SLÆGTSFORSKNING

www.fornyelsespartiet.dk = 1. Januar 2013

Ny slags slægts-forskning gennem = DNA   www.Google.dk

Stammer vi alle sammen fra = Atlantis ???  Hvad siger dit = DNA ???

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

King Tut: DNA Results - YouTube

youtube.com17. aug 2012 - 2 min. - Uploadet af folklegend894m
DNA testing has shown that more than half of European men are related to King Tut, while less than 1% of ...

 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


 

 King Tut's DNA Results - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Y_zBVrgwkb4
08/04/2011 - Uploadet af planetxnews
For the First Time, King Tut's DNA is Mapped, His Family Identified, and His Ancestry Investigated.
 

Flere videoer for King Tut's DNA Results . »

 


 

På denne =  YOU TUBE - FILM  = ser vi meget kort ( et kort over )  hvor Atlantis = kunne have ligget = og denne geografiske beliggenhed af ( Atlantis ) inden det sank i havet for evigt = giver mulighed for = at vi alle oprindeligt stammer fra = Atlantis. Er det noget som kan opklares gennem slægtsforskning = gennem DNA analyser. Er det et specielt Forsknings-område = de overvejer at tage op på = Syddansk Universitet ???  Stammer Kong Tuts gener helt tilbage til = Atlantis ???  Hvilket svar kan de give på dette spørgsmål på = Syddansk Universitet ???

Annonce, der relaterer til slægtsforskning århus

 
Er slægtforskning = fremtidens mode = blandt nutidens unge ???
 

 
Siger denne jødiske kvinde = at vi alle skal blande vores = DNA ???
 

 Et multikulturelt = EU = er en global sammenblanding af = DNA.

Hvem ønsker en sådan sammenblanding af = DNA = i = EU  ???

 

Igen et af de hemmelige = Politiske møder = der har fundet sted lige siden den 1. maj 1776.

 

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 6. juni 2007 

 • I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

  Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering

  Er det = Israel = der styrer 95 procent af alle væsentlige informationer her på Jordkloden = ud fra grundtanken om = at de Sandheder = der ikke præsenteres for jordklodens store offentlighed = kan en Nationalstats logisk tænkende befolkning = derfor ikke analysere i dybden. ??? 

  STAMMER VI ALLE SAMMEN FRA EGYPTERNE  ???

   

  illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

  www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo7. dec 2010 - 15 min. - Uploadet af SphinxIotaLapis
  illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.

   

    Er der hemmelige religioner = som = Danske Hedninger = tilbeder ??? 

Kan det have noget at gøre med = at der er nogle bestemte ( DNA - gener ) der skal udryddes ??? Kan det bedst gøres = ved at blande samtlige ( DNA - Gener ) på jordkloden sammen ???

Hvilke Guder dyrkede Egyptere = før de blev mere oplyste  ???

 

14:38 illuminati are shriners masons are muslim - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo
07/12/2010 - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of allah 3.mpg by SphinxIotaLapis3,903 ...
 

Flere videoer for illuminati are shriners masons are muslim ... »

Jøders = DNA = skal åbenbart ikke blandes med = Pøbelens DNA. Hvorfor ikke ???

 Kan = DNA = have noget med en bestemt religion at gøre ???

 


 

Freemason Shriners A Group of Extraordinary Men Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Um7_Py21RIw
24/05/2009 - Uploadet af Flegetanis
Freemason Shriners A Group of Extraordinary Men Part 1. Flegetanis·6 videos. Subscribe Subscribed ...
 

 


Har = Noahs Ark = i virkeligheden været en = DNA - BANK ???

Did Enki give humans knowledge against the Anunnaki ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=HkRAxC70-to
19/10/2011 - Uploadet af JohnDoHerty2012
Who built the structure in Baalbek in Lebanon? Did Enki defy the Anunnaki law by teaching humans ...
 

 HVEM ANALYSERER =  Guds lov = SOM MOSES BRAGTE TIL JORDEN.

Det kunne jo være interessant = at analysere = Guds Lov =  ( DE 10 BUD ) for at forske i = hvordan en Nationalstat ville fungere = hvis en Nationalstat lukkede sine grænser = og lod sin lokale Nationale og lokale befolkning leve efter DE 10 BUD  ) som Moses hentede ned fra bjerget. Hvis en sådan analyse = skal finde sted = i mit fædreland = Danmark = så må vi nok gå tilbage til tiden før = 1849 = for at analysere hvordan sammenholdet var i Danmarks  befolkning før 1849 ???

Så hvornår begynder ( SYDDANSK UNIVERSITET )  at analysere hvordan =  Guds Lov  =  som Moses modtog på Bjerget = på vegne af hele jordklodens befolkning = hænger sammen og fungerer i Praksis ???  Så her er de = DE 10 BUD  ) = så nu har forskerne på SYDDANSK UNIVERSITETet udgangspunkt = for deres kommende forskning ???


 

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEM DER STÅR I BIBELEN.

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


 BØR = GUDS SEGL = FINDES I GUDS LOV =  ( DE 10 BUD ) ???

 Her er så et forsknings-spørgsmål mere = Harmonerer = (  DE 10 BUD ) = med = Kristendommens forkyndelse af Sandheden ??? Kan forskere forske sig frem til = Sandheden om Sandhederne ???

Et Forsknings-spørgsmål mere ??? Disse 10 BUD der er præsenteret her = harmonerer de med = ( DE 10 BUD ) = der står i ( Kong James ) Bibel  ???  Nu er det ikke sikkert = at Forskerne har deres Bibel med på arbejde = men findes der ikke et Bibliotek på = Syddansk Universitet = hvor der står en ( ÆGTE KONG JAMES BIBEL ) = således = at den videre forskning får = ja får et = ( SANDT ) grundlag = at bygge den videre Forskning på ???

KAN FORSKNING BLIVE TIL = POLITISK BESTILLINGSARBEJDE  ???

Hvorfor har = David Duke = en hvid hudfarve ??? Er det hans = DNA ???

www.wikipedia.net    www.Google.dk    www.sagenskerne.dk  


 Holder dette budskab = også ved det næste Præsidentvalg i = USA ???

David Duke for President? -- It's up to You! - YouTube

youtube.com14. aug 2010 - 13 min. - Uploadet af drdduke
Sign in with your YouTube Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, ... Former white supremacist David ...

 www.Davidduke.com    JESSE VENTURA SAY =  THINK AGAIN

Kan ( David Dukes ) blege = hud skyldes hans = DNA ???

Er David Duke USAs bedste bud på Præsident i USA = der ikke er Jøde ???


 

The Insanity of Christian Zionism! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=qNMFZZOOZLg
03/05/2011 - Uploadet af drdduke
http://www.DavidDuke.com DON'T LET MY VIDEOS BE CENSORED! Due to organized efforts to stifle free ...

 Flere videoer for .The Insanity of Christian Zionism! . »

 


 

Why I Left Judaism - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fGTp1Q162Gw
01/09/2010 - Uploadet af zionget
the problem is the Jews left Temple and Sacrifice to be a false religion. Jews left the real Judaism of the ...
 

 Brother NathanaelBrother Nathanael· 163 videos


Famous Masons - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kOWPOdgp1DU28. sep 2007 - 7 min. - Uploadet af bipolorprincess
A wonderful look of well known persons that are Masons.

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...

What the Freemasonic Shriners really believe - YouTube

www.youtube.com/watch?v=cIMZZsB8Wrg28. jan 2009 - 2 min. - Uploadet af mhfm1
What the Freemasonic Shriners really believe. mhfm1. Subscribe ... that the Freemasons regard Catholicism ...
 
 

 The Reptilian Manipulation of Humanity - The FULL ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Sz91F2PdyPM
28/03/2010 - Uploadet af FreedomAndTruth4All
http://www.humanitywinsilluminatilose.com David Icke and Peggy ... The Reptilian Manipulation of ...
 

  The Reptilian Manipulation of Humanity - The FULL STORY (3/8 ...

www.youtube.com/watch?v=V_gj3-s5Gw0
28/03/2010 - Uploadet af FreedomAndTruth4All
David Icke and Peggy Kane have discovered more than any other ... Reptilian Manipulation of Humanity ...
 

 


 Finder der i virkeligheden en = ( DNA-KRIG ) = sted = der har til formål = at ændre hele Jordklodens befolknings = DNA = således vi alle bliver forvandlet til onde mennesker = uden empati for vores medmennesker = eller = hele Planetens beboere =  skal forvandles til en slags = DNA = grundmateriale = eventuelt = med videre DNA grund-forskning for øje = som en Politisk målsætning   ???

Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ...

Er det kun Jøder = der ikke skal blande deres = DNA = med andre ???
 

Det skjulte findes ikke = for det utrænede øje = der ikke forstår betydningen af det sete = i et længere historisk Perspektiv. Hvem kan forklare dette lidt nærmere ??? Måske Freeman og Texe Marrs ???  Det ser ud til = at mennesker med et specielt = DNA = har deres eget skjulte sprog =

Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney ...

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10/04/2011 - Uploadet af JediWitness
Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney Spears, ... NWO and Occult researcher Freeman ...

Flere videoer for freeman and Texe »

Kan ordet ( Spejlskrift ) bruges som erstatning for ordet ( Kabbalah ) som bruges i en jødisk doktrin = om Stratetisk krigskunst = med det formål = at opnå det globale Over-herredømme. ???

Hvilket svar kan DRs sprogekspert ( Sarah Von Essen ) give på dettespørgsmål ???  

Iøvrigt = hvornår opstod ordet = Mescalero-syndromet = og er ordet iøvrigt Dansk ???


David Icke, The Lizards and The Jews [full documentary] - YouTube

www.youtube.com/watch?v=P2ypYcZ7qfw
04/03/2011 - Uploadet af theTRUTHprincess
http://www.davidicke.com The Secret Rulers Of The World Series - part 2 David Icke documentary. READ ...
 

Flere videoer for .David Icke, The Lizards and The Jews [full ... »

 


 

The Order of Death : Alex Jones : Free Download & Streaming ...

archive.org › ... › Community Video
25/04/2012
This is Alex Jones' 13th feature documentary, made in 2005. This is a follow up to Dark Secrets: Inside ...
 

 

 Var det = Karl Marx = der skrev det = Kommunistiske Manifest = sammen med = Engels = som førte til oprettelsen af det kommunistiske Parti - og var = Karl Marx = ud over at være = Frimurer  ( Freemason ) også præst i en sådan ukult - satan-dyrkende Sex-sekt = som lige er blevet Præsenteret af = Alex Jones = på dettelink lige oven over???

 

 Var = Karl Marx = også Fri-murer ???  Hvem arbejder Kommunister for ???  Det Metodologiske System = fungerer således = at den organisation = der opretter en ny organisation = også kontrollerer denne organisation - og når denne organisation igen = opretter en ny organisation = så styres denne organisation også = gennem lederen = af den senest oprettede Nationale eller Overnationale Organisation.  Så hvor mange Politiske og Faglige organisationer = er der oprettet i Danmark = efter Kommunismen første gang så dagens lys i Danmark ???  Det har jeg ikke analyseret nærmere ??? Forskellige religioner kan også oprettes efter det = Metodologiske System = bygget op ud fra en filosofisk indfaldsvinkel.  Det giver forskellige facader inden for =

Politik - Religion - Økonomi - militært - Jura - Kultur og Medie-Kontrol

Politics - Religion - Economy - Military - Law - Culture and Media Control

Karl Marx - Wikipedia, den frie encyklopædi

 • da.wikipedia.org/wiki/Karl_MarxCached - Lignende
  Karl Marx' udgav i 1848 Det kommunistiske partis manifest sammen med Engels. Denne bog var et kampskrift som redegjorde for de vigtigste marxistiske idéer ...
   
  Kan ( Den Kommunistiske ideologi ) være den ene halvdel = af det Hegelske system = og kan = den Nazistiske ideologi = være den anden halvdel = af det hegelske system.
   
  Var det fortrinsvis = soldater = fra = kristne Civilisationer = der blev dræbt i =  anden Verdenskrig ???  Hvem havde Kommandoen i = Rusland = Tyskland og England = under anden Verdenskrig ??? Havde Kinas Kommunistiske Formand Mao = denne Kommentar = ( Det er lige meget hvad farve Katten har = bare den fanger mus.
   
  Var ( Roosevelt - Stalin - Churchill og Mao ) alle Frimurere ( Freemason ) af Højeste grad ??? 

 USAs  soldater er Loyale.  Men hvem er = deres chefer  ???

U.S. soldiers are loyal. But who are = their bosses   ???


 

Walter Veith - (21) A New World Order / Total Onslaught - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with all ...
 

 

 SOLDIERS  =  JESSE VENYURA SAY = THINK and THINK AGAIN  


KAN SLÆGTSFORSKNING GENNEM = DNA = GØRES LETTERE  ???  Can Can Can  genealogical research through = DNA = made easier  ???

Jo - man kan reducere = bestanden af mennesker = her på Jordkloden. Det kan gøres på mange måder. En af måderne har vi set her i Europa = under anden Verdenskrig = gennem flere udryddelses-lejre = under anden verdenskrig.


 Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

 


 

Se Præsentationen på = Video =


 

Er der planer om at reducere = bestanden af mennesker = her på Jordkloden ???

Hvis otte ud af 10 mennesker = her på jordkloden er overflødige = som nytteløse ædere = der ikke bidrager til = at betjene jordklodens Globale elite - The higher society - her på jordkloden = og som derfor er overflødige i bestanden af mennesker her på jordkloden = så må der jo gøres noget ved det = hvis jordkloden styres af en religiøs sekt = der har den religion = at jordkloden er en levende Gudinde ???

Hvis bestanden af mennesker på jordkloden = skal reduceres med cirka  8 ud af 10 personer = så kan jeg jo godt se = at det bliver nemmere = for kommende ( DNA forskere ) at overskue deres videnskabelige = ( DNA-materiale ) i deres videre forskning. Vi må jo også erkende =  at så skal alle disse overflødige mennesker = jo fjernes = fra det offentlige rum = og anbringes  = et eller andet sted _ men bare rolig = det er der tilsyneladende tænkt på. Bare se her =

 Flere videoer for Fema Camp Coffins Investigated - YouTube »


 

JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN  and  THINK AGAIN
 

Billeder af fema camps   - Rapporter billeder

Fema Camp Coffins Investigated - YouTube

www.youtube.com/watch?v=m3zSDdm-SHI
11/09/2008 - Uploadet af boomya555
 

 U.S. soldiers  are loyal. But who are = their bosses   ???

HVEM STYRER = FEMA ???  Er det = Illuminati ???

CBS News Admits FEMA Camps Are Real | Dave Hodges – The ...

Er = FEMA = en Privat hær = der lønnes af = Rothschild-banker ???

JESSE VENTURA SAY = THINK  and  THINK AGAIN


 

Jesse Ventura's 'Mad As Hell' Press Conference - YouTube

www.youtube.com/watch?v=DE04WIB9V108. nov 2011 - 16 min. - Uploadet af amy2x
Former Minnesota Governor Jesse Ventura said he would now refer to the country of his birth as the "Fascist ...

 www.Vilde-Teorier.dk

MSNBC: PROLONGED DETENTION - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo10. maj 2012 - 7 min. - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... 3:07. Watch Later Obama's Prolonged Detention Policy ...
 

 


 

  U.S. soldiers  are loyal. But who are = their bosses   ???

JESSE VENTURA SAY = THINK  and  THINK AGAIN

Bliver USAs soldater aflønnet med = Stjålne Penge ???

 Will U.S. soldiers be paid with = Stolen Money  ???

 Jim Marrs - The Trillion Dollar Conspiracy & the NWO (2010 ...

www.youtube.com/watch?v=M2AfT8bD--M
11/01/2012 - Uploadet af LegionnairesAwaken
Bestselling author and legendary conspiracy researcher Jim Marrs has yet again exposed information that the ...
 

 

Jim Marrs: Hidden History Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=r6zG47K1Ruw
07/02/2012 - Uploadet af EPICVOYAGERS
Jim Marrs, author of "Rule by Secrecy", informs us of the Hidden History and conspiracies that myriad ...
 

  U.S. soldiers  are loyal. But who are = their bosses   ???

 JESSE VENTURA SAY = THINK  and  THINK  AGAIN  and  AGAIN


 Christianity is the service of truth. It is possible to prefer Truths = instead of = Lies. = Without being Christian. Now you Know.


 

 Why I Left Judaism - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fGTp1Q162Gw
01/09/2010 - Uploadet af zionget
http://www.realjewnews.com/ http://brothernathanaelfoundation.org/ http://brovids. com/
 

Brother NathanaelBrother Nathanael· 163 videos

 


 

 

 Images for den lille havfrue

 

 More images for den lille havfrue

 Mathæus Evangeliet  Om falske Profeter

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 )

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem 

 Hørte jeg Rigtigt = blev der sagt dette = i denne film  ???

Lad dog være med at være så bange  

for den fremtid i alligevel ikke undgår

 

Morten Messerschmidt: Falske Løfter og Løgne - YouTube

 

Feb 6, 2012 - Uploaded by EU-aktuelle Nyheder
Morten Messerschmidt præsenterer: en film om Falske Løfter og Løgne.

 ------------

 Is Islam the Catholic Church's religious Branch ???

 www.OpenDoors.org 


 Hørte jeg rigtigt = havde 90.000 Indere mistet hovedet på en dag ???

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

Bill Warner: Boko Haram IS real Islam - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=27t3uPyf8CE
May 14, 2014 - Uploaded by Ban Koran
Bill Warner: Boko Haram IS real Islam ... Bill Warner - A Taste of Islam by Children of Jewish Holocaust ...

www.Political-Islam.Com     

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral

 


 Disse 2 bøger bør alle

Konfirmander  Konfirmander

læse

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

Hvem var ombord på skibet - da Titanic sank  ???

Flere videoer for ROMAN EMPIRE rules today DVD1 - FULL ... »

 Blå Censur i EU  ???

 

 Billeder af Kort over europa

 De binder Europas befolkninger på mund og hånd = gennem regler og konventioner. Det oplyser

Mogens Camre

om på

Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 


 

Billeder af bilderberg

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

EU - Den rigtige historie: Henrik Ræder Clausen - Salling

 

 EU

Bøger alle ( Konfirmander Konfirmander ) bør læse  ???

Side 57 = Præampel = indledning til lov. el. traktat

Kend din fjende siger ( Sun Tzu )

Rød Fremmed-ordbog = uundværlig = også for Danskere der ønsker en

Karriere i EU-Systemet.


EU af Henrik Ræder Clausen (Bog) - køb hos SAXO.com

 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 Moskeen og dens rolle i samfundet

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Disse to bøger burde alle

Danmarks Konfirmander Konfirmander

der kan læse = have i Julegave

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

 • Nu var Messias kommet, den kommende jordens konge. Nimrod betragtedes som Gud og Gud skulle fødes, som et menneskebarn og denne søn fik navnet ...

 • Hvad står der i Bibelen om = Kong Nimrod  ???

   


   

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE