DANMARKS KRISTNE KULTURARV
DANMARKS KRISTNE KULTURARV www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  13. februar 2011    www.Google.dk 

DANSKERNES KRISTNE KULTURARV

                       


Vi danskere har en ganske betydelig Kisten kulturarv - som nogle af underviserne på vores Danske Universiteter - tilsyneladende ikke regner for at være noget særligt - i forhold til andre religioner. Hvad denne tilsyneladende ligegyldighed for vores danske Kulturarv skyldes - det kan jeg ikke vurdere ??? Det kan jo skyldes manglende Kristendoms-undervisning i skolen - hvem kan vide dette ???

Jeg -Poul Leo Nielsen - vil ikke fornægte min kristne kulturarv, og over 1000 år lange Kristne historie. Hvad er så beviset på - at vi har en Danmarks-historie - der rækker over 1000 år tilbage i tiden ??? Beviset er de mange danske kirker - der står rundt omkring i vores Danske fædreland - og her på denne hjemmeside vil jeg vise - alle danske indbyggere - og andre der kan være interesseret = nogle af disse mange danske kirker - Med Venlig Hilsen = Saxo-Poul.

      


         

           

BESØG DANMARKS KRISTNE DÅBSATTEST = RUNESTENENE

 • Jellingestenen og Jelling

   - 3 besøg - 07/02/09
  Stenene menes oprindelig at have været farvelagt og inde i museet kan man se en farvelagt model af den store jellingesten i fuld størrelse ...
  www.erantis.dk/guide/viking/jelling.htm - Cached - Lignende
 • Billeder af jellingestenen

   - Rapporter billeder • Fundet på - DRs - TEKST - TV - Søndag ,den 13. februar

  JELLINGESTENEN UDSAT FOR HÆRVÆRK

  Jellings runesten er blevet udsat for hærværk. Med grøn sprayfarve ordet "Gelwane" på to af stenenes sider.
  I følge formanden for Jelling Meningsråd, Gunni Højvang er det første gang man har oplevet hærværk i det omfang.

  Der er nu lagt en pressending over stenen - for at beskytte stenen imod vejr og vind. Der er også malet med sølvfarve på kirkedøren og på den kasse, der er sat op for at beskytte lille runesten.

  Også et jernkors ved siden af runestenene er udsat for hærværk. Sagen er nu overdraget til Nationalmuseet der skal afgøre, hvad der nu skal ske.  Citat slut.            ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
  http://www.dendanskeforening.dk/ 


          VIL DU FORSVARE = GUD -KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV  HVEM ER SKYLDIG ???

  Vi må håbe at politiet kan opklare denne sag - og finde frem til de ansvarlige - ganske enkelt fordi - hærværk på Danmarks fødselsattest - må ses som et angreb på hele den Danske Nations ret til at eksistere.   Alle os der har læst denne bog ( KRISTENFORFØLGELSER I VERDEN ) vil helt naturligt tro - at det er muslimer der står bag dette hærværk. Det behøver ikke - at være muslimer,  der har foretaget dette hærværk - men de vil være under stærk mistanke, indtil de skyldige er fundet. Som det må erkendes af dem, der har læst denne bog - så er kristne jaget i muslimske samfund - og de kristne symboler fjernes eller ødelægges konsekvent - når det er muligt i de muslimske samfund.


   

  Han kæmper for de glemte ofre - fyens.dk - Ugeavisen Odense

   - 3 besøg - 3. feb

  9. jul 2008 ...Niels Erik Søndergaard har skrevet bogen "Kristenforfølgelser i verden" for at gøre opmærksom på et problem, der efter hans mening er stærkt...
  ugeavisen-odense.dk/.../1028826:Ugeavisen-Odense--Han-kaemper-for-de-glemte-ofre -


  FORNÆGTER - EU - EUROPAS KRISTNE KULTUR-BAGGRUND OG KRISTNE KULTURARV I LISSABON-TRAKTATEN ???


           

  RUNE LYKKEBERG og  ( DE 10 BUD )   

  1   Du må ikke have andre guder
  2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
  3   Du skal holde hviledagen hellig
  4   Du skal ære din far og mor
  5   Du må ikke slå ihjel
  6   Du må ikke bryde ægteskabet
  7   Du må ikke sjæle
  8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
  9   Du må ikke begære din næstes hus
  10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
      
  eller noget,der hører din næste til

  Jeg anser = RUNE LYKKEBERG = Informations Kultur-redaktør = for at have en skarp analytisk hjerne = også når det gælder Politik. Spørgsmålet jeg nok aldrig får besvaret - det er om han vil vedgå - at vi danskere har en = Kristen Kulturarv = hvis han gennemgår (DE 10 BUD ) enkeltvis - og derefter besøger  www.sagenskerne.dk  og under de 20 spørgsmål - læser under overskriften ( KULTUR-BAGGRUND ) og derefter vender tilbage hertil og lytter til filosoffen = KAI SØRLANDER = mundtlige forsvar for rationaliteten.


  KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
  FORSVAR FOR RATIONALITETEN
  filosoffens bog er udkommet på
  INFORMATIONS FORLAG
  isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008

  http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

  SÅDAN SER FILOSOFFENS BOG UD.

  Vil Hr = Rune Lykkeberg = så fornægte - at han i sit indre - bærer rundt på dele af en =  Kristen Kulturarv ??? Dette spørgsmål får jeg sikkert aldrig svar på - men et spørgsmål - som jeg sandsynligvis aldrig får svar på.

  ANDRE SPØRGSMÅL - DER ER MERE POLITISKE

  Disse spørgsmål til = Informations Kultur-redaktør = Hr Rune Lykkeberg = får jeg sikkert heller aldrig får besvaret ???

  1. Bør = Helle Thorning-Schmidt = arbejde for, at socialdemokratiet skifter navn til = National-demokratiet = eller til National-demokraterne ???

  2. Bør Enhedslisten komme først = og sørge for = at det bliver Enhedslisten = der først kommer til at hedde = National-demokratiet eller National-demokraterne ???

  3. Vil denne indbydelse fra = EUs sendebud i Danmark = Kronik: Gør plads til islam i Europa   betyde, at der ingen kirker står tilbage i Europa om 1000 år ???

  4. Er du stort set ligeglad med - om der er kirker i Danmark om 1000 år ???           

  Har Danmarks kultur-redaktører ved Danmarks større aviser - en kommentar til disse tre linjer - fra det danske sprog =

  ET FOLK DER IKKE KENDER SIN HISTORIE
  FORSTÅR IKKE SIN NUTID
  OG HAR DERFOR INGEN FREMTID

  Besøg evt dette link =  www.Danskkultur.dk

  Act! for America - Home

  Denne video med = BIRGITTE GABRIEL = begynder med en udtalelese af = EDMUND BURKE = der vist nok betyder noget i denne retning = hvis gode mænd intet gør = så giver det plads til ondskaben kan udfolde sig. Er denne indledning en opfordring til = at gode danske kvinder og mænd bør melde sig ind i =  www.Danskkultur.dk  = eller er det en opfordring til = at gode danske kvinder og gode danske mænd = melder sig ind i = Det Konservative Folkeparti = eller en opfordring til noget helt andet ???


            

  HVAD VED HISTORIE UNDERVISERNE PÅ DANMARKS UNIVERSITETER OM KONG SNOLD ??? HER ER ET LILLE REFERAT =  Sagnet om Kong Snold er gaaet i arv fra Slægt til Slægt og blev først nedskrevet i Tiden fra 1774 til 1840. Hans Navn gengives baade ved Snold, Snial, Sniallur eller Snios m.m. Om Kong Snold fortælles, at han levede i Oldtiden og var en mægtig konge. Han raadede ikke blot over Snoldelevegnen, men over hele Sjælland og Skaane. Sine væbnede krigere sendte han i Ledingsfærd til fremmede Lande på Skibe, der sejlede ud fra Roskilde Fjord eller Køge Bugt. En dygtig Feltherre havde han ved navn Rolf. Citat slut.

  Er du lidt mere interesseret i at vide noget mere = så besøg dette link =

  Her følger historien om det hyggelige Hastrup og om kludekræmmeren ...

   - 11. feb

  “Sagnet om Kong Snold er gaaet i arv fra Slægt til Slægt og blev først nedskrevet i Tiden fra 1774 til 1840. Hans Navn gengives baade ved Snold, Snial, ...       

  Grundtvig
  i højskolesangbogen

  460. Folket er endnu forblindet

  Folket er endnu forblindet,
  kender ej sin egen tarv,
  har bortsovet oldtids-mindet,
  skatter ej sin rige arv.

  Blændværks-timen er dog omme,
  folk i Nord må vågne brat,
  lystes ved at ihukomme
  dagen før den lange nat.

  Find selv de resterende vers = under et af billederne =

 • Billeder af grundtvig

   - Rapporter billeder


      

 • Danmaks mange salmer - er også et bevis på  - at danskerne har en kristen kulturarv. Vil vi danskere forsvare vores dansk kulturarv ???           ER DU DANSKER   ???    HVORDAN VED DU DET   ???
  http://www.dendanskeforening.dk/  


          VIL DU FORSVARE = GUD -KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV  ER DER DANSKERE - DER VIL FORSVARE DANMRKS KULTURARV ???

  Jeg tror der findes mindst en person - der vil forsvare Danmarks Kulturarv. Min antagelse hviler på den kendsgerning - at jeg har hørt en målrettet stemme på Radio Holger - men i kan jo selv lytte til - hvad han har at sige på dette Link =

    Besøg evt.  http://www.radioholger.dk/  
   

  Denne Ravnefane blev benyttet af Danskerne under Normannertogterne og gennem Vikingetiden som nationalmærke i krig, men ikke i fred.

  Oprindeligt var en fane kun i krigs-symbol.

  Kong Knud den Store førte således en Ravnefane af silke i det hårde slag ved Ashington i England i 1016.

  Fanen blev også kaldt Danebroge, dvs. Danernes klæde (mærke). Skrivemåden er i tidens løb ændret til Dannebrog.

  Ravnefanen.
  (Illustrationen stillet til rådighed af Flemming Rickfors)  DANMARKS = SOLDATER-HUSTRUER

  Er tiden kommet - hvor Danmarks tapre soldater-hustruer - overvejer at strikke Danmarks gamle - ravnefane - som fulgte med danske soldater i krig - før end Dannebrog faldt ned fra himlen ,den 15. juni 1219.  Er tiden kommet - hvor alle Danmarks Kvinder mener - at det skal gøres et forsøg på - at strikke deres personlige udgave af Ravnefanen. Er det overhovedet muligt - at strikke en ravnefane ???  Besøg eventuelt = 

  Københavns Domkirke  eller Ribe Domkirke =

 • Billeder af ribe domkirke

   - Rapporter billeder
 •  - Rapporter billeder
  ER DU DEL AF ET FOLK = HVORDAN VED DU DET ???


  Besøg evt. http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU  Videoer til et delt folk

  Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
  23 min. - 25. sep 2008
  Uploadet af Snaphanen dk

  video.google.com
  Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
  38 min. - 10. okt 2008
  video.google.com


  MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
  ET DELT FOLK
  som er udgivet på forlaget LYSIAS
  ISBN 978-87-989198-5-8  UDKOM 2008

   - se evt. video med Morten Uhrskov   www.nomos-dk.dk   
  Vorbasse Kirke

  Vorbasse Kirke hjemmeside. Oprindelig var Vorbasse kirke en ret beskeden romansk kvaderstensbygning fra ca. år 1200, der kun bestod af skib og kor. I begyndelsen af 1500-tallet blev kirken udvidet en del mod vest med tværskib og tårn, desuden blev både skib og kor forhøjet med teglsten.


  VAR PROFESSOR TRIBINI = EN KULTURPERSONLIGHED ???

  Professor Tribini - har flere gange omtalt Vorbasse Krigshavn - men jeg har ikke set den - så jeg ved ikke hvordan den ser ud. Det bør en underviser i historie på Københavns Universitet kunne forklare nærmere om. Var Professor Tribini en kulturpersonlighed ???


  Uriasposten » Blog Archive » Monica Papazu: Kosovo – frontlinjen ...

   - 13. feb
  9. feb 2008 ... Sørine Godtfredsen anmelder seneste bog af Monica Papazu i Kristeligt Dagblad. Emnet er Kosovo – Det europæiske selvmord. ...
  www.uriasposten.net/archives/5439 - Cached
  Kosovo - Frontlinjen mellem kristendom og islam

  Monica Papazu
  80 sider
  100 kr.
  Forskningsforlaget Rafael
  ISBN: 978 87 91107 24 5


  Fra frontlinjen mellem kristendom og islam | information.dk

  Monica Papazus politisk-religiøse pamflet Kosovo - frontlinjen mellem kristendom og islam udkommer meget belejligt op til, at Kosovo forventes at ville ...
  Opfordring - Læs denne artikel på information.
   

  I denne bog af Monica Papazu er der billeder af flere ødelagte kirker. Her i Danmark kan jeg konstatere at, at disse angreb på danske kirker også har fundet sted. Vi må erkende - at udgangspunktet for alle muslimer på jordkloden er Koranen. Hvad står der så i Koranen ??? Du kan se noget af Koranens indhold på disse links =
    • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE