PINLIG UVIDENHED
PINLIG UVIDENHED www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  27. juni  2010

PINLIG UVIDENHED OM ISLAM AF = MOGENS JENSEN
SOCIALDEMOKRATIETS KULTUR-ORDFØRER MENER = SAXO-POUL 
Jyllands-Posten
 
Uvidenhed om islam

Jørgen Grimstrup, lektor, Fasanvej 30, Viborg

Offentliggjort  26.06.10  kl.03:01
 
»Den abrahamske religion«? Jeg gned mig i øjnene et par gange for at være helt sikker på, at det var det, der stod.

Men det var korrekt. Mogens Jensen, kulturordfører for Socialdemokraterne, mener 23/6, at jødedom, kristendom og islam er udsprunget af ”den abrahamske religion”.

Jensen mener ikke, at danskere og de øvrige europæere ved nok om islam. Kan være sandt. Sikkert er det derimod, at kulturordføreren mangler basal viden om islam.

For besad han den, ville han vide, at ”den abrahamske religion” er et produkt af islamopfinderen Muhammeds indbildningskraft.


Ærkeenglen Gabriel

Mens profeten stadig boede i Mekka, mente han, at hans religion, som Gud åbenbarede for ham gennem ærkeenglen Gabriel - hvilket er ligeså usandsynligt, som at Dannebrog faldt ned fra den estiske himmel i 1219 - fra 610 og fremefter, var en videreudvikling af jøde- og kristendom.

Efter sin udvandring til Medina hævdede Muhammed, at jøder og kristne havde forvansket en oprindelig religion, som hans åbenbaringer fra Gud lå i forlængelse af. Denne religion kaldte Muhammed for Abrahams religion.

Jensen hævder endvidere, at de tre monoteistiske religioner »anerkender ? værdien af menneskers liv og værdighed ? (og) friheden til at udtrykke tanker«.


Brændt på bålet

Men der er et hav af eksempler på, at repræsentanter for de tre religioner har bekæmpet også egne trosfællers kritik af deres religion.

Den jødiske menighed i Amsterdam udstødte i 1657 Spinoza, der havde kritiseret visse dogmer i Biblen, af deres kreds. Den bøhmiske protestant Jan Hus blev brændt på bålet i 1415 for sin kritik af kirkens rigdom. Osv. Osv.

Et begreb som menneskelig værdighed vil man også lede forgæves efter i Biblen, selv om nogle vil argumentere for, at det findes ”mellem linjerne” i den, da begrebet menneskets værdighed er et produkt af renæssancen.

Socialdemokraternes kulturordfører advarer mod islamisme og islamofobi. Efter læsning af Jensens artikel er der også grund til at advare mod islamofili.   Citat slut.IFØLGE LEKTOR = JØRGEN GRIMSTRUP = SÅ UDVISER SOCIALDEMOKRATIETS ORDFØRER = Hr MOGENS JENSEN UVIDENHED OM ISLAM. JEG DELER LEKTOR = JØRGEN GRIMSTRUPS = OPFATTELSE = AF KULTURORDFØRER Hr MOGENS JENSENS VIDEN OM ISLAM.

Efter min opfattelse, ud fra min viden om islam, så udviser socialdemokratiets ordfører = Hr Mogens Jensen ikke kun uvidenhed om islam = men en pinlig uvidenhed om islam.

Med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul.HVAD ER ISLAMS = KULTURELLE  = DNAIslams kulturelle = DNA = er efter min opfattelse = kontrol af alle muslimers kønsdrift = gennem mødomskontrol på muslimske kvinders brudenat, af den muslimske familie ,hvor der skal være en rød plet på lagenet på brudenatten, hvis den muslimske familie skal bevare sin muslimske ære. Hvis denne = røde plet = på lagenet ikke er til stede -for den muslimske kvinde på brudenatten = så har den muslimske familie ikke leveret en ubrugt vare, en jomfru = og så kan den muslimske familie kun genoprette sin muslimske ære over for det muslimske fællesskab = ved at familien myrder den datter, der ikke kunne levere den = røde plet = på lagenet = et såkaldt æresdrab.ÆRESDRABETS   KULTURELLE  BETYDNING

Hvad mener socialdemokratiets ( kultur-ordfører ) Hr. Mogens Jensen = om æresdrabets kulturelle udvikling her i Danmark = og måske også i de 27 Nationalstater i EU ??? Har islams ( totalitære ideologi ) fundet en måde, at kontrollere muslimernes kønsdrift på = ved et selvregulerende ritual, ved hjælp af æresdrab = som i en Dansk Tankegang kun kan forekomme i en = SEX-SEKT.

UDMELDING AF SEX-SEKTEN ISLAM = ER DØDEN IFØLGE KORANEN.

Ifølge min opfattelse, så er det umuligt, at opløse islams kulturelle mødoms-kontrol på brudenatten, med islams kontrol af muslimernes kønsdrift = som sker med  redskabet = mødomskontrol. Hvis muslimer ønsker at forlade islam, så er der dødsstraf for dette, der hvor islams = 1400 år gamle militærlov = stadig fungerer = som betyder dødsstraf for at forlade islam-hæren i krigstid. Det hedder i Koranen = APOSTAT.

Besøg dette internet-leksikon www.islam-info.dk  som fortæller om koranens religiøse hellige skrifter. Forsøg at læse hvad der står under overskrifterne = APOSTAT og APOSTASI.  En pause.

LEKTIE-LÆSNING FOR POLITIKERE

Jeg er af den opfattelse = at det burde være pligt-læsning for samtlige Politikere i det Danske samfund = at læse disse tre bøger = som jeg vil nævne her. Især en kulturordfører som = MOGENS JENSEN = burde have læst disse tre bøger.MUHAMMEDS  LIV 
er forfattet af Ibn Ishaq og oversat til Engelsk af professor A. Guillaume og oversat til dansk af =
HENRIK RÆDER CLAUSEN  og er udgivet af  
Forskningsforlaget  RAFAEL. ISBN 87-91107-19-9K


TIL ORIENTERING = MUHAMMED ER FORBILLEDE FOR ALLE MUSLIMER.
EU  Den rigtige historie  -  Den skjulte dagsorden

af Henrik Ræder Clausen
mail: henrik@fangorn.dk
Udgivet på
Forskningsforlaget Rafael
ISBN 978-87-91107-31-3

om
Danmarks Riges Grundlov
Rom - Traktaten
Maastricht-Traktaten
Nice - Traktaten
Folketingets EU-Oplysning
KøbenhavnerkriterierneMoskeen - OG DENS ROLLE I SAMFUNDET
Af  S. SOLOMON og  E. Alamaqdisi
oversat af Henrik Ræder Clausen
Af  Forskningsforlaget Rafael
ISBN 978-87-91107-29-0Har socialdemokratiets Kulturordfører Hr Mogens Jensen = læst hvad der ståe på side 30 = i denne bog om = Moskeens rolle i samfundet = og forstår han de 5 fefalinger = sat ind i den rette sammenhæng , i forhold til Koranens øvrige Suraer og befalinger ???

At samle
At lytte
At lytte
hijra
jihadPOLEN ELLER DANMARK

Inden anden Verdenskrig var slut, var det aftalt hvordan Polen skulle deles mellem England og Sovjetunionen.

Noget tyder på, at nogle af islams religiøse ledere = har lavet aftaler med Politikere eller ( jurister ) i EU = om at dele Danmark imellem sig. Noget tyder på, at denne aftale = uden om det demokratiske system = er en aftale med socialistiske kræfter. Især når man ser navnene på de Politikere, der har tilladt bygningen af en ( Stormoske ) i København.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Det med tilladelsen af en stormoske i Danmark = betyder også tilladelse til = at der godkendes to lovsystemer i Danmark = på den samme tid. Hvordan man kan godkende to lovsystemer i det samme land = kan kaldes en glidende overgang til = at Danmarks Grundlov skal afskaffes = og erstattes af  islams mødoms-kontrolerende lovgivning. 

DET LIGNER PLANLAGT DET FORRÆDERI AF DET DANSKE FOLK.

Danmark er ikke hele verden.  Der er politiske aftaler på kryds og tværs - mellem forskellige ideologier.


 HVAT VED VORE POLITIKERE OM MØDOMSKONTROL I DISSE LANDE ???


Er der nogle af de kvinder, der bor i disse lande, der optræder i bikini på badestrande ???

Afghanistan Albanien Algeriet Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Benin Brunei Darussalam Burkina Faso Cameroun Comorerne Djibouti Egypten Elfenbenskysten Forenede Arabiske Emirater Gabon Gambia Guinea Guinea-Bissau Guyana Indonesien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mozambique Niger Nigeria Oman Pakistan Palæstina Qatar Saudi-Arabien Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Syrien Tadsjikistan Tchad Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Usbekistan Yemen

          www.­radiodoktoren.­dk                                           


KVINDERS SKÆBNE I ISLAM = I DISSE MUSLIMSKE LANDE

Hvordan er Kvinders skæbne i de her nævnte muslimske lande  ???  For cirka 1400 år siden eksisterede islam ikke, men så skete der noget. Da sværdet overvandt ordet, da viste islam sin styrke. Hvorfor griber islam til sværdet, når de møder ordet. Er islam bange for, at ordet skal sige sandheden om islam ???

KRISTENDOMMEN SIGER      www.Google.dk 

Den der griber til sværdet, skal omkomme ved sværdet.Der er sket meget på cirka 1400 år = efter Muhammeds død i 632-

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU SOCIALDEMOKRATIETS POLITISKE TOG

Som tidligere socialdemokrat, så er jeg nu hoppet af Socialdemokratiets Politiske tog.  Det er fordi dette tog kører ind på en muslimsk perron, hvorefter alle socialdemokratiske kvinder, også skal mødoms-kontroleres på lige fod, med alle andre muslimske kvinder.

DERFOR ER JEG HOPPET AF DET SOCIALDEMOKRATISKE TOG.

Sporene for det socialdemokratiske projekt er lagt, så det socialdemokratiske tog kan derfor kun køre een vej , og jeg ønsker ikke, at holde ved den perron.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE