VESTENS FORSVAR
VESTENS FORSVAR www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her 26 januar 2011      www.Google.dk 

VESTENS FORSVAR AF EGNE VÆRDIER - OGSÅ DE KRISTNE

                       Efter min opfattelse - så vil islam = påtvinge os danskere = deres måde at leve og  tænke på. Efter min opfattelse sker islams angreb på vestens kultur og vestens værdier inden for følgende områder =

Politik
kultur
økonomi
jura
militært
religion

Dette er min opfattelse af den globale sitivation - både i Danmark og globalt set. Ud fra min opfattelse af sitivationen i Danmark og globalt - så bør Danmarks og Vestens forsvar bygges op - ud fra det er de områder - hvor Danmarks og Vestens værdier angribes. Dette er min vurdering, og den kan være forkert. Hvad er din vurdering ???

ISLAMS ANGREB ER BÅDE - LOKALT OG GLOBALT

Som en begyndelse må jeg nok tone rent flag - og erkende at min opfattelse af islam og koranen er disse =

ISLAM ER EN HÆR - DER ER FORKLÆDT SOM RELIGION.

KORANEN ER EN MILITÆR HÅNDBOG I TAKTISK OG STRATETISK KRIGSFØRELSE - FORKLÆDT SOM EN HELLIG BOG - EN ISLAMS UDGAVE AF EN BIBEL.

Dette er min vurdering, og den kan være forkert. Hvad er din vurdering ??? 

Jeg vil også påpege, at hvis du begynder at forske i islam som en religion - så vil udgangspunktet for en ( islam-forsker ) være at islam er en religion - og en sådan forsker vil ikke ( studere islam som en hær ) men stadig analysere islam som en religion - hvilket er naturligt - for det er en global opfattelse af islam - nemlig at islam er en religion. En sådan islamforsker vil  måske undre dig over den megen opfordring til vold - der står i Koranens religiøse tekster. Man kan heller ikke komme uden om, at islam har mange troende på globalt plan, Så islam er altså en religion - men mere end det. Det forstod jeg først rigtigt, efter at have læst denne bog af =

KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på
INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008

http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

SÅDAN SER FILOSOFFENS BOG UD.LYTTEBØFFERNES BESKED TIL MIN HJERNE.

Når halmen er fjernet fra mine ører - og jeg har lyttet til - KAI SØRLANDERS foredrag , så må jeg erkende, at islam omhandler meget mere end religion - men al verslig magt, og hvad er al verslig magt så. Min opfattelse er, at al verslig magt mindst omhandler disse områder, som jeg lige gentager igen.

Politik
kultur
økonomi
jura
militær
religion

Det er min opfattelse, at islam i cirka 1400 år - har forsøgt at erobre al religiøs magt på jorkloden ( hvilket skal styres efter Muhammeds gamle militærlov ) som i Koranen kaldes ( sharia ) hvilket gøres ved - at bruge disse her nævnte ( 6 komponenter ) og efter de anvisninger - der er foreskrevet i Koranen. Min vurdering kan være forkert - men den kan også være rigtig. Hvad er din vurdering.

VESTENS KRISTNE CIVILISATION

Min forståelse af islams angreb på de lande, der har kristen baggrund - omfatter - De fleste Europæiske lande - med stærke rets-traditioner - i både USA - Australien - Canada - Bornholm - og New Zealand og de Nordiske lande. Når jeg opfatter islam som en angriber på Vesten og vores kultur og vores værdier - så skyldes det også, at jeg har hørt dette på - You Tube  - så derfor besøg  =

 http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt godt efterFORSVARSKAMPEN KULTURELT. NATIONALT ANLIGGENDE

Hvis Vesten vil forsvare disse 6 værdier, så anser jeg kulturkampen for et nationalt anliggende, ud fra den oplysning eller tese. som jeg fandt udtrykt i en bog om Hartvig Frisch. Denne ( for mig ) meget oplysende tese eller læresætning var =
Et folks kultur - er dette folks daglige vaner.

Jeg har ikke kinesiske vaner - så vidt jeg ved - og jeg har ikke italienske vaner - og jeg taler kun et sprog. Mine daglige vaner er danske vaner. Jeg elsker det fede fedt på en gris, og juleaften er min prioriterede førsteret Flæskesteg. Selv om jeg synger dårligt, så kan jeg rigtig godt lide korsang. Så min kultur - og mine daglige vaner  - er danske vaner. 

KULTURVANER ER NATIONALE VANER

Da både Kinesere og danskere har forskellige daglige vaner, så må begge kulturer og dermed må begge folkeslag ( og andre folkeslag )  kæmpe for bevarelsen af deres daglige vaner, hvis et folkeslag vil bevare sin kultur. Her i Danmark er rygraden i vores danske kultur =

GUD
KONGE
FÆDRELAND
og = DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953

og med rødder tilbage til 1848  eller 1849 - hvor Kongen overlod til det danske folk - at regere sig selv. Her i januar 2011 - kan jeg konstatere at flittige danskeres økonomiske succes har været så stor - at det har fået mange af vores folkevalgte politikere til at tro - at Danmark befolkning kan forsørge hele jordklodens muslimske befolkninger, og samtidig med - at de samme Politikere har gjort Danmark til hele jordens socialkontor. Så jeg begynder at forstå - hvorfor jeg somme tider har tænkt =  undskyld -  at jeg er dansker i Danmark. Nu har ( tidsånden i flasken ) i hele Europa tilsyneladende være ( et indre marked ) og ( overnationale politiske organer ) der ønsker at ensrette alle Europæiske samfund - således at varer kan komme frem - hurtigst muligt over lange afstande. Det skulle gøre alting lettere. Desværre for EU og FN - så er de forskellige Nationale kulturvaner forskellige - også i Europas 27 Nationalstater . og også økonomisk - så EU vil derfor kolapse økonomisk på et tidspunkt. Om det bliver lige nøjagtigt på den ( 1. oktober 2016 ) det er svært at være helt sikker på.

ET FOLK MED KULTUR - BLIVER KUN MODVILLIGT LØNSLAVER.

Et hjernedødt folk kan naturligvis narres til at tro, at penge er den eneste værdi her i livet, men et folk der ikke har en ugentlig fridag ( til sig selv - og sin familie ) vil på et tidspunkt gøre oprør mod dyrkelsen af den globale  ( økonomiske grådigheds-politik ) der gør et folk til lønslaver af mere og mere vækst - og hvor der produceres mere og mere bras , og som sluger jorklodens resurser. Det vi danske virkeligt har brug for er ( hængekøjer ) så vi igen kan nyde tilværelsen i vores eget tempo , når Euroen bryder sammen, så (  DYNE LARSEN ) kan godt begynde på en stor produktion af ( kvalitets-hængekøjer ) eventuelt med indbygget radio.

 • Hængekøjer

  Vi Har Alt Inden For Hængekøjer Se Vores Tilbud, Bestil I Dag!
  www.brugskunst.dk/Haengekoejer

  Vi danskere har brug for hængekøjer - med inbyggede radioer - hvor man kun kan høre - Dansk-toppen med  RICHARD RAGNWALD og PETER BELLI ogTØRFISKog lidt Opera for dem - der er for dovne til , at bruge af deres formuer. Der kan de rige og dovne kulturdanskere så ligge og tænke over, hvordan vi skal bygge de skibe - vi danskere skal sejle i om 400 år - og om vi skal ønske - at kommende generationer skal satse på at drive skibene med vindkraft som i de gode gamle dage, da vi alle vidste - at jorden var flad.

  OLE GRÜNBAUM - SØN AF BERØMTE = HENRY GRÜNBAUM

  Hvordan mener han, at Danernes fædreland bør indrettes således at Danmarks Danskere kan leve en behagelig tilværelse om 400 år ???  Er det nu - at SKOV og Naturstyrelsen bør plante træer til fremtidens sejlskibe, så træerne står klar om 400 år - og skal der også plantes træer, hvor fremtidens danskere kan hænge deres hængekøjer op. Hvilke træer skal der plantes og hvor ???  Er det i Roskilde at viden om Vikingeskibene holdes ved lige - til de næste danske generationer, når olien til skibe er sluppet op. Cirka 5 generationer på 100 år, det giver cirka 20 generationer på 400 år. Hvis den danske Vikingånd skal  holde i de næste 400 år, så bliver det nok nødvendigt med en hvilepausen i hængekøjen i ny og næ. Så står og falder Danmarks fremtid måske med - om  Dyne Larsen begynder at producere hængekøjer i Danmark til Danmarks indbyggere.

  DEN STORE DANSKE KULTURGRYDE

  Nu er der jo meget dansk kultur i den store danske ( Kultur-gryde ) som interesserer mig, og som kan få mine målrettede tanker på afveje, og det er ( overskrifter )  I Weekendavisen fandt jeg nogle, som efter min opfattelse kunne bringe mine målrettede tanker på afveje =

  NÅR ALLE STJÆLER CYKLER  af Ulrik Høy


  Mine tanker kredsede straks om de 7 cykler jeg mistede i de 5 år jeg var avisbud. Nu var det i Københavnsområdet jeg var avisbud - og det forklarer jo meget. Et samfund kan rødne op fra bunden, men de penge jeg brugte på andre cykler, havde jeg nok tabt i Poker alligevel. Til gengæld var det skrevne indhold ikke om cykler - men om Wikileaks og demokrati.

  MULTIORGASMEN SOM UDEBLIVER af Ole Grünbaum

  En overskrift som også er fundet i Weekendavisen , som sendte mine tanker i denne retning. Kultur et et ( nul sum spil ) hvor der altid er 100 procent kultur, og når nogen får flere til, at leve efter deres daglige vaner, så er det også dem, der har mistet nogle af deres daglige vaner - og har dermed lidt et kulturtab. Det viste sig, at overskriften var en boganmeldelse for en bog udgivet på - Lindhardt og Ringhof - og skrevet af  - Charlotte Heje Haase - og som jeg nok aldrig får råd til at købe.

  OLE GRÜNBAUMS NÆSTE BOGANMELDELSE

  Der er en forfatter i USA - der har skrevet en bog om afmonterings-industrien af fabrikker i USA. Denne bogs forfatter hedder, hvis jeg har opsnappet navnet rigtigt.
  PAUL CLEMENS - Jeg ikke om - Ole Grünbaun - har tilladelse til, at boganmelde denne bog - eller om han er på tvungne opgaver. Min krøllede teori er, at de multinale selskaber - der styrer amerikas præsidenter, er ved at afmontere USA indefra, lige som det er sket i Danmark, efter at Danmark blev medlem af - EU. Alle Danmark fælles værdier,af større værdi er samlet i store selskaber og derefter privatiseret. Sker det samme i USA ???  Er Nationalstaternes sjæl til salg ???

  www.Google.dk  Videoer til Paull clemens

  The Daily Show - 1/19/2011 - Paul Clemens...
  6 min. - 6 dage siden
  thedailyshow.com


  ISLAMS ANGREB PÅ VESTEN ER BÅDE LOKALT OG GLOBALT

  Kulturelt må vi forsvare os selv lokalt - altså vores daglige vaner - for hvis vi ikke tør være dem ( vi er ) i vores eget fædreland, så er alt tabt alligevel, og Danmark bliver kørt ud på den = historiske lodseplads for tilintegjorte og glemte folkeslag = hvilket der er stor mulighed for, hvis vi ikke forstår hvem vi selv er. Derfor må vi til at spørge os selv om = tør du og jeg være dansker i Danmark ???

         ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
  http://www.dendanskeforening.dk/ 
  Politik
  kultur
  økonomi
  jura
  militært
  religion

  VORES  DANSKE POLITIK

  Vores danske Politik udgår officielt fra ( DANMARKS FOLKETING ) og hviler på vores ( DANSKE GRUNDLOV ) og vores danske kultur og værdier - og som har været specielt vellykket igennem mindst 3000 år - fordi danske mænd ( med få undtagelser ) har behandlet danske kvinder med respekt. Derfor er islams behandling af kvinder livsfarlig for vores danske kultur ( altså )
  vores daglige vaner.

  ISLAMS GLOBALE POLITISKE MÅLSÆTNING ER =

  at islams - sharia-love - skal gælde på hele jordkloden - og derfor presses og angribes alle jordklodens folkeslag = på mindst disse 6 områder = 

  Politik
  kultur
  økonomi
  jura
  militært
  religion


  ISLAM = POLITISK OG GLOBALT

  Hvad ser vi Globalt Politisk - når det gælder islams udbredelse på jordkloden. Vi kan først se på, hvor mange selvstændige Nationalstater og lande, der på 1400 år - har fået indført = ( Islams sharia-love ) og her kan nævnes de 57 lande der er medlem af = OIC - Organization of the Islamic Conference. Og disse muslimske nationer og lande præsenterer jeg her =

  Afghanistan  Albanien Algeriet Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Benin Brunei Darussalam Burkina Faso Cameroun Comorerne Djibouti Egypten Elfenbenskysten Forenede Arabiske Emirater Gabon Gambia Guinea Guinea-Bissau Guyana Indonesien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mozambique Niger Nigeria Oman Pakistan Palæstina Qatar Saudi-Arabien Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Syrien Tadsjikistan Tchad Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Usbekistan Yemen

  Sådan set ganske godt præsteret - på 1400 år - at have fået indført Muhammeds militærlove i disse lande - ved at kalde disse militærlove for ( religiøse love ) Her kommer Koranens tilladelse til at bruge islams tilladte løgn ( Taqiya ) helt til sin ret. Disse 57 Nationer i - OIC - har haft en  delegation siddende i - FN - systemet siden ( 1969 ) og det har muligvis inspireret islams  ( Ulema ) til, at oprette deres egne menneskerettigheder. Hvem kan vide dette ??? men det er ganske konkret at disse ( KORAN KYNDIGERELIGIØSE LEDERE ) har oprettet deres egne menneskerettigheder, som hedder Cairo-deklarationen. Den præsenterer jeg lige =

  Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

  Nu er det jo nok ikke helt tilfældigt, at denne Cairo-deklaration er vedtaget i - Cairo - af Muhammeds religiøse tilbedere, fordi, der ligger Muslimernes ældste Universitet. Det kan ses på disse billeder =

 • Billeder af al azhar

   - Rapporter billeder
 • Al-Azhar University, Cairo

   - [ Oversæt denne side ]
  Al-Azhar university concerns itself with the religious syllabus, which pays special attention to the Quranic sciences and traditions of the prophet, ...
  www.islamfortoday.com/alazhar.htm - Cached - Lignende • Det er sandsynligvis her, at = EUs = kulturelite kar lagt grunden til de  forhandlinger - der har ført til ( Barcalona-Erklæringen ) i 1995 - forhandlet frem af diplomater - på al azhar - der til lejligheden har kaldt al azhar et - Dialog-institut =
 • Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut: Al-Azhar, verdens ældste og ...
 • Al-Azhar (”Den strålende”) er navnet på en stor moske i det centrale Cairo, og egypterne kan med nogen ret hævde, at det også er verdens ældste eksisterende ...
  dedi.roquefort.pil.dk/.../al-azhar-verdens-aeldste-og-maaske-stoerste-universitet/ - Cached


  Det er sandsynligvis Koranens indhold - som disse studerende muslimer har studeret i - i de over 1000 år -  dette Universitet har eksisteret. Hvad er så Koranens indhold ??? Her kan jeg kun henvise til dette internet-leksikon der viser dele af Koranens indhold = www.islam-info.dk  = jeg kan naturligvis anbefale Danmarks kommende generationer - de der er = UNDER 21 ÅR = her i 2011 - at sætte jer ind i dette historiske hændelsesforløb - samt besøge disse Links og læse hvad der står - under disse overskrifter = ganske enkelt fordi = DET ER JERES FREMTID = det drejer sig om. 
   

  www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

  KVINDER   her findes også ( Sura 33.59 )
  KOLONIALISME
  REN UREN
  TØRKLÆDE
  TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
  TØRKLÆDER
  VANTRO
  STENING
  JIHAD  = at udbrede islam med sværdet.
  APOSTAT
  APOSTASI
  ÆGTESKAB
  BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

  Det er tilladt for vælgerne at skifte politisk parti = hvis de bliver klogere. Hvis ( mere viden ) ikke af og til påvirker ens politiske beslutninger = så er fordelen ved at kunne tænke - jo ikke så meget værd
    
  ???

  BARCALONA-ERKLÆRINGEN FRA 1995 - HAR BEVÆGET SIG FREM I TIDEN - OG ER BLEVET UNDERSKREVET AF AF - EU - OG - BARCALONA-ERKLÆRINGEN FRA 1995 - HEDDER NU 

  http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

  hvilket efter min opfattelse betyder at - EU - ikke kun består af 27 Nationalstater - men allerede af 37 Nationalstater. Hvornår den forsatte implementering skal finde sted, hvor de sidste 10  lande skal være deltagere i et nyt - EU - også kaldet - Eurabia - det afhænger efter min opfattelse af - Israel - der ikke rigtig stoler på ( de Palæstinensiske fredsudspil ) fra de Palæstinensiske muslimer. EU- Planen går efter min opfattelse ud på - at disse lande skal være et åbent EU-område kaldet = Eurabia eller Eurabien.

  Euromediterranien-aftalen indgået mellem EU,

 • Marokko, Algeriet, Tunis, Ægypten, Jordan, Det Palæstinensiske Selvstyre, Syrien, Libanon, Tyrkiet og Israel.

  Hvis Israel taber krigen - eller hvis Israel indgår en fredsaftale om helt åbne grænser - så vil dette blå område - blive et område uden nationale grænser.

  EURABIA - et område uden Nationalgrænser.


  Union_for_the_Mediterranean.correct  EFTER MIN OPFATTELSE SÅ SER  = EU-POLITIKERNES MULTIETNISKE POLITISKE DRØM = SÅLEDES UD ???

  Når de 27 National-Parlamenter er nedlagt, så skal der stadig kunne lovgives - og her bliver fokus lagt på det enkelte individ, og for at have en lovparagraf - der kan straffe hvem som helst  = ( for hvad som helst ) og så er der brug for den såkaldte - Racisme-Paragraf 266b - og alle de multikulturelle folketingsmedlemmer - har haft - og har stadig stor fokus på sitivationen i mellemøsten - ja efter min opfattelse, så har der været en sygelig interesse for Israel - Palæstina konflikten i kredse i = DR.  HVAD KAN DU GØRE

  Hvis du mener noget ikke er = som du mener det bør være - så er spørgsmålet - hvad kan der gøres ???

  Hvis vores danske Folketing ikke fjerner ( Racisme-Paragraf266b ) så vil jeg vide, at et kommende = EU-Diktatur = kan dømme mig når som helst for hvad som helst.

  Hvis det = Danske Folketing = ikke får meldt Danmark ud af - EU - så vil det med den nuværende indvandring føre til, at Danmarks befolkning bliver udskiftet med muslimer. Det der er en ( krølle på halen ) i denne sammenhæng - det er - at vi danskere over skattebilletten kommer til at betale for vores egen tilintegørelse.  Så mit råd er, til det næste Folketingsvalg - at stemme på et Politisk Parti - der vil

  1. Have fjernet Racismeparagraf  266b

  2. Der vil melde Danmark ud af EU

  3  Der vil hjemsende utilpassede muslimer.  MIN OPFORDRING ER, AT DU SOM VÆLGER BØR STEMME PÅ ET POLITISK PARTI - DER VIL MELDE DANMARK UD AF - EU

  Sharia finans = jihad   =  Hvem ejer hvem økonomisk???  VIL DANMARKS KVINDER MELDE DANMARK UD AF EU  ???

  Hvis Danmarks kommende generationer - ønsker Danmark meldt ud af - EU - så findes der også andre danske politiske Partier - der ønsker Danmark meldt ud af - EU. =

  Blandt andet disse partier =  http://www.google.dk/

  www.DKsamling.dk

  www.Siad.dk

  www.frp.dk.   Fremskridtspartiet er på banen igen.

  www.fritdk.dk

  www.DanskFolkeparti.dk   Som det kan ses her - så er Fremskridtspartiet på banen igen.

  www.frp.dk.   Fremskridtspartiet er på banen igen.  Videoer til mogens glistrup
  Mogens Glistrup på slap line (1af2)
  9 min. - 9. nov 2008
  Uploadet af sorensenallan

  Peter Neerup Buhl & Mogens Glistrup Retssagen mod Islamlobbyen "De ...

  Kronik:En anklagets sidste ord - om §266 b

    Besøg evt. http://www.radioholger.dk/ 

  hør evt  om racismeparagraf  266b  i ( arkivet august )
  Hør om -  sagen mod Jesper Langballe  Det her er så lidt om den - paragraf 266b - skal styre de mange lønslaver når Europa bliver til Eurabia.

  www.kulturkloeften.dk  Lidt statestik. • Lidt kultur- arv - http://www.fortidensjelling.dk/index.htm

  Oplys dig selv = www.leksikon.org     www.nomos-dk.dk

  http://www.islam-info.dk/    http://www.sappho.dk/                           

  MIN SKÆBNE = JEG ER FØDT DANSKER = I ET KRISTENT LAND. SÅ JEG TAGER DEN DERFRA.
  Du lærte mig, at i krigens tid
  kun landets børn bør for landet stride,
  og at når kongen har endt sin strid,
  han ej på borgeren mere må lide,
  for ham at ave
  bør kongen have
  en skønne flok af de kække brave

  Daraussen
  fra.

  besøg evt.  www.islam-info.dk 


  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE