DANMARKS FOLKETING
DANMARKS FOLKETING www.Fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  21. februar 2011    www.Google.dk 

            


HVAD BESTEMMER DANMARKS FOLKETING ??? = I DANMARK ???

Jeg vil først fortælle - hvad Danmarks Folketing ikke kan bestemme.

1. EU - bestemmer over Danmarks familie-sammenførings-politik. familiesammenføringspolitik.


2. Den Europæiske Menneske-rettigheds-domstol - bestemmer over Danmarks flygtningepolitik, og hvilke flygtninge der i Danmark, der skal tildeles statsborgerskab. flygtningepolitik,

3. FN bestemmer hvem der skal tildeles Dansk statsborgerskab statsborgerskab.

Så - spøger disse spørgsmål oppe i min hjerne =

a. Kan man kalde Danmark for et selvstændigt land, når det er overnationale institutioner - der bestemmer over væsentlige dele af Danmarks indre anliggender ???

b. Kan EU og FN og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol  have opnået denne suverænitet over Danmarks indre forhold - medmindre de ledende Politikere i Danmarks Politiske Partier i Danmarks Folketing - havde været med på ideen ???

c. Kan vi danskere betragte medlemmerne i Danmarks Folketings væsentlige opgave i Danmark - at være skatte opkrævere for =  EU og FN og Den Europæiske Menneskerettigheds Domstol ???

Besøg eventuelt  =  www.Sappho.dk Videoer til et delt folk

Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.comUSAs TIDLIGERE PRÆSIDENT = ROOSEVELT SAGDE =

I Politik sker intet tilfældigt - det betyder - i virkelighedens verden - at denne Politiske udvikling har været planlagt. Spørgsmålene er efter min opfattelse følgende =

1. Hvornår ???
2. Af hvem ???
3. Med hvilket eller hvilke formål ???
4. Hvordan - og med hvilke midler ???

MIN PERSONLIGE ANALYSE

Jeg vil gøre opmærksom på - at min analyse kan være forkert. Jeg har beskedne 7 års skolegang - så bedre hjerner end min - bør selv analysere mine analyser. Min fordel er - at jeg er født i 1945 - hvilket giver den fordel, at jeg har en længere personlig historisk erfaring - end dem der er født i 1973 - da den første oliekrise forårsagede - at personkørsel om søndagen var ulovlig. Var denne oliekrise planlagt, for at tvinge Europa til - at indgå en aftale - der omfattede at - at Europa - eller EF senere EU - skulle modtage et fødselsoverskud fra visse af de olie-producerende  Muslimske lande ??? Det er en mulighed - som bør analyseres nærmere - af Danmarks lidt kvikkere studerende.

ISLAMS INDBYGGEDE SVAGHED = ELLER STYRKE

Der er noget som Muhammeds stedfortrædere ikke har styr på - fordi muslimernes fødselsrate er svær at holde nede - på grund af de militære forhåndsordrer - der er indbygget i Koranen - med familiehenrettelser af kvinder - og dødsstraf for mænd - der forlader islams hær - som blev forklædt som en relion af Muhammed - da han var jaget ud af Mekka. Det har vel været omkring år 622. Det er også muligt - at der flere år i forvejen - var muslimske planer om - at erobre Europa ved hjælp af mange børnefødsler - for på den måde - at udnytte det disse muslimske religiøse ledere alligevel ikke kunne kontrollere. Hvem kan vide dette - uden en grundig analyse. Det, som jeg anser for den største trussel - mod Danmark og Europa,s næste generationers frihed - er den store indvandring af Muhammerds religiøse tilhængere - især til Danmark - fordi de nærmest kræver - at vi skal ændre - vores daglige vaner. Besøg eventuelt = www.sagenskerne.dk   og forsøg at analysere - om muslimernes mange børnefødsler - kan være en del af en militær strategi. Muhammed trak sig ifølge ( islam forskere ) sejrrigt ud af 27 militære træfninger. Så det kan efter min opfattelse ikke udelukkes - at Koranen rummer militær-stratetiske forhånds-ordrer i Koranen.

ALLE JER = UNDER 21 ÅR = I HAR MULIGHED FOR JERES EGNE ANALYSER - FREM TIL DEN = ( 1. oktober 2016 ) PÅ DISSE LINKS =

www.sagenskerne.dk
www.kulturpartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk 
http://www.pokerpartiet.dk/
www.feriepartiet.dk
http://www.fornyelsespartiet.dk/
http://www.radioholger.dk/
http://www.forsvarspartiet.dk/


www.Google.dk EN FEMTE KOLONNE I DANMARK

Det er efter min opfattelse helt oplagt - at der er kræfter - i Danmark - der ønsker indflydelse i Europa - og al magt over Europas National-stater - og også al magt i og over Danmark. Spørgsmålet er - hvem der de farligste fjender for Danmark befolkning ???  De trojanske heste her i Danmark, eller de Overnationale institutioner i = EU og FN = med mere.   Vores selvstændighed som et frit folk er forbi - og styres ikke mere fra Danmarks Folketing. Kan vi overleve som et frit folk = ud fra den nuværende Politiske sitivation - hvor Danmark ingen reel magt har i vores Folketing ??? Mit bedste bud er nok - at i skal besøge  www.kulturpartiet.dk  og derefter overveje - om vores kultur = skal forsvares = og dermed mener jeg om vore oprindelige danske vaner = skal udskiftes = med de daglige vaner - som Muhammeds tilbedere lever efter i disse muslimske lande =

Afghanistan Albanien Algeriet Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Benin Brunei Darussalam Burkina Faso Cameroun Comorerne Djibouti Egypten Elfenbenskysten Forenede Arabiske Emirater Gabon Gambia Guinea Guinea-Bissau Guyana Indonesien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mozambique Niger Nigeria Oman Pakistan Palæstina Qatar Saudi-Arabien Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Syrien Tadsjikistan Tchad Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Usbekistan Yemen

På 1400 år - der har Muhammeds tilbedere erobret disse lande. Det må siges at være en pæn stor succes for = Fredens Religion. Hvor fredelig er så fredens religion - når vi går ned i virkeligheden - og ser på sandheden ???

KÆRE UNGE = UNDER 21 ÅR =OPLYS JER SELVPÅ DISSE TO LINKS =

KRISTENFORFØLGELSER I VERDEN - AFSNIT D - Niels Erik Søndergårds ...

 - 5 besøg - 22.28

Lidt mere oplysning findes på dette link =  www.forfulgt.dkER DER FALSKE PROFETER I DANMARKS FOLKEKIRKE ???
                       DANMARK HAR VÆRET EN KRISTEN NATION I OVER 1000 ÅR. SÅ VI BØR VIDE LIDT MERE OM VORES KRISTNE KULTURARV OG VORES KRISTNE KULRUR-HISTORIE. DET KAN DU EVENTUELT GØRE PÅ DETTE LINK =

www.fortidensJelling.dk  EU -
styrer Danmarks familiesammenførings - politik. Det betyder efter min opfattelse - at der er personer i EUs administration - der samarbejder med Muhammeds tilbedere. Og her er aftalen der efter planen - skal topstyre Danmarks og Europas befolkninger -  engang i Fremtiden. Her ser vi også kortet over området - når Europa har skiftet navn til Eurabia eller måske Eurabien =

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 


EURABIA - et område uden Nationalgrænser.


Union_for_the_Mediterranean.correct

Euromediterranien aftalen hed i 1995 Barcalona-aftalen - og da denne aftale ikke har gennemgået en Demokratisk debat i Danmark i aviserne - så er dette - EU - resultatet af = FORTIELSEN POLITISKE KUNST. Det er naturligt at spørge hvorfor - at dette nære samarbejde mellem - EU og Muslimske religiøse ledere - skulle ties ihjel - også af vor hjemlige presse. Ja - hvorfor ???

EU - FORNÆGTER EUROPAS KRISTNE KULTURARV

I Lissabon-traktaten - står der intet om Europas Kristne Kulturarv. Rent juridisk og lovgivningsmæssig er der gjort klar til - at Kristne i hele Europa kan udryddes. Det er muligt at det er planlagt i EU - at Danmarks befolkning skal udskiftes med Muhammeds tilbedere ??? Her er en advarsel fra 1975 - i Vensysel tidende =

ADVARSLEN  FRA  1975

Vendsyssel Tidende19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund. Citat slut.

Her er så et spørgsmål - vi også kan stille til vore Politikere =         ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???EN FEJL  = Ja -det er spørgsmålet  ??? 

EU - har glemt at skrive - jul - pinse - og påske - på en kalender udsendt til 3,2 millioner Europæiske skolebørn. Læs mere om det på -
Den Danske Forenings - hjemmeside.

Der er sket andre tilfældigheder der sammenlagt begynder at danne et mønster - der tyder på at EU vil udrydde Kristendommen i Europa - Ja , at Kristendommen skal udryddes fra Europa. Hvad ønsker EU så skal erstatte Kristendommen i Europa. Kan denne opfordring fra EUs sendebud i Danmark =  være et pejlemærke for - EUs hensigter ???

Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor  ???KRISTENDOMMEN  og   DEMOKRATIET

DET KRISTNE  UDGANGSPUNKT


1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste til


I en global verden - må vi formode - at Danmarks Journalister stiller globale spørgsmål - og her er et spørgsmål som interesserer mig. Findes der Demokratiske lande, rundt om på jordkloden - der ikke har en kristen tankegang  - som en platform - for udviklingen af deres Nationalstaters demokratier ???

ISLAM  og   DEMOKRATIET

FRA KORANENS INDHOLD

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD )KULTUR-BAGGRUND = BIBELEN


Det kan efter min opfattelse ikke udelukkes - at Bibelen og ( DE 10 BUD )  er baggrund for - at der har udviklet sig Demokratier rundt omkring  i mange Nationalstater rundt omkring på jordkloden. Hvad er din vurdering ???

KULTUR-BAGGRUND = KORANEN

Profeten Muhammeds religiøse kultur-baggrund er efter min opfattelse ikke specielt udviklende for demokratiet. Det er noget - som journalister kan analysere nærmere i disse lande = hvis de ellers søger efter sandheden om baggrunden for Politiske afgørelser - på vores jordklode - der fører til udvikling af demokratier på jordkloden. Hvilke danske journalister - kan finde på - at analysere disse lande nærmere ???

Afghanistan Albanien Algeriet Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Benin Brunei Darussalam Burkina Faso Cameroun Comorerne Djibouti Egypten Elfenbenskysten Forenede Arabiske Emirater Gabon Gambia Guinea Guinea-Bissau Guyana Indonesien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mozambique Niger Nigeria Oman Pakistan Palæstina Qatar Saudi-Arabien Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Syrien Tadsjikistan Tchad Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Usbekistan Yemen

DANMARK GRUNDLOV og  ( DE 10 BUD ) 

Hvis udgangspunktet for DANMARKS GRUNDLOV er de DE 10 BUD ) Så er udviklingen som jeg opfatter den  - at  EU og FN og den Europæiske menneskeretsdomstol - har overtaget de to øverste pladser i Danmarks Grundlov - dem der i - ( DE TI BUD ) - er de to øverste pladser, som er reserveret for vores Kristne Gud. Og de to øverste bud er disse =

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn


HER NEDE PÅ DET JORDISKE PLAN

Her nede på jorden - hvor ( Danmarks Riges Grundlov af1953 ) er udgangspunktet = for Danmarks retsorden = der har disse = overnationale institutioner = EU og FN og DenEuropæiske Menneskeretsdomstol = erobret vores - Kristne Guds Plads - i vores Danske Grundlov . Det er min vurdering. Hvad er din vurdering???

HVAD SAGDE VORES KRISTNE JESUS ???

Da Guds søn - vores Kristne Gud - vandrede her på jordkloden - har han efter min hukommelse udtalt følgende  =

JEG ER  =  SANDHEDEN og VEJEN 

Det betyder efter min opfattelse - at enhver dom - der bliver truffet af vores Danske Domstole - skal hvile på sandheden - for ellers hviler dommen ikke på vores danske kultur-baggrund. Dette er min vurdering ???
Hvad er din vurdering  ???

NÅR SANDHEDEN SMULDRER UNDER LOVGIVNINGEN

Når sandheden smuldrer under Danmarks lovgivning - så bliver der plads til løgnen - og løgnens tilhængere -ønsker som regel Guds magt og Penge - og er som regel parat til - at overtræde de ( 7 dødssynder ) for at indfri deres ambitioner om - penge og magt. Jeg præsenterer lige de ( de 7 dødssynder ) Overtrædelse af de ( 7 dødssynder ) underminerer virkningen af ( DE 10 BUD og en kristen Nations indre funktions-duelighed. Det er min vurdering. Hvad er din vurdering ???

DE 7 DØDS-SYNDER

OVERMOD           HOVMOD
GRÅDIGHED        GERRIGHED        GRISKHED
UTUGT              
MISSUNDELSE
FRÅDSERI
VREDE
DOVENSKABEr ( EUs - beføjelser overtrådt )  ???

Jeg har stemt for et samarbejdende Europa - på et tidspunkt. Jeg tror det var i 1972. Jeg føler mig forrådt fordi - jeg stemte for et samarbejdende Europa - og ikke for et Arabia eller et Eurabien som er denne aftale jeg præsenterer her. Da jeg stemte for et kristent Europa - stemte jeg ikke for, at disse lande - skulle være en del af Europa =

1 MAROKKO
2 ALGERIET
3 TUNIS
4 DET PALÆSTINENSISKE SELVSTYRE
5 EGYPTEN
6 TYRKIET
7 LIBANON
8 JORDAN
9 SYRIEN   og  også  ISRAEL.http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

BONDEFANGET af EU      www.sagenskerne.dk 

Jeg er før blevet bondefanget - i luskede baglokaler - hvor jeg har spillet kort om penge = men denne gang må jeg beklage konsekvenserne = for Danmarks kommende generationer. Jeg burde som vælger have lyttet til advarslen fra præsten = Søren Krarup = der advarede imod - at EU - Politiske målsætning var - at EU ville overtage al magten fra Danmark og Europas 27 Nationalstater. Hvad betyder denne aftale - som EU skrev under på - den 13. eller 14. juli 2008 i Frankrig ??? Jo - denne aftale lægger op til fri Muslimsk indvandring til Europa.

Dansk Kultur Flyer   Dansk Kultur Flyer   Dansk Kultur Flyer   Dansk Kultur Flyer


http://www.tidehverv.dk/   Læs sejrherrens taler her.

Monica Papazu
    www.monokultur.dk  

Bogen kan købes hos = Tidehverv.EU og LISSABON-TRAKTATEN

LISSABON-TRAKTATEN
- fornægter Europas kristne kulturarv. Det viser efter min opfattelse - at Politikere i EU - der bruger - EUs-direktiver - til at styre Danmarks familiesammenføring i Danmark - ikke føler sig forpligtiget til - at tage hensyn til Danmarks Kristne kulturarv. Dette er min vurdering. Hvad er din vurdering ???

Hvilke ( venner eller fjender ) kan være interesseret i - at alle kristne symboler udryddes og ordet kristen udelukkes - således at ordet kristen ikke findes i - LISSABON-TRAKTATEN ???OM DANMARKS KRISTNE KULTURARV


      Danmarks kirker er en del af Danmarks kristne kulturarv. Det vi mere jordnære danskere godt ved - det er - i de 57 muslimske lande der er nævnt her på siden - der bliver kristne kirker stort set ødelagt i disse lande. Så - det er den kultur - der inviteres indenfor i Europa af EU. Hvilket svar vil disse af - ( EU ) -inviterede muslimer = svare på dette spørgsmål ???
 


   VIL DU VÆRE DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???TILLIDENS FUNDAMENT ER = SANDHEDEN

Hvis muslimer svarer ja - til dette spørgsmål - hvordan kan du stole på deres svar ??? Hvis man analyserer ordet ( Taqiya ) lidt nøjere - det ord der står i dette - internet-leksikon - om Koranens indhold  = www.islam-info.dk= hvordan kan du så vide - at denne muslim taler sandt ???

SUNNAH  -  MUHAMMEDS EKSEMPEL

Sunnah - en del af Koranens lovsystem - og hvad betyder det ???

Det betyder at - Muhammeds eksempel i ord og handlinger - som det perfekte forbillede for mennesker - bruges til at styre muslimers liv og tilbedelse.

Det får mig til - at stille dette spørgsmål. Vil Muhameds Præsteskab overholde = Euromediterranienaftalen - som de har indgået med - EU - eller vil den blive opsagt - når det passer Muhammeds Præsteskab - når det er i muslimernes interesse at opsige denne aftale med - EU ??? Ja - hvem kan vide dette ???

Fredsaftalen ved Hudaybiyah = En fredsaftale med Muhammed

En afgørende begivenhed i Muhammeds liv var = fredsaftalen ved Hudaybiyah. Muhammed var draget mod Mekka med en betydelig styrke, og muslimernes håb om endelig at generobre den by, de var blevet smidt ud fra seks år tidligere, var stort. De blev  imødegået af Mekkas indbyggere, og efter nogle kampe indgik Muhammed - til muslimernes store forbløffelse - ikke bare en fredsaftale, men han fraskrev sig samtidig profetværdigheden i aftalens slutdokument.
 Muhammed beroligede dog muslimerne med, at den slags aftaler med vantro ikke har stor betydning uanset, at de er nedfældet på skrift, for hvis muslimerne frygter svig fra modpartens side, kan den slags aftaler brydes ensidigt.
 Dette har stor betydning som eksempel for islamiske ledere i dag. Yasser Arafat forpligtede i Oslo-aftalerne palæstinenserne til at anerkende staten Israel, fjerne anti-semitistisk materiale fra deres skoler og gennemføre andre tillidsskabende foranstaltninger. Dette skulle ske som forbereddelse til en endelig fredsslutning med Israel, men vakte stor utilfredshed blandt palæstinenserne. Arafat brugte på palæstinensisk TV Muhammeds eksempel i Hudaybiyah til at forklare, at den slags aftaler med vantro ikke nødvendigvis skal overholdes. Den dag i dag ( 2010 ) er hovedparten af Oslo-aftalerne ikke overholdt fra palæstinensisk side. Citat slut.

ISLAM bruger ( Taqiya )  ER ISLAM SANDHEDENS RELIGION ???

i ISLAM - er MUHAMMED ifølge KORANEN - muslimernes største forbillede. Hvilke konsekvenser kan det have - for fremtidens Lovgivning i EU
???Er du ung - og er du = UNDER 21 ÅR = så kan det være interressant for dig at læse denne bog inden den ( 1. oktober 2016 ) kan købes på - trykkefrihedsselskabets bibliotek.

Vil du forstå islams 1400 årige historie - så køb denne bog.

1400 års krigen - Lars Hedegaard, Mogens Camre - Ebog 


Besøg  = 
http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/Hvis du vil høre Danmarks nye fædrelandssang så besøg =
www.Danskfolkeparti.dk  og hør sangen der.DANMARK  og   SANDHEDEN

Jesus har sagt - Jeg er sandheden og vejen. Derfor synes jeg - at dette spørgsmål er et interessant spørgsmål. Findes sandheden i Danmark ???  Hvordankanman finde svaret på dette spørgsmål ??? Her er min iagttagelse af Paragraf 266b - at siden 1971 hvor Paragraf 266b blev indført i Dansk lovgivning - der har det ikke været muligt - at fortælle sandheden om Koranens indhold, i debatter i det offentlige rum. Den sædvanlige agressive kritik - af enhver der forsøgte en saglig debat om islam - her i Danmark - er blevet kaldt racister og meget andet. Debatten er af dele pressen blevet tiet ihjel. Hvis - Jesus er sandheden og vejen - så er det ikke noget godt tegn. For hvem er bange for sandheden og hvorfor ???  Vi etniske danskere må ud fra den historiske erfaring med Paragraf 266b erkende - at Danmarks domstole ikke vil tage stilling til om kritik om islam er sandheden  - men bruger Paragraf 266b til - at lukke muligheden for - at sandheden om islam kan debatteres i danske retssale. Her er de historiske eksempler på - at paragraf 266b bruges på denne måde - efter min vurdering =

Videoer til mogens glistrup

Mogens Glistrup på slap line (1af2)
9 min. - 9. nov 2008
Uploadet af sorensenallan

HVIS SANDHEDEN ER FOR AFSLØRENDE = BØR MAGTHAVERNE SÅ LUKKE MUNDEN PÅ SENDEBUDET MED 266b PARAGRAF ???  

Peter Neerup Buhl & Mogens Glistrup Retssagen mod Islamlobbyen "De

Jeg tillader mig, at citere fra dette
Peter Neerup Buhl og Mogens Glistrup link.   Citat

Fælles for de muslimske lande er en uhæmmet ødelæggende befolkningstilvækst, som kan begrundes i islams holdning til antikonception.  citat slut

Kan denne udtalelse straffes efter paragraf 266b  ???

PRAGRAF  266b

Ud over Mogens Glistrup,  hvem er så blevet anklaget efter Paragraf ( 266b ) og hvem er også blevet dømt efter Paragraf 266b ???  Jeg ved følgende er anklaget efter denne utilregnelige  ( gummiparagraf ) nemlig Radio Holger =

  Besøg evt. http://www.radioholger.dk/   På dette link kan du høre mere om 266b og høre meget andet interessant.


også andre er anklaget efter paragraf 266b

FORMAND FOR TRYKKEFRIHEDSSELSKABET
LARS HEDEGAARD OGSÅ OFFER FOR 266b


Læs nærmere på  =  www.Sappho.dk  

af Jette Plesner DaliOgså Folketingsmedlem Hr Jesper Langballe har været anklaget efter Paragraf 266b . Han valgte at tilstå - fordi intet forsvar er muligt - når man først er anklaget efter krænkelses-paragraf 266b - så er intet forsvar muligt. Selv BANANREPUBLIKKER - har svært ved at overgå Paragraf 266b manglende mulighed for forsvar i retsalen.

Når der ikke er plads til sandheden i et dansk retslokale
En anklagets sidste ord - om §266 b
så kan det blive nødvendigt at sige sandheden udenfor.

Vi etniske danskere kan nu konstatere - at sandheden ikke betyder noget i de danske retssale. Hvem er ansvarlig. Domstolene eller Det Danske Folketing. Det er efter min opfattelse folketinget - for domstolene skal dømme efter de love som Folketinget har vedtaget. Sådan var det engang. Derfor dette forslag =

HVEM ER ANSVARLIG FOR PARRAGRAF  266b ???

FOLKETINGET
- har gjort paragraf 266b til lov i Danmark.
FOLKETINGET - kan fjerne Racismeparagraf 266b igen.

Hvor svært kan det være  ???


  
Fremskridtspartiet er på banen igen  http://www.frp.dk/
Fremskridtspartiet er på banen igen 
= www.Radiodua.dk 
Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk HVILKEN BESLUTNING TAGER DANMARKS FOLKETING ???

De multikulturelle idealister - er åbenbart et globalt mellemlag af Universitetsfolk - der har ønsker en verdensregering - og når de har fået nedlagt alle 27 National-staters Parlamenter i EU - så har deres plan muligvis været - at indbyggerne i Eurabien skal styres efter Paragraf 266b. Min vurdering kan naturligvis være forkert - men hvis Danmarks Folketing - ikke fjerner Paragraf 266b - så kan det skyldes en ordre fra - EU - til Danmarks Folketing om - at Parafraf 266b og blasfemi-paragrafferne skal bruges til - at styre Europas befolkninger - på et senere tidspunkt. Så måske er Paragraf 266b endnu ikke færdig med at tjene sit planmæssige formål - ifølge den multikulturelle ideologi ??? Hvem kan vide dette - før der er foretaget en dybere analyse ??? I dag, den 22. februar 2011 der er mit spørgsmål = Vil Danmarks Folketing fjerne Paragraf 266b og blasfemiparagrafferne fra Dansk Lovgivning  ???

HVEM HAR HÆVN TIL GODE ???På forsiden af denne bog - der sælges fra - Informations Forlag - ses Hitler og Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øveste Islamske Råd. Det var som bekendt Nazisterne og muslimernes hære - der tabte anden verdenskrig - og derfor har hævn over Europas sejrherrer til gode. Selv om Hitler Stalin Mao og Khomeini er døde - så lever ideologierne videre.  Hvis Nazister og muslimer har udtænkt en ny erobrings-strategi - om hvordan Europa kan erobres indefra og ovenfra - så er der noget i udviklingen i Europa - der virker logisk - hvis vi ser udviklingen i Europa fra 1945 og frem til i dag - den 22. februar 2011 efter min vurdering. Hvad er din vurdering ???

www.Google.dk  Find Bilderberg gruppen her.

Kan man forestille sig - at der var udtænkt en erobrings-strategi af Nazister der skulle overtage Europa indefra - ved hjælp af de rigtige juridiske love i EU. En ny erobrings-strategi til at erobre Europa indefra - den kunne være udtænkt af muslimer og Nazister i fællesskab - og har besluttet at sætte erobringsplanen i værk fra 1954 - da det første Bilderbergmøde fandt sted ??? Kan der have været Nazistiske sovende agenter i Danmarks Folketing - der kunne bruges til - at indføre den nødvendige lovgivning i EU - der ville føre frem til - at det var muslimerne - der erobrede Erobrede Europa ???

FREDSPROJEKTET EU - OG VENSTREFLØJEN

Det som undrer mig - ved den såkaldte yderste venstrefløj det er deres agressive argumenter for at nedbryde Danmarks og Europas National-grænser, ganske enkelt fordi jeg troede at Venstrefløjens interesse var,  at bekæmpe de Multinationale selskaber. Det som de multinationale selskaber - efter min opfattelse arbejder for, så er det at få nedlagt National-staterne. Efter min opfattelse - så arbejder venstrefløjen meget målrettet for - at få nedlagt grænserne i Europa - og det betyder efter min opfattelse - at venstrefløjen arbejder stenhårdt på - at fremme de multinationales interesser. Det undrer mig. Kan Enhedslisten være infiltreret af Nazister ??? Det er så meget, som er svært at forstå - hernede - fra bunden af samfundet.

RUSSISKE  ORDSPROG

Når man bygger en trone for løgnen - rejser man en galge for sandheden.

Hvad er - EU - for en størrelse ???
 
Ordsprog, russiske ordsprog, citat, citater

Den kloge skifter mening - tåben gør det aldrig
FRA VORES KRISTNE KULTURARV

Medens jeg forsøger at forstå - hvad der er Venstrefløjen overordnede politiske målsætning - så vil jeg lade underbevidstheden opklare denne gåde. Det stemmer nemlig ikke med min opfattelse af Venstrefløjen - at de er ansat af de multinationale selskaber, men hvordan kan man være helt sikker ??? - I mens vil jeg nyde nogle historier fra vores danske kulturarv = nemlig eventyr af H.C.Andersen. 

  • Billeder af h c andersen

     - Rapporter billeder
  • Hej!
    Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
    ANNONCE