EN FEMTE KOLONNE
EN FEMTE KOLONNE www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her 27. juni 2010

EN FEMTE KOLONNE = HVORDAN VED MAN DET ???

Hvis der er en femte Kolonne i dit fædreland = hvordan kan du genkende den ???  Det er tankegangen oppe i øverste etage, der er anderledes i muslimers hjerner = end den er i vores hjerner. Jeg håber, at de næste generationer, analyserer islams sharia-love en ekstra gang. Det er jo trods alt = DERES FREMTID = Det drejer sig om.

Besøg  www.islam-info.dk  og find overskriften = JIHAD

FINDES DER EN FEMTE KOLONNE = I ENGLAND ???

Du kan selv bedømme hvordan det står til = ved at se disse videoer =. Du kan begynde med filmen her =

http://www.youtube.com/watch?v=_mClkUzGDhA&feature=player_embeddedEr du klar til kulturberigelsen fra islam ???


Voldtægtsoffer
voldtægtsoffer Sverigevoldtægsoffer SverigeVoldtægtsoffer.  SverigeLIDT OPLYSNING = OM KORANEN

Koranen er et fælles udgangspunkt for alle muslimer her på jordkloden, også for de muslimer der befinder sig her i Danmark. Hvis du ønsker lidt viden om Koranens indhold, så findes det på dette internet-leksikon = www.islam-info.dk JYSKE VESTKYSTEN SKRIVER 13. AUGUST 2009 side 7 INDLAND.

Tumult i retssal da irakere fik udvisningsdom

GRUPPEVOLDTÆGT:

Unge irakere er i landsretten dømt for gruppevoldtægt af en 14-årig pige. Voldtægten fandt sted sidste år på Vorbasse Marked.

af Bent Christensen

Fire irakiske unge mænd mellem 17 og 23 år blev i går ved landsretten i Kolding idømt længere fængselsdomme for at have voldtaget en 14 årig pige på Vorbasse Marked sidste sommer. De fire blev samtidigt udvist af Danmark for bestandigt.
Udvisningsdommen udløste tumultagtige scener i retssalen.
- Hvad skal vi i Irak ? Jeg sværger, at jeg slår en ihjel, råbte en af de dømte.
En far til en dømt skreg fortvivlet og gik fra tilhørerpladserne og ind midt i retslokalet, hvor han smed sig på ryggen.
En sortklædt irakisk mor til en af de dømte skældte voldsomt ud og råbte = I er alle rascister.*

Flere betjente

Retsformand Karen Foldager forsøgte at dæmpe gemytterne, og flere betjente måtte lægge sig imellem for at få ro i retsalen.
De fire dømte er den 20 årige Abdullah Maayuf Al-Badri og hans broder, den 22 årige Hussein Maayuf Al-Badri, der begge fik en dom på 2 år og ni måneder. Samme dom fik den 18 årige Fahad Maziad, Masaad, mens den 17 årige Abdulaziz Khazar Jebir blev idømt to år og seks måneders fængsel.
Alle fire kommer fra Odense-bydelen Vollsmose.

Gruppevoldtægten fandt sted, da den 14 årige pige fredag den, 18. juli 2008 sammen med nogle veninder var til fest i det store øltelt på markedspladsen. Pigen blev voldtaget 500 meter fra festpladsen ved tennisbanerne på drivvejen.

Ved byretten lød dommen på en betinget udvisning. Anklagemyndigheden  valgte imidlertid at anke for at få skærpet dommen, mens de fire beskikkede forsvarere ankede til frifindelse.

 Pigens mor

Dommen er en stor lettelse for min datter. Hun har været skrækslagen for, at de ikke bliver udvist. Nu kan hun lægge låg på sagen og behøver ikke hele tiden at være bange siger pigens mor.  Citat slut.HVAD STÅR DER I MUSLIMERNES FÆLLES LOVBOG KORANEN =

De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

HVAD STÅR DER I KORANEN OM = REN OG UREN

Ren-uren

I den senere tid har nogle danske institutioner, især skoler og børnehaver givet efter for islamisk pres for at indføre visse dele af islamisk lovgivning på institutionerne. En del af denne islamiske lov er læren om ren og uren.

Grundlaget i muslimsk lov, at muslimer ikke må røre ved bestemte ting eller personer eller spise og komme i berøring med mange former for mad er totalt uforenelig med dansk kultur.
Koranen skiller således verden i to, i urent og rent. Problemet kunne se uskyldig ud, men har langt mere vidtrækkende konsekvenser end nogle danskere forestiller sig. Det betyder nemlig også, at islam skelner mellem rene og urene mennesker, ligesom man skelner mellem rene og urene dyr. Problemet omkring maden i børnehaver og i skoler, sygehuse og plejehjem er langt mere vidtrækkende. Koranen siger således, at alle vantro, dvs. danskere er urene og dermed på et lavere stade. Den urene har ikke samme rettigheder som den rene. Den urene er per definition ringere.

Således sagde den indflydelsesrige danske imam Ahmed Abulaban i en tale til 500 muslimske mænd og drenge I København : "Jeg er forfærdet over at skulle behandles af en vantro læge, når jeg bliver syg. Min bil bliver repareret af en vantro mekaniker, og min bolig har jeg lejet af et boligselskab, der er styret af en vantro"(Februar 97). Det samme kan man læse i de danske muslimske blad "Tolerance, fred, dialog & islam(s.2): "Islam...har altid betragtet de vantro (danskerne) som vildledte, beskidte, usle, værre end dyr. "O I troende, de vantro er visselig urene"(Sura al Tawba 28). "Således vil Allah nedsende urenhed over dem, der ikke er muslimer"(sura al-Anám 125). "Sandelig, de værste dyr for Allahs åsyn er dem, de er vantro, og som ikke vil tro"(Sura al-Anfal 55) "De vantros tilstand er nøjagtig som en hunds: hvis du driver den bort, gisper og stønner den, og hvis du lader den være gisper og stønner den også" (Sura al-araf 176). Disse korancitater viser det problem, at danskere til tider kan blive regnet lige med hunde eller svin. For det, de har det til fælles er "urenhed". Den, som berører den urene bliver selv uren. Især den "vantro" danske kvinde er kilde til urenhed. Den fromme må ikke give hende hånden. Mennesket er således delt i flere kategorier. Urene er ikke kun hund og svin, hare og kanin, men også skæg, hud, negle og hud fra ikkemuslimer. Derfor er også tallerkener, knive og skærebrætter, som uren mad har berørt, urent være det sig rejer, pølse eller frikadeller. Danske institutioner, som har givet efter på dette punkt har kastet enhver form for dansk kultur på porten og dermed indirekte accepteret et apartheidsystem, hvor nogle per definition er mere værd end andre. Her kan selv børn være urene. "Det seksuelt umodne barn er uren, medmindre en af hans forfædre er muslimer" (Fra "De islamiske principper").KORANEN TILLADER VOLDTÆGT AF DE URENE VANTRO
HVAD ER DET DYBERE FORMÅL ???

Alle - der ikke er muslimer = befinder sig ifølge Koranen på et lavere stadie fordi de er urene = og derfor kan forulempes.

Jeg = Poul Leo Nielsen = anser ( Sura 33.59 ) som anbragt i Koranen som led i en militær erobrings-strategi, som kan bruges af islam - når en Nation skal erobres ved hjælp af krigslist. Denne krigslist blev ifølge min teori allerede udregnet inden Muhammed i år 622 erobrede Medina.

DE UNGE MELLEM = 12 ÅR og 16 ÅR = BØR LÆSE DENNE BOG

MUHAMMEDS  LIV 
er forfattet af Ibn Ishaq og oversat til Engelsk af professor A. Guillaume og oversat til dansk af =
HENRIK RÆDER CLAUSEN  og er udgivet af  
Forskningsforlaget  RAFAEL. ISBN 87-91107-19-9K


TIL ORIENTERING = MUHAMMED ER FORBILLEDE FOR ALLE MUSLIMER.SYRE-ANGREB foregår nu også på Vesterbro i København.

Besøg eventuelt  www.DenDanskeForening.dk 

18.06.2010

Kulturel berigelse - nu med syre

Forfatter: HV

Syre i ansigtet som afstraffelsesmiddel
Hvad er det dybere formål ???

Flere tilfældige er i de seneste måneder blevet overfaldet med salmiakspiritus på Vesterbro i København. Nu har Københavns Byret fastslået, at den slags angreb er vold under "særdeles skærpende omstændigheder."

En somalisk mand på 38 år, blev onsdag idømt fængsel i to år og seks måneder for syreangreb mod en sagesløs.


Har vi en = FEMTE KOLONNE = i Danmark og i England = og i hele Europa ???


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE