BANANREPUBLIKKEN
BANANREPUBLIKKEN www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  27. januar 2011    www.sagenskerne.dk 

BANANREPUBLIKKEN  DANMARK

                       

ER EUROPAS KRISTNE VÆRDISÆT - MARKERET I EU KONTRAKTEN ???Papirnusse - bureaukratiet må være skyld i - at et såkaldt moderne velfærds-demokrati - der ikke evner at forsvare  sit eget grundvand - viser - at vi lever i en = banan-republik

Hvor er Venstrefløjens grønne - miljøforkæmpere ???

Den typiske grund til, at Danmark ikke magter at holde sit eget Grundvand rent - er sandsynligvis . at der igen er oprettet et nyt overflødigt papirnusse bureaukrati - af papirnussere der får vellønnede job , for at lave et nyt sæt kontrollerende regler - der forhindrer at - Danmark kan holde sit grundvand rent.

Hvor dybt kan en Nationalstat som Danmark synke i ineffektivitet. Det bedste håb, jeg ser for Danmarks fremtid - det er at jeg har konstateret at =

www.frp.dk  = 
fremskridtspartiet er på banen igen


MEN ER DET DANSKE FOLK KLAR TIL AT ERKENDE - SANDHEDER


HVAD SKER DER NÅR = EU = SKAL BESTEMME ALT ???


Hvem skal nu betale = og for hvad ???


Kommissionsformand José Manuel Barroso i forbindelse med dagens møde. Foto: Kommissionen

EU-kommissionen foreslår EU-skatter

Det er fuldstændigt uacceptabelt,
siger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU ·
Læs mereHØRT I DR =

DANMARK HAR I = 2009    eller i   2010  = betalt 7 milliarder i kontingent til = EU = hvilket betyder - at det danske folk bidrager til med et tilskud på 7 milliarder kroner = for at tilintegøre sig selv. Dette er min vurdering = Saxo-Poul. Det er forståeligt, at Danmark ikke har råd til at financere = bevarelsen af sit eget grundvand. Husk - at om 400 år skal der også leve mennesker i Danmark - selv om det danske folk er udryddet inden der er gået 400 år.

VISDOM FRA FOLKEDYBET I VENSYSSEL

FEJ FOR EGEN DØR - INDEN DU DRAGER UD FOR AT REDDE HELE VERDEN.DERFOR BØR I VIDE DETTE =


www.frp-syd.dk      er på banen igenVideoer til mogens glistrup


www.frp.dk.   Fremskridtspartiet er på banen igen.

Peter Neerup Buhl & Mogens Glistrup Retssagen mod Islamlobbyen "De ...               ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ GÅR DU IND FOR = GUD KONGE OG FÆDRELAND ???

VIL DU BEVARE = DANMARKS RIGES GRUNDLOV
  ???Besøg -  Radio Holger -  og hør om 266b - ( arkiv august )

  Besøg evt. http://www.radioholger.dk/ 

Her kan du høre om anklagen imod = Jesper Langballe.

Der har været mange ofre for 266b  = hvorfor ja hvorfor
???

Hvilket politisk lusk har været gemt fra Glistrups første omtale af muslimer ??? Var det ( forvandlingen ) af
Barcalona - erklæringen fra 1995 - der skulle skjules ???BANANREPUBLIKKEN - DANMARK    www.Google.dk

Nu har bananrepublikkenDanmark haft en paragraf 266b lige siden 1971.  Er der noget der kendetegner en Bananrepublik så er det en retsstat - hvor du kan anklages - og intet forsvar er muligt. Ja - rettens jurister vil ikke engang høre på ( SANDHEDEN ) og det er jo også overflødigt - for (SANDHEDEN) har ingen betydning i denne sammenhæng. Du kan finde mere om 266b ved at - Google - og det kan resten af jordklodens befolkning også.HVORNÅR BLEV EUROPAS KVINDER FORRÅDT ???

BLEV DANMARKS OG EUROPAS ( KVINDERS MØDOM  FORRÅDT ) DA EUROPAS LEDENDE POLITIKERE OPRETTEDE EU - OG UNDLOD AT KRÆVE ( EUROPAS KRISTNE KULTUR-BAGGRUND ) IND I LISSABONTRAKTATEN ???

Hvorfor blev Europas mange hundrede år gamle kristne kultur-grundlag ikke skrevet ind i =
LISSABON-TRAKTATEN ???

FORSTÅ  ISLAMS  KULTUR  =  LÆS BØGER

 


Besøg  eventuelt 
www.nymoedom.dk. og hør HVORFOR.

KRISTINA AAMAND = har skrevet bogen =
MØDOM PÅ MODE.

Prøv at 
www.Google.dk  Gyldendal = hvis du ønsker bogen ???Der skal jo være plads til islam i Danmark og i Europa.


 
LIDT KRISTEN KULTUR - BAGGRUND

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste til

religion og opdragelse giver et folk - deres daglige vaner - hvilket ifølge ( Hartvig Frisch ) er et folks kultur. Kam muslimer omstille sig fra deres ( daglige vaner ) til vores ( danske daglige vaner ) ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

KAN ISLAM REFORMERE DISSE LOVE I KORANEN

1   Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ?
2   Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ?
3   Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af religionen fra staten og fælles anliggender ?
4   Vil en muslim gift med en tidligere kristen, opdrage deres børn efter kristne normer ?
5   Vil muslimer i Danmark acceptere,at muslimer forlader islam, og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner,uden at følge den ordre,som shariaen foreskriver er Allahs ordre ?
6   Vil muslimer i Danmark forsøge, rent påklæningsmæssigt,at glide ind i det danske folks sædvaner ?
7   Vil muslimer i Danmark kunne anse religion som et personligt anliggende,og praktisere sin religion i privat afsondrethed ?
8   Vil muslimske familier opdrage deres børn efter danske normer for,at vise viljen til,at blive integreret i det danske samfund ?
9   Vil muslimer acceptere ,at seksualitet er et frit personligt anliggende,så længe civilsamfundets love overholdes ?
10  Vil muslimer afvise slaveri,som under islam forekommer andre steder på jordkloden ?
11  Vil muslimer afvise,at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer,som en del af islams love ?
12  Vil Danmarks muslimer afvise,at efterleve sharia-lovgivningen ?
13  Vil muslimer i Danmark acceptere,såvel muslimer som ikke-muslimer kan kritisere islam ?
14  Vil islam i Danmark respektere Demokratiet som kærneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ?
15  Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet lighed mellem kvinder i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?
16  Vil muslimer anvende Demokratiske metoder til,at udtrykke sin utilfredshed for,at opnå forandringer i samfundet ?
17  Vil muslimer i Danmark acceptere,at ytringsfrihedener er en rettighed,der er beskyttet af Danmarks Grundlov ?
18  Vil muslimer i Danmark anerkende,at lovene i Danmark,har fortrinsret foran islams sharialove ?
19  Vil muslimer i Danmark acceptere,at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse,uden om imamer,Mullaher og Sheiker ?
20  Vil islam ændre islams love,for at sikre kvinders demokratiske rettigheder i alle EU-landene ?

VIL - EU - INDSKRIVE EUROPAS KRISTNE VÆRDIGRUNDLAG I LISSABON-TRAKTATEN - ELLER ER LØBET KØRT  ???


DE 7 DØDS-SYNDER

OVERMOD           HOVMOD
GERRIGHED        GRISKHED
UTUGT              
MISSUNDELSE
FRÅDSERI
VREDE
DOVENSKAB

EN OPFO�12;DRING FRA - EUsk- SENDEBUD I DA�E;MARK =
Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor???HVEM HAR FORNÆGTET VORES KRISTNE GUD ???

VAR DET VORE POLITIKERE - ELLER VAR DET VÆLGERNE ???HVAD BETYDER

GUD
KONGE
FÆDRELAND

FOR FYRSTEN - LARS BARFOED ???


              

VIL FYRSTEN ( LARS BARFOED ) GÅ IMOD STRØMMEN
FOR AT FORSVARE SINE - KONSERVATIVE IDEALER ???         


Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII
http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsansHvordan ser en moderat Europæisk udgave af islam ud ???
Journalister har jo mulighed for,at spørge herboende imamer.

Vil EU frede pædofile  ???

 

Hr. Niels Erik Søndergård har bemærket at Lissabon-traktaten (EU traktaten af 2007) indeholder de samme forbud som  EU-traktaten af 2004 mod forskelsbehandling på grund af "seksuel orientering eller ethvert andet forhold...". Dog, der er èn meget væsentlig undtagelse; traktaten af 2004 indeholder en "protokol", der undtager pædofile fra forbudet mod forskelsbehandling. (NJS 16 AUG). Det gør den nye traktat ikke. Den blev som bekendt alligevel godkendt af bl.a. det danske Folketing, men forkastet ved den irske folkeafstemning.

Kort sagt, de fleste EU-lande, herunder Danmark, vil afkriminalisere pædofili.

Er det blot en forglemmelse? Næppe! Det danske Folketing har måske - sin vane tro - sovet i timen. Men traktatens forfattere har utvivlsomt studeret tidligere traktater grundigt for at forvisse sig om at alt, hvad der var ønskeligt, kommer med over i den nye traktat, mens alt, hvad man vil af med, udelades.  Embedsmændene har altså i al stilhed, men helt bevidst, valgt at frede den ækle forbrydelse,som pædofili er - i alt fald i vores kultur. Hvorfor?

Forklaringen er simpel: man gerne vil tækkes araberne. Selve den hellige profet var jo glad for småpiger, og selve hans stedfortræder Irans ayatollah Khomenei skrev i sin bog Tahrirolvasyleh fra 1990:

"En mand kan have seksuel glæde af et barn, fra det er baby. Men han bør ikke gennembryde hendes mødom. Anden form for seksuel brug af barnet er i orden...."

Dette lyder vanvittigt i danske øren. Men faktisk har Europa, med Frankrig i spidsen, arbejdet ihærdigt for en kulturel,  politisk og økonomisk alliance/ entente ("Eurabia") med de arabiske lande, ganske særlig siden oliekrisen i 1973.  Og dette "samarbejde" indbefatter naturligvis accept af muslimske kulturtræk - herunder pædofili - på europæisk jordHVEM ER ANSVARLIG FOR PARRAGRAF  266b ???

FOLKETINGET- har gjort paragraf 266b til lov i Danmark.
FOLKETINGET
- kan fjerne Racismeparagraf 266b igen.

Hvor svært kan det være 
???Besøg eventuelt =  www.sagenskerne.dk  virker baby bomben ???OM LØGNEN

Løgnen kan kun blive opretholdt så længe ( Staten ) kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for ( Staten ) at bruge al dens magt til, at undertrykke meningsforskelle, for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse her af bliver sandheden ( statens ) dødsfjende.

josept Goebbels 


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE