ER DU DANSKER ???
ER DU DANSKER www.Fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  10. februar  2011   www.Google.dk 

ER DU DANSKER  ???   Besøg evt.  www.sagenskerne.dk             ER DU DANSKER = HVORDAN VED DU DET 
???

  http://www.dendanskeforening.dk/   


     VIL DU FORSVARE = GUD = KONGEHUS = FÆDRELAND = MED DIT LIV ???HVOR ER -EUs - KRISTNE KULTURARV i LISSABONTRAKTATEN ???LIDT OM MIN KRISTNE KULTURARV - SET MED MINE ØJNE.Jeg er tilfældigvis født - den 9. maj 1945 - den dag anden Verdenkrig blev erklæret for afsluttet - og jeg så således ud på min 50 års fødselsdag =

BILLEDET ER TAGET AF KUNSTNEREN = RASMUS NØHR

Bare fordi man spiller kort om penge - så behøver man ikke at være en tyveknægt. Men det er nok sundt - med en sund skepsis.

Når det gælder banker - så er det nok sundt med en endnu større skepsis. Jeg kan i dag, den 10. februar 2011 konstatere at = Amagerbanken er gået fallit. Med mine beskedne 7 års skolegang - så kan jeg naturligvis ikke gennemskue - om det er en sund bank - der er myrdet af multinationale selskabers banker - for at opkøbe Amagerbankens værdier efterfølgende.

JACOB SKOVGAARD-PETERSEN

I en artikel eller et interview  af - OLE NYENG - i weekendavisen 4 - 10. februar 2011 på side 11. afsluttes interviet eller artiklen med følgende udtalelser - Jeg citerer =

Så man har fået denne her forretningsmands-politikerklasse, der er blevet så umådelig rig, netop fordi der ikke er konkurrence. Og  NPD er gået fra at være et parti med en ideologi til at være en kæmpemæssig plyndringsmaskine. Det er også det, folk er så afsindigt rasende over."  Citat slut.

Det er muligt - at der er noget - som jeg ikke har forstået - fra dette interview - eller den artikel som - OLE NYENG - præsentererde i Weekendavisen - men den fik mig til at tænke på = bilderberg - gruppen.  www.Google.dk 

Hvad er kæmpemæssige plyndringsmaskiner???  Nu så jeg på DRs - TV om Ikea. Igen ser vi hvad der er multinationale selskabers hobby = nemlig at undgå at betale skat til Nationalstaterne. Så når jeg tænker på EU - toget der buldrer der ud af, så forstår jeg godt EUs interesse for, at få nedlagt EUs  27 Nationalstater. Logikken er klar. Ingen Nationalstater - betyder - ingen Nationale skatter. Der er tit en grøft - på begge sider af vejen. Kommunistiske monopoler og multinationale monopoler. ideologier er svære at styre - og der er en anden farlig ideologi i EU. 

EN SAMFUNDSMÆSSIG INDFALDSVINKEL.

Fundet på   www.DenDanskeForening.dk    08.02.2011

Citat.

Om igen = Mikael Rothenstein 

Lektor i religionshistorie ved Københavns Universitet Mikael Rothenstein er stærkt utilfreds med, at Danmarks Radio, nu er forpligtiget til at - "at varetage en kristen kulturarv".

Mikael Rothenstein hævder, "at det er konsekvensen af ti års værdipolitik fra regeringens side. Det er et fænomen, der er i familie med en kanon og hele værdidebatten on den kristne kulturarv og selvbevidsthed. Når man i så aktiv grad har prøvet at kunstruere det danske som det kristne, så må det jo vise sig i sådan nogle sammenhænge".

Ja, Mikael Rothenstein er sur. Men det er der ikke noget at gøre ved. Den danske Folkekirke, er ifølge Grundloven den danske stats folkekirke. Det har den kristne kirke været igennem hele Nationens historie, derfor er det rimeligt, at Danmarks Radio bringer stof fra den danske Folkekirke, - men naturligvis også fra andre trossamfund, eksempelvis den jødiske menighed.

Men når der er tale om Kristenheden, så er det Kristenheden der har formet og dannet Danmark. Vi tænker ikke over det til dagligt, - men det er kristenheden der har formet lovgivningen op igennem tiderne. Vi er alle, troende eller ateister, dybt præget heraf. Hele vort værdi sæt, er en adspejling af kristendommen.

Det gælder helt ned i den mindste detalje. Så det er på sin plads, at Danmarks radio bringer stof herfra.

Danmark er et kristent land.

Poul Vinther Jensen

Dagbladet  www.Information.dk  den 7. februar 2011

Citat slut.       Besøg evt.  www.sagenskerne.dk                        

SPØRGSMÅLET TIL MIG SELV = ER JEG DANSKER ???

HAR JEG EN KRISTEN = KULTUR-BAGGRUND  ???

Fra vores danske kulturarv   www.fortidensJelling.dkJeg vil forsøge at besvare spørgsmålet ( til mig selv ) om jeg har en kristen kultur-baggrund ??? Samt hvordan det har præget min adfærd. 
Mit udgangspunkt er ( DE 10 BUD ) som jeg præsenterer her =

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste til1.  Jeg må ikke have andre guder

Som kristen betyder det naturligvis, at jeg ikke kan tro på Allah - eller hans budbringer =  Muhammeds = sharia-love.

2. Jeg må ikke misbruge - herren min Guds navn. 

Som kristen må jeg ikke misbruge min Guds navn - hvilken jeg som kristen ikke føler behov for, og derfor bander jeg meget sjældent - men jeg må erkende - at jeg ikke er perfekt. Til gengæld har jeg en Gud - der kan tilgive - hvis jeg har forsøgt at yde mit.Når jeg tror på min kristne Gud - så vil jeg naturligvis forsøge at overholde alle ( DE 10 BUD ) også de sidste ( OTTE BUD ) og her har jeg personlig mulighed for, at yde en personlig indsats.

3. DU SKAL HOLDE HVILEDAGEN HELLIG.

Da vores Kristne Gud siger, at vi skal holde hviledagen hellig, så kan det have mange grunde - som jeg nok ikke kan gennemskue - med min begrænsede intelligens. Det kunne være med det formål, at jordklodens fattigste lønmodtagere, fik en ugentlig mulighed for - at overleve et arbejde hos et multinationalt selskab. Det kan også være min kristne Guds ønske, at hårdt arbejdende mennesker skal kunne nyde livet som frie mennesker - bare een gang om ugen.  Min vurdering kan være forkert. Hvad er din vurdering ???

4. DU SKAL ÆRE DIN MOR OG FAR

Det er efter min opfattelse et naturligt og logisk bud. Det betyder - at børn bør vise deres forældre respekt - hvilket kan gøres på så mange måder, at jeg ikke kan magte at overskue dem alle.

5. DU MÅ IKKE SLÅ IHJEL

Jeg kan da godt se, at hvis enhver havde ret til - at slå dem ihjel, de var sure på den dag - så ville det være en dårlig vane - der kan brede sig til hele samfundet - måske især til et bevæbnet Politik. Da vi kristne er opdraget til - at vi ikke slår hinanden ihjel - så er det meget begrænset Politivold vi ser her i Danmark - hvor vi jo traditionelt har fået en kristen opdragelse her i Danmark.

6. DU MÅ IKKE BRYDE ÆGTESKABET

Så vidt jeg har fortolket ( DE 10 BUD ) så står der intet om - at du ikke må have sex inden du bliver gift. Det giver mulighed for, at finde den rigtige partner, som man vil dele resten af livet med. Til gengæld - så forpligtiger et ægteskab for resten af livet - i følge min fortolkning af den kristne Guds sjette bud. Tidsånden i tiden op til år 2011 - tyder på - at manglende selvrespekt også fører til - mere tilfældige ægteskaber. Min vurdering kan være forkert. Hvad er din vurdering ???

7. DU MÅ IKKE SJÆLE

Det er efter min opfattelse meget naturligt. Mennesker der har knoglet for at få råd til, at  købe en ny cykel, og får den stjålet, mister jo frugterne af sin arbejdsindsats. Den, der stjæler en cykel - viser tegn på manglende respekt for andres arbejdsindsats. En tyveknægt må anses - som en karaktersvag person - der også har brug for hjælp til - at finde sin egen selvrespekt. Derfor tror jeg også, at min kristne Gud har indført tilgivelsen - for de angrende - der ønsker at forbedre sig - i forhold til sine medmennesker.

8. DU MÅ IKKE AFGIVE FALSK VIDNESBYRD MOD DIN NÆSTE.

Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste - hvilket i min personlige oversættelse også omfatter - at du ikke må lyve. Hvem der maler de sorte løgne hvide - og kalder et krigsprojekt for et fredsprojekt - det kan jo være svært at gennemskue - med beskedne 7 års skolegang. Svaret på et sådant spørgsmål - kræver nok en dybere analyse. Heldigvis lever vi i et videns-samfund hvor den frie debat hersker i det offentlige rum - så længe vi her i 2011 ikke kommer med antydningen om noget negativt om Muhammeds religiøse tilhængere.

9. DU MÅ IKKE BEGÆRE DIN NÆSTES HUS

Hvorfor min Kristne Gud - har dette bud med i ( DE 10 BUD ) kan jeg ikke helt gennemskue. Jeg kan godt se, at det er praktisk - at have et varmt sted at bo om vinteren - men det kræver både pasning og udgifter at eje et hus, så hvor atraktivt det er at eje et hus, det kan jeg godt stille et spørgsmål ved. Nu er ( DE 10 BUD ) Jo også mere end 2000 år gamle, så de har jo skullet bestå - uanset hvordan tidsåndens udsving har været i over 2000 år. Så det kan jo i dette tidsrum - have været atråværdigt, at overtage sin nabos hus ??? Det er måske hvad - min kristne Gud har skulle tage højde for - inden han lod Moses præsentere ( DE 10 BUD ) som en valgmulighed for menneskeheden - og deres kommende generationer.

10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste til

Så ved du du også dette. Hvis en mand ellers er tilfreds med sin hustru, så gider han ikke også - at begære sin næstes hustru. Men hvem kan vide sig helt sikker. Det kræver naturligvis en vis Karakterfasthed, at besejre og beherske sine egne indre dyriske tilbøjeligheder, når man er nået op i forplantnings-alderen.I følge min opfattelse af mig selv, så er jeg både dansker, og kristen og kulturkristen. Jeg vil ikke fornægte min kristne kulturarv.  MVH. Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul.( DE 10 BUD ) kan naturligvis bedømmes - set ud fra en individuel indfaldsvinkel - og ud fra samfundsmæssig indfaldsvinkel - og ud fra et globalt overblik - samt ud fra en historisk indfaldsvinkel - samt ud fra en rationel indfaldsvinkel. Denne rationelle analyse vil jeg overlade til filosoffen = KAI SØRLANDER =

HAR DANMARKS GRUNDLOV EN FORBINDELSE TIL GUD ???

KAN FILOSOFFEN - KAI SØRLANDER - BESVARE DETTE SPØRGSMÅL ???

KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på
INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008

http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

SÅDAN SER FILOSOFFENS BOG UD.

HVAD OMFATTER AL RELIGIØS OG AL VERSLIG MAGT ???

Her er min vurdering.  Du har ret ti l at mene noget andet.
al kontrol over Politik
al kontrol over kultur
al kontrol ved hjælp af sharia-love
al kontrol af militær anvendelse
al kontorol af økonomien i muslæimske lande
kontrol af al religion på jordkloden

Ifølge min opfattelse, så omfatter disse områder al verslig og religiøs magt, som Muhammed samlede for cirka 1400 år siden, og som stadig er samlet i Koranen - og som stadig administreres af Muhammeds religiøse tilbedere. Derfor dette spørgsmål. Hvilken magt udøves der fra en Moske ??? Hvilke magt-ordrer udgår der fra en Moske indenfor =

POLITIK
KULTUR
JURA
MILITÆRT
ØKONOMISK
RELIGION


SÅ - HVAD ER EN MOSKE - I VIRKELIGHEDEN   ???

Et Politisk hovedkvarter
Et Kulturelt hovedkvater
Et Juridisk hovedkvarter
Et Militært hovedkvarter
Et økonomisk hovedkvarter
Et religiøst hovedkvarter  

JA - HVORFRA STYRES UDBREDELSEN AF KORANENS INDHOLD = UD OVER JORDKLODEN ??? HVILKEN DANSK POLITIKER HAR DET BEDSTE SVAR PÅ DETTE SPØRGSMÅL  ??? ER DET AL AZHAR MOSKEEN ???

 • Al-Azhar University - Wikipedia, the free encyclopedia

   - [ Oversæt denne side ]
  Al-Azhar University (pronounced "AZ-har", Arabic: ????? ?????? ???????; Game'at Al-?Azhar al-Šarif, "the Noble Azhar University") is an educational ...
  en.wikipedia.org/wiki/Al-Azhar_University - Cached - Lignende
 • Billeder af al azhar

   - Rapporter billeder

  HAR DE STUDERET KORANEN I DENNE MOSKE I OVER 1000 ÅR ??? HVILKEN POLITIKER KENDER SVARET PÅ DETTE SPØRGSMÅL ???

  ER DET HVAD DER STUDERES I KORANEN I AL-HAR MOSKEEN ???

  www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

  KVINDER
  KOLONIALISME
  REN UREN
  TØRKLÆDE
  TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
  TØRKLÆDER
  VANTRO
  STENING
  JIHAD  = at udbrede islam med sværdet.
  APOSTAT
  APOSTASI
  ÆGTESKAB
  BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

  Det er tilladt for vælgerne at skifte politisk parti = hvis de bliver klogere.  Hvis ( mere viden ) ikke påvirker ens beslutninger = er der så ikke mere = at tænke over i dit liv.  
  ???

  Sharia finans = jihad   =  Hvem ejer hvem økonomisk  ???
  DER HVOR GRÅDIGHED HERSKER = DER ER ALT TIL SALG. • Hvor stor er islams globale udbredelse ??? Besøg evt. dette link = 

  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt godt efter. • Besøg eventuelt www.sagenskerne.dk  for en dybere analyse.  NÅR ( DE 10 BUD ) SVÆKKES = HVORFOR og HVAD SÅ ???


  Når de ( DE 10 BUD ) svækkes i den kristne verden  = i flere Europæiske lande - så som Tyskland og England og Rusland samt USA og Canada - samt Australien - og andre kristne lande, så skyldes det, at flere og flere i den kristne verden - giver efter for de 7 dødssynder - som jeg præsenterer her =


  DE 7 DØDS-SYNDER

  HOVMOD             OVERMOD
  GRÅDIGHED        
  UTUGT       =       ER MÅSKE AT BRYDE ÆGTESKABET ???
  MISSUNDELSE
  FRÅDSERI
  VREDE
  DOVENSKAB


  Min vurdering kan være forkert. Hvad er din vurdering ???  Vestens kristne samfunds-organismer fungerer dårligere og dårligere overalt på jordkloden - hvor Vesten tillader indrejse af = Muhammeds religiøse tilhængere.

  VOR KRISTNE KULTURARV - OG DE 7 DØDS-SYNDER

  Når vi fornægter vores kristne kulturarv på grund af de 7 døds-synder - så bliver der plads til islams Erobringshær - der er forklædt som religion. Det gør rets-tilstanden mere usikker- og undergraver rets-sikkerheden i Vestens tidligere kristne samfund - hvilket betyder mere mistillid mellem Danmarks indbyggere - og undergraver dermed samfundets indre funktionsduelighed. Ingen kan tjene to herrer. Når Muhammeds tilbedere anser Koranens sharia-love for, at stå over Danmarks menneskabte love - så betyder det, at så vil Muhammeds tilbedere, ikke respektere eller efterleve Danmarks lovgivning. Hvorfor skal der gøres plads til Islam i Europa ???  Der er åbenbart Politikere i Danmark og Europa - der har fornægtet deres Kristne Kulturarv.  SANDHEDEN OM DANMARKS 1000 ÅRIGE KRISTNE KULTURARV.

  SANDHEDEN = om Danmarks Kristne Kulturarv - kan ikke skjules - så længe hundredvis af Danske kirker endnu står rundt omkring i Danmark. I Danmark havde vi engang en konge - der hed = Kong Snold. Da jeg var barn - vankede der sommetider 50 øre til at snolde for. Her i Danmark - som overalt på jordkloden - hvor Muhammeds tilbedere kommer frem - der ødelægges alle kristne religiøse symboler. Kristne chikaneres. Det er vores kristne kulturarv der ikke bliver forsvaret - fordi flere af vore Universitets-uddannede tilsyneladende fornægter deres egen danske Kristne kulturarv. Det betyder også ( efter min opfattelse ) at flere Universitets-uddannede fornægter ( SANDHEDEN ) om virkeligheden. Det er min vurdering. Hvad er din - ja - hvad er din vurdering ???

  INGEN BØR TVINGES TIL AT TRO.

  Ingen bør tvinges til at tro, men selv en Lektor i religions-historie ved Københavns Universitet som = MIKAEL ROTHENSTEIN - bør erkende - at vi danskere bærer rundt på en Kristen kulturarv - hvilket bevises af de mange kirker - der står rundt omkring i Danmark - og hvor alderen på mange af disse kirker er flere hundrede år.  Hvorfor - MIKAEL ROTHENSTEIN vil fornægte vores danske kristne kulturarv - vides ikke. Det jeg kan konstatere - det er - at i Lissabon - Traktaten - er Europas kristne kulturbaggrund også udeladt.  Så hvis der er konspirations-teorier om - at udslette vores danske kristne kulturarv - fra vores hjerner - så vi etniske danskere glemmer vores oprindelige idenditet, så giver det mening, at om-programere vores hjerner til at blive - EUs - lønslaver.'

 •               

 •            

  Besøg eventuelt = www.Danskkultur.dk = for der står det =

 • USA s kvinder kan starte telefonkæder.

  Kan danske kvinder starte telefonkæder-
  eller mangler viljen til organiseret aktion
  ???  Act! for America - Home •             

            

  Jo - Danmark er et kristent land - med en kristen kulturarv. En skønne dag - hvis Danmarks kommende Generationer er heldige ( DEM UNDER 21 ÅR Ja - så vil sandheden også nå ind på Københavns Universiteter, inden de skal undervises der.  TRO OG VIDEN  og SANDHEDER

  HVIS ET UNIVERSITET IKKE VIL ERKENDE SANDHEDEN OG FORMIDLE SANDHEDEN = HVILKEN FORSKEL ER DER DA PÅ TRO OG SÅ VIDEN ???


 • Fra vores danske kulturarv   www.fortidensJelling.dk


 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

 • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE