DANSK DEMOKRATI 2010
DANSK DEMOKRATI 2010 www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  28.  juni  2010

DANSK DEMOKRATI 2010  =  HVORDAN ER DET  ???
KAN DANSK DEMOKRATI FORSVARES HER I 2010  ???DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953

Ønsker det danske folk 2. stk lovgivninger i det samme land ???

Hvis det danske folk nedlægger folketinget ved en afstemning, hvad vil der så komme i stedet for ???

Vil det være = FNs - menneskerettigheder
???

Vil det være = EUs - direktivvælde
???

Vil det være islams parrallel-lovgivning = med mødomskontrol på bryllupsnatten = der vil erstatte Danmarks Grundlov
???ISLAMS BLODIGE PARALLEL-LOVGIVNING I DANMARK

Der er allerede = cirka 400.000 muslimer = i Danmark der anser islams lovgivning = som en lovgivning, der står over Danmarks Grundlov. Denne lovgivning har tilsyneladende også stor opbakning hos store dele af den danske befolkning.

BARNEVOGSKRIGEN

Hvordan ser barnevognskrigen så ud i Danmark og i Europa ??? Det kan du her i 2010 få et lille overblik over = på dette link.

Besøg 
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU  LARS HEDEGAARD  og  GUNNAR HEINSOHN

Jeg vil opfordre alle til, at besøge  www.Sappho.dk  og under ( interview ) finde denne overskrift = TABERNES KONTINENT = og få et lille overblik over effekten af den globale = BARNEVOGNSKRIG
= og vurdere om Danmark og Europa har et modtræk mod denne udvikling ???
Her kan også læses et ( interview ) KHOMEINI - Venstrefløjens blinde øje foretaget af HELLE MERETE BRIX.ET LAND = TO LOVGIVNINGER

Jeg - Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul - har den opfattelse, at der er mange i den danske befolkning, der kan lide muslimer. De muslimer jeg kender, dem kan jeg også godt lide - - men - men - - det betyder ikke, at jeg kan lide islams = Paralel-lovgivning = her i Danmark.

HVORDAN ER ISLAMS PARALEL-LOVGIVNING ???

Islams parallel-lovgivning = står skrevet i Koranen = og er udgangspunkt for alle muslimer her på jordkloden, og naturligvis også for de muslimer der lever i Danmark. Hvad siger islams parallel-lovgivning så, der er modsat = Dansk Lovgivning ???  Det kan du finde ud af = ved at besøge dette ( internet-leksikon ) om Koranens indhold under følgende overskrifter =

www.islam-info.dk      Koranen      artikeldatabase.

KVINDER
KOLONIALISME  =  HIJRA
REN UREN
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM
ÆGTESKAB = BØRNENE TILHØRER FADEREN
VANTRO
JIHAD
APOSTAT
TAQIYAISLAMS VERSLIGE OG RELIGIØSE MAGT

Når det gælder islams verslige og religiøse magt, hvordan vurderes dette af en Dansk rationel filosof ???  Når det gælder Danmarks fremtid = hvordan vurderes den af en rationel filosof ???

Lyt evt. til  
Video: Kai Sørlander i Helsingør   og læs evt. denne bog

KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890  udkom 2008OM ISLAMS VERSLIGE LOVGIVNING

Som det fremgår af = filosoffen = KAI SØRLANDERS = Rationelle tankegang, så har al religiøs og verslig magt været samlet i islam = siden profetens død i år 632. Det betyder, efter min opfattelse, at islam ud over religiøs magt, også versligt kan udøve magt, for at udføre Muhammeds ordre om, at få hele jordklodens  befolkning ind under islams lov. Hvilke områder dækker islams verslige love 
???

IMAMER ARBEJDER INDEN FOR DISSE OMRÅDER =

Politik
kultur
økonomi
militært
juridisk
mediemæssigt  med ( Taqiya ) = islams lovlige løgn

HER OVERLAPPER ISLAMS PARALLEL-LOVGIVNING DANSKE LOVE.SOCIALDEMOKRATERNES KULTURORDFØRER = MOGENS JENSEN

Mener socialdemokraternes Kultur-ordfører = Hr. Mogens Jensen = at islams parallel-lovgivning er bedre for Danmarks Befolkning = end de love = som vedtages i Danmaks Folketing ???  Noget tyder på, at det forholder sig således, når man hører = Radio Holger = under overskriften = Muhammedansk terror = omtaler en artikel som = kultur-ordfører = Mogens Jensen = har haft i en avis.

www.radioholger.dkKULTURKAMPEN MELLEM TO LOVGIVNINGS-SYSTEMER

Da der efterhånden findes cirka 400.000 muslimer i Danmark, så er der også 400.000 mmuslimer = der officielt godkender islams parallel-lovgivning i Danmark. Der er altid nogle muslimer, der kæmper for muslimernes skikke = det vil sige, at muslimer forsøger at indføre muslimernes daglige vaner i Danmark. Da et folks idenditet ligger i et folks daglige vaner, så er det, at forandre det danske folks daglige vaner = et forsøg på at tilintegøre dette folk. Besøg eventuelt = www.kulturpartiet.dk  og = bedøm = om det Danske Folks daglige vaner = bør udskiftes med islams daglige vaner ???

kroppen må godt leve = bare islams skikke efterleves.

ISLAMS EROBRINGS-POLITIK PLANLÆGGES I STOR-MOSKEER

Islams politik = om udbredelse af islams skikke i Danmark og i Europa = foregår i moskeen. Den militære stratetiske erobrings-planlægning sker af islams præsteskab = ( Ulama ) uden for Europa. Hvilke = kultur-aftaler = EU-Politikere har indgået med islams ( Ulama ) har ikke været til folkeafstemning i Danmark.  Hvorfor ikke ??? Derfor anser jeg den kommende stormoske i København, for også at være et militært hovedkvarter, der sikrer, at islams parallel-lovgivning overholdes.

EN STORMOSKE I KØBENHAVN = HVAD BETYDER DEN ???

En stormoske i København betyder = at islam får en ( Lov-bygning i Danmark ) til at styrke islams parallel-lovgivning i Danmark. En stormoske i København er i min forståelses-verden = islams = Christiansborg i København. Det er åbenbart det, som  Socialdemokratiets  Kulturordfører = Mogens Jensen ønsker = at styrke en Parallel-lovgivning i Danmark.OPLYS DIG SELV
OPLYS EN VEN
BESØG DISSE LINKS

www.sagenskerne.dk
www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk 

ER DANMARK OG EUROPA UNDER ANGREB AF ISLAM ???
KAN DANMARK OG EU EROBRES GENNEM KRIGSLIST ???

Jeg har ikke patent på sandheden, og mine antagelser og vurderinger kan være forkerte. Det som jeg har forsøgt, det er at finde ud af, det er om Danmark og Europa er under angreb af islam = og om islam erobrer Danmark og Europa = ved hjælp af krigslist. ???

JEG ER IMOD 2 LOVGIVNINGER I DANMARK
DERFOR SKAL ALLE MUSLIMER UD AF DANMARK
FORDI MUSLIMER
HAR DERES EGEN LOVGIVNING. sÅ ENKELT ER DET.

S-invitation til islam

Morten Messerschmidt, medlem af Europa-Parlamentet (DF), cand.jur.

Offentliggjort 26.06.10kl. 03:01

»Gør plads til islam i Europa«. Sådan lyder indledningen til socialdemokraten Mogens Jensens kronik i JP 23/6.

Baggrunden er, at han som dansk medlem af Europarådet har været ”betroet” til sammen med andre europæiske parlamentsmedlemmer at udarbejde en fælleseuropæisk holdning til islam i Europa - naturligvis ikke en holdning, der repræsenterer de europæiske befolkninger, men udelukkende Europarådet.

Mogens Jensen slår fast, at islam med 23 millioner herboende muslimer er Europas næststørste religion, og at den derfor skal hjælpes på vej til at blive endnu større. Men er det virkelig rigtigt, at der ikke er ”plads” til islam i Europa? Og er det rigtigt, at der kan udvikles en særlig ”europæisk” udgave af islam, sådan som Mogens Jensen bilder sig ind? Jeg må konstatere, at Mogens Jensen er håbløst naiv og over en hel kronik blot efterplaprer de seneste årtiers politisk korrekte forestillinger om islam.

Det er rigtigt, at jødedommen, kristendommen og islam udspringer fra samme kilde. Men det betyder ikke, at religionerne på nogen måde er ens. I kristendommen tror vi på den hellige treenighed, ligesom vi sondrer mellem Gud og kejser. I islam er dette helt unikke kendetegn ved kristendommen udtryk for kætteri, og alene frafald fra islam kan medføre dødsstraf. Noget tyder på, at Mogens Jensen har skimmet nogle af Tariq Ramadans bøger og læst dem helt forkert.

Ikke et komma skal ændres


”At være europæisk muslim” hedder en ofte citeret bog af Tariq Ramadan. Fejlagtigt er titlen blevet tolket i retning af, at islam kan lade sig reformere i en europæisk retning. Bogen er som sådan fornuftig, men lytter man til Ramadan, når han adresserer sine trosfæller, finder man hurtigt ud af, at der ikke skal ændres et komma i islam. Der er kun tale om en anvisning på, hvordan muslimer skal leve i Europa, så længe de udgør et mindretal. Det er i øvrigt ikke for ingenting, at Ramadan er barnebarn af grundlæggeren af Det Muslimske Broderskab, Hassan Al-Banna. Indtil videre er islam kun blevet ”reformeret” en enkelt gang i nyere tid; nemlig i Iran i 1979, da fanatikeren Ayatollah Khomeini væltede Shahen. Iran udgør i dag en væsentlig trussel mod verdensfreden, henretter hvert år i hundredvis af mennesker og finansierer islamistiske aktiviteter i hele verden. Her har Mogens Jensen sin ”reformation” - et ord som altid betyder at gå tilbage til kilden. Protestantismen var resultatet af den kristne reformation - islamismen er resultat af islams reformation.

Mogens Jensen bør sætte sig ned og læse andre bøger end lige rapporter og betænkninger fra europæiske institutioner. Jeg kan eksempelvis anbefale Ayaan Hirsi Alis glimrende bøger som en udmærket introduktion til forståelse af livet i dele af den islamiske verden.  Citat slut

ER DET SÅDAN ENGELSKE SOLDATER MODTAGES I DERES HJEMLAND = EFTER AT HAVE VÆRET I KRIG I UDLANDET ???

http://www.youtube.com/watch?v=_mClkUzGDhA&feature=player_embedded
Der er dødsstraf for, at forlade islam = ifølge Koranen. Det kaldes APOSTAT i Koranen.

Du tror måske ikke, at der ret mange muslimer i Danmark, men her er hvad du måske ikke ser, der hvor du bor =

Besøg eventuelt  www.KvinderForDanmark.dkPASSIVITETENS OFRE I FREMTIDEN

Passivitetens ofre i fremtiden her i Danmark = bliver de unge mennesker = der her i 2010 =  Der er under 17 år = og som på et tidspunkt = må indordne sig under islams Parallel-lovgivning. Problemerne for Danmark Fremtid = og for Danmarks ungdom = der lige nu = er under 17 år bliver ikke mindre af = at blive tiet ihjel.

MIN OPFORDRING TIL ALLE JER = UNDER 17 ÅR

Sørg for at få læst den bog der hedder = ET DELT FOLK  = inden det bliver den ( 1. oktober 2016 ) så i kan forstå hvorfor=islams parallel-lovgivning og islams = mødoms-kontrollerende-kultur = er tilladt og indført til Danmark.

MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen 
ET DELT FOLK  som er udgivet på forlaget LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8  UDKOM 2008


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE