POLITISKE GÆTTERIER
POLITISKE GÆTTERIER www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her =  24. januar  2011

POLITISKE GÆTTERIER

Mit navn er  - Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul - på grund af den skakklub - som havde til huse i min lejlighed i ( Saxo-gade ) lige over for - Cafe Sonja - og skakklubben hed i øvrigt også - Saxo-klubben. Åben 24 timer i døgnet - og vi spillede også andre interessante spil - også Risk. Også Backgammon - og det er aldrig lykkedes for mig - at vinde i Back-Gammon over en jordemor. Surt show - somme tider. Vi spillede også lidt yatzy og lidt bridge - og andre spil. Alt i alt en god tid. Da jeg besluttede at gå på nettet - tænkte jeg - det skal være som dansker ( med åben pande ) så jeg præsenterede mig selv - på den første internetside jeg oprettede - og det var   www.Pokerpartiet.dk FORMÅLET MED INTERNETSIDEN = AT FORSTÅ ISLAM

Mine forudsætninger er få og små. Ud af skolen efter 7 år, og uden eksamen. Så jeg måtte læse nogle af de bøger, som de kloge havde skrevet - for at forstå gåden om islams udvikling - over de 1400 år - som Muhammed har haft tilbedere - og hvorfor - Muhammeds tilbedere opfører sig som de gør.

HVORDAN HAR UDVIKLINGEN VÆRET FRA 1945 OG FREM ???

Når ens evner er få og små, og begavet med stor dovenskab - så er det muligt, at lukrere lidt på de begavedes tanker - som jeg kunne læse i forskellige bøger og på internettet. Ud fra de oplysninger jeg har plukket ud af historien fra 1945 og frem - er jeg nået til følgende resultat = nemlig at nogen har Planlagt at = udskifte Danmarks og Europas befolkninger - med muslimer.

MINE GISNINGER - PLANEN BEGYNDTE MED EN IDE.

Hvem kunne ønske at hævne sig efter nederlaget til England i 1945. Det kunne Hitlers tilhængere og de muslimske ledere - der havde samarbejdet med Nazisternes ledere under anden verdenskrig.
KORANEN - rummer - HÆVNEN.

Her er to ideologier - der måske ønskede hævn. Da Winston Churchill stod som sejrherren i Europa - og Nazisternes hær var nedkæmpet, så måtte hævnen udtænkes og gennemføres på anden måde. Denne gang skulle soldaterne være muslimer - og de skulle føres ind i Europa ved hjælp af krigslist. Måske kunne indførslen af muslimer til Europas Nationalstater gøres - ved hjælp af (  hemmelige agenter ) i flere af Europas Nationalstaters administrationer, som ikke blev afsløret i Postdam.

FLERE GISNINGER  = SPIONER HOLDER LAV PROFIL.

De Nazistiske agenter holder lav profil fra 1945 og frem til 1954 - hvor de bliver vækket til live af tidligere Nazister - som er en del af Bilderberg-gruppen. Hvad der skete på dette møde i 1954 ved jeg intet om, men det er tilladt at gætte. En tidligere Nazist sagde, at det fødselsunderskud der er i Europa - det kunne dækkes ind af det fødselsoverskud - der finder sted i disse Nordafrikanske lande =

Marokko, Algeriet, Tunis, Ægypten, Jordan, Det Palæstinensiske Selvstyre, Syrien, Libanon, Tyrkiet og Israel.

Hvem der udviklede denne plan - vides ikke - men det kunne jo godt være, at en sådan plan krævede - at der blev sat god gang i børneproduktionen i disse lande fra 1950 til år 2000. Sådan noget kan jo efterforskes af Danmarks - små grupper - af - UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER - hvis de ikke har tillid til - at deres mandlige kollegaer gør deres yderste for, at finde konkrete sandheder om befolkningstilvæksten i disse lande fra 1950 og frem til 1990 eller år 2000. Hvis der ligger ( en plan ) bag dette første - Bilderberg møde i 1954 - så er det logisk at få børne-produktionen til, at stige i disse lande.Virker ( baby-bombe ) teorien  =   www.sagenskerne.dk 

Union_for_the_Mediterranean.correct

Muhammmeds tilbedere breder sig.
Det kræver mange børnefødsler =

Besøg eventuelthttp://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYUEn global erobringsplan - begyndende med Europa og dermed også Erobring af Danmark indefra - ved hjælp af en plan om - at mindske danske børnefødsler mest muligt - en plan der tilsyneladende har været oppe at vende i vores danske Folketing - allerede i 1975.  Jeg har naturligvis ingen beviser på denne formodning - der udspringer fra denne advarsel fra 1975 - som jeg kalder = plan 75. Advarslen ser således ud =ADVARSLEN  FRA  1975

Vendsyssel Tidende19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.[1]Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne   Citat slut.Hvordan passer denne opfordring fra - EUs - sendebud om, at Europas befolkning skal udskiftes - uden at Danmarks og Europas befolkninger opfatter hvad der foregår ???

Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE