IDEOLOGIER OVERLEVER
IDEOLOGIER OVERLEVER

Præsenteret her 8. februar 2011   www.Google.dk

TYRANNER DØR = IDEOLOGIER OG RELIGIONER LEVER VIDEREKulturer er vokset op nedefra - i forskellige områder - og er delvist blevet dannet efter klimaets muligheder.GRØNLANDS BEBOEREKunne overleve i et iskoldt klima. Kultur og klima følges tit ad.  

Andre kulturer har holdt får på bjergskråninger.

Andre folkeslag har overlevet i ørkner.


NATIONALSTATER  FØDES

Efter Vikingetiden blev Danmark Kristent - og blev til en Nationalstat, der levede af - lidt af hvert. Fiskeri - Landbrug Håndværk, samt af rugbrød og leverposteg.

GLOBALISERINGEN  ENSRETTER

Der er tilsyneladende altid mennesker der stræber efter mest mulig magt - og i en globaliseringens tidsalder er målsætningen = global magt.

Hvordan kan de magtliderlige opnå = den globale magt
???

NATIONALSTATERNES FORSKELLIGARTEDE LOVGIVNINGER SKAL NEDLÆGGES - VED AT LAVE EN NY SLAGS LOVGIVNING - HVOR VARERNES FRIE BEVÆGELIGHED HAR FØRSTEPRIORITET FREM FOR = NATIONALSTATERNES BEFOLKNINGERS OPRINDELIGE NATIONALE RETTIGHEDER.

Så langt så godt _ så tillykke til _ EU.

For at regere jordkloden, så skal EU - have stor global kontrol med madforsyninger. Det må man sige at - EU - har haft helt fra sin begyndelse - som en målsætning for - EU - området.

www.frp.dk   Fremskridtspartiet er på banen igen

Fremskridtspartiet prioriterer de politiske mål i følgende korte program:

1 Afvikling af indkomstskatten - helt
2 Drastisk reduktion af bureaukratiet
3 Drastisk reduktion af lovjunglen
4 Genindførelse af grænser og grænsevarekontrol
5 Stop for indvandring  
6 Stop for tildeling af danske statsborgerskaber
7 Opgør med integrationspolitikken
8 Placering af ansvar for masseindvandringen
9 Danmark gradvist ud af EU - for samhandel med hele verden

Vedtaget på Frp's landsmøde okt 2008Hvad har = Henry Kissinger - sagt
??? Noget i denne retning ???

Hvis du kontrollerer de globale Nationers  madforsyninger - så kontrollerer du stort set befolkningerne i disse National-stater.

Hvis du kontrollerer jordklodens brændstof - så kontrollerer du stort set Nationalstaternes Funktions-dygtighed - ved at kontrollere priserne på deres energiforsyninger.

Så hvad gør vi nu - lille du ??? Bliver danskerne EUs lønslaver - ( FRIVILLIGT )  
???ER DU = UNDER 21 ÅR
= SÅ ER DER NOGET AT TÆNKE OVER.

Er du - under 21 år - så er der noget for dig at tænke over = frem til den ( 1. oktober 2016 ) Kontrollerer EU allerede de 27 Nationalstater i EU på denne måde - med overordnet kontrol med madvarer og benzin-forsyninger.

Kontrollerer de Multinationale selskaber også -Bankvæsenet ???  Ansætter de multinationale selskaber kun begavede idealister - der alene tænker med det varme hjerte ???  Det er jo noget - som de næste generationer må tænke lidt dybere over = DEM UNDER 21 ÅR = for det er jo trods alt = DERES FREMTID = det drejer sig om ???GLOBALE IDEOLOGIER  = DER HAR VI

NAZISMEN
KOMMUNISMEN
LIBERALISMEN
ISLAMISMEN
MULTIKULTUR

Det er muligt - at de åndelige fædre og ledere af disse ideologier er døde, men disse ideologier lever videre i hovederne på deres tilhængere. To af disse ideologier har før arbejdet sammen - nemlig Nazister og islamisterne.
Amin al Husseini i selskab med Hitler.
ENGANG VAR DET HITLER - DER SAMARBEJDEDE MED PALÆSTINENSISKE RELIGIØSE LEDERE. HER I 2011 ER DET = EU = DER HAR OVERTAGET HITLERS ROLLE.Her er jo noget at analysere - for de unge - dem der her i 2011 - der er = UNDER 21 ÅR = for det er = DERES FREMTID
= det drejer sig om = og hvad vil de stille op med fremtiden efter den ( 1. oktober 2016 ) når de er færdige med deres analyser - på de ugentlige møder - i deres små grupper. Det bliver spændende at se = hvad de beslutter sig til - efter den ( 1. oktober 2016 ) ???

ANALYSENS  UDGANGSPUNKTER KAN VÆRE DISSE LINKS =

www.kulturpartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk  
http://www.pokerpartiet.dk/
www.feriepartiet.dk
http://www.fornyelsespartiet.dk/
http://www.radioholger.dk/
http://www.forsvarspartiet.dk/

Dansk kultur = er det danske Folks = daglige vaner.

 • www.Google.dk   

  Besøg evt =  www.DanskKultur.dk   

  "- den der ikke vedkender sig sin fortid,
  forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"
 • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE