Kristeligt Dagblad
 
Krarup: Venstrefløjen må hade deres fædreland
 
Vi andre vil hævde dansk suverænitet og Grundloven, mens venstrefløjen vil forvandle folketinget til et ekspeditionskontor for FN, skriver Søren Krarup (DF)
 
Søren Krarup | 19. januar 2011

Vi andre vil hævde dansk suverænitet og Grundloven, mens venstrefløjen vil forvandle folketinget til et ekspeditionskontor for FN, skriver Søren Krarup (DF)

Ingen behøver at være i tvivl om, hvem det er, der ønsker Danmark nedlagt som nation. Ingen behøver at tvivle om, at venstrefløjen hader deres fædreland og ønsker Danmark forvandlet til et FN-anneks.

Det dokumenteres i øjeblikket, hvor venstrefløjen i skikkelse af Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten løber storm imod integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V), fordi hun efter deres mening har været for længe om at øve vold mod Grundloven og indrette Danmark efter en FN-konvention.

Det er efter venstrefløjens mening utilgiveligt, at Danmark insisterer på selv at bestemme, hvem der kan få dansk indfødsret, for det må Danmark efter venstrefløjens mening ikke selv bestemme, når FN gør krav på at bestemme det. Vi andre kritiserer integrationsministeren, fordi hun overhovedet tager en FN-konvention alvorligt og lader den sætte grundlovens paragraf 44 ud af kraft.

Lad mig forklare, hvad sagen handler om. I paragraf 44 i Grundloven hedder det: "Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov". Det har det heddet siden 1849, da den danske grundlov blev vedtaget, og grundlovsændringerne af 1866, 1915 og 1953 ændrede ikke ved denne afgørende og fundamentale bestemmelse. Den stod og skulle stå fast.


Annonce
For hvad siger den? Den siger, at det er det danske folk i skikkelse af det danske folketing, der suverænt afgør, hvem der kan blive dansker. Det er med andre ord dansk suverænitet, paragraf 44 handler om. Det er det danske folks eneret til at være herre i sit eget hus.

Folketingets flertal fastsætter de krav, der skal stilles til den, der kan opnå dansk indfødsret, hvorved altså Folketinget og dermed folket lever op til den fordring om dansk suverænitet, som Grundloven kræver af folketinget igennem paragraf 44.

Denne paragraf indeholder en fordring. Folketinget er skyldigt at leve op til fordringen, hvis folketinget vil overholde grundloven. Ingen andre end det danske folk må bestemme, hvem der er værdig til at modtage den gave, som dansk indfødsret er.

Sådan har det været i de snart ti år, hvor jeg har været medlem af folketingets indfødsretsudvalg. Vi sanerede fra 2002 en slap og sjusket praksis. Vi stillede krav om et ordentligt dansk, om et ordentligt kendskab til dansk kultur, historie og samfundsforhold, om en ordentlig vandelsattest uden kriminalitet, om selvforsørgelse og økonomisk uafhængighed – kort sagt, at kun fremmede, der dokumenterede fortrolighed med og respekt for dansk kultur og identitet, havde adkomst til at få dansk indfødsret.

Stor var derfor min forbløffelse og forbitrelse, da jeg i den seneste indfødsretslov, L 38, opdagede, at 35 personer var sat på loven uden at leve op til de krav, vi stillede. Hvad pokker var meningen? Derom spurgte jeg igen og igen, for paragraf 44 i Grundloven er ganske klar i sin fordring til Folketinget.

Forklaringen viste sig at bestå i en FN-konvention om begrænsning af statsløshed fra 1961, som Folketinget havde underskrevet i 1977. Dermed havde Folketinget efter integrationsministerens mening solgt sin suverænitet til FN og accepteret, at ikke Danmark, men FN kunne afgøre, hvem der skulle have dansk indfødsret.

Nej, for paragraf 44 er en fordring til folketinget, som folketinget er pligtigt at opfylde, hvis folketinget vil overholde Grundloven. For selv om folketinget har underskrevet en FN-konvention, kan folketinget ikke løbe fra det krav om eneret vedrørende tildeling af dansk indfødsret, som Grundloven pålægger Folketinget.

Naturligvis har Folketinget aldrig haft ret til at underskrive en FN-konvention, som undergraver Grundloven. Naturligvis skal folketinget derfor hurtigst muligt opsige den FN-konvention, som har virket til at forføre integrationsministeren. Dette stiller Dansk Folkeparti derfor forslag om med det første.

Men i mellemtiden er venstrefløjen travlt optaget af at forfølge Birthe Rønn Hornbech, fordi hun ikke har været lige så fædrelandsfjendsk og overnational som venstrefløjen er og har fremsat en række indfødsretslove, hvor FN-konventionen har været fraværende. Det glæder jeg mig over. Det taler til ministerens ære.

Dér står sagen nu. Vi slås om indfødsretten. Vi andre vil hævde dansk suverænitet og Grundloven, mens venstrefløjen vil forvandle folketinget til et ekspeditionskontor for FN. Har man ikke blik for det helt afgørende i sagen, er man både døv og blind. Samt ligeglad med grundlov og fædreland.

Søren Krarup er medlem af Folketinget for Dansk