HVOR MYRDES DE KRISTNE ?
HVOR MYRDES DE KRISTNE ? www.fornyelsespartiet.dk
overskriften
INFORMATION  10 - 11 - 08 og 11 - 11 - 08

Kære Studerende og andre kvikke hoveder. I bør vide lidt om,hvordan kristne forfølges og myrdes ude i verden.Der er mange af jer,der har en fremtid der skal planlægges.Her i Danmark er det FOLKETINGETS LOVE,der sætter rammerne for de individuelle udfoldelsesmuligheder.

Der er en ting jeg lige vil slå fast.Her i Danmark er der ingen kristne,der myrder mennesker fra andre trosretninger eller de ikke troende,der kan kaldes vantro.

Her i Europa er der flere muslimske områder,hvor det er uklogt for kristne og ikke muslimer at komme.Kort sagt,der er områder i vores Europæiske lande,hvor vores demokratiske værdier ikke respekteres.Sådan opfatter jeg virkeligheden.

UDEN FOR EUROPA   TYRKIET

Kræfter arbejder for,at TYRKIET skal med i de 27 EU-LANDES samarbejde.Det synes jeg er en dårlig ide.For her jages og chikaneres de kristne,som i næsten alle muslimske lande.

Den 18 april 2007 trængte 5 muslimer ind i et kristent forlag i den sydøstlige provins Malatya og skar hovedet over på tre protestantiske kristne.To af ofrene Necati Aydin 36 og Ugur Yuksel 32 havde konverteret fra islam.Den tredie mand Tilmand Geske 46 år,og var tysk statsborger.

MIN KOMMENTAR.

Lige efter bogen,af med hovedet.Det ved alle,der har læst bogen MUHAMMEDS LIV oversat til dansk af HENRIK RÆDER CLAUSEN fra forskningsforlaget RAFAEL.

Når Tyrkiske politikere offentlig fordømmer drabene,skyldes det efter min opfattelse mere ,hensynet til Tyrkiets ønske om optagelse i EU.Dette er naturligvis en subjektiv vurdering.

TYRKIET har åbenbart en paragraf 301,som bruges specielt mod forfattere,journalister og andre intellektuelle.

Siden seldjukiske tyrkere i det 12- og 13 århundredtallene erobrede lilleasien,har de kristne været undertrykt.Men i løbet af 1900 tallet blev kristendommen systematisk næsten udryddet.Blandt andet ved det armenske folkemord den 23 april 1915. hvor 1,5 millioner mennesker blev nedslagtet,og ved udvisningen af et par millioner grækere i 1922.
Omtale af sådanne ting er forbudt i Tyrkiet og ikke velset i magtens korridorer i Europa.

islam tager mere og mere magten i Tyrkiet, og vestlig politisk naivitet  er medhjælpende til dette.Der er i landet en stærk mediehetz mod alle ikke-tyrkere og imod alle der ikke er muslimer..

Kirkerne kan ikke eje deres egne bygninger.
Den ortodokse kirke lejer 1000 år gamle bygninger,som de ikke må reparere.
Præsteuddannelse er forbudt i tyrkiet.
Kort sagt.Den muslimske børneopdragelse slår igennem,og  med imamers viden,og måske tilskyndelse,så dræbes præster og evangelister.
Det er dette TYRKIET,som vores politikere mener skal være en del af Europa.
Vi har de politikere vi har fortjent,for vi har selv valgt dem.

LISTE OVER LANDE MED DEN STØRSTE FYSISKE FORFØLGELSE.

Sådan fremkommer listen
Der er lavet et spørgeskema,som kortlægger sitivationen for de kristne i de enkelte lande.Ud fra spørgsmålene  gives der point om lovgivning,myndighededers praksis ,ytringsfrihed,forsamlingsfrihed,personlige interviews og rapporter om forfølgelser.Listen eksistere for at synliggøre hvilke lande,der aktivt forfølger kristne og derved  overtræder elementære menneskerettigheder.Listen bliver fornyet en gang om året.
Copyright Open Doors International januar 2007

Her er så TOP - 50 listen.

1  Nord-Korea
2  Saudi-Arabien
3  Iran
4  Somalia
5  Maldiverne
6  Yemen
7  Bhutan
8  Vietnam
9  Laos
10 Afghanistan
11 Usbekistan
12 Kina
13 Eritrea
14 Turkmenistan
15 Commorerne
16 Tjetjenien
17  Pakistan
18 Egypten
19 Burma  ( Myanmar)
20 Sudan
21 Irak
22 Aserbajdjan
23 Brunei
24 Cuba
25 Qatar

26 Libyen
27 Nigeria
28 Djiboute
29 Indien
30 Sri Lanka
31 Algeriet
32 Mauretanien
33 Marokko
34 Tadsjikistan
35 Tyrkiet
36 Oman
37 Etiopien
38 Forenede Arabiske Emirater
39 Kuwait
40 Jordan
41 Indonesien
42 Hviderusland
43 Colombia
44 Bangladesh
45 Syrien
46 Tunesien
47 Kenya
48 Nepal
49 Mexico
50 Bahrain

FORFØLGELSE.

Gennem det sidste århundrede er flere kristne  blevet forfulgt og har mistet livet end gennem resten af kristendommens historie.I de sidste 5 årer titusinder af kristne blevet myrdet.400 millioner udsat for grove forfølgelser.
Eneste årsag: De tilhører Guds kirke.Drn kirke,som er kristi legemepå jord,og som ønsker,at Jesus skal være Herre og Mester i deres liv.I 60 lande er forfølgelse en uhyggelig del af hverdagen for de kristne.
Masakrer,mord,tortur,voldtægter,skamferinger,familieadskillelser,chikane,fængslinger,slaveri og mange former for diskriminination er en del af livet for kristne mange steder i verden.
Det anslåes af Åbne Døre, at der hvert år dræbes 160.000 kristne,fordi de er kristne.

HVILKEN FORKLARING HAR VORE DANSKE POLITIKERE PÅ DENNE UDVIKLING,HVOR OVER 100.000 KRISTNE MYRDES HVERT ÅR ??? HAR VORE DANSKE JOURNALISTER BESØGT

www.Sappho.dk  og har fundet interviewet med GUNNAR HEINSOHN under overskriften TABERNES KONTINENT ??? kan en del af forklaringen findes der ???

Ovenstående oplysninger har jeg fundet i denne bog.

KRISTEN--FORFØLGELSER I VERDEN      
forskningsforlaget RAFAEL       af forfatter
NIELS ERIK SØNDERGAARD   

Det er tilladt,at besøge www.pokerpartiet.dk og finde overskriften TALLENES TALE = VIRKELIGHEDENS TALE.
Islam laver ikke andet,end at myrde løs,i alle de lande hvor islam hersker.Det er der ikke noget uforståeligt i,for der står jo i deres koran,at alle vantro der ikke tror,skal udslettes,og de kristne skal gøres til dhimmier ( slaver ) eller myrdes.
 

MIT GÆT 

Vi har først en BØRNEOPDRAGELSE I ISLAM hvor de egnede efter denne grund-uddannelse i de muslimske hjem ,bliver udvalgt som islams soldater af islams IMAMER,som styrer udviklingen,med muslimernes evige krav på særbehandling for deres levevis.

islams soldater fødes direkte her i landet,og drengebørn opdrages fra start til,at være fangevogtere af deres egne søstre,og til at myrde dem,hvis disse pigebørn bringer skam over familiens ære.Disse pigebørn er islams fødemaskiner,og skal derfor styres med stram diciplin.

Historisk set,så kender jeg ikke til fredsaftaler, der ikke er blevet brudt af islam,når det var fordelagtigt for islam at bryde denne aftale. Vi har her en historie,der går tilbage til år 622 og frem til i dag,for at finde en undtagelse,hvor islam har overholdt sin fredsaftale  i de lande,de har erobret siden 622.

Der er også 56 erobrede lande,der i dag har indført sharia-lovgivningen,hvor der kan ledes efter ordholdenhed,når det gælder politiske aftaler med islam. Der er altså historisk forskningsmateriale nok,for en historisk kapacitet at forske i,når det gælder islam.

Derfor kunne det være interessant om vores Udenrigsminister Hr PER STIG MØLLER kender til historiske aftaler i nogle af de 56 muslimske lande,hvor muslimerne har overholdt deres politiske aftaler ??? Hvilken viden har han om islams historie,inden han skal til www.durban2.dk TOP-MØDET i FN i april måned i 2009 ???

Hvis vores velmenende Udenrigsminister Hr PER STIG MØLLER mangler viden om islams gerninger eller ugerninger i 2007 rundt om på vores jordklode,så er han jo meget velkommen til,at læse KRISTEN--FORFØLGELSER I VERDEN skrevet af den meget vidende redaktør Hr NIELS ERIK SØNDERGAARD.

SANDHEDEN ER I LÆNGDEN STÆRKEST.
MUSLIMERNE VED DET GODT.
DERFOR SKAL YTRINGSFRIHEDEN MYRDES SÅLEDES,
AT SANDHEDEN  KAN TIES IHJEL.

Hvis vore POLITIKERE ikke har modet til,at sige sandheden,så vil vi naturligvis tabe kampen for YTRINGSFRIHEDEN.Hvem tør sige sandheden om islam i de 57 muslinske OIC-LANDE ??? Det er meget få.Måske turister,men ikke indbyggerne i de 57 OIC lande. Kan islams erobring af islam stoppes ??? Ingen kan vinde en krig,uden at kæmpe.

Giver FOLKETINGET vores Udenrigsminister Hr PER STIG MØLLER et mandat med til www.durban2.dk  FN--TOPMØDET i april måned 2009 ,med tiladelse til,under forhandling med OIC i FN,at GRADBØJE YTRINGSFRIHEDEN ???

    

      


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE