ISLAMS BABY BOMBE
ISLAMS BABY BOMBE www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  18. februar  2011   www.Google.dk            ER DU DANSKER
  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD -KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???HVORDAN VIRKER ISLAMS = BABY-BOMBE ???

Formålet med at fortælle om islams ( baby bombe ) det er for oplyse flest mulige unge = under 21 år = om islams Baby-bombe = fordi det er = jeres fremtid = det drejer sig om.Det er mit håb - at flest mulige af jer = ved mest muligt om islams mange børnefødsler inden den = 1. oktober 2016 Alle jer der er cirka 12 år her i 2011 - i vil være cirka 17 år eller 18 år - når vi er nået frem til den - 1. oktober 2016 - og derfor bør i allerede nu ( vide ) at i cirka 2052 vil vi danskere være i mindretal i vores eget fædreland. Hvad det vil betyde for jeres fremtid - kan i allerede nu - her i februar 2011 -  godt begynde at tænke lidt nærmere over. Hvad i beslutter jer til - når i får stemmeret - det er jeres egen beslutning. Jeg har forsøgt - at beskrive hvordan - islams Baby-bombe virker i Danmark på dertte link =  www.sagenskerne.dk 

SANDHEDEN OG KENDSGERNINGERNE   www.Radiodua.dk 

En Canadisk historie-forsker er blevet interviewet på = DR = og kan ses på dette link =

Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans

Det bekræfter efter min opfattelse - at muslimers store børnefødsler vil gøre os etniske danskere til et mindretal i Danmark omkring 2052 hvis vi ikke foretager os noget. Spørgsmålet er - om i unge ønsker at bevare Danmark som jeres Fædreland. Hvordan vi danskere skal forsvare os - hvis det er det i vil - det kan i tænke lidt over indtil den = 1. oktober 2016 = og så kan i bruge tiden til - at oplyse jer selv yderligere på disse links =

www.sagenskerne.dk 
www.kulturpartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk 
http://www.pokerpartiet.dk/
www.feriepartiet.dk
http://www.fornyelsespartiet.dk/
http://www.radioholger.dk/
http://www.forsvarspartiet.dk/


www.Google.dk 

Dansk kultur = er det danske Folks = daglige vaner.
Engelsk kultur er det = Engelske folks daglige vaner.
Fransk kultur er det = Franske folks daglige vaner

Jeg ønsker at bevare vores danske kultur - men det er op til jer. Jeg er født i 1945 - så det er ikke min fremtid det drejer sig om - men - JERES FREMTID - det drejer sig om. Så på et tidspunkt - så må i overveje - om i ønsker at bevare Danmark - og det betyder ( hvis det er det i ønsker ) så skal vi kæmpe for at bevare = DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953. Det betyder også - at i skal Forsvare =

GUD = vor kristne Kulturarv og Danmarks Folkekirke
KONGEHUSET  og den kongelige familie = og
FÆDRELANDET - hvilket betyder at Danmark skal oprette sine Nationale grænser igen - og derfor skal Danmark meldes ud af =
EU = også fordi = EU efterhånden bestemmer så meget af Danmarks indre lovgivning = så man efterhånden opfatter = Danmaks Folketing = som EUs skatteopkrævere i Danmark.

Det er noget i selv må analysere nærmere - frem til den = 1. oktober 2016 = med udgangspunkt fra de links - jeg allerede har præsenteret. Det gøres ved - at i er nogle kammerater og venner - der mødes fast een gang om ugen - og sammen analyserer den politiske og den globale historiske udvikling foran jeres Computer.

MUHAMMEDS TILBEDERE BREDER SIG GLOBALT

Det kan ses på dette link, hvor i får et globalt overblik.

Besøg http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt.

Hvordan behandles kristne = og alle andre - der ikke er muslimer - der - hvor islam breder sig på jordkloden - det kan du læse mere om - på disse 2 links = 

KRISTENFORFØLGELSER I VERDEN - AFSNIT D - Niels Erik Søndergårds ...

 - 5 besøg - 22.28

Lidt mere oplysning findes på dette link =  www.forfulgt.dkOM KORANENS INDHOLD

Når muslimer overalt på jordkloden opfører sig efter det samme dominerende og voldelige mønster - så skyldes det - at ALLE muslimernes fælles udgangspunkt her på jordkloden er = KORANEN.  Her er et lille udpluk af KORANENS indhold på disse links - af islams = ( militære - sharia-love  ) = de mange religiøse regler - som skal efterleves af Muhammeds tilbedere. Så i unge kan her ( OPLYSE JER SELV ) nærmere om de "hellige skrifter" som Muhammeds tilbedere skal efterleve. Bør vore Danske Politikere udskifte ( DANMARKS GRUNDLOV ) med Koranens kvinde-undertrykkende love ???  Det er noget i ( UNGE UNDER 21 ÅR  kan begynde at overveje.

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

 • Adolf Hitler  underskrev den 31. 08. 1939  angrebsordren på Polen.

  STORPOLITIK

  HITLER og STALIN = enedes om at dele Polen mellem sig - inden de angreb polen. Mit instinkt siger mig - at noget lignende kan ske igen - også når det gælder Danmark. Der kan være en skjult aftale om, at Danmarks befolkning langsomt men sikkert - skal udskiftes med muslimer - efter den kulturaftale - som har ført frem til denne aftale - mellem det religiøse præsteskab og EU - som i 1995 havde navnet Barcalona-erklæringen og som førte frem til =

  http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

  Under disse overskrifter kan i = UNGE UNDER 21 ÅR = finde mere uddybende forklaringer om konsekvensen af mange børnefødsler og Koranens sharia-love. Der var ingen demokratisk debat i Danmark - om - EUROMEDITERRANIENAFTALEN. og EU har skrevet under på denne aftale = hvor det er en del af aftalen = at EU måske skal modtage et vist antal muslimer årligt. Det vil som sagt føre til - at vi etniske danskere er i mindretal i vores eget fædreland cirka i år 2052, når i er voksne. Det er noget i selv må analysere nærmere - frem til den ( 1. oktober 2016 )

  På  www.Sappho.dk  kan du finde følgende emner under ( artikler ) og - eller ( interview )  i arkiv =

  DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN
  TABERNES KONTINENT
  KHOMEINI - Venstrefløjens blinde øje.

  Noget kan tyde på - at vi kan kalde Europa for = TABERNES KONTINENT og vi får franske tilstande i Danmarks større byer = hvor de nye tilstande i Europa bliver = DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN. Det er min foreløbige vurdering. Hvad er jeres vurdering ???
                MIN KRISTNE GUD SIGER = HÆVNEN ER MIN

  Da jeg er Kristen - så ønsker jeg ikke - at fornægte min ( danske og kristne kulturarv ) så et af mine spørgsmål er = hvordan kan jeg medvirke til - at bevare vores danske og kristne Kulturarv, med fredelige midler ???  Det vil jeg komme ind på senere. Først vil jeg lige præsentere min opfattelse af islam og Koranen. Mine teorier kan være forkerte - så det er noget i = UNGE UNDER 21 ÅR = må analysere nærmere - frem til den ( 1. oktober 2011 ) Mine to teorier er følgende =

  ISLAM ER EN HÆR - DER ER FORKLÆDT SOM EN RELIGION

  KORANEN ER EN BOG OM KRIGSKUNST = DER ER = FORKLÆDT SOM EN RELIGIØS BOG - SOM EN SLAGS MUSLIMSK BIBEL.

        

 • Disse to teorier er svære at debattere i det offentlige rum = fordi Dansk Lovgivning allerede fik indført en Racisme-Paragraf 266b - der betyder - at enhver ytring - der kan fornærme en muslim - kan føre til krænkelse af muslimer. Så på dette punkt - er der i Danmark i virkeligheden censur - hvis nogen i Danmark ønsker at finde frem til ( SANDHEDEN ) om islam er = en hær forklædt som religion ??? og om KORANEN = er en bog om en militær erobringsideologi = der er forklædt som en slags hellig bog - på linje med de Kristnes bibel ???

  MUHAMMED DØDE I ÅR 632

  Islam forskere er enige om - at Muhammed døde i år 632. På et tidspunkt blev Muhammed smidt ud af Mekka og drog til Medina med sin hær, og byggede som det første en Moske - og kaldte islam for en religion. På denne måde mener jeg - at Muhammed forvandlede sin hær til en religion. Fremtidens islam forskere må analysere om min vurdering kan være korrekt.

  OM SELVE KORANENS TILBLIVELSE


 • Det nævnes i den bog - jeg har læst om = Muhammeds liv = som også hedder = Muhammeds liv = at Muhammed deltog i 27 militære træfninger af forskellig art - og personligt deltog i  ni af disse kamphandlinger - og trak sig ud af alle 27 militære træfninger som sejrherre. Muhammeds efterfølgere som militære ledere blev vist nok kaldt for kaliffer. Da Muhammed ikke selv kunne skrive - så må en af de fire senere kaliffer - have besluttet sig til - at Profeten Muhammeds militære strategi - skulle skrives ned i en bog - således at kommende generationer kunne bruge denne bog om Muhammeds militære erobrings-strategi. Da islam allerede da - var blevet kaldt en religion - så kunne det være nærliggende - at gøre dette i en muslimsk udgave af en bibel som blev til Koranen. Om denne teori er rigtig - det må fremtidens islam forskere gå mere i dybden med.  Jeg mener at have læst - at en eller anden af Muhammeds efterfølgere beordrede Muhammeds liv nedfældet af historikere. Det skulle så have ført til resultatet = Koranen.

  MUHAMMED SOM HÆRFØRER

  Muhammed var en hærfører - med suveræn magt og meget store personlige ambitioner. Det står i flere militære bøger om krigskunst - at jo større en hær er - jo større chancer er der for at vinde i en militær træfning. Ud fra dette militære formål - så har Muhammed åbenbart sammensat ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) således at denne børneopdragelse tjente dette militære formål - at have flere soldater end sine fjender. Sammensætningen af denne ( Børneopdragelse i muslimske hjem ) kombineret med mødomskontrol - ved hjælp af familiehenrettelser ( æredrab ) var medvirkende til - at børn født af muslimske kvinder til stadighed var under - den muslimske hærleders kontrol .

  FLERE TEORIER OG HYPOTESER   www.islam-info.dk 

  Ingen undslipper islams jernhårde diciplinære system - hvis det er Koranens religiøse tekster - der skal følges. Også muslimske mænd er tvunget ifølge Koranen til - at være muslim fra fødsel til døden. Disse to sharia-regler ( APOSTAT og APOSTASI ) betyder - at enhver - både kvinde og mand -der forlader islam - skal myrdes. Som de siger på DR 1 - somme tider ( velkommen indenfor men fortryder du - og vil fravælge islam igen - så er Koranens militære sharia-dom klar - den siger dødsstraf. Her i Danmark - hvor Danmarks Grundlov endnu er fungerende - så bruges denne dødsdom ikke med fuld kraft i Danmark endnu.

  Er du født som muslim - så er du født som Muhammeds slave - fordi Koranen har dødsstraf, for at fravælge islam som din religion. Det er også noget i =UNGE UNDER 21 ÅR = bør studere nærmere - på disse links der viser Koranens indhold.
  Faktisk bør i på jeres ugentlige møder - gennemgå hvad der står i Koranen under følgende overskrifter =

  www.islam-info.dk   et internet-leksikon om Koranens indhold.

  KVINDER
  KOLONIALISME
  REN UREN
  TØRKLÆDE
  TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
  TØRKLÆDER
  VANTRO
  STENING
  JIHAD  = at udbrede islam med sværdet.
  APOSTAT
  APOSTASI
  ÆGTESKAB
  BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM  EN GOD GENERAL

  En god General studerer sin fjende meget nøje - inden han går i krig - for at kende sin fjendes både stærke og svage sider. Er religionen islam en ven eller en fjende ??? Efter min opfattelse er Koranens sammensætning af Suraer = et militært et militært erobrings-system ??? Derfor er islam efter min opfattelse en fjende. Der findes etniske danskere der finder - at islam er en kulturel berigelse af Danmark. Spørgsmålet er - hvor meget de kender til Koranens indhold ??? Hvilke bøger har vore Politikere læst om islam ???  Hvem kan vide dette ???

  RATIONEL ANALYSE AF ISLAM I DANMARK

  KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
  FORSVAR FOR RATIONALITETEN
  filosoffens bog er udkommet på
  INFORMATIONS FORLAG
  isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008

  http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

  SÅDAN SER FILOSOFFENS BOG UD.
  Som i hørte filosoffen sige i - sit foredrag om islam - så samlede Muhammed al religiøs - verslig - og Politisk magt. Det betyder efter min opfattelse - at den muslimske ( ulama ) administerer al magt - inden for disse områder =

  Politik
  kultur
  jura
  militæret
  økonomien
  religionen


  Muhammeds tilbedere har derfor = efter min opfattelse = pligt til ifølge Koranen = at bruge de muligheder - der ligger inden for disse områder - til at få al religion på jordkloden til - at tilhøre Allah eller Muhammed - og om nødvendigt med vold. Erter min opfattelse er det - hvad der sker - næsten overalt her på jordkloden. Det kan i som nævnt - læse mere om på disse  links =

  KRISTENFORFØLGELSER I VERDEN - AFSNIT D - Niels Erik Søndergårds ...

   - 5 besøg  - 22.28

  Lidt mere oplysning findes på dette link =  www.forfulgt.dk  MUHAMMEDS PLAN = MANGE BØRNEFØDSLER

  Muhammeds plan om  mange børnefødsler - iværksat  for cirka 1400 år siden - har nu udviklet sig efter - Muhammeds militær-strategi i Egypten - og så sker der det - som er beskrevet af = Gunnar Heinsohn = som der kan læses mere om på = www.Sappho.dk = under interview som findes under overskriften = TABERNES KONTINENT  I Sapphos arkiv.

  Vi skriver februar 2011 - og efterhånden bor der flere mennesker end Egyptens land kan forsørge - og så kommer oprøret - og den store udvandring - ganske som Muhammed planlagde det for cirka 1400 år siden. Det er muligt, at der tales om et oprør - hvor Egyptere måske vil opnå noget - der ligner demokrati - hvis hæren i Egypten tillader dette.

  MIN VURDERING OM EGYPTEN =  19. februar 2011

  Uanset hvem der vinder magtkampen vil Egyptens befolkning stadig være muslimer - der vil chikanere eller udrydde de kristne - der kommer i nærkontakt med. Det er ikke alle af Muhammeds tilbedere - der tilhører Muhammeds kamptropper -  og disse Muhammedanere er fredelige nok - men de trofaste bedende kamptropper - kan efter min opfattelse blive beordret til - chikane af muslimer. Skulle en gruppe muslimer selv - uden ordre tage initiativ til at myrde kristne - så siger koranen - at disse muhammeddanere kun har udført den forhådsordre der står i Koranen om - at alle der ikke er muslimer skal elimineres. Min vurdering kan være forkert ??? Hvad er din vurdering  ???-
 •   Besøg evt.  http://www.radioholger.dk/    På dette link kan du høre mere om 266b og høre meget andet interessant.  I = UNGE UNDER 21 ÅR = kan høre mere om = OPRØRET I NORDAFRIKA = på Radio Holger.  Husk også på = at mine vurderinger kan være helt forkerte. Det har i helt frem til den ( 1. oktober 2016 )  til at kontrolere.  DER ER NOGET ANDET - DER UNDRER MIG.

  Hvorfor skriver Socialdemokratiets Kulturordfører - Hr MOGENS JENSEN - en kronik om - at vi skal gøre mere plads til - islam i Europa. Hvorfor har EU givet ordre til deres danske = budbringer = om at gøre mere plads til islam i Europa ???  Denne kronik kan læses på dette link.

  Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor  ???

  En ny udgave af en særlig - Europæisk udgave af islam - anser jeg for meget usandsynligt - ja, direkte umuligt - Fordi der ikke er flyttet et komma i Koranen i over 1000 år - samt fordi intet kan udskilles fra Koranen - da indholdet er givet direkte fra Allah til Muhammeds tilbedere - igennem Muhammeds åbenbaringer.  Desuden har Muhammeds religiøse tilbedere i Ulamaen - deres egne måder at fortolke indgåede Politiske aftaler på. Jeg kan lige vise et eksempel =

  Fredsaftalen ved Hudaybiyah = En fredsaftale med Muhammed

  En afgørende begivenhed i Muhammeds liv var = fredsaftalen ved Hudaybiyah. Muhammed var draget mod Mekka med en betydelig styrke, og muslimernes håb om endelig at generobre den by, de var blevet smidt ud fra seks år tidligere, var stort. De blev  imødegået af Mekkas indbyggere, og efter nogle kampe indgik Muhammed - til muslimernes store forbløffelse - ikke bare en fredsaftale, men han fraskrev sig samtidig profetværdigheden i aftalens slutdokument.
   Muhammed beroligede dog muslimerne med, at den slags aftaler med vantro ikke har stor betydning uanset, at de er nedfældet på skrift, for hvis muslimerne frygter svig fra modpartens side, kan den slags aftaler brydes ensidigt.
   Dette har stor betydning som eksempel for islamiske ledere i dag. Yasser Arafat forpligtede i Oslo-aftalerne palæstinenserne til at anerkende staten Israel, fjerne anti-semitistisk materiale fra deres skoler og gennemføre andre tillidsskabende foranstaltninger. Dette skulle ske som forbereddelse til en endelig fredsslutning med Israel, men vakte stor utilfredshed blandt palæstinenserne. Arafat brugte på palæstinensisk TV Muhammeds eksempel i Hudaybiyah til at forklare, at den slags aftaler med vantro ikke nødvendigvis skal overholdes. Den dag i dag ( 2010 ) er hovedparten af Oslo-aftalerne ikke overholdt fra palæstinensisk side. Citat slut.


  Da Muhammeds handlinger - er forbillede for de muslimske lovkymdige i Ulamaen - så er det Muhammeds måde at holde Politiske aftaler på - der er gældende - her cirka 1400 år efter Muhammeds død. Islams lovgivnings-praksis der bruger Muhammeds handlinger som udgangspunkt - for dele af islams lovgivning kaldes for = Sunnah. Denne vurdering bør også analyseres.  Her er også noget der undrer mig - og som jeg ikke helt forstår. Hvis EU var styret af Nazister - så havde dette samarbejde mellem ( EU = Politikere ) og ( Muslimske religiøse ledere ) virket logisk.  Men sådan er det så meget man ikke forstår, når ens skolegang er beskedne 7 år.


  Engang samarbejdede nazister og muslimske religiøse ledere  nu samarbejder EU og muslimske religiøse ledere, og dermed har = EU = overtaget Hitlers tidligere position.

  Er det hvad = der kaldes fredens Projekt ???  Min opfordring til alle jer = UNDER 21 ÅR
  =  ( oplys jer selv ) frem til den ( 1. oktober 2016 )

  Med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul.
  NU GÅR PENGENE NOK ANDRE STEDER HEN = MÅSKE HERTIL ???

  TIDLIGE ÆGTESKABER  = HVAD ER FORMÅLET ???

  Da jeg for nylig nævnte til en mor, at EUs Lissabon-traktat lægger op til at legitimere pædofili, afviste hun det som en umulig, ja latterlig tanke, da pædofili jo er en grov forbrydelse!

  Men muhammedanerne kan kamouflere det som ægteskab! Akkurat ligesom man blandt muhammedanere kamouflerer prostitution med superkorte ægteskaber på - tja, måske bare en time.

  En video fra Gaza viser, hvordan firehundrede og halvtreds småpiger på omkring 10-12 år blev gift ved et massebryllup med voksne mænd i Jabalia-flygtningelejren. Det er frastødende at se på! Det er sygt!

  Stakkels ukyndige pigebørn!  Brylluppet var arrangeret af Hamas torsdag nat 30. juli med en ceremoni med henved 1000 tilskuere i den nordlige del af Gazastriben..
  Topfolk fra Hamas var til steder for at lykønske de 450 brudgomme. ”Vi fortæller verden og Amerika, at I ikke kan nægte os glæde og lykke”, sagde Mahmud Zahar.

  Hver brudgom modtog 500 dollars fra Hamas, som sagde, at dets arbejdere også havde bidraget med 5% af deres månedlige løn som tillæg til bryllupsgaven.
  Vi viser dette bryllup som en gave til vort folk, som stod fast under belejring og krig”, sagde Hamasledeen Ibraghim Salaf i sin tale….

  HVILKEN GAVE BØR BRUDEN HAVE ???
  EN SÅDAN DUKKE - MÅSKE  ???

  Kilde: ”Infidels are cool”
  http://infidelsarecool.com/ 31.7.09

 • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE