MIKROLÅN
MIKROLÅN www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret  her 5. februar 2010   www.Google.dk

SANDHEDEN OM MIKROLÅN

Vil du vide noget mere om - sandheden om Mikrolån - så er det nok  TOM HEINEMANN  du skal kontakte. Måske en ung forfatter og Tom Heineman - burde skrive en bog sammen - om sandheden om mikrolån.

HVAD ER BANKER  =  FOLKETS TJENERE eller FOLKETS HERSKERE.

Hvordan undgår en fattig - med kort skolegang - at blive gidsel for de globale bankers rente-fælder. Det bør Danmarks unge også kunne tale med om. Mellem 15 år og helt op til over 30 år - så er det normalt muligt, at kunne låne penge hurtigt, men til store renter. Derefter kommer alderen fra 30 år og til 50 år. Disse 20 år går så med hårdt arbejde, og med betaling af gæld.

SÅDAN ER BANKERS OPFATTELSE AF KAPITALISMEN

Sådan er kapitalismen. De vil have renter af deres udlån, hvilket sådan set er rimeligt nok. Det, som efter min opfattelse er sørgelig, med de store bankers udvikling er, at de store Bankers grådighed tilsyneladende ingen grænser har. Her vil jeg gerne komme med mit kristne indspark.

                   

Jeg er af den opfattelse - at den kristne kulturbaggrund - er på hastigt tilbagetog - i Vesten - og giver plads til en af de 7 dødssynder. Vestens moral og anstændighed er på kraftigt tilbagetog. Det vil jeg godt uddybe lidt.

HER SER VI MIN KULTUR-BAGGRUND  ( DE 10 BUD )

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste til

DET SYVENDE BUD - DU MÅ IKKE SJÆLE

Høj rente fra uoplyste personer - med begrænset viden - som tilbydes mikrolån - som kun 7 procent i en fattig uoplyst befolkning - kan betale tilbage - det tyder efter min opfattelse på organiseret tyveri - af bedre-vidende bankfolk. Renter som en kristen med en Kristen kulturbaggrund - aldrig vil kunne gøre - på grund af deres indre kristne samvittighed.

 DE 7 DØDS-SYNDER

HOVMOD
GRÅDIGHED
UTUGT              
MISSUNDELSE
FRÅDSERI
VREDE
DOVENSKAB

BANKERS GRÅDIGHED

Når vi ser på bankernes opgave i et samfund, så er det at udlåne penge - til rimelige renter - der kan give vækst i samfundet - og ikke at udsuge de mennesker - der låner penge. Det har ifølge mine oplysninger - været en stor succes med mikrolånene. Det viser sig - at det er bankerne - der har haft den store succes  og som uden  skam i kroppen - sender fattige ud i endnu større fattigdom.  Det ser ud til - at der ingen øvre grænse er - for bankernes grådighed. Det ser ud til - at den globale bankverden er ( hårdt angrebet ) af en af de syv dødssynder - nemlig grådighed. Dette er min vurdering. Hvad er din vurdering ???

Ja - hvad er din vurdering om banker  ???

Hvis de 7 døds-synder overtrædes groft, af en Nations bankvæsen ? kan det så føre til denne Nations tilintegørelse og kulturelle udslettelse ???

HVEM BESTEMMER

Bestemmer du over dine penge - eller bestemmer pengenes administratorer bankerne - over dine penge ???  Når bankerne administrerer kundernes penge, så skal bankerne oven i denne service - også tjene penge til aktionærerne. Nu hvor vi lever i en global verden - med globale økonomiske kriser -  så kan det være interessant at vide - hvem der er jordklodens 20 rigeste aktionærer. Der må jo være nogen - der skummer fløden fra de udplyndrede kunder - der har modtaget et af de falsk opreklamerede Minilån. Hvem kender disse navne - og er nogle af de 20 rigeste aktionærerer - medlem af Bilderberg gruppen.

Nysgerrig  så  søg  her  =   www.Google.dk NÅR MORALEN SKRIDER

Når moralen langsomt skrider, så ryger etikken også. Ærlighedens stabilitet skrider også. Kommunikationen til bank-kunderne kommer ikke mere fra hjertet af . Arbejdsopgaverne bliver flere - reglerne bliver flere - og pludselig er du ikke et rigtigt hæderligt menneske mere i en bank, men en robot der udfører arbejdsgiverens instrukser rutinemæssigt. Nå - ja, du går på arbejde - for at tjene penge - men hvor tit tænker du over, hvilket system du er en del af ???  Som bankrådgiver - hvad kan du gøre ??? Ikke meget - fordi du har udgifter og måske familie - og skal derfor passe dit arbejde. Kort og godt - du er slave af dit arbejde - en lønslave. Du kan ikke undslippe - eller kan du ???

ET BANKVÆSEN UDEN MORAL OG ETIK

Et bankvæsen  - hvor de ansattes moral skrider - fordi de bliver angrebet af grådighed - det er også et samfund - der er i etisk forfald. Hvad sker der så ved det??? Denne snigende sygdom sker så langsomt, at den efter min opfattelse tager cirka 7 genesationer, fra at bankvæsenet har forandret sig fra, at være organismen samfundets tjenere. Der sker det i bankvæsenet, at det er dem med de største ambitioner  - der bliver forfremmet - og det er tit dem, der er mest grådige. Noget er svært at bevise - men også at modbevise. Langsomt men sikkert bliver = Banksektorens ansatte mere og mere grådige - det kaldes bare ambitioner - og til sidst styres banksektoren af ledere - der overtræder en eller flere af de 7. dødssynder. Bankejere og Bankledelser er gået fra at være = samfundenes tjenere - til at blive - samfundenes herskere???

HVAD ER EUROPAS = KRISTNE MORAL

Efter min opfattelse - så er det den kristne opdragelse - der giver os = kristnedanskere = vores daglige vaner = og derfor er vores daglige vaner også = både = vores danske kultur= men også = vores kristne kultur = fordi udgangspunktet er Moselovens (DE 10 BUD ) Danskernes og de kristne danskeres indre moralske kompas - bliver således ( denne opførsel ) hos det store gennemsnit af danskernes opførsel - og denne indre stemme - får den normale opførsel i Danmark - til at være således =

bud nr 5.  Vi danskere løber normalt ikke rundt og slår hinanden ihjel.
bud nr 7.  Vi danskere løber normalt ikke rundt og stjæler fra hinanden. 

Når det gælder tyveri, så har den multikulturelle kult i EU åbnet op for, at alt muligt tyvepak - kan lukkes ind i Danmark. Også globalt ser vi et bankvæsen - der er på vild flugt fra - at økonomien skal tjene Nationalstaternes befolkninger,  og ikke udplyndre Nationalstaternes befolkninger. Grådighedernes globale økonomiske sammensværgelser, sker også i den globale bankverden.

Sharia finans = jihad

Penge betyder altid noget - men betyder de alt ???

BETYDER FRIHED MERE END PENGE ???

OM LØGNEN

Løgnen kan kun blive opretholdt så længe ( Staten ) kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for ( Staten ) at bruge al dens magt til, at undertrykke meningsforskelle, for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse her af bliver sandheden ( statens ) dødsfjende.

josept Goebbels Hvordan vil - EU - skjule sandheden om  -  det sande formål med - ( EU - projektet ) - at udskifte Europas befolkninger med muslimer. Hvis du vil vide hvordan - så besøg -  www.sagenskerne.dk 

Hvordan skjuler EUs tilhængere i Danmark - så sandheden om, at Koranen er en bog - der i virkeligheden er en bog om krigskunst forklædt som en slags bibel - og om hvordan et land eller en Nation - der automatisk vil blive erobret - hvis Koranens religiøse forskrifter følges ???

Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor???Hvis jeg husker rigtigt - så har jesus sagt noget i denne retning  =

JEG ER SANDHEDEN - OG SANDHEDEN ER VEJEN

Har hele Europa fornægtet sin kristne kulturarv - da Lissabon-traktaten blev dannet. En snæver EU - UNION  har jo ikke brug for Europas 27 National-parlamenter - så spøegsmålet er vel bare - hvornår der er Politisk opbakning til - at de kan nedlægges  ???  Har samtlige politikere i EU fornægtet deres kristne kulturbaggrund - og har de på den måde gjort direkte plads til afguder i EU ???  Jeg ønsker ikke som mange = EU-Politikere gør - at fornægte min kristne kulturarv.

Vil - EUs - Politikere fornægte Kristendommen mere end tre gang - inden hanen galer igen  ???LIDT OM KORANENS INDHOLD = ( DE 10 BUD ) FINDES IKKE.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

KVINDER       Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med sværdet.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM


Sharia finans = jihad  Koranen   artikeldatabase.

MÅ DE UNGE = DEM UNDER 21 ÅR = TÆNKE SELVSTÆNDIGT ???HVAD KORANEN SIGER OM JESUS = EN ANALYSE


Jesus i Koranen
skrevet af Koranen

Ifølge Koranen var Jesus søn af Moses og Arons søster Miriam (Sura 19.28)!!
(Men Moses søster Miriam levede 1300 år før Jesus)!
Den gravernde fejl skyldes dels, at Muhammad ikke har kendt Det Nye Testamente, dels at han har blandet to forskellige personer med næsten samme navn sammen.
Men Sura 3.59 påstår samtidig at Jesus ikke er født, men skabt af Allah ligesom Adam blev skabt af Allah. Koranen siger at Jesus ikke døde på korset, det var en anden. Allah snød de kristne så det så sådan ud for dem. Ifølge Koranen kom Jesus kun for at pege på Muhammad som det sendebud fra Allah, som skal komme efter ham:
(Sura 61.6) "Jesus Marias søn sagde: Israels børn, jeg er sendt af Allah til jer for at bekræfte den tora (jødiske lov), som er kommet før mig, og bebude en apostel, som skal komme efter mig og hvis navn er Muhammad...."
Sura 5,17: "Vantro er sandelig de som siger: Gud er bestemt Kristus, Marias søn. Sig: Hvem formår da noget mod Allah – Hvis han ønsker at tilintetgøre Kristus, Marias søn ...."

Koranen forbander dem, som siger, at Jesus er Guds Søn. De er forbandede, perverse og vil blive sendt til Helvede:
Sura 9,30: ..."De kristne siger: Kristus er Guds søn. Dette er hvad de siger med deres munde: De efterligner med den snak de vantro, som var før dem. Allah forbande dem! Hvor er de perverse (vanartede) og bortvendte fra sandheden."
3.sura 62 "Lad os sende en forbandelse over de vantro (ikke-muslimerne)".

"Han (Jesus) vil stige ned fra Himlen med et spyd til det hellige land... han vil forrette sin bøn bag ved imamen jævnfør Muhammads sharialov. Derpå vil han (Jesus) dræbe alle svin og smadre alle kors, ødelægge alle synagoger og kirker og dræbe alle kristne som ikke tror. Efter han har dræbt en falsk messias vil han ikke lade en eneste af skriftfolket (de kristne) tilbage, således at der opstår en enhedsreligion - hvilket er islam. På opstandelsen dag vil han være vidne mod de kristne og være deres anklager, fordi de har æret ham og hans mor som guder".(Al-Baydawi-profetien).

Sura 48.29 "Muhammad er Allahs sendebud, og de som følger ham skal være hårde overfor ikke-muslimerne, men gode mod hverandre".
Sura 9.29 "Før krig mod dem, som ikke tror på Allah og dommedag, og ikke overholder det, som Allah og hans apostel (Muhammad) har erklæret helligt og som ikke bekender sandhedens religion (islam), nemlig de, som har fået skriften (de kristne), indtil disse er villige til at betale krigsskat og underkaste sig."
Sura 47.37 "Så være ej svage og indbyd ikke til fred, når I har magten så vil Allah være med jer; han skal aldrig undlade at give jer løn (i krig)".
Sura 9.124 "I, som tror (på Allah): bekæmp dem af de vantro (ikke-muslimerne), som bor i jeres nabolag...."DE GLOBALE HERSKERE - BANKERNE

Hvordan undgår du at komme i bankernes klør. Det kan kun undgåes ved ikke at betale renter på gæld. Det kan du kun gøre ved, at undlade at tage lån. Her i Danmark siger mit instinkt mig - at danske Nationale traditioner - sikrer en vis ( lov og orden ) omkring bankernes indtjening. Hvad gør de globale banker i Danmark for at tjene penge - Når EU får Nedlagt Danmarks Folketing.

Hvad skal de ansatte omkring Danmarks Folketing så leve af ???  
Når EU - nedlægger Danmarks Nationalbank - hvor mange bliver så fyret ??? • Billeder af grundtvig

   - Rapporter billeder

  DEREFTER GÅR VI OVER TIL DANSK = BERSERKER-MJØD

 •  Folket er endnu forblindet 

  Folket er endnu forblindet,
  kender ej sin egen tarv,
  har bortsovet oldtids-mindet,    

  skatter ej sin rige arv.

  Blændværks-timen er dog omme,
  folk i Nord må vågne brat,
  lystes ved at ihukomme
  dagen før den lange nat.
 • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE