SYMBIOSEN DANMARK
SYMBIOSEN DANMARK www.fornyelsespartiet.dk


Præsenteret her 4.februar  2011    http://www.google.dk/ 

OM SYMBIOSEN DANMARK   besøg evt. http://www.sagenskerne.dk/

HVAD BESTÅR SYMBIOSEN I DANMARK AF ???

I DEN RØDE FREMMEDORDBOG = STÅR FØLGENDE

Symbi' ose - n ( gr. sym ' biösis liv i fællesskab af sym + bios liv ) samliv mellem organismer af forskellig art; multiualistisk s. er samlivet til indbyrdes gavn: symbi.otisk.

Jeg forstår ( symbiosen Danmark ) som en organisme bestående af arbejdsgrupper med forskellige arbejdsopgaver, og løsningen af disse forskellige samfundsopgaver af forskellig art - bliver til indbyrdes gavn for hele samfundet og den enkelte - i kraft af - at vores folkevalgte politikere - laver love således at den holder balancen til indbyrdes gavn for samfundet som helhed.

DANMARKS HIRAKI - ELLER HAKKEORDEN -
SER SÅLEDES UD - INDEN I MIN HJERNE

FYRSTEN - LARS BARFOED - KONSERVATIV = HAR SAGT DET

GUD
KONGE
FÆDRELAND

ER DENNE UDTALELSE = AF LARS BARFOED = TOM SNAK ???

VORES DANSKE GRUNDLOV AF 1953

Det er = vores danske Grundlov = der holder sammen på vores danske samfund - efter min opfattelse. Derfor er det vore politiske Folketingsmedlemmers opgave - at forsvare denne symbiose mellem =

GUD
KONGE
FÆDRELAND

for at holde sammen på vores afgrænsede område kaldet Danmark - således at vi danskere kan leve i et samfund, hvor de forskellige samfundklasser - lever i indbyrdes respekt - til gavn for, at organismen Danmark kan fungere bedst muligt til gavn for denne Nationalstats indbyggere.

ET KORT CITAT AF - PIA KJÆRSGAARD - OM GRUNDLOVEN

I dag er truslen mod Grundloven langt mere reel: Loven er nemlig en torn i øjet på kommissærerne i Bruxelles, for de vil have sin egen grundlov ; Danmarks Riges Grundlov umuliggør planen om at reducere Danmark til en region som EU kan styre. Danmarks Grundlov forhindrer deres projekt ...
Dansk Folkepartis overordnede formål er at hævde Danmarks eksistens som et selvstændigt land, at sikre det danske folks frihed i eget land, at bevare og udbygge folkestyret og bevare monarkiet.
Danmarks Riges Grundlov er lysende klar på netop disse punkter.

Et frit Danmark er dermed betinget af Danmarks Riges Grundlov.  
Pia Kjærsgaard

MÅ KRISTNE TÆNKE ???  
Besøg evt. www.sagenskerne.dk 

                       
MÅ PRÆSTER TÆNKE ???

Jeg tilhører ikke den familie - der har opfundet den dybe tallerken - men min holdning er - at en dansker - der ikke vil forsvare - den Danske Folkekirke - ( som er en del af Danmarks Grundlov - Paragraf 4.)  i virkeligheden kæmper for at nedlægge Danmarks Grundlov. Paragraf 4 hindrer ikke andre trosretninger. Vores kristne Gud ønsker ikke troende - der ikke tror på de Kristnes kerneværdier - som er = ( DE 10. BUD ) Disse ( 10 bud ) ser iøvrigt således ud.

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste til


Min vurdering kan være forkert = Hvad er din vurdering ???              ER DU DANSKER = HVORDAN VED DU DET  ???

  http://www.dendanskeforening.dk/   

VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE - FÆDRELAND = MED DIT LIV ???DANMARKS KONGEHUS OG KONGELIGE FAMILIE - ER EN DEL AF SYMBIOSEN DANMARK OG EN DEL AF GRUNDLOVEN.

Det er muligt - at jeg med min beskedne skolegang - tolhører bunden af bunden - i Danmarks sociale hiraki - men jeg ønsker stadig - at Danmarks Kongehus forsat skal være en del af ( symbiosen ) Danmark, og det er ikke af hensyn til alle de journalister på - Se og Hør - der bliver arbejdsløse - men alle fremtidige alternativer - er ikke noget som - jeg anser som - tillokkende alternativer.

EUs største FUP-NUMMER = ET MULTIKULTUREL SAMFUND
En Globat VERDENSREGERING = uden Nationalgrænser.
DANMARKS GRUNDLOV = ERSTATTET AF ISLAMS SHARIA

Videoer til et delt folk
Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
23 min. - 25. sep 2008
Uploadet af Snaphanen dk

video.google.com
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com


Disse alternativer anser jeg ikke som tillokkende. Iøvrigt er jeg i tvivl om - at EUs tilhængere er klar over - at EUs direktiver allerede er underkastet =  islams sharia-love igennem den aftale der bærer navnet = EUROMEDITERRANIENAFTALEN = som er listet uden om demokratiske debatter her i Danmark og uden om al normal lovgivvning - som en delvis ligegyldig kulturaftale. Jeg ved ikke hvor grundigt vore Politikere har analyseret denne aftale ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

Jeg håber at alle jer, der her i 2011 - der er under = UNDER 21 ÅR = Vil analysere denne aftale meget grundigt. Det er jo trods alt = JERES FREMTID = det drejer sig om. Det er ingen let analyse-opgave - men jeg håber i er nået til at forstå denne aftales giftighed inden den ( 1. oktober 2016 ) for som sagt - det er - JERES FREMTID - det drejer sig om. Måske kan ugemtlige analyser med udgangspunkt fra disse links - give jer mulighed for at finde gådens svar. MVH. Saxo-Poul

www.kulturpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.sagenskerne.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk

http://www.google.dk/

KORT SAGT = OPLYS DIG SELV = HVIS DU ER = UNDER 21 ÅRKAN ISLAM REFORMERE DISSE LOVE I KORANEN

1   Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ?
2   Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ?
3   Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af religionen fra staten og fælles anliggender ?
4   Vil en muslim gift med en tidligere kristen, opdrage deres børn efter kristne normer ?
5   Vil muslimer i Danmark acceptere,at muslimer forlader islam, og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner,uden at følge den ordre,som shariaen foreskriver er Allahs ordre ?
6   Vil muslimer i Danmark forsøge, rent påklæningsmæssigt,at glide ind i det danske folks sædvaner ?
7   Vil muslimer i Danmark kunne anse religion som et personligt anliggende,og praktisere sin religion i privat afsondrethed ?
8   Vil muslimske familier opdrage deres børn efter danske normer for,at vise viljen til,at blive integreret i det danske samfund ?
9   Vil muslimer acceptere ,at seksualitet er et frit personligt anliggende,så længe civilsamfundets love overholdes ?
10  Vil muslimer afvise slaveri,som under islam forekommer andre steder på jordkloden ?
11  Vil muslimer afvise,at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer,som en del af islams love ?
12  Vil Danmarks muslimer afvise,at efterleve sharia-lovgivningen ?
13  Vil muslimer i Danmark acceptere,såvel muslimer som ikke-muslimer kan kritisere islam ?
14  Vil islam i Danmark respektere Demokratiet som kærneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ?
15  Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet lighed mellem kvinder i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?
16  Vil muslimer anvende Demokratiske metoder til,at udtrykke sin utilfredshed for,at opnå forandringer i samfundet ?
17  Vil muslimer i Danmark acceptere,at ytringsfrihedener er en rettighed,der er beskyttet af Danmarks Grundlov ?
18  Vil muslimer i Danmark anerkende,at lovene i Danmark,har fortrinsret foran islams sharialove ?
19  Vil muslimer i Danmark acceptere,at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse,uden om imamer,Mullaher og Sheiker ?
20  Vil islam ændre islams love,for at sikre kvinders demokratiske rettigheder i alle EU-landene ?

Er et folk der har mistet sine skikke og daglige vaner og dermed sin kultur =  et tilintegjort folk, fordi = det dermed har mistet sin idenditet ??? Var det den overbevisning socialdemokraten Hartvig Frisch havde ???FÆDRELANDETS  INDBYGGERE

Vi er et folk med et fantastisk sprog - og en kultur hvor det danske folks kulturelle rødder - går flere tusind år tilbage. Her er et par eksempler =

Fra vores danske kulturarv   www.fortidensJelling.dk

 • Billeder af grundtvig

   - Rapporter billeder

  H.C.Andersen: Samlede eventyr

  Kilder: Oxford Complete Edition, Fairy Tales and other Stories by Hans...
  www.hcandersen-homepage.dk/samlede_eventyr.htm - Cached - Lignende
 • Billeder af h.c. andersen

   - Rapporter billeder
 • H.C. Ørsted - Den Store Danske

  Hans Christian Ørsted, 14.8.1777-9.3.1851, dansk fysiker og kemiker, verdensberømt for opdagelsen af elektromagnetismen; bror til A.S. Ørsted.
  www.denstoredanske.dk/It.../Hans_Christian_Ørsted - Cached - Lignende
 • Billeder af h.c. ørsted

   - Rapporter billeder

  TIL ÆRE FOR - STENO og STILLING nævner jeg også =

 • Niels Bohr


 • Der er ifølge - STENO og STILLING over 11.000 danske mindesmærker. Nogle af dem blev vist på  www.DR.dk  hvilket viser og beviser at - Danmark - har rødder mange hundrede år tilbage i tiden. Går vi over 1000 år tilbage i tiden - så havde vi en anden religion - hvor vikingerne havnede i Valhalla - når de døde. 

 • Billeder af niels bohr

   - Rapporter billeder  Du kan selv søge på VALHALLA på  www.Google.dk 

  Danskernes Kultur er = danskernes daglige vaner.

  Vores danske daglige vaner forandrer sig over tid. Spørgsmålet er, om vi er så ligeglade med vores dalige vaner, at vi bare lader fremmede kulturer komme til Danmark, som vil bestemme hvordan vores daglige vaner, skal være - for Danmarks kommende generationer. Penge betyder altid noget - men betyder penge alt ???

     Hvis vi ikke kæmper for vores egne daglige vaner - hvad skal vi så kæmpe for ???  Nu er vi jo ikke Vikinger mere, og vores sovesofaer er helt i top, så spørgsmålet er - om vi ikke bare er ligeglade med - at - EU-direktiver - styrer Danmarks love i stedet for Danmarks Folketing. Nå - ja - det er jo noget som - DE UNGE UNDER 21 ÅR - må tage stilling til - for det er jo - DERES FREMTID - det drejer sig om. Held og Lykke med den = Med venlig hilsen  =   Saxo-Poul.  HVILKET ANSVAR HAR LO FOR DANMARKS FREMTID ???

  Der er nogle ting jeg vil henlede opmærksomheden på.  Så længe Danmark er medlem af EU, så kan Danmark ikke lukke grænserne af for billig arbejdskraft. Det Danmark har brug for er et - Nationalt arbejderparti - der går ind for, at Danmarks grænser igen genoprettes. 

  Sådan som jeg ser på det - så har EU gjort Danmark til hele mellemøstens socialkontor. Man må formode, at dette pres på Danmarks sociale kasser, vil ruinere Danmark på et eller andet tidspunkt. 

  Jeg kan håbe, at Danmarks Fagbevægelsers tillidsfolk også vil overveje, og debattere, om ikke mange Nationalstater med Nationale grænser og Nationale love måske,  er det bedste forsvar imod -  de Multinationale selskabers globale løntrykkeri ???   

  Når det gælder monopoler - så er der en grøft på begge sider af vejen. Men en ting er efter min overbevisning sikkert. Hvis en Nationalstat ikke er herre i eget hus - og bestemmer sin egen lovgivning - så vil denne Nation blive tilintegjoert - og havne på den store historiske Kirkegård for glemte folkeslag.

  Når de danske folketingspolitikere har reduceret deres egen betydning til, at være EUs skatteopkrævere - og lovgivere for EUs globale Verdensorden - der gennem lovgivning afvikler Danmark som Nationalstat, så er det måske tid til, at Danmarks Fagbevægelser tænker sig om en ekstra gang - om - hvordan medlemmernes interesser skal varetages i fremtiden.
  FAGBEVÆGELSENS EFTERFORSKNING = HVAD MED DEN ???

  Har bagbevægelsen overvejet - hvilken nytteværdi Danmarks arbejdsformidlinger gør for fagbevægelsen og dens medlemmer. Hvor kom ideen fra - til at der skulle oprettes arbejdsformidlinger. Min personlige kontakt med fagbevægelsen som bager sluttede - da arbejdsformidlingen blev oprettet. Så hvem gavner Danmarks arbejdsformidlinger ??? Er det Danmarks Fagforeninger eller de Multinationale Monopolselskaber ???

  Det er jo noget som Danmarks kommende generationer må tage stilling til - de unge der her i 2011 - der er = UNDER 21 ÅR . Min vurdering af - at Danmarks Nationalgrænser er nedlagt - på lidt længere sigt vil gøre Danmarks Fagbevægelser til Multinationale selskabers administratorer, der skal administrere en masse mindre betydende regler, som vil dræne fagbevægelsernes egenkapital.  Personligt mener jeg, at enhver dårlig omtale af vores danske kongehus - samtidigt er et angreb på Danmarks Grundlov.

  Et krav om adskillelse mellem stat og kirke - er også et angreb på Danmarks selvstændighed - der vil føre til - at Danmarks Folketing på lidt længere sigt nedlægges. Hvis Danmarks fagbevægelses medlemmer ønsker dette, så vil det også føre til, at fagbevægelsen er med til, at save den gren over - som de selv sidder på.

  3 spørgsmål til tænketanken - Cevea

  ER ISLAM EN HÆR = DER ER FORKLÆDT SOM RELIGION ???

  ER KORANEN EN BOG I KRIGSKUNST
  FORKLÆDT SOM EN SLAGS BIBIEL ???

  ER EN MOSKE OGSÅ ET MILITÆRT HOVEDKVARTER
  DER ER FORKLÆDT SOM EN SLAGS KIRKE ???
                           JEG KAN OPLYSE - JENS JONATAN STEEN = OM FØLGENDE

  DE 10 BUD = DE FINDES IKKE I KORANEN


 • Jeg ved godt, at socialismen er socialdemokratiets rødder - jeg har været medlem af DSU i Ålborg på Kastetvej engang - men når jeg ved de to seneste valg har stemt på  www.DanskFolkeparti.dk  ved de to seneste valg, så er det ikke fordi, jeg har noget mod socialdemokrater - selv om jeg er kristen - men fordi jeg håber på, at Danmark - kan forblive en selvstændig Nation.

  Men taber Danmark til -  EUs - overordnede strategi  og får gjort EU så ( snæver ) som muligt - så betyder det også - at
  Danmark nedlægges som Nation - hvilket betyder - ( efter min opfattelse ) - at Danmark Folketing nedlægges , og en masse danske journalister bliver overflødige.

  PARAGRAF 266b BETYDER FØLGENDE

  Der er ikke plads til en åben debat om - islam er en hær - der er forklædt som religion - eller om Koranen er en bog - der indeholder islams bog om krigskunst - der også omfatter hvordan en nation  erobres ved hjælp af krigslist. Som vi må fastslå som en kendsgerning - Socialismen er Socialdemokratiets rødder - hvilken efter min opfattelse betyder - at så længe Socialdemokratiet - nu - Socialdemokraterne ikke har omdøbt partiet til - National-demokratiet  så tør jeg ikke stemme på dette parti.
  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE