EU ER ET DIKTATUR
EU ER ET DIKTATUR www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her 4. februar 2011

EU = ER ET DIKTATUR

Jeg - Poul Leo Nielsen - vil melde klart ud, og fortælle min opfattelse af, og  min mening om EU. Min opfattelse og mening = den er =

DANMARK ADMINISTRERER - EUs DIREKTIVER = DERFOR =
ER DANMARK ET DIKTATUR. FOLKETINGSPOLITIKERNE ER
EUs - SKATTEOPKRÆVERE


Det bygger jeg på - blandt andet på denne artikel skrevet af en af Danmarks skarpeste hjerner i Danmark. I dag den 4. februar - vil jeg betragte enhver Politiker - der undlader at stemme for Danmarks udmeldelse af - EU - ved det næste Folketingsvalg - som del af en besættelsesmagt.

 
 
Morten Uhrskovs blog på JP
 
Næste underminering af den sønderskudte udlændingepolitik

Dato: d. 03.02.11, 23:16

Af: Morten Uhrskov Jensen
 
Lad falde, hvad ikke kan stå, hedder det revolutionære slagord. Ét er sikkert, og det er, at EU-domstolen gør sit yderste for at lade de sidste rester af nationalstaternes selvstændighed ryge ad helvede til. Jeg har allerede til overmål dokumenteret, at der stort set ikke er sten på sten tilbage af den “stramme” danske udlændingepolitik, men den får efter alt at dømme snart et nøk til.

Ved EU-domstolen arbejder efter fransk inspiration otte generaladvokater, hvis opgave det er
“offentligt at fremsætte et upartisk og uafhængigt begrundet forslag til afgørelse i de konkrete sager, der forelægges Domstolen”.

Eleanor Sharpston er en af disse otte generaladvokater, og EU-ekspert Peter Vesterdorf har netop i en kronik i Politiken redegjort for Eleanor Sharpstons seneste tiltag. EU-domstolen bør snarest, står det til generaladvokaten, tage retlige skridt til at sikre, at også EU-borgere, der ikke benytter sig af retten til fri bevægelighed for at opnå familiesammenføring med borgere fra tredjelande, kan blive familiesammenført, når de måtte ønske det. Peter Vesterdorf citerer Eleanor Sharpston:
“Hvis familiemedlemmer ikke behandles på samme måde som de unionsborgere, der udøver retten til fri bevægelighed, mister begrebet fri bevægelighed enhver reel betydning, siger hun”.
Peter Vesterdorf regner ikke med, at EU-domstolen lige med det samme vil følge Eleanor Sharpstons opfordring, men på lidt længere sigt vil hendes holdning blive
“overtaget af EU-domstolen og/eller af EU’s politiske institutioner. Sker det, vil det være slut med Danmarks mulighed for at føre en ekstrem udlændingepolitik, der afviger stærkt fra den, de fleste andre EU-lande følger”.

Danmarks retlige forbehold vil ikke hjælpe det mindste, idet, som Peter Vesterdorf skriver, at
“Danmark fortsat vil være nødt til at leve op til EU-domstolens praksis med hensyn til unionsborgerskabet og de grundlæggende rettigheder”.

Derefter vil der altså være helt fri bane for fortsættelsen af kædevandringerne til Danmark.

Den totalitære EU-stat
Peter Vesterdorf fortjener ros for sin oplysning til borgerne om samfundet. At Peter Vesterdorf selv ikke har fattet en brik af det dybere problem, gør egentlig mindre. Jeg medtager det derfor kun som en morsomhed fra Peter Vesterdorfs side, når han til sidst skriver, at
“En sådan situation [fri kædevandring til Danmark] ville stille mange danske statsborgere nærmest uendeligt meget bedre end i dag og ville ikke føre til uacceptable resultater i form af masseindvandring m.v.”

Det er da en munter konklusion.
Der er noget befriende ved, at EU med stormskridt afslører så tydeligt, hvor man vil hen, nemlig den totale ensretning i det nye Europa. Jeg vil opfordre EU til at gå endnu hurtigere frem i forhold til det hæsblæsende tempo, Unionen allerede er oppe i. Jeg er klar over, at det nærmest er en slags elendighedsteori, jeg her fremfører, men det er vel efterhånden den eneste vej, der fører frem, for at få vanviddet til at komme for en dag.

Jeg var 25 år, da miraklet med Murens fald indtraf. Jeg ville indtil for få år siden have forsvoret, at der så kort tid efter igen ville være en dødelig trussel til stede i Europa, der denne gang vel at mærke truer med at trælbinde hele Europa i stedet for en del af kontinentet.

Denne trussel er EU. Lad os håbe, at tilstrækkelig mange indser det, før det er for sent.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE