiske baggrund for - hvilken politisk Proces - der har ført til - at - MEDITERRANIEN-AFTALEN - i det hele taget eksisterer - samt hvad der har ført til - at Cairo-deklarationen overhovedet eksisterer ???

HVAD BETYDER DET  ???      www.Google.dk 

Hvad betyder det - at artikel 24 og 25 - i Cairo-deklarationen er underlagt den islamiske shari'ah ??? Der må da være nogle journalister - der kan byde ind - med et kvalificeret svar om - hvad dette betyder for den globale Politik - og konsekvenserne for Danmarks næste generationer - dem der her i 2011 - der er = UNDER 21 ÅR ???

Artikel 24 Alle rettigheder og friheder bestemt i denne deklaration er underlagt den islamiske Shari´ah.

Artikel 25 Den islamiske Shari´ah er den eneste kilde som reference til at forklare eller uddybe enhver af artiklerne i denne deklaration.

Cairo, 5. august 1990www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD )Lidt om Koranens indhold  =
-

www.islam-info.dk    Koranen   artikeldatabase.HVAD ER KORANEN  I VIRKELIGHEDEN ???

Er Koranen i virkeligheden en bog om = krigskunst
der er forklædt som en religiøs bog ???

Er islam en militær organisation ???

Har Vestens journalister - forsøgt at analysere
( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) og forsøgt at analysere hvilken indflydelse denne børneopdragelse har - for unge muslimske drengebørns daglige vaner, når de bliver lidt ældre ???

Kan svaret af en grundig analyse af ( børneopdragelsen i muslimske hjem ) have betydning for - hvordan Vesten klarer sig i militære operationer i mellemøsten.
Fremskridtspartiet er på banen igen  http://www.frp.dk/
Fremskridtspartiet er på banen igen 
= www.Radiodua.dk 
Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk 

FREMSKRIDTSPARTIET = ønsker at  Danmark  igen skal overtage rattet i = I DEN DANSKE BIL = og blive = HERRE I EFET HUS = og at Danmark igen skal styres af = DANMARKS FOLKETING = og det kræver følgende Politiske initiativer =

1.  Racismeparagraf 266b - skal ud af Dansk Lovgivning

2. Blasfemi-paragrafferne - skal ud af Dansk Lovgivning

3. Danmark skal meldes ud af - EU - hurtigst muligt.Hvem skal i fremtiden sidde bag rattet på Danmarks bil ???

Toyota MR2 2,0 GTi Targa

Hvem skal styre = DANMARK = i fremtiden ???Det bør være Danske Politikere - der ønsker at give Danmarks etniske befolkning førsteprioritet - og ønsker at forsvare Danmarks danske kristne kulturarv. Når disse danske Politiske Partier bruger = FORTIELSEN = når EUs sendebud i Danmark skriver en - Kronik - hvor budskabet er =

Kronik: Gør plads til islam i EuropaLARS HEDEGAARD OM KRITIK og ØKONOMI 

Besøg evt   http://www.sappho.dk/  

 

Der er stadig nogle gråhårede post-socialister, der kan huske, hvad deres tidligere profet, Karl Marx, skrev i den allerførste sætning af sit ”Bidrag til en kritik af den hegelske retsfilosofi fra 1843: ”… religionskritik er forudsætningen for al kritik”.

Religionskritik er ikke bare udgangspunktet for al kritik. Den er forudsætningen for en enhver form for kritik. I et samfund, hvor religionen ikke må kritiseres, bliver alt til religion - fra længden af ens skæg og til hvilken hånd man skal bruge, når man tørrer sig bagi.

Hvor religionskritik er forbudt, bliver hele livet og samfundet religiøst, og det mindste kvæk mod den herskende orden blive automatisk til en blasfemisk handling, der skal bekæmpes ved atskæring af synderens hoved.

Modet til blasfemi bliver følgelig den uomgængelige forudsætning for selve civilisationen og for det sociale, intellektuelle og videnskabelige fremskridt. Det er også betingelsen for adskillelsen af stat og kirke, hvad Jesus var ganske klar over.

Men dem, der i dag udgiver sig for venstreorienterede, har for længst opgivet socialismens grundlærdomme for i stedet at krybe ved foden af en blodtørstig månegud fra det fjerne Arabien.

Det brede venstre - fra kommunister, via det ”nye venstre” og til socialdemokraterne - har forladt deres gamle ideologiske positioner til fordel for holdninger, der tidligere hørte hjemme på den yderste højrefløj.

Det gælder ønsket om censur (”vi har selvfølgelig ytringsfrihed, men …”), det synspunkt, at religioner ikke må kritiseres eller latterliggøres, og accepten af etniske og religiøse særrettigheder, som i den sidste ende vil underminere det grundlæggende retsstatsprincip om lighed for loven.

Det politiske venstres vejvalg er uigenkaldeligt. Efter at venstrefløjen har fremmedgjort store grupper af sine traditionelle arbejderstemmer, er den i stigende grad afhængig af muslimske stemmer, som den håber vil sikre den et permanent fodfæste i det mindste i de store byer. Den har grebet fat i tigerens hale, og det er bare om at holde fast til den bitre ende.

Samtidig har venstrefløjen undermineret sin egen politiske hovedbedrift, den moderne velfærdsstat.

(…)

Indvandringens sande omkostninger er vores bedst bevarede statshemmelighed. Det er langt fra nok at se på indvandrernes undergennemsnitlige deltagelse på arbejdsmarkedet og deres overforbrug af velfærdsydelser. Man må også indregne deres massive belastning af snart sagt alle offentlige systemer - politi, domstole, fængsler, sundhedssektoren og skolerne. Alligevel går to af tre indvandrere med arabisk baggrund ud af folkeskolen uden at kunne læse og skrive. Og så har vi endda ikke indregnet kæmpeudgifterne til tolke, integrationskonsulenter, ”dialog”-formidlere, fængselsimamer, sprogundervisning, integrationsprojekter og penge til diverse kvartersløft, der aldrig synes at løfte andet end penge ud af skatteydernes lommer. Citat slutHVAD GØR = DANMARKS POLITISKE PARTIER ???

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
Liberal AllianceHvordan vil disse gamle Politiske Partier vurdere at - Danmarks økonomiske - udvikling kan forbedres når de - stiltiende - lader muslimer få fri indvandring til DANMARK ganske enkelt fordi at EU og FN og Den Europæiske Menneske-rettigheds-domstol beslutter = hvem der skal have = Dansk statsborgerskab  ???Det betyder efter min opfattelse - at Politikerne på -Christiansborg - passivt har ladet sig reducere til = EUs - skatteopkrævere. Min vurdering kan være forkert.
Hvad er din vurdering ???DANMARKS KOMMENDE GENERATIONER

Danmarks kommende generationer dem der her i 2011 - der er = UNDER 21 ÅR = jeg vil opfordre jer til at = OPLYSE JER SELV = på disse hjemmesider fordi det er = JERES FREMTID = det drejer sig om.

www.kulturpartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk 
http://www.pokerpartiet.dk/
www.feriepartiet.dk
http://www.fornyelsespartiet.dk/
http://www.radioholger.dk/
http://www.forsvarspartiet.dk/

Dansk kultur = er det danske Folks = daglige vaner.

 • http://www.google.dk/     


 • I unge = UNDER 21 ÅR = kan på jeres faste ugentlige mødedage - inden den ( 1. oktober 2016 ) nå at analyse - hvad - hvad den store muslimske indvandring betyder for jeres fremtid - og jeres økonomiske fremtidsmuligheder i fremtidens Danmark. Mener i - at Politikerne på Christiansborg =  bør melde Danmark ud af = EU ??? Det er jo trods alt = JERES FREMTID = det drejer sig om.            ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
  http://www.dendanskeforening.dk/ 


        VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???    Besøg evt. http://www.radioholger.dk/   På dette link kan du høre mere om 266b og høre meget andet interessant.


  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE