1. INGEN BEVISER
1. INGEN BEVISER www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  30. januar 2010

1. INGEN BEVISER HER - MEN ABSTRAKT TÆNKNING

Det at tænke abstrakt, kan betyde - at man i tankerne gennemgår et muligt hændelsesforløb, inden dette forløb har fundet sted. Det kan ( studenter ) og ( studerende ) også gøre =  og det kan de også politisk = hvis de selv vil. Vil studerende så gøre det ???  Hvem kan vide det ???

2. ABSTRAKT TANKEGANG

Vil studerende tænke abstrakt politisk = så er spørgsmålet for dem jo = hvor langt tilbage vil vore ( danske studerende ) =  gå rent ( historisk og årstalmæssigt ) , inden de begynder deres abstrakte ( analyse ) af historiens gang. Det er der naturligvis ingen der ved  ???  Hvem kan vide dette ???

3. STUDERENDES HANDICAP

Jeg formoder, at de fleste ( DANSKE STUDERENDE ) er under 30 år, og det er deres handicap, for når man focuserer på en personlig karriere, så går deres tankegang sjældent længere tilbage end til den dag de blev født. Lad mig være ærlig, for en gangs skyld.

4. LIDT ÆRLIGHED

Jeg er ( bedøvende ligeglad ) med, om vores danske studerende, eller deres ( børn ) eller ( børnebørn ) kommer til, at leve i en muslimsk diktaturstat, fordi dem = der  er de bedst begavede i vores samfund, måske ( lider af åndelig dovenskab )  og derfor  =  ( med deres abstrakte tænke-evner  )  burde have de bedste forudsætninger for, at analysere den politiske udvikling = ( også historisk )  Om denne ( åndelige dovenskab ) vil føre til, at Danmarks og Europas befolkninger = vil blive til ( underkuede undermennesker )  i et samfund, der er  styret af et ( facistisk styre ) der er ( forklædt ) som en religion, ja det må disse studerende bære deres del af ansvaret for, hvis det skulle ske.

NYTTIGE  IDIOTER = ET POLITISK BEGREB

Hvem er ( nyttige idioter ) i det danske og globale  Politiske spil ???  Efter min opfattelse er det ( idealister ) fordi de kun ser alting ud fra deres idealistiske indfaldsvinkel. Det kan anvendes politisk på denne måde = politisk. Deres idealistiske freds-idealisme, fremmes mest muligt, fordi det tjener et andet politisk  formål, end disse idealister kan overskue, netop fordi deres idealisme forhindrer en mere objektiv vurdering af virkeligheden... Jeg kan tage fuldstændig fejl. Hvem kan vurdere det ???  Hvem burde kunne vurdere det ???  Det bør blomsten af vores danske ungdom ( de STUDERENDE ) Kunne gøre ??? Hvad mener Danmarks studerende = findes der ( nyttige idioter ) i Dansk Politik ??? I givet fald = hvem ???

ET ABSTRAKT ÅRSTAL

Vi skal langt tilbage i historien for, at kunne overskue menneskehedens historiske forløb, så derfor må i tænke jer til et ( abstrakt årstal ), der skal vælges, før den anden verdenskrig begyndte her i Europa. Der skal tænkes både abstrakt og politisk = begyndende før anden verdenskrig begyndte.

HITLERS  og  STALINS = POLITISKE ALLIANCER

Hvad opnåede Hitler, ved at danne en alliance med Stalin, hvis man tænker i ( Efterretnings-tjenester ) i Danmark - - og i andre Europæiske lande ??? Kan et samarbejde mellem Hitler og Stalin = have ført til, at National-socialister og Kommunister fik et strålende samarbejde, der var så godt i Danmark, og i flere Europæiske lande, så de kunne erobre de Kuridiske ( TOP-POSTER ) her i Europa ??? Hvem kan regne det ud ???  Det kan kun blomsten af Danmarks Ungdom = er det de studerende  ??? Hemmelige agenter, der repræsentere facistiske ideologier, og anden lands-skadelig virksomhed = ja, de har garderet sig godt imod =  ( afsløring og straf ) hvis det er denne hemmelige efterretnings-tjeneste, der har deres hemmelige agent som = ( JUSTISMINISTER ) og selv har udvalgt og uddannet hele dommerstanden, efter anden verdenskrig, der officielt sluttede i maj måned 1945.

HITLER og STALIN    =     IGEN

Opnåede Hitler med sin Alliance med Stalin, at deres efterretnings-væsener samarbejdede i Danmark og i flere andre lande i Europa ???  Jeg ved det ikke, og jeg er i øvrigt bedøvende ligeglad, for jeg er født i 1945, og mine kræftbylder vokser stærkt i min krop. Næste Generation af studerende = må selv vælge = hvordan de mener = fremtiden i Danmark og i Europa bør formes, for jeg er på en måde bedøvende ligeglad. Måske har studerende en undskyldning for = at begynde at tænke abstrakt = ( fordi ) omvandrende levende hjernevaskede Zoombier tænker ikke ??? De ( DE ANALYSERER IKKE ) De er tilfreds med, at have de rigtige meninger, så de har et fælles-skab de kan gemme sig iblandt.

MERE ABSTRAKT POLITISK TÆNKNING

Da Hitler angreb Rusland, kom det fuldstændig bag på Stalin. Der gik flere dage, før han reagerede. HVORFOR ???
Hitler og Stalin repræsenterede = TOTALITÆRE IDEOLOGIER.
= og samarbejdede. Hitler forrådte Stalin. Hvis både Stalin og Hitler, havde hemmelige agenter i regeringer rundt om i Europa som samarbejdede ( inden ) forrædderiet af Hitler imod Stalin, så kan det jo godt være = ( HVIS DE ALDRIG BLEV AFSLØRET ) stadig samarbejdede efter slutningen af anden Verdenskrig i 1945. Hvad er Danmarks kommende ELITEs vurdering af den mulighed ??? Hvad fører abstrakt tænkning hos ( DANMARKS STUDERENDE ) frem til ??? Hvem kan vide dette ???DET NYE SPØRGSMÅL = VIL KOMMUNISTER IGEN BLIVE FORRÅDT ???

Her fra bunden af samfundet, hvor jeg befinder mig, vil jeg formode, at der har været både nazistiske og kommunistiske ( spioner ) eller ( hemmelige agenter ) der samarbejdede i Danmarks Folketing da krigen sluttede i 1945. Måske har de samarbejdet om et nyt kombineret ( nazistisk og kommunistisk ) projekt ??? Hvis studerende kombinerer = abstrakt tænkning med konkret viden, hvilket muligt politisk facit = vil Danmarks studerende komme frem til, ved hjælp af abstrakt tænkning ???

MUSLIMER I EUROPA

Når en tumpe som mig, der er smidt ud af skolen, efter 7 års skolegang, kan finde frem til, indholdet af islam forskeres indhold af KORANEN i et  = videns-samfund = og den Politiske elite = trods denne viden kalder islam for = ( fredens religion ) så lugter det langt væk af ( En politisk sammensværgelse )  Når ( EU-Politikere ) har rottet sig sammen med den "fredens religion" islam, og lukker denne ( totalitære ideologi ) ind i Europa, så har EU - POLITIKERNE deres egen politiske dagsorden, og det er ikke Europas befolkningers interesser de plejer, men deres egne magt-drømmes interesser. EUs EUROMEDITERRANIENAFTALEN med MUSLIMSKE LANDE er EUROPAS DØDSDOM.

DE  STUDERENDES  ANALYSE - EVNER
 
De studerendes = ( analyse - evner ) = er lammet af humanistiske og idealistiske og globale = ( freds-projekter ) og lukker en ( totalitær ideologi ) ind i landet = bare fordi, denne ( totalitære militære ideologi ) kalder sig for ( en religion )  Det er noget der vil komme til, at undre kommende generationer.

VÆLGER-BEDRAGET

Danmarks Befolkning har stemt for et forenet Europa, og ikke for et forenet Eurabia.  Derfor er denne aftale = der er et forræderi imod Europas befolkninger.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

MAGT og AFMAGT

Det danske folk, har ikke mere demokratisk mulighed for, at bestemme sin egen skæbne. Det samme gælder for befolkningerne i de øvrige 26 Nationalstaters befolkninger i EU.  Fra demokratisk magt = til demokratisk afmagt.

Der er også andre intellektuelle = ude i Europa = der føler afmagt = over for denne alliance mellem EU og KORANENS = totalitære ideologi. Det er ikke alle der snorksover. Jeg ønsker alle jer studerende en strålende fremtid.

http://www.internationalfreepresssociety.org/ om fri tale og frihed.HITLERS FORBINDELSE TIL ISLAM

Kan Hitlers forbindelse til en muslimsk mufti, have været der, ( netop der ) hvor Hitler fik oplysninger om ( børneopdragelsen i islam )
Historisk findes muligheden. www.Google.dk  Find selv forbindelsen på Google. Findes denne viden  om ( børneopdragelsen i muslimske hjem ) hos ( hemmelige agenter ) i Danmarks Folketing og benytter de = de ( hemmelige agenter)  denne viden til, at opdrage de næste danske generationer af børn = til at videreføre en = ( totalitær ideologi ) forklædt som en = ( freds-ideologi ) der ikke tåler nogen form for debat, og forsvares af fanatiske humanister og fanatiske freds-idealister. og dermed myrder debatten  for en dybere analyse, af formålet med denne freds-ideologi. Kære ( studerende ) findes denne ( mulighed ) i virkeligheden =  i jeres sammenligning af = ( børneopdragelsen i muslimske hjem ) og = ( Nazisternes børneopdragelse ) og hurtige beskyldninger af rascisme i lokale debatter indbyrdes mellem etniske danskere.

MAHATMA GHANHIS  INDRE STEMME

Den eneste tyran, jeg vil acceptere i denne verden, er den stille stemme indeni.

Hvilken indre stemme, styrer muslimers adfærd, hvis de er opdraget efter ( børneopdragelsen i muslimske hjem ) = den børneopdragelse, som Muhammed indførte for cirka 1400 år siden ???  Du kan på dette internet-leksikon www.islam-info.dk  om Koranens indhold =  læse om ( børneopdragelsen i muslimske hjem ) og derefter vurdere hvilken indre stemme, der styrer muslimers adfærd. Du kan læse mere om ( Mahatma Ghanhi ) og hans andre indre stemmer og visdoms-sætninger på ( www.sagenskerne.dk )  Kære forældre = hvad er jeres vurdering af islams børneopdragelse ???
Kan denne børneopdragelse forklare den måde, som muslimske samfund fungerer på i de 57 muslimske lande, der er medlem af O.I.C ???  Besøg evt = www.durban2.dk 

INGEN HÆVN

Hævnen hører herren til, står der i vores kristne bibel. Så spørgsmålet ligger et andet sted. Jeg tror spørgsmålet måske kunne være = ( i første omgang ) = hvordan undgår Danmark og Europa, at komme til, at leve efter islams Parallel-lovgivning, og efter de EU-Direktiver, der efter min opfattelse sammensættes, efter forbillede af indholdet i Koranen og med islams sharia-love som forbillede.

DET GÆLDER FREMTIDEN = JERES FREMTID
 
Kære studerende ( jeg kan tage fejl ) så derfor = ( kontroller det selv ) hvis der er lidt tvivl om det korrekte i min sammenligning imellem EU - Direktiver og islams sharia-love. Lad mig igen gøre opmærksom på, at jeg er født i 1945, så det er ikke min fremtid det drejer sig om = men jeres.

KORANENS OPBAKNING TIL ISLAMS BØRNEOPDRAGELSE

Min opfattelse er, at muslimers børneopdragelse ikke fører til dårlig samvittighed, når en muslim slår et andet menneske ihjel, og efter min opfattelse, så giver Koranens indhold og hellige skrifter opbakning til, at kunne slå ihjel, uden at få dårlig samvittighed af denne grund. Her er noget fra nogle kapitler i Koranen, de såkaldte Suraer =

De  urene kan forulempes 
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene). 

Kvinders troværdighed ved voldtægt 
En kvinde kan ikke få en voldtægtsmand dømt medmindre hun har 4 mandlige vidner: "Hvis de (kvinderne) ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere" (Sura 24.13)   Citat slut.GOEBBELS  SOM  FORBILLEDE

Goebbel forførte millioner af Tyskere med sin propaganda. Vil det være muligt, at gentage successen i nutidens Europa en gang til . Kære studerende, hvad er jeres vurdering her i år 2010  ???  Hvilke betingelser skal være til stede for, at det kan ske her i Danmark ???  Jeg mener, at to forudsætninger, vil være gode forudsætninger =

1.  KONTROL MED DANMARKS LOVGIVNING
2,  KONTROL MED DELE AF PRESSEN

1,  Hvis en ( spion ) eller en ( hemmelig agent ), er justitsminister i Danmark, så giver det kontrol over Politiet og de vigtigste dommere.  
2.  Hvis en ( spion ) eller en ( hemmelig agent ) styrer vigtige dele af den danske presse, så kan et lands befolkninger mis-informeres, eller væsentlige oplysninger til landets befolkning kan ties ihjel.
3. Visse forskere kan udelukkes fra oplysende debatter = eventuelt på TV

MUHAMMED - TEGNINGER og BLASFEMI - PARAGRAFFER

Efter min opfattelse, så kan danske blasfemi-paragraffer bruges på samme måde, som islam bruger muhammed tegningerne på, nemlig, som en trussel til, at folk skal holde kæft. Det er en måde, at undertrykke ytrings-friheden på.

OPLYSTE STUDERENDE

Oplyste studerende må naturligvis  sammenligne hvordan islams sharia-love fungerer i islams krigszone europa, og hvordan EUs Direktiver fungerer på, med de juridiske Gummiparagraffer, der hele tiden strammes op. Studerende er først oplyste, når de kan sammenligne de to lovsystemer med hinanden 

1. Islams sharialove
2. EUs - direktiver

Er det for meget at forvente, af oplyste studerende i et videns-samfund, hvor ytringsfriheden foreløbig er sikret gennem Danmarks Grundlov, og kun er truet af censur og selvcensur... ???

OPSYN MED SAMFUNDETS ANSATTE

Hvordan vil et Politikere med diktatur-tendenser overvåge samfundets ansatte, i et demokratisk samfund, uden de ansatte og befolkningerne aner uråd eller mistanke 

KÆRE   STUDERENDE

Måske kan det gøres ved, at sammemligne den måde = Hitler
( opbyggede ) Tyskland på, og hvilke institutioner der var på plads, da Hitler startede sin første krig, og hvordan de fungerede dengang  =

og hvordan EUs institutioner er opbygget, og hvordan de fungerer. Er der nogle EU-institutioner der fungerer på en lignende måde, men bare bærer andre navne ???Kære studerende = HELD og LYKKE med jeres fremtid.I frarådes at besøge =    www.sagenskerne.dk

Arbejdet levner ikke meget tid til Politik.
Derfor kan man godt være lidt orienteret. Koranen kom før Hitlers bog = Mein Kampf.  Kan Koranen have inspireret Hitler, inden han skrev sin bog ??? Hvilket svar har historie-forskende studerende på dette spørgsmål ???Besøg evt = www.kulturpartiet.dk  og læs under overskriften
( Generalens Drøm )Den islamiske stat kan opnåes, på mindst 3. måder.

a. ved krig
b. ved børnefødsler
c. ved indvandring

Den islamiske stat er indført, når der dømmes efter sharia-loven.  
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE