HVEM GØR DET ???
HVEM GØR DET ??? www.fornyelsespartiet.dk


Præsenteret her  26. juni 2010

HVEM GØR DET ??? 

HVEM ØNSKER DANMARKS GRUNDLOV NEDLAGT ???
KAN JURISTER UNDERGRAVE = DANMARKS GRUNDLOV ???
HVEM SÆTTER PRIS PÅ  =  DANMARKS GRUNDLOV  ???

HVEM ØNSKER AT BEVARE = DANMARKS RIGES GRUNDLOV ???Ønsker socialdemokraterne at bevare Danmarks Grundlov ???

Ønsker Venstre at bevare Danmarks Riges Grundlov af 1953 ???

Ønsker De Konservative at bevare Danmarks Grundlov ???

Ønsker SF at bevare Danmarks Grundlov ???

Ønsker Dansk Folkeparti at bevare Danmarks Grundlov ???

Ønsker Liberal Alliance at bevare Danmarks Grundlov ???

Ønsker Enhedslisten at bevare Danmarks Grundlov ???

Ønsker Danmarks Befolkning at bevare Danmarks Folketing  ???Kan Danmarks Grundlov eksistere uden = YTRINGSFRIHEDEN  ???

HVEM KÆMPER FOR AT BEVARE YTRINGSFRIHEDEN I DANMARK ???

HVEM GØR DET ??? HVEM GØR DET ???  HVEM GØR DET ???www.Folketinget.dk     Citat.

Grundloven

Grundloven er Danmarks vigtigste lov. Alle andre love skal overholde grundloven.

Af de mere end 1.300 love, vi har i Danmark, er der én lov, der er hævet over alle de andre, nemlig grundloven.

Grundloven er Danmarks forfatning, dvs. den lov, der beskriver de grundlæggende regler for samfundet. Grundloven beskriver bl.a. den enkelte borgers rettigheder og pligter, f.eks. at der er ytringsfrihed, religionsfrihed og værnepligt.

I grundloven står der også, at den øverste magt i Danmark skal deles mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.

Folketinget har den lovgivende magt. Det vil sige, at Folketinget vedtager alle de love, der skal gælde i Danmark. Regeringen har den udøvende magt og søger for, at lovene bliver til virkelighed i samfundet. Det tredje ben i magtens tredeling er domstolene, der har den dømmende magt. Domstolene dømmer, om lovene overholdes.


Grundloven [2:39]

Alle andre love skal overholde grundloven. Filmen forklarer magtens tredeling og viser, hvordan grundloven sikrer demokratiet.

Citat slut.MIT SPØRGSMÅL TIL DANMARKS JURIDISKE SYSTEM

Kan man have store grupperinger i Danmark = der lever efter deres egne love ???
400.000 muslimer i Danmark cirka = mener deres religiøse love har forrang frem for Danmarks Grundlov = og lever efter og indordner sig, under islams Parrallel-lovgivning her i Danmark.

HVAD TILLADER DANMARKS  JURISTER  ???

Efter min opfattelse tillader = Danmarks Jurister =

ET LAND = TO LOVGIVNINGER

Jeg vil gerne vide = her den, 26. juni 2010 = om denne antagelse er korrekt = at der her i Danmark træffes juridiske afgørelser = efter to forskellige lovsystemer ???

HVAD ER DET DANSKE FOLKS VURDERING  ???

Forsvarer vores Danske jurister den Danske Grundlov = inden for det mandet, der er givet til Danmarks Domstole inden for Grundlovens rammer = eller er det  vore Folketings-politikeres ansvar ???
Hvad er det Danske folks vurdering.

Lever Danmarks jurister op til deres juridiske ansvar, inden for hvad der er Juristers ansvar inden for Grundloven ???

Hvordan vil Danmarks Politiske Partier besvare dette spørgsmål. Hvordan vil det mulige = nye Politiske Parti = besvare dette spørgsmål ???ET NYT LOV OG ORDEN PARTI I DANMARK

Vi mangler et nyt Politisk Parti i Folketinget = der kan stille relevante spørgsmål til vore Politikere og vores juridiske system = i håbet om , at vore Danske Jurister kan give den Danske befolkning et klart svar = uden at skulle rådføre sig med = EU-jurister først.

TO LOVGIVNINGER I DANMARK

Tillader den danske Grundlov, at der fungerer en paralled-lovgivning her i landet = bare fordi islam = er en militær-lovgivning = der er forklædt som religion = eller er en del af en religion ???http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008DEN OFFENTLIGE ORDEN I DANMARK

Hvis muslimer i Danmark overtræder Danmarks love, så forstyrer de den offentlige orden i Danmark, og derfor kan vore jurister udvise disse fremmede mennesker - ud fra vores Danske Grundlov. Det er muligt, at vore danske jurister ikke mener, at stenkast på brandfolk og ambulancefolk og politifolk ikke er forstyrrelse af den offentlige orden, men efter min opfattelse er det nok til, at udvise disse børn og deres forældre fra Danmark. Hvad mener Danmarks Jurister ???  Er min opfattelse og vurdering forkert ???ROB RIEMEN  =  Hollandsk filosof     www.Google.dk

I et samfund uden kulturel ånd vil friheden blive meningsløs. Der står vi i dag. Interview af filosof = Rob Riemen og artiklen i weekendavisen skrevet af = KLAUS WIVEL = Nr. 25 - 25 JUNI  side 10 = IDEER 2010.

ÅNDENS ADEL =  I EUROPA  =  HVOR ER DEN ???

www.weekendavisen.dk 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE