HVAD VIL FYRSTEN
HVAD VIL FYRSTEN www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her 24.. januar 2011   http://www.google.dk/

HVAD VIL = FYRSTEN = LARS BARFOED ???

FYRSTEN  =  LARS BARFOED

 • Billeder af lars barfoed

   - Rapporter billeder 

  ET BILLEDE AF =  FYRSTEN = LARS BARFOED

  Hvordan vil den nye Konservative Formand og Danmarks nye Vice-statsminister = FYRSTEN = LARS BARFOED
  = forklare og gennemføre sine udmeldte Konservative værdier =

  GUD
  KONGE
  FÆDRELAND

  som er den symbiose, som er baggrund for vores danske værdier, og er udgangspunkt for den lovgivning, der får Danmark til at hænge sammen og fungere som en helhed. Ja hvordan vil = FYRSTEN = LARS BARFOED
  = kommunikere den danske kultur = ( de danske daglige vaner ) ud til Danmarks nuværende og indvandrende befolkning ???

  Fyrsten     Fyrsten      Fyrsten  POLITISKE FEJLVURDERINGER KAN KOSTE HOVEDET.

  Det ved enhver,der har læst denne bog ( FYRSTEN ) og forstået den. 

  Det bør Danmarks kommende konservative ungdoms-Politikere tænke lidt dybere over. Danmark har brug for, at konservative ungdomspolitikere, har større konkret viden om Danmarks Danske værdier, end alle de andre politiske ungdoms-organisationer. Hvordan opnår de konservative ungdomspolitikere mere konkret viden om = Danmarks Danske Værdier - end de historieløse ungdomspolitikere, der er medlemmer i andre Politiske Ungdoms - Foreninger ???  Besøg evt  http://www.sagenskerne.dk/   under Kultur-baggrund
  lige under de 20 spørgsmål, der er forsøgt besvaret enkeltvis.


                         

  Besøg evt. 
  http://www.nomos-dk.dk/   hvis din sjæl tørster efter kulturel viden ???


           ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
  http://www.dendanskeforening.dk/  

  TØR DU VISE  =  AT DU ER DANSKER  =  I DANMARK ???  KONSERVATIV UNGDOM          http://www.google.dk/  

  HER ER NOGLE POLITISKE LÆRESÆTNINGER  = • 1. EN GLOBAL VERDEN = KRÆVER GLOBAL POLITISK VIDEN.

  2. EN KONSERVATIV UNGDOMSPOLITIKER BØR HAVE LÆST EN BOG AF = EDMUND BURKE = FOR AT KENDE SINE = KONSERVATIVE VÆRDIER ??? ER DET HVAD FYRSTEN FORVENTER AF DIG ??? 

  3. KAN = KONSERVATIVE UNGE = FORSVARE ET = FÆDRELAND UDEN NATIONALGRÆNSER ???  I GIVET FALD HVORDAN ???

 • 4. BØR = FYRSTEN - LARS BARFOED = OVERTALE ( KINA ) TIL - AT BYGGE EN 200 METER HØJ STATUE AF ( NIELS BOHR ) PÅ MIDDELGRUNDS-FORTET - OG INVITERE KINESERE TIL - AT LADE KINA HAVE EN HÆR PÅ CIRKA 20.000 SOLDATER STATIONERET I DANMARK FOR, AT PASSE PÅ DEN GAVE = KINA I GIVET FALD - HAR FORÆRET TIL = DANMARK.

 • http://www.fortet.dk/

  5. ER DANMARKS BEFOLKNING = EUs SLAVER =  I EGET FÆDRELAND = PÅ GRUND AF EGEN GRÅDIGHED ???

  6. BØR KINESISK VÆRE ANDET-SPROG NÆST EFTER DANSK I VORES DANSKE FOLKESKOLE ??? HVAD ER = KONSERVATIV UNGDOMS
  = HOLDNING TIL DETTE SPØRGSMÅL ???

  7. HVIS ( Mærsk MC-Kinney Møller ) SKAL SEJLE DANSKE LANDBRUGSPRODUKTER TIL KINA - HVILKEN SEJLRUTE MENER = KONSERVATIV UNGDOM = DER BØR BENYTTES.

  8. BØR DER VÆRE ET DANSK FORLAG - DER BEGYNDER AT OVERSÆTTE ( SØREN KIRKEGAARD ) og ( H.C.ANDERSEN ) TIL KINESISK ???

  FÆDRELANDET DANMARK     www.Google.dk  

  9. BØR DANMARK MELDE SIG UD AF = EU = OG OMSTILLE LANDBRUGET TIL ØKOLOGISK LANDBRUG = DER SPECIELT SÆLGER LANDBRUGS-AFGRØDER TIL KINA.

  10. KAN KINA KLARE AT BYGGE EN SÅDAN STATUE AF ( NIELS BOHR ) PÅ MIDDELGRUNDS-FORTET = DER ER 200 METER HØJ ??? BLIVER DET NOGENSINDE OPKLARET ???


  KONSERVATIVE UNGDOMS-POLITIKERE

  Bør de konservative ungdomspolitikere besøge http://www.kulturpartiet.dk/  og bruge denne internetside som udgangspunkt, for internt at drøfte, hvad der er = Konservativ Kultur og værdi-politik ???Hvad kan = FYRSTEN = LARS BARFOED = forvente af jer unge = KONSERVATIVE UNGDOMSPOLITIKERE ???

 • http://www.fortidensjelling.dk/


  Fyrsten      Fyrsten     Fyrsten


  kan = FYRSTEN = LARS BARFOED = forvente, at i sammenligner intentionerne i = Danmarks Grundlov

 • med intentionerne i =   EUs direktiver.

  HVAD ER DANSKE POLITIKERES = DANSKE STOLTHED ???  Som dansker er jeg - lige glad - om sandheden kommer fra Venstrefløjen eller højrefløjen.  MVH. -  Saxo-Poul  HVAD ER KONSERVATIV UNGDOMS VURDERING
  ???

  Hvem skal nu betale = og til gavn for hvem ???


  Kommissionsformand José Manuel Barroso i forbindelse med dagens møde. Foto: Kommissionen

  EU-kommissionen foreslår EU-skatter

  - Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU · Læs mere  Er det rigtigt, at Danmarks Folketings Politikere i 2011, vil betale cirka 20 milliarder danske kroner = af Danske skatteyderes penge = for at få lov til at kysse ( José Manuel Barrosos ) sko ??? Hvad forestiller = KONSERVATIV UNGDOM = at disse penge til = EU = bliver brugt til ??? Hvad forestiller disse Politiske Partier, at disse 20 milliarder danske skatteyderkroner bliver brugt til ???

  Forsiden: Venstre

  Konservative Folkeparti       Besøg modtages   
  SF - Socialistisk Folkeparti
  Radikale - Tag ansvar.
  Socialdemokraterne
  Liberal Alliance


  I 2011 vil EU sandsynligvis bruge pengene som de plejer. Store aftaler med multinationale selskaber - der gennem EU suger de overskydende samfunds-skabte værdier ud af Danmark og de 26 andre Nationalstater, der også er medlem af = EU. Men hvem er bedre end = Morten Messerschmidt = medlem af  http://www.danskfolkeparti.dk/   til at forklare dette ???

  http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp  
  Besøg Eventuelt Morten Messerschmidts EU - Skole
     HVAD FÅR DE DANSKE SKATTEYDERE I 2011 FOR DE CIRKA 20 MILLIARDER KRONER, SOM DE DANSKE SKATTEYDERE SKAL BETALE  I KONTINGENT TIL - EU - I 2011 ??? JO - VI SKAL ADLYDE DENNE ORDRE FRA - EU =

  Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor ???  LIDT ELEMÆNTÆRE TANKER. =  HVOR  MANGE MUSLIMER KAN DANMARK RUMME - INDEN ( DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953 ) BRYDER SAMMEN ???

  Da de danske skatteydere betaler cirka 100 milliarder danske kroner ( foreløbigt ) om året, til Danmarks indvandring, så må disse udgifter forventes at stige, efterhånden som der gives tilladelse til ophold for flere og flere af Muhammeds tilbedere i Danmark. Lidt statestik = http://www.kulturkloeften.dk/

  DANSKE KULTURTANKER FINDES HER =  http://www.radiodua.dk/
    

  HVILKE = KULTURTANKER = HAR FYRSTEN = LARS BARFOED ??? • Fyrsten   Fyrsten    Fyrsten

  Videoer til et delt folk
 • Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
  23 min. - 25. sep 2008
  Uploadet af Snaphanen dk

  video.google.com


  ER KULTUR = ET ( NUL SUM SPIL ) ??? HVEM VED DET ???  SPØRGSMÅL TIL KONSERVATIV UNGDOM

  Jeg giver jer disse fem befalinger, som Allah har betroet mig:
  1. at samles
  2. at lytte
  3. at lytte
  4. hijra = udvandring
  5. jihad

  FORSTÅR I DISSE 5 BEFALINGER = UDGÅET AF MUHAMMEDS MUND ???

  Besøg og forstå = baby-bomben på = http://www.sagenskerne.dk/  


 • ER ISLAM EN HÆR  =  FORKLÆDT SOM RELIGION ???
  ER KORANEN EN BOG OM KRIGSKUNST
  DER ER FORKLÆDT SOM EN SLAGS BIBEL ???


   

  KAN KONSERVATIV UNGDOM = BESVARE DE TO SPØRGSMÅL ???
 • Her præsenteres et lille indhold af Koranens indhold =

  http://www.islam-info.dk/     Koranen     artikeldatabase.

  www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

  KVINDER =  her findes ( Sura 33.59 ) hvem tænker ??? 
  KOLONIALISME
  REN UREN
  TØRKLÆDE
  TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
  TØRKLÆDER
  VANTRO
  STENING
  JIHAD  = at udbrede islam med sværdet.
  APOSTAT
  APOSTASI
  ÆGTESKAB
  BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

 • http://www.radiodua.dk/ 

  Det er tilladt for vælgerne at skifte politisk parti = hvis de bliver klogere.  Hvis ( mere viden ) ikke påvirker ens beslutninger = er der så ikke mere at komme efter = intellektuelt 
  ???

  Sharia finans = jihad  = Hvem ejer hvem = økonomisk???


 • UNDER 21 ÅR = DET ER DIN FREMTID = DET DREJER SIG OM
  DERFOR = OPLYS DIG  SELV = OG SPRED BUDSKABET =

  http://www.kulturpartiet.dk/
  http://www.forsvarspartiet.dk/
  http://www.sagenskerne.dk/
  http://www.fornyelsespartiet.dk/
  http://www.oplysningspartiet.dk/
  http://www.advarselspartiet.dk/
  http://www.feriepartiet.dk/
  http://www.pokerpartiet.dk/

  http://www.google.dk/

  OM DISSE LINKS • TØR EN POLITIKER DER HAR FORSTÅET KORANENS INDHOLD - LAVE EN AFTALE MED ET MUSLIMSK LAND - OG STOLE PÅ- AT EN SÅDAN AFTALE OVERHOLDES ???


 • Fredsaftalen ved Hudaybiyah = En fredsaftale med Muhammed

  En afgørende begivenhed i Muhammeds liv var = fredsaftalen ved Hudaybiyah. Muhammed var draget mod Mekka med en betydelig styrke, og muslimernes håb om endelig at generobre den by, de var blevet smidt ud fra seks år tidligere, var stort. De blev  imødegået af Mekkas indbyggere, og efter nogle kampe indgik Muhammed - til muslimernes store forbløffelse - ikke bare en fredsaftale, men han fraskrev sig samtidig profetværdigheden i aftalens slutdokument.
   Muhammed beroligede dog muslimerne med, at den slags aftaler med vantro ikke har stor betydning uanset, at de er nedfældet på skrift, for hvis muslimerne frygter svig fra modpartens side, kan den slags aftaler brydes ensidigt.
   Dette har stor betydning som eksempel for islamiske ledere i dag. Yasser Arafat forpligtede i Oslo-aftalerne palæstinenserne til at anerkende staten Israel, fjerne anti-semitistisk materiale fra deres skoler og gennemføre andre tillidsskabende foranstaltninger. Dette skulle ske som forbereddelse til en endelig fredsslutning med Israel, men vakte stor utilfredshed blandt palæstinenserne. Arafat brugte på palæstinensisk TV Muhammeds eksempel i Hudaybiyah til at forklare, at den slags aftaler med vantro ikke nødvendigvis skal overholdes. Den dag i dag ( 2010 ) er hovedparten af Oslo-aftalerne ikke overholdt fra palæstinensisk side. Citat slut.  HVAD VIL = FYRSTEN = LARS BARFOED = UDENRIGSPOLITISK ???

            

  Fyrsten                                     Fyrsten

  JA - HVAD VIL = FYRSTEN FORETAGE SIG = UDENRIGSPOLITISK ???  VIL HAN KENDE SANDHEDEN = ELLER MYRDE = BUDBRINGEREN ???   INGEN STATSLEDER BØR GÅ I KRIG - UDEN AT HAVE STUDERET FJENDEN NØJE  ???

  Det står der i denne bog = side 23 = :Den feltherre som vandt slaget, tilbragte mange timer i sine forfædres tempel, fordybet i overvejelse. Højere oppe på side 23 står der også =
  Al krigsførelse hviler på bedrag. ( Krigskunsten af Sun Tzu )

  Krigskunsten

  http://www.google.dk/ 

  KEND DINE FJENDER  = HVORDAN TÆNKER DINE FJENDER ???

  INGEN STATSLEDER BØR GÅ I KRIG MOD MUHAMMEDS TILBEDERE = UDEN AT HAVE LÆST (  KORANENS INDHOLD MEGET NØJE )  = FORDI KORANEN ER UDGANGSPUNKT FOR DEN = KRIGS-STRATEGI = SOM MUHAMMEDS TILBEDERE FØRER KRIG EFTER PÅ HELE JORDKLODEN.

  www.islam-info.dk   et internet-leksikon om Koranens indhold.    Videoer til mogens glistrup


    Besøg evt. http://www.radioholger.dk/ 

  hør evt  om racismeparagraf  266b  i ( arkivet august )
  Hør om -  sagen mod Jesper Langballe

  Når intet forsvar er muligt i retsalen = hvad gør man så ???
  En anklagets sidste ord - om §266 b
  Så er det nødvendigt at sige (sandheden ) uden for "retsalen".  HVEM KAN AFSKAFFE PARAGRAF 266b ???                        DET KAN DANMARKS FOLKETING
  DET MÅ DANMARKS FOLKETING IKKE FOR = EU
  DET ER NEMLIG = EU = DER BESTEMMER I DANMARK  Det er min vurdering = MVH. Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul.


  WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

  Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

  Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

  http://www.kvinderfordanmark.dk/


  Nu kan de døde ikke jo ikke anklages efter paragraf 266b.
  Ville det være sket i Danmark hvis = Winston Churchil = var kommet med disse udtalelser i Dagens Danmark her i 2011 ???

               

               

  WINSTON CHURCHILL = HAR OGSÅ UDTALT FØLGENDE =

  "Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
  så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
  Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."
    Citat slut • Fremskridtspartiet   http://www.frp.dk/    er på banen igen

  TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG

  Fremskridtspartiet    http://www.frp.dk/   er
  på banen igen

  vil jeg stemme på et Parti, der vil melde Danmark ud af = EU. Saxo-Poul  KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
  FORSVAR FOR RATIONALITETEN
  filosoffens bog er udkommet på
  INFORMATIONS FORLAG
  isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008

  http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

  SÅDAN SER FILOSOFFENS BOG UD.  HVAD ER LYTTEBØFFERNES BESKED TIL DIN HJERNE ???
  Fyrsten    Fyrsten     Fyrsten  Union_for_the_Mediterranean.correct


 • HVAD SER VI HER =
  EN MULTIKULTUREL DRØM ???

  http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php  

  EUROMED = var projektet der blev lusket igennem af = EU = her i Danmark = godt beskyttet af Racisme-Paragraf 266b.


  ADMINISTRATION AF ET = FYRSTEDØMME

  Hvor kan en uvidende dansker som mig, finde svaret på - hvordan et Fyrstedømme blev administreret i sin tid ???

  http://www.google.dk/   


  PARTIFORMAND = FYRSTEN = LARS BARFOED

  Har ligesom = Danmarks Ungdom under 21 år
  = naturligvis også ret til at besøge disse links = for at overveje - hvor meget indvandringen af ( Muhammeds tilbedere ) vil betyde for fremtidens unge generationer. Med venlig hilsen Saxo-Poul.

  www.kulturpartiet.dk
  www.sagenskerne.dk
  www.forsvarspartiet.dk
  www.feriepartiet.dk
  www.advarselspartiet.dk
  www.oplysningspartiet.dk
  www.pokerpartiet.dk 
  www.fornyelsespartiet.dk     KENDER =  KONSERVATIV UNGDOM  = DE SYV DØDS-SYNDER

  DE 7 DØDS-SYNDER

  OVERMOD           HOVMOD
  GERRIGHED        GRISKHED
  UTUGT              
  MISSUNDELSE
  FRÅDSERI
  VREDE
  DOVENSKAB

  Hvis de 7 døds-synder overtrædes groft, af et lands Regering ?

  Kan det så føre til denne Nations tilintegørelse og kulturelle udslettelse
  ???

  Hvad vurderer =
  KONSERVATIV UNGDOM ???  ET ØJE - I DET HØJE       
  http://www.google.dk/

      Mohammed Cartoon. FUN and FUNDAMENTALISM                                   

  Videoer til et øje i det høje
  Allahs øje i det høje
  3 min. - 2. dec 2010
  Uploadet af Deenestetre

  youtube.com
  Trille - Ham gud (Øjet)
  3 min. - 26. nov 2008
  Uploadet af dankjoller

  youtube.com

  HVAD ER VENSTREFLØJENS NÆSTE OPGAVE ???

  ER DER FORSKEL PÅ = IDEALISTER = OG = HYKLERE
  ???  EN CHEF HAR MANGE OPGAVER = DET GÆLDER OGSÅ = FYRSTEN.

  Er - EU - et tog der er på vej mod afgrundens dyb ???
  Bør = FYRSTEN = overveje at springe af toget - inden det er for sent ??? Nå - det er ikke min afgørelse.

  HVAD ER KONSERVATIV UNGDOMS VURDERING 
  ???   


  KAN DET UUNDGÅELIGE = UNDGÅES  ???

  HAV EN GOD DAG.


  Tyske filosof Peter Sloterdijk forsvarer racistiske udtalelser fra centralbankchef

  Af Stefan Steinberg
  26 oktober 2009

  Den tyske filosof Peter Sloterdijk har vadet ind i polemikken omkring tyske centralbank direktionsmedlem Thilo Sarrazin med et åbent forsvar for racistiske udtalelser fremsat af Sarrazin i et interview offentliggjort i en fremtrædende europæiske kulturelle tidsskrift.  Forsættelsen kan læses på =  
  http://www.sagenskerne.dk/ 

  under overskriften =      
  BUDBRINGEREN


  vigtige suraer om jihad i Koranen  

  Min opfattelse af -Jihad - er efter min opfattelse udbredelse af ( Koranens budskab ) ved hjælp af vold. Om min opfattelse af Jihad - er rigtig eller forkert - det bør en ( imam ) kunne besvare. Når dette svar gives - så bør modtageren af svaret være opmærksom på - at i ( Koranen ) findes ordet = Taqiya = hvilket godt kan få en kristen person som mig til, at tvivle på - om svaret er korrekt. Besøg eventuelt dette internet-leksikon =


  http://www.islam-info.dk/  og læs under overskriften - Taqiya

  Hvor stor tillid en Konservativ har til udtalelser udtalt af en imam her i Danmark ??? Ja, det ved jeg af gode grunde ikke. Det er noget som - KONSERVATIV UNGDOM - selv må vurdere - for det er jo -                                                  de unges fremtid - det drejer sig om. 
   


               

  WINSTON CHURCHILL = HAR OGSÅ UDTALT FØLGENDE =

  "Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
  så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
  Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."
    Citat slut

  konservativ Ungdom =  i en global verden.

  Ved - KONSERVATIV UNGDOM - hvordan Koranens sharia-love indvirker på kvindernes brug af tørklæde i disse muslimske lande ??? Er det noget vi danskere kan have en åben debat om - uden at blive anklaget efter Paragraf 266b ???

  Afghanistan
    Albanien   Algeriet   Aserbajdsjan   Bahrain   Bangladesh   Benin   Brunei Darussalam   Burkina Faso   Cameroun   Comorerne   Djibouti   Egypten   Elfenbenskysten   Forenede Arabiske Emirater   Gabon   Gambia   Guinea   Guinea-Bissau   Guyana   Indonesien   Irak   Iran   Jordan   Kasakhstan   Kirgisistan   Kuwait   Libanon   Libyen   Malaysia   Maldiverne   Mali   Marokko   Mauretanien   Mozambique   Niger   Nigeria   Oman   Pakistan   Palæstina   Qatar   Saudi-Arabien   Senegal   Sierra Leone   Somalia   Sudan   Surinam   Syrien   Tadsjikistan   Tchad   Togo   Tunesien   Turkmenistan   Tyrkiet   Uganda   Usbekistan   Yemen


  Det var så vidt vides en - KONSERVATIV JUSTITSMINISTER - der sørgede for indførslen af ( 266b ) i 1971 i Danmark, og det kunne jo også være en - KONSERVATIV JUSTITSMINISTER - der gik i spidsen for, at få fjernet paragraf ( 266b ) ??? Har KONSERVATIV UNGDOM  et svar på dette spørgsmål ???

  Find eventuelt ( 266b ) på     http://www.google.dk/ 


  Efter at - EU - tilsyneladende påbyder en yderligere stramning af 266b - i - EUs - 27 nationalstater, så kan det være interessant at sammenligne ( EU - Strukturen ) med den måde Sovjet blev regeret på, indtil muren faldt i 1989 eller 1990 ??? Husk - fremtiden er jeres. ( måske ) ???

   


 • Hvorfor har - EU - undladt at nævne, at Europa er et Kristent Kontinent, i lissabon-traktaten ???

  margot Wahlstroem Swedish EU Commisar 

  HVEM HAR FORNÆGTET

  EUROPAS KRISTNE BAGGRUND

  I DENNE EU KONTRAKT

  Die Himmelskönigin, Carlo Dolci ca. 1670

   

   

  Venstre Wallström. Højre Himmeldronningen, Carlo Dolci ca 1670. Hendes 12 stjerner ( Johs. Åb. 12:1) blev foreslået ca 1955 af Paul M.G. Lévi til Europarådets flag der er overtaget af EU, idet Kristi kors var for kristent. Nu er der iflg. Angela Merkel ikke engang plads til Kristi navn i 'Reformtraktaten'.


 •  


 •   Map showing the member states of the European Union (clickable)
  Vil = FYRSTEN - LARS BARFOED = ud at sejle i ferskvand i et vikingeskib - så skal det nok planlægges lidt nærmere.

  Vikingeskibet Jelling Orm     Et billede af = Jellinge - ormen.  Aggersborg Limfjorden
  Aggersborg

  Danmarks største ringborg med plads til 48 langhuse

  Kan aggersborg reddes - og genopbygges - eller er det for sent ???
  Har kulturministeriet - et svar på dette spørgsmål ???


  Besøg eventuelt =    http://www.folketinget.dk/  OLIEKRISEN i 1973 MEDFØRTE BILFRI SØNDAGE FOR AT SPARE PÅ BENZINEN.

  Det ved alle - KONSERVATIVE UNGDOMSPOLITIKERE - sansynligvis. Kan dette Oliepres have ført til denne aftale ???

  EU

  I 1973 blev Danmark medlem af EF, som nu hedder EU. I dag har EU bl.a. stor indflydelse på landbrugs-, fiskeri-, handels- og miljøpolitiske spørgsmål.

  Kan der være noget sjovt politisk efterforskning - for de = UNGE KONSERVATIVE POLITIKERE = at forske i her ???  SOM - USAs - tidligere ( nu afdøde Præsident ) Roosevelt udtrykte det ( I POLITIK SKER INTET TILFÆLDIG ) der eraltid mindst et = hvorfor. Er der et knudepunkt af aftaler her, som bør glemmes hurtigstSmuligt af= KONSERVATIV UNGDOM
  ???  MIN ERKENDELSE OM - USAs PRÆSIDENTER =

  Der var Theodore Roosevelt - der døde af influenza
  7. JANUAR 1919

  Så var der Frankling D. Roosevelt - død af hjerneblødning i 1945. Kan ikke huske den nøjagtige dato
  .

  En af disse to Præsidenter har vist nok udtalt følgenede =
  i Politik sker intet tilfældig = så måske er der i 1973 et ( KNUDEPUNKT ) af Politisk lusk. Jeg formoder at det kun er dygtige Politikere der kan gennemskue - om der skete noget Politisk lust i 1973 - som rammer Danmark og Europa og USA og andre dele af verden ??? Det er vel kun Politikere i et oplyst Videnssamfund - der kan gennemskue - om noget sådant har fundet sted ???

  Besøg evt også- http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU   VI ER FOR MANGE = HVIS ISLAM ER EN HÆR = DER ER FORKLÆDT SOM EN RELIGION = SÅ KAN SPØRGSMÅLET VÆRE = HVEM ØNSKER NOK SOLDATER = DER ALTID ADLYDER ???
 •  

 • Vi er for mange


  DET ER SANDSYNLIGVIS KUN = FREMTIDENS POLITIKERE = DER KAN BESVARE DETTE SPØRGSMÅL ???  VI DANSKERE HAR DEMOKRATISKE RETTIGHEDER  
 • HVEM FINANCERER DE MANGE BØRNEFØDSLER I PALÆSTINA - DE BØRN DER BLIVER OPDRAGET TIL AT HADE DE VANTRO OG KRISTNE ???


  Vi danskere har demokratiske rettigheder, også til at financere vores egen tilintegørelse. Det er dog sjældent, at et folks - Politiske ledere - gør det med så stor begejstring, som der udvises af det danske Folketing. Måske er min vurdering forkert ??? Hvem har den fornødne viden til, at vurdere dette ???

  Besøg evt.  http://www.sagenskerne.dk/  om = virker baby-bomben

  Act! for America - Home

  Sharia finans = jihad    =  Hvem ejer hvem økonomisk???  Kvinde er du = UNDER 21 ÅR ??? Hvad mener du om fremtiden ???
  Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII
  http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans


  Fra vores danske kulturarv   =   www.fortidensJelling.dk


  FYRSTEN - LARS BARFOED = 

  HAVDE FØLGENDE KONSERVATIVE UDMELDING =

  GUD
  KONGE
  FÆDRELAND

  Betyder det, at = FYRSTEN - LARS BARFOED - sætter ( DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953 ) højere end ( EUs - direktiver ) fordi den forsatte udvikling af mere magt til ( EUs - direktiver ) vil føre til afskaffelse af ( DANMARKS GRUNDLOV )  En tilbagevenden til Danmarks ytringsfrihed kunne være =

  FOLKETINGET - har gjort paragraf 266b til lov i Danmark.
  FOLKETINGET - kan fjerne Racismeparagraf 266b igen.

  Hvor svært kan det være  ???  HVAD BETYDER

  GUD
  KONGE
  FÆDRELAND

  FOR FYRSTEN - LARS BARFOED ???
                

  VIL FYRSTEN ( LARS BARFOED ) GÅ IMOD STRØMMEN
  FOR AT FORSVARE SINE - KONSERVATIVE IDEALER ???  Fyrsten   Fyrsten   Fyrsten   DF forlanger at regeringen tager initiativ til at afskaffe racisme- og blasfemiparagrafferne

  Medlem af gruppeledelsen i Dansk Folkeparti, Søren Espersen, forlanger nu, at regeringen inden næste folketingsvalg tager initiativ til at afskaffe racisme- og blasfemiparagrafferne. Kravet kommer blandt andet som reaktion på, at Det Radikale Venstres næstformand, Zenia Stampe, i weekenden politianmeldte drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl, for at have overtrådt racismeparagraffen ved at have sagt, at ”rumænere er skruppelløse. De slår ihjel for et par hundrede kroner. Det er en helt anden kultur.”  – Denne her sag har klart illustreret, hvor fuldkommen vanvittig racismeparagraffen er. Desværre har vi også før set politikere bruge politianmeldelser til at korrekse andre politikere med – og nu går visse politikere så skridtet videre og begynde at anmelde embedsmænd, når de udtaler sig på en måde, som de ikke er enige i. Det er en uholdbar situation, siger Søren Espersen.

  - Tøger Seidenfadens skændige aftale med en saudiarabisk advokat om at undskylde for avisens trykning af Muhammed-tegningerne understreger endvidere behovet for at afskaffe blasfemi-paragraffen. Vi kan ikke i et moderne samfund have en paragraf i lovgivningen, der lægger hindringer i vejen for at udøve religionskritik, siger Søren Espersen. Søren Espersen understreger, at afskaffelsen af racisme- og blasfemiparagrafferne er et meget væsentligt krav.  – Hvis regeringen ikke tager det her til efterretning og stiller forslag om afskaffelse af paragrafferne, så må vi tage det op i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Vi vil ikke finde os i, at den almindelige demokratiske debat trædes under fode, fordi borgerne ikke kan give udtryk for det, de har på hjertet: Jeg er sikker på, at der i befolkningen er en bred forståelse for, at vi skal have en nuanceret og fri debat, siger Søren Espersen.  – De to paragraffer hører simpelthen ikke hjemme i et demokratisk samfund, og regeringen må til at forstå, at de skal væk nu, slutter  Søren Espersen.

          www.Danskfolkeparti.dk            HVAD VED JEG OM DANSKE POLITIKERE ???

  JO - DE SIGER SÅ MEGET - MEN HVAD SKER DER ???

  En iagtagelse foretaget af mig = Poul Leo Nielsen.

 • alias - Saxo-Poul  -  Har - FYRSTEN = handlekraft ???

 • ]]>

  ]]>

  ]]>

 • ]]>

  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE