GLOBALE KONVENTIONER
GLOBALE KONVENTIONER www.fornyelsespartiet.dk

15 - 11 - 08
GLOBALE KONVENTIONER

Da Danmark har soldater i udlandet der fører krig for Danmark,så ved vi efterhånden,at Danmark skal overholde en masse konventioner.Når man kun har gået i skole i en meget kort årrække,så lyder det jo meget fornuftigt med alle de konventioner,men hvad er konsekvensen af disse konventioner ???

FJENDEN OG KONVENTIONER

Som Vesterlænding så er udgangspunktet,at enhver aftale skal overholdes til punkt og prikke.Sådan skal det naturligvis også være.Aftaler Danmark har skrevet under på,skal naturligvis overholdes.Også for at bevare selv-respekten,for begynder man at lyve,så mister man sin selvrespekt - DET GØR DEN ENKELTE SOLDAT og DET GØR DANMARK SOM NATION.Men det giver også et spørgsmål.Overholder DANMARKS FJENDER så de internationale konventioner ???

DANMARKS KRIGE I UDLANDET

Derfor har jeg dette spørgsmål til vore vildt begavede studerende.HAR DANMARKS FJENDER SKREVET UNDER PÅ DE SAMME KONVENTIONER SOM DANMARK ??? Findes der overhovedet en eneste STUDERENDE eller en eneste JOURNALIST i hele Danmark, der kender svaret på dette spørgsmål ??? Min opfattelse den er,at hvis DANMARK er i krig mod LANDE eller NATIONER ,der ikke overholder KONVENTIONER, så kæmper vore SOLDATER EN ULIGE KAMP.Er det rigtigt vurderet ???

KAN KONVENTIONER OPHÆVES ???

DANMARK har efterhånden skrevet under på så mange konventioner,at når DANMARK FØRER KRIG, så svarer det til,at en patient på et hospital,der er lagt i spændetrøje,skal kunne vinde over det samlede hospitalsvæsen.Derfor disse spørgsmål til vore POLITIKERE.

BØR DANMARK IKKE OPHÆVE ALLE SINE AFTALER,ALLE DE KONVENTIONER,SOM DANMARK HAR SKREVET UNDER PÅ ???

2  POLITIKERE DER IKKE GØR SIG DISSE OVERVEJELSER,KAN DE KALDES ANSVARLIGE POLITIKERE,I FORHOLD TIL DERES SOLIDARITET MED DANMARKS SOLDATER ???

3  HVOR MANGE LANDE PÅ DENNE JORDKLODE,HAR SKREVET UNDER PÅ KONVENTIONER,OG HVILKE KONVENTIONER,OG HVORFOR ???

4  DA USA DEN 11 - 9 - 2001  BLEV ANGREBET AF EN FJENDE,DER HELT ÅBENLYST VAR ((( LIGEGLAD MED KONVENTIONER))) ,HVORFOR SKAL DEN ANGREBNE NATION SÅ OVERHOLDE KONVENTIONER,SOM FJENDEN ÅBENLYST IKKE OVERHOLDER ??? HAR VORE POLITIKERE I FOLKETINGET ET SVAR PÅ DETTE SPØRGSMÅL ???

5  JEG HAR DETTE SYNSPUNKT,AT DANMARK HAR SIN EGEN GRUNDLOV,OG SOM UDGANGSPUNKT SÅ ER DET HVAD DANMARK BEHØVER,FOR AT OVERHOLDE VORES EGNE NORMER OG VANER OG VORES UHYRE VIGTIGE SELVRESPEKT.FINDES DER BLÅØJEDE DANSKERE DER HAR EN ANDEN HOLDNING OG HVORFOR SÅ DET ???

6  KAN DET VÆRE EN  ((( TOTALITÆR IDEOLOGI )))  DER FRA FØRSTE FÆRD HAR LOKKET SELVSTÆNDIGE NATIONER TIL AT SKRIVE UNDER PÅ KONVENTIONER,DER I VIRKELIGHEDEN LOKKER DE SELVSTÆNDIGE NATIONER TIL,AT TAGE EN SPÆNDETRØJE PÅ,INDEN DE BEGYNDER DERES EROBRING AF FRIE SELVSTÆNDIGE NATIONER ???

Jeg spørger bare,fordi jeg synes institut for menneskerettigheder specielt retter sin kritik mod de Nationer der i forvejen gør sig utroligt umage for at overholde samtlige konventioner,og er utroligt spage i mælet,når det gælder de store folkedrab rundt omkring på jordkloden.

7  VI HØRER IKKE MEGET TIL DE HINDUISTISKE FORFØLGELSER AF KRISTNE I INDIEN. DE KASTELØSE ØNSKER FRIGØRELSE FRA HØJKASTE-HINDUERNES KASTESYSTEM,OG KONVERTERER TIL KRISTENDOMMEN,HVOR DE OGSÅ KAN FÅ UDDANNELSE.

Hvornår har institut for menneskerettigheder sidst omtalt disse forfølgelser og drab på kristne ???

8  DEN MARXISTISKE FORFØLGELSE AF KRISTNE ER DER,MEN DEN HØRER VI IKKE MEGET TIL,FRA HVERKEN USA OG EUROPA ELLER FRA institut for menneskerettigheder.KAN DET VÆRE FORDI,AT SELV EN SUPERMAGT SOM USA,OGSÅ ER NØDT TIL,AT PRIORITERE SIT EGET FOLKS INTERESSER SOM NUMMER 1 ??? Hvad er vores VILDT BEGAVEDE STUDERENDES VURDERING af denne min bedømmelse,og hvilken rolle spiller institut for meneskerettigheder i disse GLOBALE MAGTKAMPE ???

SYDAMERIKA

KRISTNE forfølges i LATINAMERIKA,men mest af sociale grunde.Hvis Guatamala ejes af 2 procent af befolkningen,så forsvares deres ejendom med våben.

Disse forhold hører vi Danskere ikke meget til,når ( institut for menneskerettigheder ) udtaler sig om forfølgelser af mindretal. Det er jo nok kun de kvikkeste af vore studerende,der har en dybere viden om disse forhold ???

MUSLIMSKE LANDE

KRISTNE FORFØLGES massivt I MUSLIMSKE LANDE.

Efter min opfattelse,så forfølges kristne massivt i disse lande af muslimer.Organisationen åbne døre anslår,at der årligt dræbes 160.000 kristne årligt.Det hører vi forbavsende lidt om,( fra institut for menneskerettigheder ) .I muslimske lande,der generes de konstant.De må ikke reparere kirker.En mærkelig form for religionsfrihed,sammenlignet med trosfriheden herhjemme.

Massakrer,mord,tortur,voldtægter,skamferinger,chikane familieadskildelser,fængslinger,slaveri og mange former for diskriminarion er en del af livet for mange kristne i muslimske lande.

DET MÆRKELIGE

Det mærkelige herhjemme i Danmark er,at der er mange kristne præster,der samarbejder med muslimer.DET UNDRER MIG, hvis de kender til muslimers forfølgelse af kristne i de andre lande.GØR DE DET ???

DEMOGRAFI

1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 - 1024 - 2048 - 4096 - 8192 - 16384 - 32768 - 65536 - 131.074 - 262.148 - 524.296 1.048.592
Vi bliver flere og flere på vores jordklode,og antallet af vores art,stiger proportionalt med,at vi bliver flere og flere.Hvor mange mennesker kan jordkloden brødføde ??? Danmark har i den forbindelse,og Europa med,en fantastisk harmoni,mellem befolkning,og hvad et land kan brødføde. DERFOR MÅ DANMARK UD AF ALLE BINDENDE KONVENTIONER.Derfor bør det POLITIKERNE I DET DANSKE FOLKETING analysere www.siad.dk  s  forslag om gennemgang af ALLE KONVENTIONER.

EU og ISLAM og SAMARBEJDS-POLITIK

EU
har skrevet under på EUROMEDITERRANIEN - AFTALEN der giver fri indrejse til muslimer fra år 2010 fra

MAROKKO - ALGERIET - JORDAN - TYRKIET - TUNIS - EGYPTEN ( PALÆSTINAS SELVSTYRE ) og ISRAEL.

Hvis muslimer holder deres fødselsrate,som de har haft de sidste 1400 år,så vil også Danmark blive overbefolket på et tidspunkt.Så hvor mange mennesker kan Danmark brødføde ???

DANMARK og EU

Alene på grund af muslimers  høje fødselsrate,skal vi ud af EU,og det kan kun GÅ FOR LANGSOMT, eller sagt på en anden måde DET KAN IKKE GÅ HURTIGT NOK.

Islam har sin egen kultur,og denne kultur har ingen kunnet nedbryde i 1400 år,og det er en EROBRINGSKULTUR.Dem der tror Vestens kultur er stærkere end islams kultur,tager fuldstændigt fejl.Dette er min opfattelse.

EUs SAMARBEJDS-POLITIK og SUND FORNUFT.

Det siges at KULTUR-RADIKALISMEN er født af den såkaldte opltsningstid i 1700 tallet i Europa.Jeg ved det ikke,for jeg var der ikke.Det skete med personer ved navn KANT,VOLTAIRE og ROSSEAU i spidsen.Nu skulle der råde sund fornuft,og ikke religiøs kristen lovgivning,hvis jeg har opfattet denne udvikling korrekt.Derfor kan jeg ikke se,at der er nogen SUND FORNUFT i,at lukke en ny LOVRELIGION ind i EUROPA.Da jeg i et ( " såkaldt demokratisk samfund" ) ikke er blevet spurgt gennem en folkeafstemning,så  kan jeg kun opfatte EUROMEDIRANIEN - AFTALEN  som  FORRÆDERISK SAMARBEJDS-POLITIK.

WINSTON CHURCHILL sagde :" STOL ALTID PÅ FOLKET".

Hvorfor får det Danske folk ikke en afstemning,om Danmarks forsatte medlemsskab af EU ??? Hvorfor er de DANSKE POLITIKERE bange for en FOLKEAFSTEMNING om DANMARKS FORSATTE medlemskab.BETYDER EN SAMARBEJDS-AFTALE MED ISLAM MERE, END DET DANSKE FOLKS ØNSKER ???

EUROMEDERITERRANIEN-AFTALEN

Hvis denne SAMARBEJDS-AFTALE MELLEM EU og ISLAM, så er mit spørgsmål. HVEM KÆMPER VORE DANSKE SOLDATER SÅ I VIRKELIGHEDEN FOR ???

KÆRE STUDERENDE KÆRE SOLDATER

Det er jeres fremtid,og jeres børns fremtid, det drejer sig om. Det er jer,der bør overveje jeres fremtid meget nøje.Jeg er en gammel mand fra 1945,så dette er ikke min kamp. Sund fornuft er ikke noget dårligt udgangspunkt,hvis udgangspunktet er en analyse af virkelighedens verden.

NATIONERNES NØDVENDIGHED

Med til en analyse af virkeligheden,så hører det efter min opfattelse med,at du har læst bogen NATIONERNES NØDVENDIGHED udgivet af DANSK SAMLING og forfatterens navn er ROGER SCRUTON.Globaliseringens økonomiske sammenhæng,gør National-staternes økonomi yderst sårbare.Økonomisk bør den Nationale økonomi være så selvbærende,at den tåler de kommende globale økonomiske uhyrligheder.Det vi har set her,det vil vi komme til at se igen,så VÆKST ØKONOMI er nok ikke svaret,på en jordklode,hvor befolkningstilvæksten vil vokse vildt,i de nærmest - kommende år.

RETTIDIG OMHU

Hvem skal vise ( rettidig omhu ) ??? det synes jeg,at vore DANSKE POLITIKERE bør gøre,og gennemgå samtlige konventioner,som Danmark har skrevet under på,og trække os ud hurtigst muligt, af flest mulige konventioner.Desuden bør vi DANSKERE HAVE EN FOLKEAFSTEMNING OM FORSAT MEDLEMS-SKAB AF EU = HURTIGST MULIGT.

Vil EU frede pædofile  ???

Hr. Niels Erik Søndergård har bemærket at Lissabon-traktaten (EU traktaten af 2007) indeholder de samme forbud som  EU-traktaten af 2004 mod forskelsbehandling på grund af "seksuel orientering eller ethvert andet forhold...". Dog, der er èn meget væsentlig undtagelse; traktaten af 2004 indeholder en "protokol", der undtager pædofile fra forbudet mod forskelsbehandling. (NJS 16 AUG). Det gør den nye traktat ikke. Den blev som bekendt alligevel godkendt af bl.a. det danske Folketing, men forkastet ved den irske folkeafstemning.

Kort sagt, de fleste EU-lande, herunder Danmark, vil afkriminalisere pædofili.

DET DANSKE FOLKETING

Har vores Danske repræsentanter i EU, med VILJE forsøgt at lovliggøre PÆDOFILI i EU igennem godkendelsen af LISSABONTRAKTATEN, fordi de ønsker,at vise respekt for islams KULTURELLE  INTERESSER  ???  Hvilken Dansk Politiker er ansvarlig,på hele folketingets vegne.

KÆRE KVINDELIGE STUDERENDE

Kære Kvindelige studerende,er det et sådant EU i ønsker,at jeres børn skal vokse op i ??? Er det sådant et EU, som vore DANSKE SOLDATER er ude at KÆMPE FOR ??? Jeg synes vore Danske politikere skylder os Danskere en Folkeafstemning om vores forsatte medlemskab af EU. Kære STUDERENDE Kære MØDRE Kære KVINDER Kære BEDSTEFORÆLDRE ,hvad er jeres mening om en FOLKE-AFSTEMNING om forsat medlemskab af EU ???

HVORNÅR ER ET FOLK FORRÅDT ???

www.forfulgt.dk   Find her lidt oplysninger fra virkelighedens verden.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE