URETTEN FORSÆTTER
URETTEN FORSÆTTER www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  20. februar 2011  www.nomos-dk.dk

URETTEN FORSÆTTER   www.DK.samling.dk  

Videoer til et delt folk
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com

Jamen, så lad dog uretten fortsætte

Dato: d. 19.02.11, 00:07
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU bestemmer nådesløst vores familiesammenføringspolitik. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores flygtningepolitik, og FN beslutter, hvem vi skal tildele statsborgerskab.

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab afvises.

Elendighedsteorien

Man kunne få den tanke, at de bedre begavede af vore levebrødspolitikere forfægter en moderne udgave af den elendighedsteori, som marxister i forskellige afskygninger hyldede; nemlig at skabe sådanne tilstande, så systemerne bryder sammen under vægten af vanvittige beslutninger.

Ved systematisk at fjerne Danmarks muligheder for at handle selvstændigt på det udlændingepolitiske område - og ved at betjene sig af sine lakajer i Institut for Menneskerettigheder - skaber Folketingets flertal betingelserne for, at det forrykte system bryder sammen.

Jeg hælder til, at Integrationsministeriet, og tidligere Indenrigsministeriet, siden 1999, har været fuldt ud klar over, at statsløse (palæstinensere) havde ret til statsborgerskab i kraft af Danmarks ratificering i 1977 af FN-konventionen fra 1961. Men skiftende ministre og embedsmænd i de to ministerier har været på det rene med, at en overholdelse af konventionen ville udstille vanviddet lidt for tydeligt.

Nu slår galskaben så ud i lys lue. Og tak for det, fristes man til at sige. Jeg vil opfordre Folketingets flertal til så hurtigt som muligt - og sig det endelig så højt som muligt - at overholde revl og krat af udenvælts dekreter.

Jo mere amok Folketinget går, jo hurtigere sker nedbrydningen også af de selv samme internationale konventioner og af EU og af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols “kompetence”.  Citat slut. 
Morten Uhrskovs blog på JP
 
Tilbageerobringen af retsstaten

Dato: d. 16.02.11, 23:35

Af: Morten Uhrskov Jensen
 
Der er mere opmuntrende nyt fra Storbritannien om opgøret med Menneskerettighedsdomstolen, som jeg skrev om forleden. Den øverste juridiske rådgiver for regeringen, Dominic Grieve, gør det nu helt klart, at den udemokratiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg ingen som helst sanktionsmuligheder har, hvis blot den britiske regering og parlamentets flertal vælger at se stort på den retskrænkende overnationale domstol.

Dominic Grieve slog fast, at
“Menneskerettighedsdomstolens autoritet kun eksisterer i Storbritannien i kraft af tidligere vedtagelser i Underhuset, vedtagelser, som kan blive omstødt”.
Og Dominic Grieve fortsatte med at sige, at
“Menneskerettighedsdomstolen har ikke det sidste ord. Det har den kun, så længe Underhuset har besluttet, at det skal være sådan”.

Klar tale
Mere skal der ikke til, før sløret falder fra vore øjne. Så afsløres den løgn, at de europæiske nationalstater for evigt skulle være bastet og bundet af en ikke-folkevalgt forsamling, der har sæde i et fremmed land, og hvis jurisdiktion hviler på varm luft, idet denne “domstol” ingen reel myndighed har.

Så forstår vi, at alt der kræves for at vende denne krænker af lov og ret ryggen, er, at vi siger til den, at den ikke har noget tøj på. I det øjeblik, vi siger det, er den lige så magtesløs, som EU vil være den dag, hvor vi vender dette monster ryggen og meddeler det, at det kan rende og hoppe.

Abstrakte rettigheder forvaltet af elitære anti-demokrater og overnationale imperier vil blive vist vintervejen. Lad gerne Storbritannien begynde vandringen mod vor genvundne frihed.   Citat slut.                  ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???


            
Morten Uhrskovs blog på JP
 
Institut for Menneskerettigheder er en snylter

Dato: d. 09.02.11, 23:04

Af: Morten Uhrskov Jensen
 
Vor tids guddom er de såkaldte universelle menneskerettigheder, og ypperstepræsten her til lands er Institut for Menneskerettigheder. At nogen bilder sig ind, at rettigheder kan være universelle - for alle til alle tider og på alle steder - vidner kun om stupid selvovervurdering, ikke om indsigt, men om ulidelig selvfedme. Menneskerettighederne er den vestlige verden gået amok. Det er den forrykte idé om at bilde sig selv ind, at alle denne verdens kulturer og folkeslag vil elske og omfavne en ganske bestemt - en partikulær - forståelse af, hvad mennesket kan gøre krav på, og som oven i købet kun kan gøre dette ved at snylte på de nationalstater i Vesten, som selv samme menneskerettigheder foragter. Institut for Menneskerettigheder inkarnerer denne foragt.

To gode grunde til at sky Institut for Menneskerettigheder som pesten
Institut for Menneskerettigheder har sikkert nogen flinke mennesker ansat. Men instituttet som sådan er ikke desto mindre en snylter, der intet kan selv, men kun kan overleve, fordi det har fundet en organisme, det kan trives på; nationalstaten. Institut for Menneskerettigheder er absolut ingenting i sig selv, det har ingen myndighed overhovedet; ingen politistyrke, ingen anklagemyndighed og intet domstolsvæsen, som det kan disponere over, sådan som en statsmagt har det. Og derfor er instituttet, for at citere den engelske konservative filosof Roger Scruton, ligesom FN, WTO og EU
“parasitter på den nationale loyalitet og ville ikke kunne overleve uden den.” (side 41 i Nationernes nødvendighed).

Institut for Menneskerettigheder er således en ynkelig skabning. Konstant bider instituttet den hånd, der fodrer det, og instituttet bilder sig derved ind, at det kan optræde kun mere aggressivt, da det jo er gået godt så langt.

Og dermed er vi nået til den anden gode grund til at sky Institut for Menneskerettigheder, nemlig det med bideriet. Instituttet agerer i det daglige voldsomt krænkende for retsbevidstheden, idet de sager, som instituttet tager op, udviser en voldsom slagside i retning af at fremme en bestemt politisk dagsorden, i praksis mest mulig multikultur, som så igen virker til at nedbryde nationalstaten og retsstaten.

Et hurtigt kig ned over de sager, som instituttet for nylig har taget op, beviser uden videre min påstand. Der er tale om en grotesk ophobning af sager, hvis primære formål tjener til at fjerne den grundlæggende lighed for loven og i stedet indføre en de facto positiv diskrimination af udvalgte grupper, hvor det danske folkestyre og domstolene sættes ud af spillet.

Ansvaret
Jeg behøver ikke fortælles, at de danske politikere i sidste ende bærer ansvaret for miséren ved at have tiltrådt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvorved denne underminering af lov og ret er blevet institutionaliseret af Folketinget.

Men det ændrer intet ved, at Institut for Menneskerettigheder fungerer som retskrænkelsens forlængede arm. Derfor bør kritikken også hagle ned over instituttet, dets ødelæggende daglige virke taget i betragtning.

Det fortjener at blive husket, at Institut for Menneskerettigheder er a) en snylter og b) en på daglig basis krænker af lov og ret.

Jeg tæller dagene, til der lukkes og slukkes for bevillingerne til Institut for Menneskerettigheder. Så kan de kære mennesker, der nu lever af andres skattekroner, sidde og lave fingermaling for egen regning.
Citat slut.DANMARKS NYE = FÆDRELANDSSANG

Hør Danmarks nye fædrelands-sang - på Dansk Folketings hjemmeside  =  www.Danskfolkeparti.dk Fremskridtspartiet er på banen igen  www.frp.dk

Fremskridtspartiet er på banen igen = www.Radiodua.dk 
Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE