MODBYDELIGT INSTITUT
MODBYDELIGT INSTITUT www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  7. februar 2011

MODBYDELIGT INSTITUT   Besøg evt. www.sagenskerne.dk

Videoer til et delt folk
Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
23 min. - 25. sep 2008
Uploadet af Snaphanen dk

video.google.com
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com 
Morten Uhrskovs blog på JP
 
En modbydelighed i en retsstat

Dato: d. 07.02.11, 10:59

Af: Morten Uhrskov Jensen

Institut for Menneskerettigheder er selve symbolet på den nedgradering af retsstaten, der finder sted i Danmark i disse år. Tror man, at Institut for Menneskerettigheder er en neutral instans, har man ikke begrebet ret meget. Bilder man sig i det hele taget ind, at menneskerettighederne er til for at forbedre menneskers retssikkerhed, forstår man endnu mindre. Ideen om såkaldte universelle rettigheder har fra begyndelsen været en afsindig tanke, fordi rettigheder i praksis altid er konkrete, givet af en lovgiver. Man bør så være taknemmelig for at bo i et land, hvor lovgiver er demokratisk valgt og følgelig kan afsættes, hvis tilstrækkelig mange finder det nødvendigt.

Universelle rettigheder derimod vil altid og uden undtagelse blive brugt til at skabe rettigheder for bestemte grupper, som er udset som ofre for hvad som helst. At der påstås noget helt andet, er inderlig ligegyldigt. Vi tror jo heller ikke på den kriminelle, der bedyrer, at han i virkeligheden ville det bedste. Så længe Danmark derfor officielt hylder menneskerettighederne, så længe befinder Danmark sig ikke på retsstatens grund, men på den fundamentale uligheds grund.

Hadforbrydelser
Og nu er Institut for Menneskerettigheder så igen ude i deres ulighedsskabende anliggende. Denne gang handler det om forbrydelser rettet mod mennesker alene på grund af f.eks. deres etnicitet eller seksualitet. Og det ser jo agtværdigt ud at ville oplyse om denne modbydelige kriminalitet, hvor ofrene bliver ofre kun i kraft af at være noget bestemt.

Lisbeth Garly Andersen præsterer imidlertid at hælde ord ud af munden om hadforbrydelser uden at komme i nærheden af, at en rystende stor del af disse givetvis bliver begået af personer med ikke-vestlig baggrund, oftest muslimsk, og at ofrene for disse forbrydelser efter alt at dømme er etniske danskere, ateister, kristne og jøder.

Lisbeth Garly Andersen er oven i købet flabet nok til at tale om mørketal, altså forbrydelser, der ikke bliver anmeldt, f.eks. på grund af frygt. Er der nogen, der har lyst til at gætte på tilstandene i landets ghettoer, når det gælder forholdet mellem forskellige minoritetsgrupper og de danskere, der må se deres tilværelse stedse forværret som følge af den kulturelle fremmedgjorthed, som masseindvandringen har medført?

Hvordan kan jeg nu sandsynliggøre den påstand? Det er ikke svært, når man ser på de groteske kriminalitetstal, der står at læse bl.a. på side 144 i publikationen Indvandrere i Danmark 2010. Skønt der er korrigeret for alder, har personer med tyrkisk, somalisk, pakistansk eller mellemøstlig baggrund et indeks på mellem 201 og 278, når tallet for alle mænd sættes til 100. Selv når der korrigeres for socio-økonomisk status, er tallene chokerende høje, mellem 181 og 237.

Denne uhyggelige overkriminalitet vil naturligvis også indeholde en større eller mindre mængde hadforbrydelser, og det må derfor logisk antages, at hadforbrydelser rettet mod etniske danskere begået af personer med anden etnisk baggrund end dansk forekommer relativt langt oftere end hadforbrydelser rettet mod mennesker af anden etnisk herkomst end dansk begået af etniske danskere.

Åndeligt korrupt
Alt dette vil vi imidlertid aldrig høre fra det i sagens natur åndeligt korrupte Institut for Menneskerettigheder. I stedet vil instituttet fortsætte med at bruge skatteyderkroner til at tampe danskerne med. Dets medarbejdere vil mere eller mindre subtilt, mere eller mindre afstumpet, fortælle danskerne, at de skal indordne sig, at de skal underkaste sig deres nye ikke-folkevalgte herrer i Institut for Menneskerettigheder   Citat slut         ER DU DANSKER = HVORDAN VED DU DET  ???

  http://www.dendanskeforening.dk/  


VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE - FÆDRELAND = MED DIT LIV ???jugoslavernes historie Hvem skal nu betale = og for hvad ???


Kommissionsformand José Manuel Barroso i forbindelse med dagens møde. Foto: Kommissionen

EU-kommissionen foreslår EU-skatter

- Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU · Læs mereSKATTE-LOGIKKEN ER KLAR FRA -  ( EU - KOMMISSIONEN )

Først bliver EU de 27 Nationalstaters skatteopkrævere -og dernæst bliver - Det Danske Folketings - sidste opgave - som EUs skatteopkrævere - og EU vil sandsynligvis nedlægge Danmarks Folketing - fordi Danmarks Folketings - medlemmer er at betragte som en ( løn-tung overflødig mellemleder-gruppe ) set med kommissionens EU øjne.

KAN - EU - NÆNNE  - AT NEDLÆGGE
27 MEDLEMS-LANDES - 27 NATIONAL-PARLAMENTER ???

Hvordan skal unge UNDER 21 ÅR kunne vurdere dette ???

http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 
Besøg  eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole

Hvad kommer Metock dommen til at betyde, for Danmarks kommende skatteydere - DE UNGE UNDER 21 ÅR - dem der her i 2010 - er EUs kommende skatteindbetalere - og dermed EUs kommende lønslaver ??? Det er trods alt - DE UNGE UNDER 21 ÅR - det drejer sig om - fordi det er - DERES FREMTID - det drejer sig om.SKAL EU BESTEMME ALT ???KAN DET UNDGÅES  ???Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor???HAR DANMARKS GRUNDLOV EN FORBINDELSE TIL GUD ???

KAN FILOSOFFEN - KAI SØRLANDER - BESVARE DETTE SPØRGSMÅL ???

KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på
INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008

http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

SÅDAN SER FILOSOFFENS BOG UD.
MUHAMMED SAMLEDE AL VERSLIG OG RELIGIØS MAGT.

Betyder det, at Muhammeds religiøse budskaber kan udbredes indenfor disse områder - uden at være i modsætning til Koranens religiøse budskaber ??? Betyder det - at der kan udgå befalinger fra en = Moske inden for disse områder =


et Politisk hovedkvarter
et Kulturelt hovedkvarter
et Juridisk hovedkvarter
et Militært hovedkvarter
et Økonomisk hovedkvarter
et Religiøst hovedkvarter


Hvis islam gør krav på al magt - både religiøst og versligt - på hele jordkloden - så har Muhammeds tilhængere jo Koranens tilladelse til - at bekæmpe al anden tankegang på jordkloden indenfor de muligheder som =

Politik
Kultur
lovgivning
Militær magt
Økonomi
Religion

giver mulighed for at anvende ???  Ja måske har Muhammeds tilbedere endda pligt til - ifølge Koranen - at bruge alle muligheder for, at føre al tankegang på jordkloden under kontrol af Allahs og Koranens religiøse lovgivning = shariaen - inden for de her nævnte områder 
???

HVEM KENDER ( DET SANDE SVAR )PÅ DETTE SPØRGSMÅL???


Her er så et lille udpluk af - Koranens indhold - på dette internet-leksikon - om Koranens indhold =

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

KVINDER       Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med sværdet.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM


Sharia finans = jihad  Koranen   artikeldatabase.

MÅ DE UNGE = DEM UNDER 21 ÅR = TÆNKE SELVSTÆNDIGT ???Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor???

Det er jo Danmarks og Europas ungdom - dem der her i 2011 - der er = UNDER 21 ÅR = der engang i fremtiden - der skal leve med de ordrer der udgår fra = EU. Er det noget = DE UNGE UNDER 21 ÅR = bør tænke lidt nærmere over ??? Besøg eventuelt   www.Uriasposten.netBesøg eventuelt = www.sagenskerne.dk Hvorfor ønsker disse danske Politiske partier - at invitere flest mulige muslimer til Danmark og til Europa ???

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
Liberal Alliance


Personligt vil jeg stemme på et Politisk Parti - der vil melde Danmark ud af - EU - fordi jeg ønsker at Danmarks Politikere på Christiansborg igen bliver herre i Danmark igen - og bliver forfremmet fra at være - EUs - skatteopkrævere, med mulighed for igen - at kunne træffe selvstændige Politiske i Danmark - uden først at skulle underkaste sig - EUs - ensretnings direktiver ??? 

METOCK DOMMEN  =   www.Google.dk 

Med ( Metock - dommen )  er det umuligt at undgå - at det danske folk bliver udskiftet med de muslimer - der kommer og kræver - at - vores daglige vaner - skal indordnes under - Muhammeds Tilbederes - daglige vaner ???Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsansHVAD SKER DER I DANMARK - NÅR DANMAKS GRUNDLOV ER UDSKIFTET MED KORANENS SHARIA-LOVE ???

Vi må formode - at Danmark som organisme - kommer til at fungere noget lignende - som i disse muslimske lande - med korrupte administrationer og diktatoriske regimer =

Afghanistan Albanien Algeriet Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Benin Brunei Darussalam Burkina Faso Cameroun Comorerne Djibouti Egypten Elfenbenskysten Forenede Arabiske Emirater Gabon Gambia Guinea Guinea-Bissau Guyana Indonesien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mozambique Niger Nigeria Oman Pakistan Palæstina Qatar Saudi-Arabien Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Syrien Tadsjikistan Tchad Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Usbekistan YemenMin vurdering kan være forkert ??? Hvad er din vurdering ???EUs POLITISKE KURS ER SAT - EN MERE SNÆVER UNION.

Jeg er født i Danmark - i et Kristent land - nemlig Danmark - hvor Folkekirken ifølge Paragraf 4  - er en del af Danmarks Grundlov- og hvor øverste kristne myndighed i Danmark er = Dronning Margrethe II  - og jeg er født på et kristent kontinent. Dette er min 1000 år gamle kulturelle arv - mindst. I Lissabon-traktaten står der - at religion og lovgivning skal holdes adskildt. Det er tilsyneladende allerede planlagt - at Danmark skal nedlægges - og det også allerede er planlagt, at det er muligt at behandle kristne på samme måde - som det sker i disse lande = jeg nævner dem lige igen =

Afghanistan Albanien Algeriet Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Benin Brunei Darussalam Burkina Faso Cameroun Comorerne Djibouti Egypten Elfenbenskysten Forenede Arabiske Emirater Gabon Gambia Guinea Guinea-Bissau Guyana Indonesien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mozambique Niger Nigeria Oman Pakistan Palæstina Qatar Saudi-Arabien Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Syrien Tadsjikistan Tchad Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Usbekistan Yemen

Dette er min opfattelse af fremtiden i Danmark og i Europa. Kristne og alle der ikke er muslimer - vil i Danmark blive behandlet - som kristne bliver behandlet - i disse 57 muslimske lande.

Gabrielle kan fortælle om hvordan kristne behandles - når muslimerne er i flertal =Act! for America - Home

Og ja - hvordan bliver bliver kristne behandlet i disse 57 muslimske lande`???

 

KRISTENFORFØLGELSER I VERDEN - AFSNIT D - Niels Erik Søndergårds ...

Kristen-forfølgelser i verden

Svaret findes i denne bog - skrevet af Niels Erik Søndergaard.
DET ER UTROLIGT - AT DER FINDES POLITIKERE - DER ER MODIGE NOK TIL - AT LAVE POLITISKE AFTALER MED - ISLAMS RELIGIØSE LEDERE. ???Fredsaftalen ved Hudaybiyah = En fredsaftale med Muhammed

En afgørende begivenhed i Muhammeds liv var = fredsaftalen ved Hudaybiyah. Muhammed var draget mod Mekka med en betydelig styrke, og muslimernes håb om endelig at generobre den by, de var blevet smidt ud fra seks år tidligere, var stort. De blev  imødegået af Mekkas indbyggere, og efter nogle kampe indgik Muhammed - til muslimernes store forbløffelse - ikke bare en fredsaftale, men han fraskrev sig samtidig profetværdigheden i aftalens slutdokument.
 Muhammed beroligede dog muslimerne med, at den slags aftaler med vantro ikke har stor betydning uanset, at de er nedfældet på skrift, for hvis muslimerne frygter svig fra modpartens side, kan den slags aftaler brydes ensidigt.
 Dette har stor betydning som eksempel for islamiske ledere i dag. Yasser Arafat forpligtede i Oslo-aftalerne palæstinenserne til at anerkende staten Israel, fjerne anti-semitistisk materiale fra deres skoler og gennemføre andre tillidsskabende foranstaltninger. Dette skulle ske som forbereddelse til en endelig fredsslutning med Israel, men vakte stor utilfredshed blandt palæstinenserne. Arafat brugte på palæstinensisk TV Muhammeds eksempel i Hudaybiyah til at forklare, at den slags aftaler med vantro ikke nødvendigvis skal overholdes. Den dag i dag ( 2010 ) er hovedparten af Oslo-aftalerne ikke overholdt fra palæstinensisk side. Citat slut.

HVILKEN SLAGS VESTLIGE POLITIKERE TROR - AT DE KAN LAVE POLITISKE AFTALER - MED RELIGIØSE LEDERE - DER ER FORPLIGTIGET TIL AT BRUGE

Taqiya = ifølge deres religion.  http://www.islam-info.dk/  Er det noget unge ( KVINDER under 21 år kan vurdere ???

DET ER JO TRODS ALT = DERES FREMTID = DET DREJER SIG OM. EU og PÆDOFILI
Hvordan ser en moderat Europæisk udgave af islam ud ???
Journalister har jo mulighed for,at spørge herboende imamer.

Vil EU frede pædofile  ???

 

Hr. Niels Erik Søndergård har bemærket at Lissabon-traktaten (EU traktaten af 2007) indeholder de samme forbud som  EU-traktaten af 2004 mod forskelsbehandling på grund af "seksuel orientering eller ethvert andet forhold...". Dog, der er èn meget væsentlig undtagelse; traktaten af 2004 indeholder en "protokol", der undtager pædofile fra forbudet mod forskelsbehandling. (NJS 16 AUG). Det gør den nye traktat ikke. Den blev som bekendt alligevel godkendt af bl.a. det danske Folketing, men forkastet ved den irske folkeafstemning.

Kort sagt, de fleste EU-lande, herunder Danmark, vil afkriminalisere pædofili.

Er det blot en forglemmelse? Næppe! Det danske Folketing har måske - sin vane tro - sovet i timen. Men traktatens forfattere har utvivlsomt studeret tidligere traktater grundigt for at forvisse sig om at alt, hvad der var ønskeligt, kommer med over i den nye traktat, mens alt, hvad man vil af med, udelades.  Embedsmændene har altså i al stilhed, men helt bevidst, valgt at frede den ækle forbrydelse,som pædofili er - i alt fald i vores kultur. Hvorfor?

Forklaringen er simpel: man gerne vil tækkes araberne. Selve den hellige profet var jo glad for småpiger, og selve hans stedfortræder Irans ayatollah Khomenei skrev i sin bog Tahrirolvasyleh fra 1990:

"En mand kan have seksuel glæde af et barn, fra det er baby. Men han bør ikke gennembryde hendes mødom. Anden form for seksuel brug af barnet er i orden...."

Dette lyder vanvittigt i danske øren. Men faktisk har Europa, med Frankrig i spidsen, arbejdet ihærdigt for en kulturel,  politisk og økonomisk alliance/ entente ("Eurabia") med de arabiske lande, ganske særlig siden oliekrisen i 1973.  Og dette "samarbejde" indbefatter naturligvis accept af muslimske kulturtræk - herunder pædofili - på europæisk jord  

Citat slut   http://www.google.dk/Noget kunne tyde på, at allerede da - Lissabontraktaten blev formuleret første gang - da blev der gjort klar til - at en ny kultur skulle erobre Europa - og også kassere kristendommen som religion - på det tidligere kristne Kontinent. Frankrig har åbenbart taget afstand fra deres kristne kulturarv. Det kan forklare noget - men ikke alt. Det som var planlagt - var måske denne kontrakt - som måske burde analyseres grundigt i dybden - af de politikere i Europa - der vil analysere deres egen hjernes Politiske formåen.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 


  1. Oprettelse af frihandelsområde samt fra 2010 start på økonomisk sammensmeltning.
  2. Væsentligt flere EU-penge til partnerne og
  3. Kulturelt partnerskab.
KULTURELT PARTNERSKAB

Hvis jeg skal forstå kulturelt Partnerskab korrekt - så har jeg også brug for at vide - hvad der står i Koranen  - om - at Koranen er givet til Muhammed gennem drømme - så er Koranens love givet direkte af Allah - og derfor er Koranens indhold Guddommeligt, og står derfor over alle menneskabte love. Set i det lys - så står islams sharia-love over alle menneskabte love - og sandsynligvis står islams kultur - derfor også over alle andre Nationalstaters kulturer. Det må være vores danske folkevalgte Politikere - der kan forklare dette nærmere. Som kristen er min indstilling således = hævnen hører herren til - og ikke mig. Det her drejer sig om de unges fremtid - Dem der her i 2011 der er = UNDER 21 ÅR. Hvad fremtidens historieskrivere finder frem til - det er naturligvis umuligt at vide.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE