EN ÅNDELIG FANGELEJR
EN ÅNDELIG FANGELEJR www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her 30 Juni 2010

EN ÅNDELIG FANGEJEJR = OG = INGEN VEJ TILBAGE

I følge analyser af = Koranen = kan jeg kun se islam som en = åndelig Fangelejr - hvor der = ingen vej er tilbage = til personlig frihed. En muslim er født ind i denne = åndelige fangelejr = Hvor Koranen ikke tillader personlig frihed = men APOSTAT = læs om Koranens indhold i dette internet-leksikon = www.islam-info.dk  = Kan den ( frie ånd ) holdes fanget med fysisk magt ??? Det kræver sikkert en stor grad af fordrejelse af virkeligheden = der kan forvirre den frie ånd.

DERFOR MÅ SANDHEDEN = PRÆSENTERES I DET OFFENTLIGE RUM.

HVEM ER FORTIELSENS BAGMÆND I DANMARK ???

Hvad ved fremtidens kvindelige journalister om =
Fortielsens Danske Bagmænd ???
ISLAM ER SOM DETTE ORDSPROG = BARE UDVIDDET.

Alle veje fører til Rom =
men der er ingen vej tilbage =
ud af byen igen.

DEN MUSLIMSKE VERDEN og DET FRIE VALG

I den muslimske verden findes = det frie valg ikke = og frafald fra islam = ved at vælge en anden religion end islam = kan give fængsels-straf fra 10 år = og op til døds-straf = alt efter i hvilket muslimsk land du lever i.

GRUNDLOVEN OVER KORANEN

I Danmark står Grundloven over Koranen, og dens religiøse og verslige love. Sentensen  = " der er ingen tvang i religionen" = citeres hyppigt af muslimer, når der diskuteres religionsfrihed. Denne bekvemme frase stammer fra ( Sura 2.256 )  Dette og andre tilsvarende vers som, som Muhammed gav tidligt i sin karriere, de er alle blevet ( abrogeret) væk, af senere vers, ifølge islamisk tradition og højtstående korankommentarer.  Hvilke journalister på = DR = har læst

KORANKOMMENTAREN
af Forlaget = Rafael
af ROLF SLOT HENRIKSEN
ISBN 87-91107-04-0

og har læst videre på side 16 ???

1.2. LÆREN OM ABROGATION

De kompromis-søgende vers fra før år 622 afløses efter år 622 af de kompromis-løse vers. De første vers ( cirka 225 koranvers ) ophæves af de senere vers = fra perioden 622 til 632. Det er blandt andet ( Sura )  = 2-5 = 8-9 = ja læs selv resten i denne bog = om ABROGATION = der ophæver blandt andet ( Sura 2.256 )

IFØLGE KORANEN

Det betyder at = Koranens lære om = APOSTAT = altid er gældende for alle muslimer = også dem i Danmark = hvilket betyder, at enhver der forlader islam = skal myrdes ifølge Koranen. Da = ( Danmarks Grundlov ) = i Danmark = står over Koranens Parallel-lovgivning = så kommer denne døds-straf fra Koranen ikke til udfoldelse = i Danmark = endnu.

DANSKE POLITIKERE og TILGIVELSEN

Jesus sagde engang = ifølge hvad jeg husker fra min barndom = Jesus sagde :"TILGIV DEM - THI = DE VED IKKE HVAD DE GØR". Nu er spørgsmålet jo, om vore Politikere efterhånden begynder at forstå = hvad de gør = ??? = og måske ændrer politisk kurs ??? Jeg er i tvivl om = vores kristne Gud tilgiver Politikere = der ved hvad de gør ???
Det er ikke heller ikke op til mig at afgøre = for som det står i biblen = hævnen hører herren til.

MENNESKER OG GUDS VIDEN

Det er muligt, at vores kristne Gud = har tilladt mennesker = at erhverve sig Guds viden = efterhånden som vore hjerner udvikles = og vestens videnskabsfolk kan opsamle Guds viden, og sammensætte denne viden = til gavn for menneskeheden, men menneskehedens videre udvikling ( kræver efter min opfattelse ) = ytringsfrihed = således at  ( sandheden ) = om hvad som helst = kan præsenteres i det offentlige rum.

KRISTEN MEDFØLELSE OG MENNESKERETTIGHEDER

Jeg har svært ved at se = den kristne medfølelse i menneskerettighederne.  Menneskerettighederne = hvis de er alvorligt ment = burde med min kristne baggrund = focusere på kvinders retstilling og ligestilling i den muslimske verden  ??? Hvor er de hellige menneske-rettigheds-forkæmpere = når det gælder kvinders valgfrihed i den muslimske verden = eller har muslimer en anden opfattelse af menneskerettighederne ??? Hvad står der i Cairo-deklarationen fra 1995 = samme år som Barcalona-erklæringen blev til ???  Som Roosevelt har sagt = i Politik sker intet tilfældigt = Det var heller ikke tilfældigt hvad der skete på Jalta-konferencen = da Polen blev delt = inden krigens ophør.
HVORDAN SER FILOSOFFEN = KAI SØRLANDER = PÅ DANMAKS FREMTID ???

http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008Find evt 266b på  -  www.Google.dkBaggrund

De første dele af bestemmelsen stammer fra 1939, hvor dens formål var at beskytte de danske jøder. Ordlyden blev ændret i 1971 ved indarbejdelsen af FN's konvention om afskaffelse af racediskrimination. I 1987 blev paragraffen udvidet med seksuel orientering. I 1995 blev skærpelsen for propagandavirksomhed tilføjet i stk.2.

Ændringen i 1971, hvor begrebet "race" blev indskrevet i paragraffen, splittede flere partier på kryds og tværs. Forslagsstilleren var den konservative justitsminister Knud Thestrup. Blandt modstanderne var folketingsmedlemmerne Poul Dam (SF) og senere Preben Wilhjelm (VS).[1] Poul Dam gjorde opmærksom på, at den nazistiske kategori "race" hermed for første gang vandt indpas i dansk lovgivning. Søren Krarup (senere folketingsmand for DF) markerede sig også dengang som modstander af paragraffen, og han har hævdet, at også SF's stifter (tidligere kommunist) Aksel Larsen var modstander.[2]     Citat Slut.

MIN KOMMENTER  - 19. januar 2011

Denne lov Paragraf 266b  er vedtaget af Danmark Folketing - og kan også afskaffes igen -  af Danmarks Folketing. Er du = UNDER 21 ÅR = Så bemærk venligst ( Dato og årstal ) ganske enkelt fordi = DET ER JERES FREMTID = det drejer sig om.

HVAD UNDLOD DANMARKS FOLKETING AT GØRE =
MEDENS MULIGHEDEN VAR DER ???

MVH - Saxo-Poul    Find evt 266b på  -  www.Google.dk
UNDER 21 ÅR = OPLYS DIG SELV = PÅ DISSE LINKS =

www.sagenskerne.dk
www.kulturpartiet.dk
www.Pokerpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk   
www.fornyelsespartiet.dk  

DET ER TRODS ALT = JERES FREMTID = DET DREJER SIG OM.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE