FOLKETINGET OG JURA
FOLKETINGET OG JURA

Præsenteret her  30. januar 2011       www.Google.dk

FOLKETINGET OG JURA
                      www.sagenskerne.dk

Jeg vil gerne gøre det samlede danske Folketing opmærksom på, at love som Danmarks Folketing, har indført,  kan fjernes igen. Her tænker jeg specielt på ( Paragraf 266b )

FOLKETINGET- har gjort paragraf 266b til lov i Danmark.

FOLKETINGET - kan fjerne Racismeparagraf 266b igen.

Hvor svært kan det være 
???DET SKETE I 1971

Det var i 1971, at Danmark indførte den såkaldte ( Racismeparagraf 266b ) og efter cirka 40 års forløb, så kunne det måske være en ide - for den nye generation af danske Folketings-politikere at analysere det dybere formål med Paragraf 266b
???

I POLITIK SKER INTET TILFÆLDIGT

Når der indføres en ny lov, så har denne lov, måske et dybere formål, og derfor kunne det være interessant at vide, hvor den oprindelige ide til indførelse af Paragraf 266b i dansk lovgivning - har sit oprindelige udspring ???  Det er USAs Præsident roosevelt, der har udtalt = i Politik sker intet tilfældigt.  Du kan også finde ( 266b ) ved at besøge
www.Google.dk 

HVEM SKAL ADMINISTRERE = 266B = I FREMTIDEN ???

Som Søren Krarup har påvist for mange år siden - så skal EU - gøres til en mere snæver Union. Derfor er formålet på lidt længere sigt, at få nedlagt Danmarks Folketing, hvis min opfattelse er korrekt. Det betyder, at når Danmarks Folketing er nedlagt, så vil det være - EU - der har jurister til, at administrere paragraf 266b i Danmark.

DEN RØDE FREMMEDORDBOG OM = FØDERATION

En Føderation er efter min opfattelse af det der står i den = Røde fremmedordbog = et forbund af Nationalstater, hvor en føderalist giver sin opbakning til, at den stat - eller det land vedkommende bor i , giver sin opbakning til et forbund af nationalstater. Her må jeg indrømme, at jeg ser mig selv som Dansk Statsborger, hvor der ikke findes love, der over-trumfer = DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953. i Danmark.
GÆLDER - DANMARKS GRUNDLOV I DANMARK ???

Meget af Dansk Lovgivning er allerede ( administrativt ) flyttet til - EU - og administreres nu efter - EUs - direktiver. EUs forløbige formål med at bevare Danmarks Folketing - det er at bevare - Danmarks Folketing - som EUs skatteopkrævere. Min vurdering kan naturligvis være forkert ???
Hvad er din vurdering ???


HAR DANMARKS FOLKETING MAGTEN I DANMARK ???

Jeg er ikke sikker på, at Danmarks Folketing har magten til at fjerne = ( Paragraf 266b ) - fra Dansk Lovgivning - ganske enkelt fordi Politikerne i Danmarks Folketing er reduceret til ( EUs ) skatteopkrævere  ??? Hvordan skal ( Danmarks vælgere ) kunne bedømme dette ??? Jeg må dog erkende, at de journalister der skal oplyse - Danmarks vælgere - om de Politiske sammenhænge - mellem Dansk Politik og international Politik - kan kende forskel på ( BLÅ og RØD FARVE
) Min vælger-påstand er stadig =

FOLKETINGET- har gjort paragraf 266b til lov i Danmark.

FOLKETINGET - kan fjerne 266b fra Dansk lovgivning - igen.

Hvor svært kan det være 
???

Ja  -  hvor svært kan det være at fjerne denne
(
HEKSE-DOKTOR - PARAGRAF ) fra ( Dansk Lovgivning ) igen ???

ET 40 ÅRS LOVEFTERSYN AF PARAGRAF = 266b

Bør medlemmerne af Danmarks Folketing give Paragraf ( 266b ) et 40 års eftersyn, for at se - om denne lovgivning hører hjemme i et demokratisk retssystem, eller om 266b er en ( HEKSE-DOKTOR-PARAGRAF ) ??? Bør vore Danske Politikere her - i begyndelsen af 2011 - ikke analysere Paragraf 266b nøjere, og give denne Paragraf 266b et Politisk meget Grundigt eftersyn ???

FOLKETINGETS INDHØSTEDE ERFARINGER  AF 266b

Jeg vil her præsentere lovgiverne i Danmark - nemlig Folketings-politikerne i Danmarks Folketing, om hvilke erfaringer om Racisme-Paragraf 266b - der allerede findes i virkelighedens verden - her i 2011 i Danmark.
Mine observationer er gjort som vælger - her nede fra ( bunden af bunden ) i det danske samfund - hvor jeg hører hjemme. Her er de observationer jeg har gjort, her nede fra ( bunden af bunden )  af samfundet  =  Lige en lille iagtagelse først  =

FOLKETINGET- har gjort paragraf 266b til lov i Danmark.

FOLKETINGET
- kan fjerne Racismeparagraf 266b igen.

www.Folketinget.dk      www.DanskFolkeparti.dkwww.Google.dk  

Videoer til mogens glistrup


www.frp.dk.   Fremskridtspartiet er på banen igen.
www.frp-syd.dk  Fremskridtspartiet er på banen igen.

Peter Neerup Buhl & Mogens Glistrup Retssagen mod Islamlobbyen "De ...
Besøg -  Radio Holger -  og hør om 266b - ( arkiv august )

  Besøg evt. http://www.radioholger.dk/ 

Her kan du høre om anklagen imod = Jesper Langballe.
Der har været flere ofre for 266b  =
hvorfor ja - hvorfor ???HVAD ER ( HEKSE-DOKTOR ) JURA ???

Hvilket politisk lusk har været gemt fra Glistrups første omtale af muslimer ??? Var det ( Kultur-forvandlingen ) af
Barcalona - erklæringen fra 1995 - der skulle skjules - inden den blev forvandlet til = ( Euromediterranienaftalen ) underskrevet i 2007 - eller var det i Frankrig i Juli 2008 -  ???
For mig er = HEKSE-DOKTOR-JURA = når mennesker kan anklages efter lovparagraffer - uden muligheder for forsvar - baseret på sandhedens kendsgerninger. Det er jo vores danske Folketing der sætter niveauet - for - hvor laveste fællesnævner - skal sættes inden for Dansk Lovgivning. Det bør Danmarks næste generationer vide - DE UNGE - dem der her i = 2011 = DER ER UNDER 21 ÅR = fordi det er = DERES FREMTID = det drejer sig om.SENESTE OFFER FOR = 266b er = LARS HEDEGAARD

Flere politikere og meningsdannere bakkede mandag massivt op om den racismetiltalte journalist Lars Hedegaard.
 

Journalist og forfatter Lars Hedegaard. Foto: JP

Besøg evt = www.Sappho.dk  og få flere oplysninger.

Det gælder især for ( UNGE UNDER 21 ÅR ) fordi den forsatte bevarelse af 266b vil være afgørende for (
JERES FREMTID Dette er min vurdering.

Med Venlig Hilsen = Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul. 

UNDER 21 ÅR = hvad er jeres vurdering af = 266b  ???
Fungerer Racisme-Paragraf 266b som var det =
HEKSE-DOKTOR-JURA ???JURISTER DØMMER EFTER = FOLKETINGETS LOVGIVNING.

FOLKETINGET- har gjort paragraf 266b til lov i Danmark.
FOLKETINGET - kan fjerne Racismeparagraf 266b igen.

Hvor svært kan det være, at afskaffe ( hekse-dokter-jura ) 
???SÅ VAR DER OGSÅ LIGE SAGEN IMOD = JESPER LANGBALLE

Når sandheden ikke kan forsvares i "retsalen" = hvad gør man så ???
En anklagets sidste ord - om §266 b
Så er det nødvendigt at sige sandheden uden for "retsalen".CHEF-JURIST - JACOB MCHANGAMA - PÅPEGERNysgerrig - æs videre her = 
01.03-10

EU-regler - kan medføre indskrænkning i ytringsfriheden.
 

I et nyt notat fra CEPOS viser chefjurist Jacob Mchangama, hvordan EUs  rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad kan føre til indskrænkninger af ytringsfriheden. Afgørelsen forpligter bl.a. medlemslandene til at straffe offentlige tilskyndelser til  had mod etniske grupper, ligesom benægtelse af folkedrab og krigsforbrydelser kriminaliseres. Det kan få konsekvenser for racismeparagraffen, som muligvis vil skulle strammes og i hvert fald ikke vil kunne lempes eller ophæves uden at komme i konflikt med rammeafgørelsen.

“I mange EU-lande er holocaust-benægtelse strafbart, ligesom visse lande har forbud mod nazistiske symboler. Med Rammeafgørelsen kan Danmark blive nødt til at indføre lignende forbud, hvis EF-domstolen udtaler sig om spørgsmålet. Desuden indeholder rammeafgørelsen en række vage og uklare begreber, så ingen reelt ved, hvad der er strafbart at sige,” siger chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS.

Den danske regering bør modarbejde forsøg på at indskrænke ytringsfriheden, lyder anbefalingen.

“Det er svært at have sympati for mennesker, der ytrer sig racistisk eller benægter, at holocaust fandt sted. Men staten bør ikke kriminalisere ytringer, uanset hvor usympatiske de er. Derfor bør Danmark aktivt arbejde for at få Rammeafgørelsen ophævet , således at de enkelte EU-lande selv fastsætter grænserne for hate-speech indenfor ytringsfrihedens rammer,” siger Jacob Mchangama.

fundet på = 
CEPOS: CEPOS    

Jeg - Poul Leo Nielsen - er ikke jurist - så måske betyder min mening og holdning intet, men min holdning skal ikke være nogen hemmelighed, og den er således.

PARAGRAF 266B BØR UDSLETTES TOTALT FRA DANSK LOVGIVNING ,GANSKE ENKELT FORDI
( HEKSE-DOKTOR-JURA ) HØRER EN ANDEN TID TIL.


FOLKETINGET- har gjort paragraf 266b til lov i Danmark.

FOLKETINGET - kan fjerne Racismeparagraf 266b igen.

Hvor svært kan det være 
???KAN CEPOS OG FOLKETINGET BESVARE DISSE SPØRGSMÅL ???

Er islam en hær forklædt som religion ???

Er Koranen en bog om krigskunst =
forklædt som en slags hellig bibel ???HVAD KAN FOLKETINGETS JURISTER ???

Bør Folketingets jurister kunne besvare disse to spørgsmål ???

1. Er islam en hær forklædt som religion ???

2. Er Koranen en bog om krigskunst =
    forklædt som en slags hellig bibel ???
ANDRE JURIDISKE SPØRGSMÅL ???

Kan Euromediterranienaftalen - som er en del af en aftale- med - EU - Smelte yderligere sammen i et nærmere samarbejde med Cairo-deklarationen ???FREMTIDENS JURIDISKE SAMFUNDSORDEN I =
EURABIEN

ØVERSTE JURIDISKE MYNDIGHED =
I EURABIA BLIVER =

KORANENS SHARIA-LOVE

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...


http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php


EUs LISSABON-TRAKTAT 

EUs 27 NATIONAL-PARLAMENTER - INDTIL DE ER NEDLAGT.DET KVINDELIGE GENI = LENE ANDERSEN = HAR SAGT DET.

Det globale samfund bevæger sig i retning af, at al magt på jordkloden styres af 2 Procent af Jordklodens befolkning. Et spørgsmål til Lene Andersen bør måske være = hvad kender hun til Koranens indhold = her i Januar 2011 ??? Hun har også muligheden for, at besøge dette internet- leksikon om Koranens indhold =

www.islam-info.dk       Koranen       artikeldatabase.


 Det Andersenske Forlag - Frihed og demokrati

 • Billeder af lene andersen

   - Rapporter billeder
 • Hvornår Lene Andersen har sagt hvad og hvornår - det kan jeg desværre ikke huske. Jeg mener det var i = DR i søndags-frokosten.  JURAENS FREMTIDIGE RANGORDEN I DANMARK OG I EUROPA.

  1.  KORANENS SHARIA-LOVE

  2.  CAIRO-DEKLARATIONEN

  3.  EUROMEDITERRANIENAFTALEN

  4. EUs - LISSABON - TRAKTAT

  5. NATIONAL-STATERNES LOVGIVNING med DANMARK  Hvis en global Verdensorden skal styres ovenfra og globalt styres igennem Jura, så vil det være praktisk - og måske også nødvendigt at have juraen på plads - inden i de normale parlamenter. Efter min vurdering - så er disse implementerede lovgivninger på plads.

  1. øverste juridiske myndighed er på plads. Det er de militære strategier som Muhammed anvendte for cirka 1400 år siden, og som er øverste lovmyndighed, og det er islams nuværende-sharia-love.

  2.  Det er Cairo-deklarationen - som er sammensat således, at ingen af Cairo-deklarationens love - strider imod Koranens sharialove.

  2. a. denne bemærkning til Cairo-deklarationen.

  Nogen vil måske sige - at den Vestlige Civilisation har = FNs - menneskerettigheder. Det er naturligvis rigtigt, men på hvilken side er FNs menneskerettigheder ??? kan man være sikker på, at ikke enkelte af de mennesker der sidder i FN ikke kan bestikkes  ???  Der er jo mange - Oliepenge i omløb her i Vesten - hvor alt tilsyneladende er til salg. Lige nu her i Danmark - er det nok Danisco - der skal sælges.

 • Sharia finans = jihad   =  Hvem ejer hvem = økonomisk  ???

  3.  Euromediterranienaftalen  er = ( efter min opfattelse ) en aftale, som jeg ikke har godkendt, fordi demokratiet er tyv-stjålet fra Danmarks befolkning oven fra. Min vurdering kan naturligvis være forkert. Hvem kan vurdere dette fra en ( objektiv indfaldsvinkel ) og ud fra virkelighedens kendsgerninger ???  Enhver = der uddannes inden for etbestemt samfunds-system = uddannes sandsynligvis også til, at beskytte det system, der udbetaler deres løn, hvilket er meget naturligt. Det er set før, og i Postdam - blev det vist nok noget, der vækkede en vis undren hos dem, der efterforskede nazisternes ansatte.  Det er ikke meget undren at spore - hos EU- ansatte - der naturligt tror , at de kæmper for en bedre global verden - medens Danmark og Vesten invisterer i islams erobringsstrategi - nemlig = BABY-BOMBEN = som du kan læse mere om på = www.sagenskerne.dk 

  INDEN MUREN FALDT I 1989

  Mikhail Sergejevitj Gorbatjov (Russisk: ?????´? ?????´???? ????????) (født 2. marts1931) var Sovjetunionens leder fra 1985 til 1991.
  Jeg kan godt forstille mig, at Gorbatjov, havde indset, at det kun var et spørgsmål om tid, inden sovjet kolapsede internt i Rusland. Kan man forestille sig, at Henry Kissinger og Gorbatjov havde et møde hvor de talte om økonomi, inden muren kolapsede - og at der allerede her var indgået en økonomisk aftale - hvor Henry Kissinger har indgået en økonomisk aftale med Sovjetunionens Gorbatjov - som var medvirkende til, at muren mellem øst og vest blev revet ned i 1989 ??? Hvem kan vide dette ??? Ja - det vides ikke - eller er det bare hemmelig viden ??? Kunne der her være en hemmelig aftale - der har ført til - at Danmarks Grundlov er blevet kuppet ovenfra i en ( trepartts-aftale ) mellem 1. internationale selskaber 2. islams Ulema 3. Kommunister ??? Indgår der et Politisk Projekt i denne aftale ???


 • Libyens Muammar Gadaffi holdt en tale ( måske i 2004, der viser, at han Muhammeds udtænkte militære strategi. Han kender islams militære strategi om - hvordan små lande og store Nationer og kontinenter erobres ved hjælp af Baby-bomben. Hør eventuelt Muammar Gadaffi på dette link.

  Besøg  evt. = http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU   Det skulle ikke undre mig, at Christiania skaffer sin hash fra Libyen. Hvem kan vide dette
  ??? Det kan stemme ind i en venstreorienteret teori om, at Danmark skal destabiliseres indefra, inden den endelige magtovertagelse, samt at Politiske kræfter fra den arabiske verden, skulle medvirke i denne destabilering af Danmarks ungdom. Jo - vi danskere har været med til, at financere vores egen tilintegørelse som et stolt og selvstændigt folk, og det passer ind i Planen om, at lovene i Danmarks Folketing skal overføres til - EU. Min vurdering kan være forkert. Hvem kan vurdere dette ???  Besøg evt. www.sagenskerne.dk  og vurder om baby-bomben virker.  Suplerende oplysninger kan findes på - www.Radiodua.dk   Union_for_the_Mediterranean.correctEurabia er kortlagt.
 • I DANMARK ER - EUs - LOVGIVNING PÅ PLADS - NEMLIG PARAGRAF 266b =
   
  som efter min opfattelse vil føre til, at Danmarks befolkning udskiftes. Her i Danmark er der måske flere irriterende ting - der driller de ( juridiske magthavere ) i EU = nemlig = DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953 = samt symbiosen mellem = DANMARKS GRUNDLOV og KONGEHUSET.  Desuden er der - Danmarks Folkekirke en del af Danmarks Grundlov - som erklærer Danmark for at være en Kristen Nation ifølge ( Paragraf 4 ) i Danmarks Grundlov - eftersom der ikke må vises det ( kristne kors ) - ifølge Lissabon-Traktaten. Desuden er der dette fakta - at Danmarks Dronning eller Danmarks Konge - er Kirkens overhoved i Danmark. Hvis Muhammeds tilbedere opfører sig - som de plejer - så bliver alle - Jøder og Kristne og vantro i Danmark jaget. Hvorfor det skulle blive anderledes i Danmark - når muslimerne bliver i flertal her i Danmark - det har jeg svært ved at forstå og tro på.
  DET DANSKE FOLKETINGS GLOBALE OVERBLIK


  Da alle muslimers børn på jordkloden som udgangspunkt skal opdrages efter de anvisninger som ( Muhammed foreskrev ) for 1400 år siden - så opdrages muslimske børn i disse lande efter den ( Børneopdragelse i muslimske familier ) som Muhammed anbefalede. Det giver så en befolkning- der langt hen ad vejen - også deler de samme kulturelle værdier.  For en ordens skyld - så kan jeg lige nævne disse muslimske lande, hvor Muhammed anvisninger på børneopdragelse stadig efterleves =


  Afghanistan Albanien Algeriet Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Benin Brunei Darussalam Burkina Faso Cameroun Comorerne Djibouti Egypten Elfenbenskysten Forenede Arabiske Emirater Gabon Gambia Guinea Guinea-Bissau Guyana Indonesien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mozambique Niger Nigeria Oman Pakistan Palæstina Qatar Saudi-Arabien Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Syrien Tadsjikistan Tchad Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Usbekistan Yemen

  NGO-ere kan måske konstatere om  - børneopdragelsen er som beskrevet af mig i disse lande Det er svært at overskue, når man tilhører ( bunden af bunden ) socialt set her i Danmark. Det som jeg har fundet her på nettet er disse udtalelser af Winston Churchill =


   jeg vil lige gøre opmærksom på - hvad Winston Churchill mente om islam - for godt 100 år siden.


  WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

  Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

  Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

  DEN MULTI-KULTURELLE KULT I DANMARK

  Hvordan ved den ( multikulturelle kult i Danmark ) om de er danskere. Hvis man går ind for et multikulturelt samfund, så ved man også at - EU - går ind for en stadig mere snæver - Union - hvor stat og Kirke - er adskildt - og det ender med - at Danmarks Folketing nedlægges - og dermed fjernes Danmarks Grundlov fra jordklodens overflade. Det vil sandsynligvis ske, medmindre Danmarks Folketing i fællesskab bliver enige om at fjerne ( Paragraf 266b ) fra Dansk Lovgivning igen. Her i 2011 vil jeg lige gøre alle ( UNGE UNDER 21 ÅR ) opmærksom på at ( Danmarks Folketingsmedlemmer ) kan fjerne ( Paragraf 266b ) her i 2011 ( Derfor gem navnene på Folketingets 179 medlemmer ) og husk hvem der stemte imod fjernelsen af ( PARAGRAF 266b ) næste gang dette forslag kommer til afstemning i Danmarks Folketing. Det er altid en fordel, at kunne kende forskel på venner og fjender, engang i fremtiden ???
  2:10Føjet til kø Ravnevisenaf Religion0
              ER DU DANSKER = HVORDAN VED DU DET  ???

    http://www.dendanskeforening.dk/   

  Vil du forsvare = KONGEHUSET og GRUNDLOVEN med dit liv ???
  lidskjalv blot laug  Opskrift på - digterøl og Berserker-Mjød.

  Dan jeres egne laug- på ugentlige møder - og bryg digterøl m. m.

  Skjaldesang.dk  for ungmøer og bassangere

  Skjaldesang II

  Tildelt 4,5 af maksimalt 5,0

  - 3 min. - 3. dec 2008 - Uploadet af Redstomp

  Nyt album ude nu! Køb eller læs mere på www.skjaldesang.dk

  DE KONSERVATIVES NYE FORMAND = FYRSTEN = LARS BARFOED = var på DRs Deadline = og udmeldingen var = de konservative værdier er =

  GUD
  KONGE
  FÆDRELAND

  som udgangspunkt for Konservativ Politik. www.Kulturpartiet.dk

  HVAD VIL = FYRSTEN = LARS BARFOED ???

  Billeder af lars barfoed

 •  - Rapporter billeder 

  ET BILLEDE AFFYRSTEN = LARS BARFOED

  Fyrsten   Fyrsten   Fyrsten

  HVAD BETYDER

  GUD
  KONGE
  FÆDRELAND

  FOR FYRSTEN - LARS BARFOED ???


                

  VIL FYRSTEN ( LARS BARFOED ) GÅ IMOD STRØMMEN
  FOR AT FORSVARE SINE - KONSERVATIVE IDEALER ???
  GUD - KONGE - OG - FÆDRELAND  ???
  FACADE - DEMOKRATI =

  Når ord ikke følges op med handling = så er det bare tomme ord. Det som vil interessere en vælger som mig = det er om = FYRSTEN = LARS BARFOED = vil anbefale det Konservative Folkeparti at stemme for - at Paragraf 266b fjernes totalt fra = Dansk Lovgivning = næste gang Paragraf 266b = er til afstemning i Folketinget. Fremtiden vil vise om - FYRSTENS ORD - følges op med konkret handling - næste gang forslaget om afsakaffelse af 266b er oppe at vende i Folketinget ???  FYRSTENS KONSERVATIVE TILHÆNGERE = BØR VIDE FØLGENDE =

               

  WINSTON CHURCHILL = HAR OGSÅ UDTALT FØLGENDE =

  "Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
  så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
  Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."
    Citat slut

  HVAD GØR EN KRISTEN ? VENDER DEN ANDEN KIND TIL ???

  HVAD GØR EN KONSERVATIV = SNAKKER UDEN OM MÅSKE
  ??? 

                           Når Politikerne ikke vil erkende ( SANDHEDEN ) hvad gør de så ???

     KWH  Budbringeren for retten

  Katrine Winkel Holm, redaktør, sappho.dk  Jeg kan anbefale = KONSERVATIV UNGDOM = at besøge disse overskrifter på dette internet-leksikon over Koranens indhold =

  www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

  KVINDER          
  her findes sharialov  33.59
  KOLONIALISME
  REN UREN
  TØRKLÆDE
  TAQIYA
  TØRKLÆDER
  VANTRO
  JIHAD
  APOSTAT
  APOSTASI
  ÆGTESKAB
  BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM  LIDT FORBRUGER-OPLYSNING for KONSERVATIV UNGDOM.
   ISLAM GLOBALT SET

                                         
   GLOBALT OVERBLIK AF DR.PETER HAMMOND

  SÅ VIDT VIDES,SÅ ER BOGEN AF DR PETER HAMMOND UDGIVET I 2005,OG NU SKRIVER VI AUGUST 2008. SÅ DER ER JO FØDT NOGLE BØRN SIDEN 2005 OG DERFOR PASSER TALLENE SIKKERT IKKE MERE. DE ER SIKKERT STØRRE. DETTE UDPLUK AF BOGEN BØR SÅLEDES STUDERES NØJERE,HVIS TALLENE SKAL BRUGES VED EN STUDENTER-EKSAMEN.

  ISLAM HAR RELIGIØSE,JURIDISKE ,ØKONOMISKE OG MILITÆRE KOMPONENTER.DEN RELIGIØSE KOMPONENT ER ET DÆKKE OVER ALLE DE ANDRE KOMPONENTER.

  ISLAMISERING FOREKOMMER,NÅR DER ER TILSTRÆKKELIGT MANGE MUSLIMER I ET LAND TIL,AT AGITERE FOR DERES "RELIGØSE RETTIGHEDER."

  NÅR POLITISK KORREKTE OG KULTURELT MANGFOLDIGE SAMFUND INDVILLIGER I DE "RIMELIGE" MUSLIMSKE KRAV OM " REGILIØSE RETTIGHEDER" SÅ FÅR DE OGSÅ DE ANDRE KOMPONENTER MED UNDER BORDET.

                                                   DET VIRKER PÅ FØLGENDE MÅDE.

  SÅ LÆNGE DEN MUSLIMSKE BEFOLKNINGSANDEL FORBLIVER PÅ CIRKA 1 PROCENT I ET GIVET LAND,VIL DE BLIVE BETRAGTET SOM EN ((FREDSELSKENDE MINORITET)) OG IKKE SOM EN TRUSSEL MOD NOGEN.

  USA  HAR                             1 PROCENT MUSLIMER
  AUSTRALIEN HAR CIRKA          1,5  %  MUSLIMER
  CANADA HAR CIRKA                1,9 PROCENT MUSLIMER
  KINA HAR FRA                       1 til 2 % MUSLIMER
  ITALIEN HAR CIRKA                 1,5 % MUSLIMER
  NORGE HAR CIRKA                  1,8 % MUSLIMER

  NÅR MUSLIMERNE  BLIVER MELLEM 2 OG 3 PROCENT AF DEN LOKALE BEFOLKNING,SÅ BEGYNDER DE AT HVERVE TILHÆNGERE BLANDT ANDRE ETNISKE GRUPPER,HERUNDER ISÆR STOR REKRUTERING I FÆNGSLER OG BLANDT GADEBANDER.

  DANMARK  FORMODES HER I 2008 AT HAVE OVER 600.000 MUSLIMER
  TYSKLAND HAR CIRKA      3,7  %  MUSLIMER
  STORBRITANNIEN CIRKA   2,7 %
  SPANIEN MED ANDOLUSIEN CIRKA 4,6 PROCENT

  FRA 5 %  AF BEFOLKNINGEN OG OPEFTER  UDØVER DE I FORHOLD TIL DERES PROCENTVISE ANDEL AF BEFOLKNINGEN OVERDREVEN INDFLYDELSE.DE KRÆVER HALAL ((REN EFTER ISLAMISKE STANDARDER)) MADVARER HVOR VED MUSLIMER SIKRES JOBS I TILBEREDDELSEN AF MADVARER.DE ØGER PRESSET PÅ SUPERMARKEDS-KÆDERNE OM,AT HAVE DET PÅ HYLDERNE - FULGT AF TRUSLER,HVIS DE IKKE MAKKER RET.

  FRANKRIG HAR CIRKA        8 % MUSLIMER
  FHILLIPPINERNE CIRKA       5 %
  SVERIGE HAR CIRKA           5 %
  SCHWEIZ HAR CIRKA          4,3  %
  HOLLAND         CIRKA        5,5  %
  TRINIDAD &TOBAGO          5,8  %  MUSLIMER

  PÅ DETTE STADE VIL DE ARBEJDE PÅ,AT FÅ DEN HERSKENDE REGERING TIL,AT TILLADE DEM,AT REGERE SIG SELV UNDER SHARIA,DEN ISLAMSKE LOV.

  ISLAMS ENDELIGE MÅL ER IKKE ,AT KONVERTERE VERDEN,MEN AT ETABLERE ((SHARIA-LOV)) OVER HELE VERDEN.

  NÅR MUSLIMER HAR NÅET CIRKA 10 PROCENT AF BEFOLKNINGEN,SÅ VIL DE ØGE LOVLØSHEDEN ,SOM ET MIDDEL TIL,AT KLAGE OVER DERES FORHOLD. EKS, (( PARIS - BILAFBRÆNDINGER )) HVILKET VI OGSÅ HAR SET I UGE 8 HER I 2008 HER I DANMARK.

  ENHVER (( IKKE MUSLIMSK HANDLING )) DER KRÆNKER ISLAM,VIL NU MEDFØRE TRUSLER. EKSEMPLER ( AMSTERDAM-MUHAMMED-TEGNINGER ) DANMARK ( MUHAMMED TEGNINGER )

  GUYANA      HAR CIRKA  10 % MUSLIMER
  INDIEN&nb3p;  &nbspe3B    &nb3p;  &nbspe3B   CIRKA  13,4 %
  ISRAEL              CIRKA   16 %
  KENYA              CIRKA   10 %
  RUSLAND          CIRKA   10  TIL  15 % MUSLIMER.

  VED ((20 %)) KAN MAN FORVENTE OPTØJER,OPSTÅET UD AF INGENTING.DER DANNES JIHAD-MILITSER,DER FOREKOMMER SPORADISKE MYRDERIER,OG KIRKER OG SYNAGOGER NEDBRÆNDES.

  ETIOPIEN HAR CIRKA 32,8 PROCENT MUSLIMER.

  VED 40 PROCENT OPLEVES OMFATTENDE MASSAKRER,EVINDELIGE TERRORANGREB OG VEDVARENDE MILITS-KRIGSHANDLINGER. 

  BOSNIEN HAR CIRKA      40 % MUSLIMER
  CHAD  ER CIRKA PÅ       53,1 %
  LIBANON ER PÅ            59,7 % MUSLIMER

  FRA EN BEFOLKNINGSANDEL PÅ 60 % MUSLIMER AF DEN SAMLEDE BEFOLKNING,KAN MAN FORVENTE UHÆMMET FORFØLGELSE AF (( IKKE TROENDE)) OG TILHÆNGERE AF ANDRE RELIGIONER,SPORATISKE ETNISKE UDRENSNINGER (( FOLKEMORD )) ANVENDELSE AF (( SHARIA-LOV)) SOM ET VÅBEN OG JIZAY - DEN SKAT,DER PÅLÆGGES VANTRO.

  MAYLAYSIA   HAR CIRKA         60,4 % MUSLIMER
  ALBANIEN         CIRKA           70,0 %
  QATAR               CIRKA         77,5 %
  SUDAN              CIRKA          70,0 % MUSLIMER.

  EFTER 80 PROCENT AF NATIONENS BEFOLKNING AF MUSLIMER,KAN MAN FORVENTE STATSDIRIGERET ETNISK UDRENSNING OG FOLKEMORD.

  BANGLADESH            HAR 83 % MUSLIMER
  EGYPTEN                       90 %
  GAZA                           98,7 %
  INDONESIEN                   86,1 %
  IRAN                             98 %

  IRAK                           97 %
  JORDAN                      92 %
  MAROKKO                   98,7 %
  PAKISTAN                    97 %
  PALÆSTINA                 99 %

  SYRIEN                         90 %
  TADTJEKISTAN              90 %
  TYRKIET                       99,8 %
  FORENEDE  ARABISKE EMIRATER     96 %

  YEMEN                        99,9 %
  SAUDI-ARABIEN            100  %
  AFGHANISTAN              100 %
  SOMALIA                     100 %

  100 PROCENT MUSLIMER I ET LAND,DET INDVARSLER (( DAR-ES-SALAAM )) (( FRED)) DETTE FREDENS HUS-DER SKULLE FORESTILLE AT VÆRE FRED,FORDI ALLE ER MUSLIMER.MEN HVAD ER VIRKELIGHEDEN ???

  Besøg evt  =  www.Kulturkloeften.dk
  Besøg eventueltwww.sagenskerne.dk  virker baby bomben ???


  OM LØGNEN        www.Google.dk 

  Løgnen kan kun blive opretholdt så længe ( Staten ) kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for ( Staten ) at bruge al dens magt til, at undertrykke meningsforskelle, for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse her af bliver sandheden ( statens ) dødsfjende.

  josept Goebbels  


                 ER DU DANSKER = HVORDAN VED DU DET  ???

    http://www.dendanskeforening.dk/ 
  http://features.pewforum.org/muslim-population/

   

  29.01.2011

  Islams befolkningsbombe

  Forfatter: HV

  Snart er hvert fjerde menneske på Jorden muslim

  Pew Research Center offentliggjorde d. 27. januar en analyse af den muslimske befolkningsvækst Jorden over.

  Det anslås, at der i 2010 var 1,6 mia. muslimer på Jorden, og at deres antal ved vokse med 35% over de kommende tyve år til 2,2 mia. I 2010 udgjorde muslimerne 23,4% af Jordens samlede befolkning. I 2030 forventes andelen at være vokset til 26,4% af Jordens samlede befolkning på estimeret 8,3 mia.

  Imidlertid forventes det, at den muslimske befolkningsvækst vil aftage. Fra 1990 til 2010 voksede muslimernes antal med gennemsnitligt 2,2% pr. år. Den vækstrate forventes at falde til 1,5% fra 2010 til 2030. Om den faktisk vil falde, er imidlertid usikkert.

   

  Europa

  Om udviklingen i Europa hedder det:

  I 2030 forventes muslimerne at udgøre mere end 10% af befolkningen i 10 europæiske lande: Kosovo (93,5%), Bosnien-Herzegovina (42,7%), Makedonien (40,3%), Montenegro (21,5%), Bulgarien (15,7%), Rusland (14,4%, Georgien (11,5%), Frankrig (10,3%) og Belgien (10,2%).

  Rusland vil have den største muslimske befolkning i absolutte tal i Europa i 2030. Muslimernes vækstrate i Rusland anslås til 0,6% pr. år indtil 2030. Derimod forventes Ruslands ikke-muslimske befolkning at falde med gennemsnitligt 0,6% pr. år i den samme periode.

  Frankrig havde en nettoindvandring af cirka 66.000 muslimer i 2010 – flest fra Nordafrika. Muslimer udgør omkring to tredjedel (68,5%) af de indvandrede til Frankrig i 2010. Spanien havde en nettotilgang af omkring 70.000 muslimske indvandrere i 2010, men i Spanien udgjorde muslimer kun en mindre del af de indvandrede, nemlig 13,1%. Storbritannien havde en indvandring af muslimer på 64.000 i 2010. 28,1% af indvandrerne til Storbritannien formodes at være  muslimer.

   

  Danmark

  Ifølge rapporten fra Pew var der 109.000 muslimer i Danmark i 1990. Antallet voksede til 226.000 i 2010, og forventes at vokse yderligere til 317.000 i 2030. Ifølge disse tal skulle muslimerne udgøre 5,6% af Danmarks befolkning i 2030 imod 4,1% i dag.

  Det kan bemærkes, at danskernes samlede fertilitet siden 1968 har været under 2%, hvorfor danskerne ikke har reproduceret sig selv siden. Antallet af danskere har været faldende siden det toppede med 5,119 mio. i 1983. Tallene fremgår af Danmarks Statistiks statistikbank.

  Det fremgår ikke af Pew-rapporten, hvor tallene stammer fra. Danmarks Statistik opgør ikke statistik over befolkningens religiøse tilhørsforhold.

  Kilde:

  Tallene land for land kan ses i denne tabel:

  http://features.pewforum.org/muslim-population/

  Interaktive kort med angivelse af den muslimske befolkningsvækst kan ses her:

  http://features.pewforum.org/muslim-population-graphic/

  og – mere overskueligt – her:

  http://edition.cnn.com/interactive/2011/01/world/map.muslim.growth/index.html

                 ER DU DANSKER = HVORDAN VED DU DET  ???

    http://www.dendanskeforening.dk/ 

   

   
 • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE