HVAD KAN CEPOS ???
HVAD KAN CEPOS ??? www.Fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her 16. februar  2011   www.sagenskerne.dk 

                       


HVAD KAN  = CEPOS  ???                   www.Google.dk 

Det påståes, at indvandringen koster det Danske samfund 15 milliarder kroner om året. En anden kilde siger - at indvandringen af fremmede koster det danske samfund  over 100 milliader danske kroner om året. Ifølge min lærdom om regning, så  giver det en forskel på over 85 milliarder kroner. Derfor bør Cepos på banen - for at forklare hvorfor der er forskel på disse to tal.  For at sige det lige ud. Vi må have Danmarks skrappeste - og ærligste hjerner i Danmark i gang - og hvis Cepos ikke kan klare denne ( regneopgave ) hvem kan kan så klare denne opgave ??? Kan Danmarks Finansministerium klare denne opgave ???  Hvad indebærer det at være indspist ??? Har dette ord indspist - noget med en af ( de 7 dødssynder = grådighed ) at gøre ??? Hvem kan vide dette ???  Det rigtige facit - har naturligvis interesse for ( DE UNGE UNDER 21 ÅR fordi det er dem der skal betale regningen - hvis de 15. milliarder kroner er en regnefejl ??? 

Svaret på dette - det vil fremtidens historie-skrivere sandsynligvis interessere sig lidt nærmere for. Hvem kan vide dette ???       ER DU DANSKER
  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD -KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???


 

Det påstås for tiden, at indvandringen koster kr. 15 mia. om året.

NW.

"... Vort udgangspunkt er, at der ligger et trecifret milliardbeløb i velfærdsforbedring for det danske samfund og venter på at blive samlet op, i takt med at indvandrerne kommer lige så godt i arbejde som de gamle danskere. .."

 

Jyllands-Posten Offentliggjort 30. december 2003 03:00

Kronik: Det nye danmarkskort har mange farver

Af Mogens Lykketoft, folketingsmedlem og formand for Socialdemokraterne, og Anne-Marie Meldgaard, folketngsmedlem og integrationsordfører for Socialdemokraterne

Socialdemokraterne mener, at der nu er styr på presset ude fra og rum til med succes at forstærke integrationsindsatsen. Vores mål om en både konsekvent og anstændig håndtering af den globale folkevandring sikres bedst under den fælles EU-paraply, skriver dagens kronikører.

Det nye danmarkskort har mange farver. I fremtidens Danmark bor mennesker af mange slags. En stor gruppe har en helt anden kulturbaggrund end de fleste af os. Nogle kom som inviterede indvandrere for at lave det grove arbejde for mere end 30 år siden. Mange er kommet til siden ved giftermål eller blevet født i Danmark, men med rødder i den gamle kultur. Mange er kommet som flygtninge fra verdens brændpunkter.

I så henseende ligner Danmark alle andre vestlige lande. De spændinger, konflikter og sociale problemer, der følger med indvandringen, er kendt i hele Europa: Mange med fremmed kulturbaggrund, der ikke kan sproget, og ikke har fået kvalifikationerne til at komme i arbejde, samles i bestemte boligkvarterer og dominerer bestemte skoler osv. Bekymringen for nye dybe sociale skel og utålmodighed med alvorlige problemer med ungdomsbander m.v. er udbredt.

Derfor er debatten om udlændinge- og integrationspolitikken forståeligt nok højt på den politiske dagsorden overalt. Det er politikernes ansvar at tage håndfast på de reelle problemer, men bidrage til at undgå at fordomme og frygt dominerer debatten.

Den giftige tone, der har præget dansk udlændingedebat siden Dansk Folkepartis fremmarch - og som i særklasse dominerede sidste valgkamp - er i sig selv ødelæggende for al integration.

Socialdemokraterne blev ramt hårdt på vores vælgertilslutning af påstanden om, at alle problemer, der findes i Danmark, skyldtes "slaphed" hos den socialdemokratisk-radikale regering. Også selv om problemerne genfindes i alle andre europæiske lande uanset regeringernes farve.

Sandheden er at arbejdsløsheden blandt de indvandrere, der er til rådighed for arbejdsmarkedet, faldt fra 35 til 15 pct. under SR-regeringen, fordi en økonomisk politik, der sikrer høj beskæftigelse, er den første afgørende forudsætning for en succesfuld integrationsindsats.

Sandheden er også, at SR tog målrettet fat på problemerne med mangelfuld integration og strammede op i reglerne for indrejse til Danmark. Men man kan kritisere os for, at vi ikke gjorde det stærkt nok og tidligt nok, og at vi havde problemer med at lægge en præcis linie.

Derfor har Socialdemokraterne brugt tiden i opposition til i en meget grundig debat internt i partiet at lægge en ny, entydig kurs. Det er en ofte gentaget men stadig lige falsk påstand, at vi har lagt os fladt ned og accepteret den borgerlige regerings kurs.

Vi har tværtimod meget klart præciseret vores egen linie - både hvor vi er uenige, og hvor vi er enige med Venstre og de konservative.

Vort udgangspunkt er, at der ligger et trecifret milliardbeløb i velfærdsforbedring for det danske samfund og venter på at blive samlet op, i takt med at indvandrerne kommer lige så godt i arbejde som de gamle danskere.

For os betyder integration ikke, at vi skal ende med alle sammen at klæde os ens, spise det samme og tilbede den samme gud.

Derfor skal gensidige fordomme og modvilje mellem gamle og nye danskere brydes ned. Der er alt for mange eksempler på det modsatte.

Når Dansk Folkeparti vil hive tørklædet af indvandrerpigerne og sende dem i svømmehallen med fremmede mænd, er det ren symbolpolitik. For det er ikke af bekymring for pigernes integration og tilpasning til danske forhold, men for at nære harmen hos de danskere, som føler sig noget sig stødt af gammeldags muslimske normer.

Når regeringen har indført en alt for lav starthjælp og ikke vil afskaffe den, selvom den ikke får flere i arbejde, er det også ren symbolpolitik. For når starthjælpen ikke virker, er regeringens eneste formål at vise de mest indvandrerkritiske danskere, at de tør gøre forskel på "vores egne" og "de fremmede".

Socialdemokraterne afviser skræmmekampagne og symbolpolitik.

Vi insisterer på at stille krav både til gamle og nye danskere og til samfundets indsats for at bane vejen for ordentlig integration.

Investeringerne i integration er dé udgifter, der har det allerhøjeste afkast for det danske samfund.

Derfor bebrejder vi den borgerlige regering, at den gennem tre finanslovsforlig i træk med Dansk Folkeparti har svækket og svigtet integrationsindsatsen for at fremskaffe besparelser, der kan bidrage til at finansiere det såkaldte skattestop:

Regeringen og Dansk Folkeparti fastholder startydelsen med den begrundelse, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. Men sandheden er, at de fleste, der rammes af startydelsen, endnu slet ikke har fået forudsætninger for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Man behøver bare at tænke på et traumatiseret torturoffer, som vi har givet asyl og derefter henviser til starthjælp. Det er ikke anstændigt.

Der skæres ned på uddannelsesindsats, der kan lette integrationen. Et flertal i Folketinget dropper garantien for unge, der vil have en faglig uddannelse ved at skære dramatisk i adgangen til skolepraktik. Og det vil desværre ganske særligt ramme unge danskere med et fremmed navn, fordi de erfaringsmæssigt har særlig svært ved at få en praktikplads.

Vi har også brug for et løft til en række skoler i netop disse byområder, hvis folkeskolen skal sikres høj kvalitet overalt i landet. Vi skal gå op imod udviklingen af "hvide" og "sorte" skoler, fordi nogle skoler får så mange børn med mangelfulde danskkundskaber, så mange gammeldanske familier flytter deres børn til private skoler af frygt for at de ikke lærer nok.

Kommunerne skal have de nødvendige redskaber til at bryde denne onde cirkel og blive i stand til at levere en folkeskole, som både gamle og nye danskere kan være tilfredse med. Det skal de have ved at insistere på, at børnene kommer i børnehaver, og der lærer bedre dansk, inden de begynder i skolen. Det skal de ved at justere på skoledistrikterne. Men de skal også have midler til et særligt løft i kvaliteten af de skoler, der ikke desto mindre har uforholdsmæssigt mange tosprogede børn.

Derfor har Socialdemokraterne i vore forslag til finanslov reserveret 500 mio. over de næste fire år præcis til at løfte lærerindsatsen, gøre klasserne mindre, og forbedre undervisningsmaterialer og omgivelser i disse skoler. Det skal blive spændende og spraglede og være i stand til i fremtiden at tiltrække både gamle og nye danskeres børn. Desværre er der ikke en krone til formålet i den endelige finanslov, sådan som VK og Dansk Folkeparti har bestemt den.

Vi skal også gøre meget mere for at hjælpe flygtninge i nærområderne. Men vi skal også respektere vore internationale forpligtelser til at modtage individuelt forfulgte mennesker her i Danmark.

I 1990'erne måtte vi sande, at familiesammenføringer skabte en større indvandring end beregnet.

Problemet ved denne indvandring via giftermål er, at den meget ofte er i strid med interesser og ønsker hos de unge, der er vokset op i Danmark og ønsker samme frihed som andre danskere til at vælge deres ægtefælle. Imidlertid er slægtens kulturelle pres for at arrangere ægteskaber oftest uimodståeligt, og det er umuligt at sondre meningsfyldt mellem tvang og arrangement. I de fleste af disse ægteskaber indbygges et nyt, stort integrationsproblem i det danske samfund og ofte meget uharmoniske familier.

SR-regeringen gennemførte visse begrænsninger i adgangen til familiesammenføring her i landet.

Efter regeringsskiftet i 2001 har Socialdemokraterne støttet en 24-årsregel for familiesammenføring her til landet. I eftersommeren 2003 indgik vi en aftale med V og K om udformningen af de særlige regler for tilknytning til Danmark som forudsætning for, at et par kan slå sig ned her i landet. Her gik vi ind og medvirkede til at lempe de regler, som V, K og DF i første omgang havde lavet, så mennesker, der har boet her 28 år eller været danske statsborgere i 28 år, helt fritages for at blive bedømt på tilknytning, når de vil gifte sig. Det gjorde vi for at minimere urimelige konsekvenser for dem, der af egen fri vilje og kærlighed gifter sig hen over grænserne.

Men vi gjorde det også, fordi vi er enige i, at det er nødvendigt at fastholde en udgave af tilknytningskravet. Mange unge danskere af anden etnisk oprindelse ønsker dette for at have et rygstød til at gøre op med forældrenes og bedsteforældrenes tyranni om, hvem de skal giftes med.

Man kan selvfølgelig som de radikale mene, at staten ikke skal blande sig i giftermål - eller rettere: Hvor man skal bosætte sig for at blive gift. Men pointen er, at der for mange unge i nogle af indvandrermiljøerne er andre, der blander sig på en helt urimelig måde. Derfor er de aftalte regler nødvendige en årrække frem. For at sikre den personlige frihed hos et stort antal unge med indvandrerbaggrund.

Vi mener til gengæld, at der nu er styr på presset udefra og rum til med succes at forstærke integrationsindsatsen.

At få styr på indvandringen og få en langt mere effektiv integration er jo et påtrængende behov i stort set alle EU-lande.

Vores mål om en både konsekvent og anstændig håndtering af den globale folkevandring sikres bedst under den fælles EU-paraply. I det lange løb kan målene ikke effektivt fastholdes i et Europa med internt åbne grænser uden, at vi er med i EU's fællesskab også om udlændingepolitikken.

Bertel Haarder sagde på en høring i maj om EU's fælles asyl- og indvandringspolitik, at »hvis Danmark ikke havde haft sit forbehold, er der ingen tvivl om, at vi også havde kunnet skabe plads for en 24-års-regel, fordi kompromiset blev indgået på den måde, at der blev plads til alle landenes særlige afvigelser«.

Regeringen har altså selv sagt, at vi kan opretholde vores strammere familiesammenføringsregler, selv om vi dropper retsforbeholdet. Samtidig ville det give os den stemme ministeren efterlyser. Det er i vores øjne en win-win situation.

I en lidt senere fase må det også blive krystalklart, at der ikke er nogen målkonflikt mellem EU's og Danmarks udlændingepolitik, - og så kan vi i bred enighed beslutte at gå med på fælles regler også her.    Citat slut          ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD -KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???Er socialdemokrater Danskere = hvordan ved de det ???Denne artikel eller Kronik slutter med - at så kan Socialdemokratiet i fuld enighed tilslutte sig - EUs - indvandrings-politik - fordi det er krystalklart - at der ingen målkonflikt er - mellem socialdemokratiets og EUs indvandringspolitik.

Det stiller spørgsmålet = hvad er EUs indvandringspolitik ??? Det har socialdemokratiets - Kulturordfører Hr Mogens Jensen redegjort for i en kronik i Jyllandsposten. Socialdemokratiets indvandrings - politik - der kan læses i denne kronik =


Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor???

Hvorfor skal Danmark gøre plads til = religionen islam i Europa ???  Kan det skyldes - at der i EUROMEDITERRANIENAFTALEN er en aftale om - at EU er forpligtiget til - at tillade et vist antal indvandrere - fra visse muslimske lande ???  Lidt om indholdet af denne aftale på dette link =

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsansEr det specielt muslimer fra disse lande - der skal gøres plads til i Europa - og dermed også i Danmark ??? Hvem kan vide dette - helt konkret ???  Socialdemokratiet - måske ???

Euromediterranien-aftalen indgået mellem EU, Marokko, Algeriet, Tunis, Ægypten, Jordan, Det Palæstinensiske Selvstyre, Syrien, Libanon, Tyrkiet og Israel.

Betyder denne aftale - fri indvandring af muslimer - fra disse lande til hele - Europa og dermed også til Danmark ??? Hvad er din vurdering  ???

        Personligt ville jeg ikke have noget imod et - samarbejdende - EU - hvis Lissabontraktaten hvilede på et kristent Grundlag - men det gør det ikke. Det giver plads til - at en anden gud eller religion kan erstatte Kristendommen i Europa. Vi mennesker er religiøse væsener - og et - EU - har også brug for religiøse ceromonier - ved begravelser - så hvilken guddom der indtager Kristendommens plads i Europa - kan der jo tænkes lidt dybere over - men med denne hemmelige Kulturaftale ved navn = Euromediterranien-aftalen = så har alle Danmarks indbyggere og Danmarks vælgere jo lov til - selv at vurdere - hvad vej de politiske vinde blæser i fremtidens Europa. Hvad er din vurdering ???HVORDAN OVERHOLDER MUHAMMEDS TILBEDERE SÅ POLITISKE AFTALER. HER ER SÅ ET EKSEMPEL PÅ HVORDAN DE GØR DET =

Fredsaftalen ved Hudaybiyah = En fredsaftale med Muhammed

En afgørende begivenhed i Muhammeds liv var = fredsaftalen ved Hudaybiyah. Muhammed var draget mod Mekka med en betydelig styrke, og muslimernes håb om endelig at generobre den by, de var blevet smidt ud fra seks år tidligere, var stort. De blev  imødegået af Mekkas indbyggere, og efter nogle kampe indgik Muhammed - til muslimernes store forbløffelse - ikke bare en fredsaftale, men han fraskrev sig samtidig profetværdigheden i aftalens slutdokument.
 Muhammed beroligede dog muslimerne med, at den slags aftaler med vantro ikke har stor betydning uanset, at de er nedfældet på skrift, for hvis muslimerne frygter svig fra modpartens side, kan den slags aftaler brydes ensidigt.
 Dette har stor betydning som eksempel for islamiske ledere i dag. Yasser Arafat forpligtede i Oslo-aftalerne palæstinenserne til at anerkende staten Israel, fjerne anti-semitistisk materiale fra deres skoler og gennemføre andre tillidsskabende foranstaltninger. Dette skulle ske som forbereddelse til en endelig fredsslutning med Israel, men vakte stor utilfredshed blandt palæstinenserne. Arafat brugte på palæstinensisk TV Muhammeds eksempel i Hudaybiyah til at forklare, at den slags aftaler med vantro ikke nødvendigvis skal overholdes. Den dag i dag ( 2010 ) er hovedparten af Oslo-aftalerne ikke overholdt fra palæstinensisk side. Citat slut.DENNE OPLYSNING ER FUNDET I EN BOG AF = ROBERT SPENCER =

Videoer til robert spencer
Robert Spencer on islam
4 min. - 28. jan 2006
Uploadet af Dreadmore

youtube.com
Robert Spencer - The Crusades, Fact & Truth ...
9 min. - 20. maj 2009
Uploadet af ErenicusMANGE SOCIALDEMOKRATER KENDER IKKE KORANENS INDHOLD. DET SOM SOCIALDEMOKRATER BØR VIDE - DET ER AT ( DE 10 BUD ) FINDES IKKE I KORANEN. HER PRÆSENTERER JEG NOGET AF KORANENS INDHOLD - PÅ DISSE LINKS. HER KAN ALLE = UNDER 21 ÅR = OPLYSE SIG SELV = FOR DET ER JO = DERES FREMTID = DET DREJER SIG OM.

www.islam-info.dk        Koranen           artikeldatabase.

Her kan alle - der ikke kender nærmere til Koranens indhold oplyse sig selv nærmere på dette internet-leksikon om Koranens indhold under disse overskrifter =

KVINDER     her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med sværdet.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEMMin opfattelse af Koranens ( Taqiya ) giver muslimske religiøse ledere mulighed for - eller pligt til - at lyve - når det fremmer udbredelsen af islam. Derfor kan imamer med opbakning i deres religion - roligt påstå at islam er = Fredens religion. Hvis det er korrekt - så ville freden have sænket sig i disse muslimske lande =

Afghanistan Albanien Algeriet Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Benin Brunei Darussalam Burkina Faso Cameroun Comorerne Djibouti Egypten Elfenbenskysten Forenede Arabiske Emirater Gabon Gambia Guinea Guinea-Bissau Guyana Indonesien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mozambique Niger Nigeria Oman Pakistan Palæstina Qatar Saudi-Arabien Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Syrien Tadsjikistan Tchad Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Usbekistan Yemen

SPØRGSMÅLET ER SÅ = HVORDAN FUNGERER MUSLIMSKE SAMFUND. JESUS HAR SAGT = FALSKE RELIGIONER = SKAL KENDES PÅ DERES FRUGTER. HVAD ER ISLAMS FRUGTER I DISSE MUSLIMSKE LANDE ???

Muhammed fastlagde ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) for cirka 1400 år siden - inden sin død i år 632. Det er en streng opdragelse for pigerne i muslimske hjem, og er de ikke jomfruer på bryllupsnatten - når familierne bortgifter dem - så kan straffen være - en familiehenrettelse. Dette opdragelsesmønster gør samtidigt - at unge muslimske mænd ikke har naturlig omgang med unge muslimske mænd - hvilket kan have den virkning - at unge muslimske mænd - har større motivation for - at voldtage unge kvinder - der ikke bærer tørklæde. Så hvad siger Koranen, om unge muslimske mænd - der voldtager kvinder der ikke er muslimer ??? Ja det må i unge socialdemokrater selv analysere nærmere - eventuelt på dette internet-leksikon om Koranens indhold  = www.islam-info.dk 
Besøg eventuelt også  = www.forsvarspartiet.dkMIN OPDRAGELSE - I ET KRISTENT SAMFUND =

                       


JEG PRÆSENTERER LIGE ( DE 10 BUD ) HER =

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste til

Jeg er opdraget til - at jeg ikke må slå ihjel. Jeg er opdraget til - at jeg ikke må stjæle. Min kristne Gud - beder mig ikke om at slå nogen ihjel - der ikke er troende kristne. Det giver mig et indre kompas om - hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Jeg er født i 1945 - og har taget min tørn - for at medvirke til at opbygge ( socialdemokratiets store succes ) velfærdssamfundet - for det stred ikke imod min kristne tro - at gøre noget for de svageste i vores samfund. Men hvordan analyseres kristendommen i Danmark - set ud fra en rationel indfaldsvinkel. Det klarer filosoffen - KAI SØRLANDER =

KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008
http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727Som - KAI SØRLANDER - nævner - så samlede Muhammed al religiøs og verslig magt i sin egen person, og denne alsidige magt er samlet i Koranen - og udøves stadig af islams religiøse præsteskab. Hvad omfatter så al religiøs og verslig magt i Koranen så. Efter min opfattelse - så omhandler denne alsidige magt =

Politik
kultur
jura
militæret
økonomien
religionen

så efter min forståelse - så er en Moske et =

Et Politisk magtcentrum
Et Kulturelt magtcentrum
Et Juridisk magtcentrum
Et Militært magtcentrum
Et økonomisk magtcentrum
Et religiøst magtcentrum

og det er efter min opfattelse en mulighed og måske også en pligt - at bruge disse magtmuligheder til at udbrede islam. Min vurdering kan være forkert. Hvad er din vurdering ???

Det var i Medina - at Muhammed i år 622 - forklædte islam som en religion - og denne forklædning af Hæren islam som en religion - er blevet forvandlet til en sandhed - der efterhånden er blevet en kendsgerning.

Hvis vi ser på islams handlinger gennem en 1400 år lang periode - så har islam =

brugt Politik til at udbrede islam
brugt kultur til at udbrede islam
brugt Jura - nemlig - sharia-love - til at udbrede islam
brugt militær magt - til at udbrede islam
brugt økonomi til at udbrede islam
brugt religion til at udbrede islam

Min opfattelse af islams handlinger igennem 1400 år bør naturligvis gennemgåes af seriøse historie forskere af islam - for at analysere - at mine teser eller teorier om islam er korrekte. Min teori om islam er - at islam oprindeligt var og er =

ISLAM ER EN HÆR - DER ER FORKLÆDT SOM RELIGION

KORANEN ER EN BOG OM KRIGSKUNST = FORKLÆDT SOM EN HELLIG BOG - PÅ LINJE MED DEN KRISTNE BIBEL.

SHARIA-LOVENE ER EN MILITÆR LOVGIVNING = BRUGT I KRIGSTID - FORKLÆDT SOM EN DEL AF EN HELLIG RELIGION.

Min vurdering kan være forkert. Hvad er din vurdering ???KULTUREL KRIG - HVAD KAN DET VÆRE ???
 
Ifølge den afdøde socialdemokrat og filolog ( Hartvig Frisch ) så var kultur = et folks daglige vaner. Islam prøver energisk og vedvarende - at forandre = DET DANSKE FOLKS = daglige vaner.

Videoer til et delt folk
Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
23 min. - 25. sep 2008
Uploadet af Snaphanen dk

video.google.com
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.comUDBREDELSE AF ISLAM - VED HJÆLP AF SHARIA-LOVE

Da islams - sharialove er guddommelige - så står islams ( tidligere militærlove ) ifølge koranen over menneskabte love - og det giver følgende udslag - overalt på jordkloden - hvor der er en større samling af muslimer - så indfører muslimer deres egen parallel-lovgivning. Det ses i Frankrig og England og Danmark. Derfor kan en muslimsk dommer finde på, at dømme en muslim til død ved hængning - fordi diciplinen er for slap. Dette er en sådan militære love fungerer i krigstid.ISLAM UDBREDES VED HJÆLP AF = MILITÆR MAGT

Islams militære styrke bruges til - at udbrede islam og bruges til at fastholde magten  - i de erobrede områder - hvilket betyder at de militære magtmidler også bruges til fastholde magten i erobrede lande og områder. Et af de militære magtmidler er terrorangreb - som blev brugt i mod USA - Da WORLD TRADE CENTER og PENTAGON blev angrebet. Det er en forsættelse af islams historiske militære angrebs-strategi.

Besøg eventuelt =  www.terror.fredogfrihed.dk  

Besøg evt. også  www.pokerpartiet.dk  TALLENES TALEISLAM UDBREDES VED ANVENDELSE AF PENGE

Islam udbredes ved hjælp af økonomiske midler nemlig penge. Det betyder - at det er vigtigere at bygge en Moske - end at bruge midlerne til - at skaffe arbejdspladser til sine egne borgere i de muslimske lande. Min vurdering kan være forkert - men den videre debat må i et demokratisk samfund naturligvis tages i det offentlige rum - hvor ytringsfriheden hersker. Som alle danskere naturligvis ved, Så bygger Muhammeds religiøse tilbedere mange moskeer i Europæiske lande - og kalder endda nogle af disse Moskeer for - erobrermoskeer. At muslimske penge også bruges til forretningsmæssige invisteringer i Vesten, kan bekræftiges på dette link =

Sharia finans = jihadKORANEN  BRUGES NATURLIGVIS OGSÅ TIL UDBREDELSE AF ISLAM - MEN OGSÅ TIL AT FASTHOLDE DEM - SOM ER FØDT MUSLIMER.

Lige som en hær i krig - så er der dødsstraf for at forlade islam. Det kaldes ( apostat eller apostasi ) og betyder dødsstraf for at forlade religionen islam - akkurat som i en militær hær - der er i krig. Kvinder i islam - er også under skarp diciplin. Da islams hær skal kunne erobre hele jordkloden - så kræver det mange soldater - og med islams indbyggede kultur - så er der ( familie-henrettelser ) kaldet ( æresdrab ) af de unge piger - hvis mødommen ikke er intakt på bryllupsnatten. Formålet er, at også ufødte børn skal tilhøre hæren islam. Hæren islams målsætning er jo klar. Der skal være soldater nok - til at erobre hele jordkloden. Denne militære målsætning styrkes også af Koranens love - omkring ægteskaber og familie-lovgivning.Min vurdering af islam kan forkert = Hvad er din vurdering ???      ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD -KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???INDVANDRING GIVER ( HÆREN ISLAM ) DOBBELT FORDEL.

Den store indvandring til Danmark - den svækker også Danmarks økonomi ret betragteligt. Men hvis et land eller en Nation skal betragtes som en organisme - der skal fungere nogenlunde - for at opretholde sin økonomi - så er Danmarks indre økonomiske funktions-duelighed også betydeligt svækket.

DET ER MIT HÅB AT I UNGE ( UNDER 21 ÅR ) VIL ANALYSERE ISLAM GRUNDIGT ( PÅ JERES UGENTLIGE MØDER ) inden den ( 1. oktober 2016 ) GANSKE ENKELT FORDI DET ER ( JERES FREMTID ) DET DREJER SIG OM. DET KAN I GØRE MED UDGANGSPUNKT I DISSE LINKS =

www.kulturpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.sagenskerne.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk

http://www.google.dk/MIN VURDERING KAN VÆRE FORKERT = HVEM KAN VURDERE DET ???

Nu kunne det være fristende med en debat i det offentlige rum - om mine teorier om islam - har noget med ( sandheden ) og ( virkeligheden ) at gøre - men hvem har lyst til det - så længe den såkaldte Racisme-paragraf 266b og blasfemi-paragraffen er dele af dansk lovgivning. Og hvad skyldes denne forståelige tilbageholdenhed af en åben debat om islam i det offentlige rum så ??? Det skyldes at Danmark Folketing - i det herrens år = 2011 = endnu ikke har fjernet disse to love - fra Danmarks Lovgivning.

HER ER FLERE BEGRUNDELSER =

Nemlig at alle der siden 266b har tilladt sig at ytre sig om islam - er blevet anklaget efter Paragraf 266b siden 1971 - da denne paragraf 266b blev indført i dansk lovgivning. Her er nogle eksempler på dette = men først en lille opgave = til alle jer unge der er =UNDER 21 ÅR = HER I 2011.

Er al-Azhar moskeen en modpol til = Pentagon i USA ???

 • Billeder af al azhar

   - Rapporter billeder

 • al-Azhar - Den Store Danske

  moské i Cairo, der også huser et universitet og flere skoler. Al-Azhar blev opført af fatimiderne i 969, da de efter erobringen af Egypten etablerede sig i ...
  www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/.../al-Azhar - Cached


  HVAD HAR JESUS HAR SAGT OM  SANDHEDENS SENDEBUD ???

  Videoer til mogens glistrup

  Mogens Glistrup på slap line (1af2)
  9 min. - 9. nov 2008
  Uploadet af sorensenallan

  HVIS SANDHEDEN ER FOR AFSLØRENDE = BØR MAGTHAVERNE SÅ LUKKE MUNDEN PÅ SENDEBUDET MED 266b PARAGRAF ???  

  Peter Neerup Buhl & Mogens Glistrup Retssagen mod Islamlobbyen "De

  Jeg tillader mig, at citere fra dette
  Peter Neerup Buhl og Mogens Glistrup link.   Citat

  Fælles for de muslimske lande er en uhæmmet ødelæggende befolkningstilvækst, som kan begrundes i islams holdning til antikonception.  citat slut

  Kan denne udtalelse straffes efter paragraf 266b  ???

  PRAGRAF  266b

  Ud over Mogens Glistrup,  hvem er så blevet anklaget efter Paragraf ( 266b ) og hvem er også blevet dømt efter Paragraf 266b ???  Jeg ved følgende er anklaget efter denne utilregnelige  ( gummiparagraf ) nemlig Radio Holger =

    Besøg evt. http://www.radioholger.dk/   På dette link kan du høre mere om 266b og høre meget andet interessant.


  også andre er anklaget efter paragraf 266b

  FORMAND FOR TRYKKEFRIHEDSSELSKABET
  LARS HEDEGAARD OGSÅ OFFER FOR 266b


  Læs nærmere på  =  www.Sappho.dk  

  af Jette Plesner Dali  Også Folketingsmedlem Hr Jesper Langballe har været anklaget efter Paragraf 266b . Han valgte at tilstå - fordi intet forsvar er muligt - når man først er anklaget efter krænkelses-paragraf 266b - så er intet forsvar muligt. Selv BANANREPUBLIKKER - har svært ved at overgå Paragraf 266b manglende mulighed for forsvar i retsalen.

  Når der ikke er plads til sandheden i et dansk retslokale
  En anklagets sidste ord - om §266 b
  så kan det blive nødvendigt at sige sandheden udenfor.

  Jeg har naturligvis observeret  at - SANDHEDEN - ikke er velkommen i en dansk retsal. Derfor er  SANDHEDEN henvist til forskellige internetsider. Nogle af disse internet-sider kan findes på  www.kulturpartiet.dk

  DANMARK ER EN KRISTEN NATION ???

        


           

               Er jellingestenene Danmarks Dåbsattest ???  www.fortidensJelling.dk     JESUS SAGDE =  JEG ER SANDHEDEN OG VEJEN

  Det betyder efter min opfattelse - at der igen bør blive plads til = SANDHEDEN = i vores danske retssale. Uden plads til = SANDHEDEN = i vores danske retssale - så vil vores danske jurister være løgnens tjenere. Her i februar måned 2011 - er det min opfattelse - at ansvaret for Paragraf 266b siadig findes i vores Danske Lovgivning = ligger hos Danmarks Folketing - for Danmarks Folketing har magten til - at fjerne Paragraf 266b . • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE