PENGE
PENGE www.fornyelsespartiet.dk

U.S.A. burde bandlyse Sharia økonomi

Den amerikanske finanskrise kan delvist tilskrives manglen på gennemsigtighed.Hvis regeringen godtager Sharia baseret financering,vil det financelle system blive udråbt som værende endnu mere uigennemskueligt. En sådan politik vil derudover sammenvæve amerikansk politik med islamisk lov,og dermed være i konflikt med klausulen i "First Amendment", der påbyder seperation af stat og kirke ( eller moske ).

Organisation of the Islamic Conference ( o.i.c ) skabt af saudierne i 1969 med det formål at "frigøre Jerusalem og Al-Aqsa fra zionitisk besættelse" leder bestræbelserne af de målrettede gøremål i globaliseringen af sharia baseret finansiering. Højkommisæren for O.I.C leder de 75 medlemslandes bestræbelser på boykotten,der økonomisk skal isolere den jødiske stat,en sort-listnings-politik oprindeligt deklareret af  Det Arabiske Råd  den 2. december 1945.Boykotten håndhæves  via det Damaskus baserede central Boycott Office.

( Det er det samme O.I.C vores udenrigsminister Hr PER STIG MØLLER, nu har lavet aftale med om ( at lave vore skolebøger om ) så de ikke fornærmer muslimerne )

Besøg evt. http://www.islaminfo.dk  under dhimmier

STUDERENDE,
I bør måske allerede nu overveje,at gemme nogle af de gamle skolebøger,inden de bliver lavet om,med et indhold,som O.I.C kan tolerere og godkende.Det vil være godt hvis der er forskningsmateriale til historikerne om 50 til 60 år,hvis vi stadig taler Dansk her i landet,til den tid ???

Besøg evt www.durban2.dk

Den amerikanske kongres fordømte enstemningt den 5.april 2006 Saudi-Arabien. ( Res.370) for landets kontinuerlige håndhævelse af boykotten,i strid med forpligtigelserne gjort i World Trade Organisation i 2005 U.S. Commerce Department`s Bureau og Industry and Security rapporterede en 20% forøgelse af arabiske ønsker om boykot i 2006 i forhold til foregående år. I jini 2006 indrømmede den saudiske ambassadør,at hans land stadig håndhævede boykotten,og saudierne deltog i boykotkonferencen i Syrien i 2007.

Optagelse af Sharia baseret økonomi strider mod amerikansk lov,hvilket gør det ulovligt for amerikanske individder eller selskaber at samarbejde med den arabiske boykot,påbyder rapportering om boykotanmodninger og pålægger civile og kriminelle straffe for forbrydelser imod disse.

Derfor protesterer American Center for Democracy og Dr. Rachel Erenfeldt mod Finansministeriet`s plan som de opfatter for at være i modstrid med konstitutionen og amerikansk lov.

Kan USA og AUSTRALIEN og CANADA og EUROPA og andre vesteuropæiske lande,blive opkøbt igennem AKTIEKØB gennem aktieopkøb,uden at regeringerne i Vesten ved,at disse opkøb finder sted,fordi aktiemarkedet er ugennemskueligt,selv for Vestens mest oplyste økonomer ???

Måske er det allerede sket ??? Hvem har det globale økonomiske overblik ??? 

MINDES VERDUN I FRANKRIG I DAG ,den 11 - 11- 08  ??? 1918


Kan der formes nye holdninger i mennesker,hvis teksterne i vore børn og børnebørns skolebøger bliver lavet om ??? Besøg evt.  http://siaddk.wordpress.com/VIL DET SKE IGEN ??? OG HVOR ??? OG AF HVEM ???

En pige på 16 blev udsat for en fuldbyrdet voldtægt, og  gerningsmanden? Jo, de sædvanlige mistænkte.   

Ydermere blev en ung dame på 26 år forsøgt voldtaget i Århus, og igen er signalementet ganske bekendt.   

Hvordan kan det være at vi stort set dagligt støder på disse  voldtægtshistorier, hvor udlændinge er indblandet ?  Når det så også viser sig at de udlændinge, der begår disse  voldtægter, stort set alle som en er muslimer, ja så ringer der måske en klokke for dem der  kender lidt til  islam.  Når man gang på gang bliver opdraget til at utildækkede ”vantro”  kvinder er ”frit”  bytte, - når selv deres ”stolte” såkaldte profet prædikede disse overgreb og flittigt brugte voldtægt som  terrormiddel, - ja så kan det vel ikke undre at tilhængerne af denne modbydelige ideologi forklædt som religion selv bruger denne ”ret” , givet af deres såkaldte profet. 

http://ekstrabladet.dk/112/article1081988.ece 

http://ekstrabladet.dk/112/article1082008.ece

MINE FORVIRREDE TANKER

Starter det med opdragelsen i muslimske hjem ???
Forsætter denne opdragelse i skolerne ???
Kan denne opdragelse gøres endnu bedre,med de rigtige skolebøger ???
Hvilken slags voksen ønsker islam,at der skal komme ud af den anden ende af børne og skole-opdragelsen ???
Hvilken slags voksen ønsker Danmark,at børneopdragelsen skal føre til,når barnet er samfundsklar ???OPLYSTE HYKLERE

                                                                          
VIRKELIGHEDEN 20 - 3 - 2008

Hr CHEFREDAKTØR Hr THØGER SEIDENFADEN jeg vil gerne vide,om DANMARKS ØKONOMI har en grænse for,hvor stor en IDEALISME,som DANMARK HAR RÅD TIL AT udvise RENT ØKONOMISK ??? - - - ???  Jeg spørger,fordi efter mine oplysninger,så betaler de DANSKE SKATTEYDERE til følgende foreninger og organisationer ??? - - - ??? Hvordan finder vi ud af,hvorfor vi betaler til disse organisationer,Er det UVIDENDE POLITIKERE,der er blevet lokket af OPLYSTE HYKLERE,de såkaldte INTELLEKTUELLE,eller er de også bare UVIDENDE NAIVISTER ??? - - - ???


ALAVI FORBUNDET
AFGHANISK FORENING
AMNESTI  INTERNATIONAL
ANOTOLSK  KULTURFORENING
ANTI-VOLD
IND--SAM
BAYANIHAN
BOSANSKI CENTAR FOR FILIPPINSKE

MIGRANTER
BOSANSKI KULTURNI CENTAR
CALABASH  ASSOCIATION
CENTER FOR DANSK OG IRANSK KULTUR
DANSK--BOSNISK FORENING
DANSK  CENTER FOR  HOLOCAUST
DANSK  FLYGTNINGE  HJÆLP
DAPAMPA

AFRIKANSK  KULTURFORENING
CENTER FOR MENNESKERETTIGHEDER
DIALOG  2
CENTER  FOR RACEDISKRIMINATION
ETNISKE  MINORITETER
MELLEMFOLKELIGT  SAMVIRKE
FACKS  FACTS
FAIR  PLAY

FEYKURD
KURDISK  FORENING
FÆLLESFORENINGEN AF ETNISKE SOCIALARBEJDERE
HELSINGØR  UNGDOM OG KULTURFORENING
HELSINGØR  KVINDE  FORENING
IBIS---UDVIKLINGSORGANISATION
INFAD

INDVANDRERBLADE
INDVANDRERNES  REPRÆSENTANTSKAB
INDVANDRERNES  OG  DANSKERNES KULTURFORENING
INDVANDRERRADIOERNE
INTERNATIONAL  KVINDEFORENING
ISLAMIC  RELIEF  AGENTY
DET  INTERNATIONALE  MØDESTED

NYDANSKER
NÆVNET  FOR  ETNISK  LIGESTILLING
OPSA
PAKISTANSKE  STUDERENDE
POEM
ÆGTESKAB  UDEN  GRÆNSER
ETNISK  MINDRETAL
RÅDET FOR ETNISKE  MINORITETER

SAMMENSLUTNINGEN AF ETNISKE  MINORITETER
SOMALIA  RELIEF AND HUMARITARIUM
SOS  MOD  RACISME
UNGE  MED  ETNISK  BAGGRUND
TYRKISK  INDVANDRERFORENING 
TYRKISK  KULTURCENTER
TYRKISK  KULTUR  OG  UNDERVISNINGS  CENTER

VÆLGERNE   POLITIKERE

Hr  THØGER  SEIDENFADEN ,
som vælger kunne jeg jo godt lide at få svar på følgende spørgsmål,og det er sikkert også nogle,af de ( cirke ) 38 nyvalgte FOLKETINGS--POLITIKERE der er nysgerrige efter,at få  SVAR PÅ. Jeg er nysgerrig efter at vide,om DANMARK giver økonomisk støtte til ORGANISATIONER,som ønsker at smide vores DANSKE UDGAVE af DEMOKRATIET i den  HISTORISKE SKRÆLLE--SPAND,og ud i DEN  HISTORISKE  GLEMSEL.Det er jeg som DANSKER ,i sagens NATUR ikke interesseret i at FINANCERE.

SPØGSMÅL

Hvor meget er udgiften til disse foreninger (( ENKELTVIS )) og (( DEN SAMLEDE UDGIFT )) til disse ORGANISATIONER ??? - - - ???
Er nogle af disse foreninger og organisationer (( OVERFLØDIGE ))  ??? - - - ???
Er der en form for ((OVERBLIK)) der viser om pengene bliver brugt til det rigtige formål ??? - - - ???
Er der en form for (( OVERBLIK )) der VISER,om disse FORENINGER og ORGANISATIONER ,fungerer efter deres FORMÅL ??? - - - ???

POLITIKEN

Er POLITIKEN,den AVIS,der bedst kan skrive en ARTIKELSERIE, som giver svar på ovenstående SPØRGSMÅL,eller er det WEEKENDAVISEN,eller EKSTRABLADET,eller JYLLANDSPOSTEN eller JYSKE -VESTKYSTEN eller BERLINGSKE--TIDENDE eller BT eller KRISTELIGT--DAGBLAD,der er bedst til,at klare denne STORE OPGAVE  ??? - - - ???

Er politiken   SELVCENSURENS HØJBORG  ???

Jeg må rose islams ledere for,at få den danske stat til,at invistere i sin egen udslettelse ??? Smukt diplomatisk arbejde.

DANSKE REGERINGER FØLER STOR ANSVARSFØLELSE FOR MEGET MERE END SIN EGEN BEFOLKNING. VI DANSKERE MÅ JO BEUNDRE DENNE STORE ANSVARSFØLELSE.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE