HVAD TØR INFORMATION ???
HVAD TØR INFORMATION ??? www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her 19. februar 2011   www.Google.dk

                     


HVAD TØR INFORMATION = SIGE OM KRISTENDOMMEN ???

Hvad er aktuelt   ???
Om det gode ved Kristendommen  ???
Om det dårlige ved Kristendommen ???
Om de kristne højtider ???
Om de kristne traditioner i Danmark  ???
Om tro og liv ???


DR og den kristne kultur

16-02-2011  af  Eva Holmegaard Larsen  Fundet på DR.

Jeg læser med stor glæde dagbladet Information hver dag, blandt andet fordi det er en avis, der kulturelt gerne bevæger sig ude i marginalerne og den smalle kunst. Man får virkelig en dejlig befriende fornemmelse af, at verden er stor og fyldt med mærkelige mennesker, der tænker, tror, maler, digter og teer sig udfordrende anderledes end én selv. Information er grundlæggende en nysgerrig avis - bortset fra når det handler om tro, kirke og kristendom. Så bliver der slået korsets tegn mindst syv gange og tonen bliver barnligt trodsig, enøjet og intolerant.

Hvorfor bliver den side af menneskelivet så brutalt skåret fra?

I sidste uge gik avisen nærmest i koma over, at Danmarks Radio nu også på skrift forpligter sig på at være med til at formidle den kristne kulturarv. Mission! - blev der råbt. Indioktrinering. Sejr til de sorte. Religiøs propaganda!

Michael Rothstein, der ellers er religionshistoriker, men fungerer som vagthund på pletten, hver eneste gang kristendommen vover at stikke sit hoved frem bag de tremmer, han forsøger at sætte - han mener at vi nu allesammen vil blive taget som gidsler i et nationalt kristent projekt. Og at DR med sin nye formålsparagraf vil tegne sig for en bestemt ideologisk og værdipolitisk linje, der kommer til at virke ekskluderende i stedet for samlende.

Men hvad er det for noget overdrevet sludder? For det første hedder det ikke, at DR nu vil satse på udelukkende at formidle kristen kultur. Der står, at DR skal være initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, "herunder den kristne kulturarv". Herunder.

For det andet kan det at formidle den kristne kultur aldrig virke ekskluderende i et land, hvor det store flertal stadig er medlem af folkekirken.

For det tredje, så handler det jo ikke om, at DR nu skal til at transmittere mange flere gudstjenester og invitere til fælles bøn tre gange i døgnet for åben skærm. Det handler om at tanke stort og bredt og anerkende, at kristendommen rummer en kulturel rigdom i sig, som danner og former os som mennesker, og er en stor kulturel og kunstnerisk inspirationskilde.

Når jeg underviser konfirmander, lægger jeg - udover at lære dem religiøs praksis - også vægt på gennem den kristne grundfortælling og hele symbolik at give dem et redskab til at forstå og fortolke nogle grundstrukturer i vores menneskelige liv, som de møder overalt: håb, kærlighed, frihedslængsel, mod, offer, medmenneskelighed overfor umenneskelighed osv. Hvor dybere vil et ungt menneske f.eks. ikke forstå en actionfilm som The Matrix ud fra et kendskab til evangeliets fortælling om Jesus? Og det gælder også billedkunst, rockmusik og computerspil.

At kende til kristendommen er en stor billedmæssig, musikalsk og poetisk rigdom. Det drejer sig ikke bare om at blive troende, men om at blive klogere.

Jeg har en aftale med skolerne her i de to små byer, hvor jeg er præst, om at vi mødes i kirken ca. en gang om måneden og indøver en salme. Det gør ikke børnene troende. Ikke det mindste. Der skal noget helt andet til. Men det giver dem en fornemmelse af sprog og musik og af at verden er stor og fyldt med uudgrundelige lyde og indtryk.

Og så giver det måske disse børn, at de vokser op med større tolerance overfor troende mennesker end Michael Rothstein og andre forbitrede religionshadere, som helst så Gud og alt hans væsen forbudt og troende mennesker skammet ud som tåbelige og tilbagestående.

Min gode avis, Information, må også se at blive voksen på det punkt.    Af Eva Holmegaard Larsen    Citat slut

Om vores danske kulturarv   www.fortidensJelling.dk            

Jeg - Poul Leo Nielsen har den holdning - at Kristendom også kan vurderes ud fra en = rationel indfaldsvinkel.  Er det tilladt for en kristen - at spille poker ???  Kan man forestille sig - at en bankmand - og en Pokerspiller ønsker at efterleve =  ( DE 10 BUD ) ???

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
     eller noget,der hører din næste til


Dette billede er taget af kunstneren = RASMUS NØHR


KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på
INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008

http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

SÅDAN SER FILOSOFFENS BOG UD.Efter min opfattelse har filosoffen vurderet Kristendommen ud fra en rationel indfaldsvinkel. Hvad forhindrer Information i at gøre det samme ???

Jeg respekterer Informations ret til at øve =
SELVCENSUR.            

Hvordan har Kristendommen det i en global verden ???

LÆS EVT MERE OM FORFATTEREN = PÅ HANS EGEN BLOG. 

KRISTENFORFØLGELSER I VERDEN - AFSNIT D - Niels Erik Søndergårds ...

 - 5 besøg - 22.28

Lidt mere oplysning findes på dette link =  www.forfulgt.dk
Hvordan tænker Information - i en global verden ???Har - Informations Redaktion - den holdning - at det kun er ubegavede mennesker - der har brug for en Religion ???

Ganske interessant teori, som ( DRs - danskernes akademi ) præsenterer for Danmarks befolkning - Præsenteret af  Helmuth Nyborg.

www.dr.dk/danskernesakademi       VOR DANSKE KRISTNE KULTURARV

Jellingestenen og Danmarks Kirker - er efter min opfattelse - et bevis på - at Danmark har en kristen kultuarv og det burde være muligt at erkende - også for danske indbyggere - der har en anden tro - eller er ateister - eller er nihilister. Så er det naturligvis et spørgsmål - om det er værd at forsvare denne - vor kristne kulturarv - eller om den skal ties ihjel - eller måske - elimineres på anden måde ??? Når det gælder vores kristne kulturarv - så er det muligt for Information - at komme med nogle - kulturelle kommentarer - ud fra - ikke troende - synsvinkler og indfaldsvinkler - uden selv at være troende.

MAN KAN ALDRIG VIDE

Hvis Information skriver en artikel - hvor ordet = kristen = indgår - så kan Information aldrig vide - om en muslim bliver krænket - og anmelder avisen efter Racisme-Paragraf 266b så ud fra denne indfaldsvinkel - så kan det være forståeligt - at Information - vil føre en vis form for = SELVCENSUR ??? Hvor snæver ønsker = EU-KOMMISSIONEN = at = EUs = Lovkompetencer skal være = Før EU - KOMMINISIONEN - mener at = EUs = lovkompetencer er tilstrækkelige - eller er EU - først tilfreds - når alle Nationale Parlamenter i Europa er nedlagt ??? Hvad er Informations vurdering af dette spørgsmål ???  Som - Sejherren - Søren Krarup - påviste for mange år siden - så arbejder EU på en mere enæver Union - og hvem ved - hvor snæver denne Union skal være - inden vi er nået til vejs ende ??? Da EU intet har i Lissabon-traktaten - der vedkender sig Europas Kristne kulturbaggrund - så er jeg som kristen meget mistænkelig - om  hvad der i virkeligheden er - EUs - endelige politiske målsætning. Da - EU - i Lissabontraktaten fornægter Europas over 1000 årige kristne kulturarv - så er jeg af ren forsigtighed imod - EU - når man kan læse nærmere om målrettede forfølgelser af kristne - rundt om på jordkloden. 

HVOR SKJULT ER EUs skjulte dagsorden  ???  www.Google.dk

 

Hvad mener Information ???  Har EU en skjult dagsorden ???

Er Information en sandhedssøgende avis - der ønsker at præsentere sandheden for sine læsere ??? Når EUs Politikere har lavet en aftale med  - det et muslimsk præsteskab - så er min mistænksomhed helt oppe i det = røde felt. Kan det være denne aftale - der er EUs skjulte dagsorden ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

Kan Information finde frem til sandheden om - hvorfor der ikke har været en demokratisk debat om hvorfor - at Barcalona-erklæringen fra 1995 ikke har gennemgået en demokratisk debat - inden den blev omdøbt til Euromediterranienaftalen ???

SOM DET FREMGÅR AF FORSIDEN PÅ DENNE BOG =
Så har Hitler samarbejdet med en Palæstinensisk muslimsk og religiøs Mufti - Hajj Amin al-Husseini, stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamiske Råd. Det jeg kan konstatere i dag, den 20 februar 2011 - det er - at nu er det - EU - der har indtaget Hitlers rolle og  samarbejder med det muslimske præsteskab. Da EU i Lissabon-Traktaten fornægter Europas kristne kulturarv - så det er noget - der gør min kristne sjæl mistænkelig - også i forhold til den evige Palæstina-konflikt. Det skyldes nok også den indstilling USAs tidligere Præsident Roosevelt havde til politik =

I Politik sker intet tilfældigt.

Denne læresætning om Politik - betyder efter min opfattelse - at både Lissabon-traktaten og Euromediterranienaftalen har langvarige fremadrettede Politiske målsætninger. Et for mig interessant spørgsmål rejser sig hos mig. Kan Lissabon-traktaten og Euromediterranien-aftalen forenes til en fælles Politisk konstruktion - af en eller anden slags ???

MIN INDRØMMELSE

Jeg - Poul Leo Nielsen - må indrømme - at jeg ikke har læst bogen = HALVMÅNE og HAGEKORS = og jeg kan konstatere - at for øjeblikket er bogen udsolgt fra = Informations Forlag = her i dag , den 20. februar 2011. Til gengæld har jeg - og har også læst den bog der udgives fra Informations Forlag - nemlig bogen skrevet af filosoffen = KAI SØRLANDER = som jeg finder er en aldeles glimrende bog. Hans foredrag er ganske oplysende. Han påpeger - at Muhammed samlede al Politisk og verslig og religiøs magt i sin egen person. Jeg kan antage - at al magt her i 2011 er samlet i Koranen. Hvad kan al verslig og religiøs magt omfatte ??? Jeg formoder - det blandt andet kan omfatte =

Politik
kultur = et folks daglige vaner
lovgivning
militære erobrings-strategier - med mere
religion
økonomi

Det kan jo betyde - at Islams Præsteskab har mulighed for, at bekæmpe Kristne og andre vantro - inden for disse 6 områder, og måske er det sket i de 1400 år - som islam har eksisteret ??? Hvilke vestlige militær-analytikere ved nok til - at afvise disse muligheder ???  Hvor mange af Vestens militær-analytikere har læst denne bog =http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

VESTENS MILITÆR-ANALYTIKERE

Jeg kan heller ikke vide - hvor tit vestens-militær-analytikere har besøgt dette - internet-leksikon - der præsenterer dele af Koranens indhold under disse overskrifter

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

KVINDER
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Kan militær-analytikere forestille sig - at islam er en hær - der er forklædt som religion ??? Kan Vestens analytikere forestille sig - hvilke tanker der gik igennem Muhammeds hjerne for cirka 1400 år siden - da han gav disse befalinger =

at samles
at lytte
at lytte
Kolonialisme
Jihad

FINDES DER EN HEMMELIG MILITÆR EROBRINGS-STRATEGI I KORANEN ???

Kan Vestens militær-analytikere forestille sig - at disse fem befalinger udgået fra Muhammed - havde til formål at følge antallet af børnefødsler - og tilpasse sig en Narions daglige vaner - og udnytte svaghederne i den Nationalstats kultur - som skulle erobres ???  Her mener jeg den erobringsplan - der gemmer sig som = Suraer = i Koranen = som kræver et vist studium - for at kunne forstå - at bruge disse - Suraer - der står i Koranen = i forhold til antallet af børnefødsler = på den rigtige måde.

MUHAMMED VANDT 27 MILITÆRE TRÆFNINGER I SIN LEVETID.

For at vinde 27 militære træfninger - hvoraf han personligt deltog i de ni træfninger - det har efter min opfattelse krævet = både militære stratetiske evner og  = militær taktiske evner. Da Koranen er udgangspunkt for alle muslimer på jordkloden - så kan jeg godt forstille mig - at de forhåndsordrer der skal til - for at erobre hele hele jordkloden - har været ret godt gennemtænkt - og den militære erobrings-strategi har været delvis baseret på erfaringer fra de - 27 militære træfninger som Muhammed har deltaget i. Hvilke af Vestens militære analytikere - har forsøgt at analysere Koranens indhold - fra denne indfaldsvinkel ???

ER MANGE BØRNEFØDSLER = ISLAMS HEMMELIGE VÅBEN ???

Hvad kan begrunde - at mange børnefødsler var Muhammeds militære strategi - udtænkt for cirka 1400 år siden ??? Ja -- ifølge Koran-forskere så var ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) udtænkt af Muhammed for cirka 1400 år siden. Hvis vi ser på den globale udbredelse - af Muhammeds tilbedere - så må vi erkende at Muhammeds tilbedere - på 1400 år - har bredt sig betydeligt her på jordkloden - det præsenteres på dette link =

Besøg evt. http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYUMark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsansKronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor ???           ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???          Besøg eventuelt  også  =   www.Radodua.dk 
              Vil Information forsat fornægte Danmarks kristne kulturarv ved at nægte - at omtale Danmarks kristne kulturarv  ???Hør eventuelt www.DanskFolkeparti.dk s  egen nye fædrelands-sang
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE