Jalving om Kultur

Præsenteret her = 7. november 2016

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk 

      Grundlovsdagen afholdes altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark    

www.DenKorteAvis.dk  


 Mikael Jalving - Alle mennesker er rundet af kultur - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=RLF8EIbI-Hs
28. dec. 2015 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Fra Radio 24/7 "Rushys Roulette" 19.08.2015. Vi er ikke bare "mennesker". Vi er rundet af vores ...

En inspirerende kultursamtale = derfor nedstående innput.

- historie, kultur og udvikling

ISBN: 87-984188-6-6

 Danske Baptisters Spejderkorps, 1993


 Citat

Hartvig Frisch ( Kultur Tese ) = den er 

Kultur er et Folks Daglige vaner.

------------

Kultur i Burundi og Rwanda af Hanne Kristensen

Mødet med "fremmede kulturer" er spændende og taler til trangenefter at opleve noget nyt og særpræget. Men selv om dette kapitel mest handler om det "anderledes" så skal det nævnes , at den personlige kontakt mellem danskere of folk fra Rwrana og Burundi tit har afspejlet et dybt menneskeligt fællesskab "med en humor som i Nordjylland".

Mange kulturelle træk er fælles for de to lande Rwranda og Burundi, men dette afsnit fokuserer mest på det sydligste land: Burundi.

Kulturelle særpræg ved Burundi.

I Burundi mødes to afrikanske kulturstrømninger: den centralafrikanske bantu-kultur og den nordfra kommende nilotiske kultur. To etniske grupper, hutuer og tutsier, bor her side om side. I dette møde og samspil mellem de agerdyrkende hutuer og de ko-elskende tutsier forenes mange træk fra hver af befolkningsgrupperne til et hele, mens andre særpræg lever side om side med hinanden i gensidig accept, eller skaber spændinger på grund af mentalitetsforskelle.

To interesser har været og er til dels stadig på spil: De fastboende agerdyrkeres behov for at kunne leve af afgrøderne fra jorden - og nomadefolkets drift efter land til deres køer til græsning og til jagt på bytte - for også at overleve. Disse interesser har været og er stadig i en proces af tilpasning af til hinanden, selv om alle etniske grupper nu er fastboende.

 Fælles Kultur med forskellige træk

Alle i Burundi taler bantu-sproget Kirundi. Og alle accepterer de tidligere tutsikonger som fælles historisk arv.Men i retssystemet synes vægten flyttet fra lokale mænds rådslåning ude på højene til en koncentration af domstolene i byerne, hvor uddannede fra den ene etniske gruppe hovedsageligt træffer afgørelser i retssager. Dette accepteres tilsyneladende også.

Kultur handler også om sæd og skik og sociale regler, om fester ved livets store begivenheder som fødsel og bryllup, og om skikke ved sorg og begravelse. Familie - og slægt-sammenholdet er et dybtgående afrikansk træk, også i disse lande.

Vigtige værdibegreber

 Ordsprog fortæller om vigtige værdibegreber som f.eks om koen: "Selv om man kunne finde på at gøre et andet menneske ondt, kunne man aldrig drømme om at være ond mod sine køer". Køer og mælk har altid haft og har stadigvæk betydning som værdimåler, og øl ( hirse-, sorghum-eller bananøl ) indgår i mange sociale sammenhænge. "Det gærende øl er dejligt, men undergraver helbredet". Brude-prisen kan bestå af en ko eller af hakker, afhængig af brudgommens økonomiske formåen. Brudeprisen er en garanti for børnenes juridiske stilling som en del af mandens familie og ansvar.

Utallige er de ordsprog, der handler om køers betydsning, og om børn som livets mening og om øllets vigtighed i sociale sammenhænge. "Guds ( Imana ) hjælp svigter aldrig, selv om man ikke gør sig dette klart". Troen på Imama gennemsyrer alt i tilværelsen. Han er skaberen og den gode opretholder af liv. Træer, der er beskyttet af Gud, kan vinden ikke vælte". Overbevisningen om, at afdøde familiers ånd lever videre i flere generationeer, er stadig en realitet, som man må tage hensyn til og indrette livet efter.

Fortællekunst og Poesi.

Fortællekunst og poesi, herunder om konger, hyrder og vuggeviser er vigtige elementer, ligesom musik og dans. Trommemusik er et samlende kulturtræk for afrikanere syd for Sahara, og livsudfoldelsegennem musikkens og dansens rytmer gør folket til ét. Sådan er det også i Burundi. I dansen og musikken er alle på lige fod og lige værdige.

 Påvirkning Udeufra

Burundi og Rwanda har en selvstændig, afgrænset kultur, men er også dele af en større sammenhæng: en "mellem-de-store-søers kultur", dvs. landområdet mellem Viktoria-søen, Kivusøen og Tanganikasøen

( det område, som nu om dage samarbejder politisk i CEPGL-traktaten mellem Zaire, Rwanda og Burundi ) Desuden foregår der et kulturelt og teknisk samarbejde mellem de frankofone lande i organisationen ACCT ( dvs. stater med fransk som officielt sprog ). En del af befolkningen i Burundi og Rwanda taler også swahili og har dermed lettere kontakt til det store centra og østafrikanske område, hvor dette handelssprog tales Kenya, Uganda, Tanzania, Zaire, Somalia ) Moderne afrikansk musik høres tit over radioen.

 Billeder af rwanda

 Billeder af burundi


 Der blev skudt en flyver ned. Hvem omkom. Hvad betød det = for den videre historiske udvikling i området ??? Var det de dyrevenlige = der blev dræbt i 10.000 vis ???

    Debat

 Mikael Jalving 

 


 

 Billeder af al gore bill clinton

  Hvorfor oprør fra = EUs Folkeslag = over stemmesedlen. 

 http://www.advarselspartiet.dk/20437703 

DN = Diabolical Narcis´me = ( På Dansk ) = Djævelsk Selvforelskelse 

 Fundet i min Danske røde Fremmed ordbog.

----------------

 Hvem ansætter journalister i Republikken USA  ???

  Læs artikel

 

Læs mere 

Hvem ansætter journalister i Kongeriget Danmark   


 

The Whole Story Of Zionist Conspiracy - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=QH_Bs-pN46s
29. jan. 2012 - Uploadet af AreYouBlindOrWhat
Often, almost always these days, the accusation that criticism of Israel is anti-Semitism is false. And this false ...
 

 

  Hvorfor oprør fra = Det Danske Folk = over stemmesedlen.

www.DenKorteAvis.dk

 http://www.advarselspartiet.dk/20437703 

Hvorfor oprør fra = Det Danske Folk = over stemmesedlen.

 


Texe Marrs - DNA Analysis show that Ashkenazy Jews are ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=MDqwoAC8KvM
21. maj 2014 - Uploadet af Marko Baturan
Texe Marrs - DNA Analysis show that Ashkenazy Jews are descendants of Khazars, not of Abraham. Texe ...

  EU forfatningen

  Hvorfor oprør fra = EUs Folkeslag = over stemmesedlen.

     Billeder af al gore bill clinton

----------------------

 http://www.advarselspartiet.dk/20437703 

 Oprør fra = Det Danske Folk = over stemmesedlen.

Hvorfor   ???

Er en medvirkende årsag = Historie-forfalskning = på grund af stor uvidenhed i ( DR = Danmarks Radio ) ???

 http://www.sagenskerne.dk/28423075

 


  

Rolf Slot-Henriksen 

stifter af

Grundlovsforeningen  

www.danskkultur.dk  

www.Medie1.dk

Danmarks Kultur-erklæring

1. Et folk har ret til at værne om sin kultur.

2. Vi anser Danmarks Kulturarv med rødder i oldtiden og Vikingetiden og formet af Kristendommen og den danske historie, og udtrykt i Grundloven af 1953 som et gode.

3. Denne kultur skal fremmes og være en levende del af samfundet.

4. Den danske kultur er et gode som ikke må tilsidesættes, med henvisning til konventioner og fremmede kulturer.

5. Koloniseringen af Danmark og fortrængningen af vores kultur og fremmede sprog og kulturimperalisme skal imødegåes.

6. Politikere, skolen offentlige og kirkelige institutioner, har pligt til at fremme den danske kulturarv ved lovgivning og i praksis. Foreksempel skal dansk musik være en væsentlig del af musikudbudet  i Dansk Radio og Fjernsyn.

7. Ungdommen skal lære om dansk kultur som et gode, og som anvendt i praksis.

Rolf Slot-Henriksen


 Kultur og kulturel selvudslettelse - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=FHZgl7yBego
31. okt. 2016 - Uploadet af Fri Presse
Ole Hasselbalchs foredrag ved Grundlovsforeningen "Dansk Kultur"s arrangement på gentofte ...

 http://www.sagenskerne.dk/28423075

 


 Billeder af hartvig frisch 

 http://www.about-truths1.dk/434395098

 


 

 http://www.about-truths1.dk/433937085

 Videoer til mogens glistrup

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

Måske Censurforsøg ???

Danmarks Riges Grundlov

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Bemærk der i ( Kongeriget Danmark ) er forskel på at være

protestantisk Evangelisk-Luthersk Kristen

og det at være Katolik = ifølge Danmarks Riges Grundlov af 1953.

Bemærk også Grundlovens Paragraf 20.

EU forfatningen

 


 

Spørgsmål efter Ole Hasselbalch: Kultur og kulturel selvudslettelse ...

https://www.youtube.com/watch?v=1oL0sI-c67o
31. okt. 2016 - Uploadet af Frie Danskere
Spørgsmål efter Ole Hasselbalchs foredrag "Kultur og kulturel selvudslettelse" arrangeret af ...

 http://www.sagenskerne.dk/28423075

  http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 www.DenKorteAvis.dk

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

www.Tavshedens-Tyranni.dk 

  http://www.sagenskerne.dk/21050767

www.TavshedensTyranni.dk

En af de globale udfordringer = det er historie-forfalsninger.

http://www.sagenskerne.dk/28423075

 


 

 Opdatering

16. juni 2016

 Kan værtinden Angela Merkel være bekendt at invitere 80 millioner muslimer = til EUs 27 nu 28 Nationalstater = uden at kunne tilbyde hver enkelt af dem = en seng at sove i.  ???

 Kan Angela Merkel være bekendt at invitere 80 millioner Muslimer til EUs 28 Nationalstater = uden at kunne anvise de Tyrkiske muslimer = og de andre muslimer = en seng = hvor de kan sove  ??? Derfor er det forståeligt = at 80 millioner muslimer = de kan blive godt sure på Angela Merkel.

 

Merkel, 80 MILLION Muslims for EU
 
 
 
According to ambassador, Merkel is to allow 80+million Turks to pour into Europe.

 Valget 23. juni = er overstået = se resultatet = på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 

 Jeg har en drøm om = at Sveriges indbyggere = de kender

 

https://www.youtube.com/watch?v=2n-vTyagW24
31. mar. 2016 - Uploadet af Martin Lind

Den Westfalske fred for 9. klasse - historie, Aurehøj - Duration: 3:43. Clara Kjær Jørgensen 1m 16 views ...

 

 


 

http://www.about-truths1.dk/433047514

  Udgivelser 


   http://www.about-truths1.dk/43393708

 Debat

    Mikael Jalving 

 

 
Af
Mikael Jalving

21.04.17, 09:39
Det smukke og formidable land befinder sig i en dyb identitetskrise, men hvad franskmændene evner at gøre ved det henstår stadig i mørke.
 
 

 

Hvilken Dato = er den = rigtige Dato = i dag ??? 

 Billeder af den gregorianske kalender

 Præsenteret her 20. maj 2017 ifølge den nuværende brugte Kalender

tror jeg ???

www.123hjemmeside.dk  

 Friheden i Fare!

Billeder af den julianske kalender

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667989 

 


 

 www.DenKorteAvis.dk

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

www.Tavshedens-Tyranni.dk 

  http://www.sagenskerne.dk/21050767

www.TavshedensTyranni.dk

En af de globale udfordringer = det er historie-forfalsninger.

http://www.sagenskerne.dk/28423075

 


 

Lidt oplysninger fundet på internettet = der bør tjekkes  ???

 I 1913 var alt korn i USA 100 procent ejet af

( farmere = Landmænd ) 

 100 år senere ser ejerskabet således ud

I 2013 var kornproduktionen 95 procent ejet af

Kartel-Kapitalister gennem Corperationer.

 


 www.Trykkefrihed.dk

 Flere billeder af torben mark pedersen

 


http://www.about-truths1.dk/424406599 

 

  Velkommen til Analyse-Spillet

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

der specielt henvender sig til unge mellem 14 år og 21 år.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

 


 

Mogens Glistrups grundlovstale 1995 - 1 del - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=73_4eREy7UA
21. okt. 2014 - Uploadet af Mogens Glistrup radiointerviews
Som om at det ikke var nok med landsforræderloven, der trådte i kraft den 1. oktober 1983, så blev der ...

 


 

 Hvis man betragter dette som en fast militær ordre

Jihad som kolonisering af nyt land 

 så bør man vide = at soldater der deserterer = i krigstid = de vil blive dræbt. Derfor er det muligt = at muslimer ikke ønsker at vende hjem = til den Nationalstat = hvor de er født = når de udvises af Danmark = fordi der er noget der hedder apostasi og/eller apostat

Apostasi
Apostat

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 Vi ser også = at den muslimske børneopdragelse fører til en stor overbefolkning.

 Børneopdragelse i muslimske hjem

Samt til stort svineri i naturen  

Børneopdragelse i blandede ægteskaber

Derfor bør de muslimer = der tilbydes at deltage i opdyrkning af Sahara-ørkenen = fremover = opdrage deres børn efter den Kristne børneopdragelse.

 


 

 

Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free ...

https://www.youtube.com/watch?v=HCEQ6kAN9DU
22. aug. 2015 - Uploadet af Clive O Hagan
Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free ..... The real Jews are not in Israel ...
 
 

 

 Letter From German Nurse on Muslim Invaders - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=MxM2cPk-pEk
30. okt. 2015 - Uploadet af vonveezil2
A riveting account from a nurse in Bavaria Germany you won't hear from the Mainstream media on the ...

 


 

Marine Le Pen Bombards Merkel To Her Face - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hbYGLy_NWns
24. feb. 2017 - Uploadet af Jerry Eldred
Now this is a great big old verbal black eye and bloody nose.

 www.advarselspartiet.dk

 


 Hvad er status af Tredje generations tilpasning til Svensk Kultur  ???

THE STATUS IN SWEDEN 2017 - By a Swede - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=UAWkTrtuhMw
1. mar. 2017 - Uploadet af Common Sense
I, as a Swede, would say that Sweden is in a crisis. The reckless immigration is on its way to pass what we can ...

 


 2017

 www.DenKorteAvis.dk

http://www.pokerpartiet.dk/435241052

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 

 Et Oprør i Kongedømmet Danmark = med en Demokratisk valgt regering  = hvor kvinderne efter 2015 = også fik valgret = foregår naturligvis over = stemmesedlen = når der er = Kommunevalg eller Folketingsvalg. 

Vi Konstaterer et begyndende Dansk Oprør over stemmesedlen.   

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen  

  Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

 http://www.sagenskerne.dk/21050767

http://www.pokerpartiet.dk/8976391 

  http://www.pokerpartiet.dk/435489862

  www.DKsamling.dk

www.fornyelsespartiet.dk

www.Altinget.dk  

      www.sagenskerne.dk  

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE